MS07-057: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń do programu Internet Explorer

Aktualizacja opisana w tym artykule została zastąpiona przez nowszą aktualizację. Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować najnowszą zbiorczą aktualizację zabezpieczeń dla programu Internet Explorer. Aby zainstalować najnowszą aktualizację, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać więcej informacji technicznych dotyczących najnowszej zbiorczej aktualizacji zabezpieczeń dla programu Internet Explorer, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS07-057. Ten biuletyn zabezpieczeń zawiera wszystkie istotne informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń. Informacje te obejmują manifest pliku i opcje wdrażania. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Znane problemy z tą aktualizacją zabezpieczeń


 • Podczas otwierania strony sieci Web w programie Internet Explorer 7 może pojawić się komunikat o błędzie podobny do następującego:

  Nie można wyświetlić strony sieci Web
  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  942818 Komunikat o błędzie po zainstalowaniu aktualizacji programu Microsoft Internet Explorer 7 z witryny Windows Update lub Microsoft Update: „Nie można wyświetlić strony sieci Web”
 • Podczas przechodzenia z jednej witryny sieci Web do innej za pomocą programu Microsoft Internet Explorer 6 w systemie Windows XP program Internet Explorer 6 może nieoczekiwanie się zamykać.


  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  940072 Podczas przechodzenia z jednej witryny sieci Web do innej za pomocą programu Microsoft Internet Explorer 6 w systemie Windows XP może on nieoczekiwanie się zamykać.

 • Przed załadowaniem formantów ActiveX jest wyświetlany monit.  Uwaga: Ten problem występuje w witrynach sieci Web, w których zalecane techniki nie są stosowane. Problem można rozwiązać za pomocą procedur opisanych w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web:

  Pewne formanty ładowane na stronie sieci Web nie są poprawnie maskowane przez funkcje tej aktualizacji. Należą do nich formanty używane w programach Macromedia Shockwave Director, QuickTime Player i Virtools Web Player. Jeżeli system Windows ustali, że taki formant jest nieaktywny, monituje użytkownika przed jego załadowaniem.
 • Korzystanie z monikerów w programie Internet Explorer nie jest już obsługiwane.


  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  906294 Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń zawartych w zbiorczej aktualizacji zabezpieczeń 896727 (MS05-038) korzystanie z monikerów w programie Internet Explorer nie jest obsługiwane

 • Tworzony jest niestandardowy plik szablonu administracyjnego w celu dostosowania ustawień oprogramowania Microsoft Win32 Internet (WinINet) na komputerze, na którym jest uruchomiony system Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2). Po wykonaniu tej operacji oprogramowanie WinINet ignoruje zasady określone przez użytkownika.

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  904710 Oprogramowanie WinINet ignoruje zasady określone przez użytkownika po utworzeniu niestandardowego pliku szablonu administracyjnego w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2

Poprawki niezwiązane z zabezpieczeniami uwzględnione w tej aktualizacji zabezpieczeń

Poszczególne aktualizacje można instalować w zależności od systemu operacyjnego i wersji aplikacji. Stan aktualizacji można określić, przeglądając poszczególne artykuły.

Poprawki GDR (General Distribution Release)

 • 918961 POPRAWKA: Program Internet Explorer 6 może zakończyć działanie, powodując błąd naruszenia zasad dostępu, gdy środowisko JavaScript uruchomi wyrzucanie elementów bezużytecznych, a z tabeli w systemie Windows XP został dynamicznie usunięty tag TBODY, THEAD lub TFOOT HTML

 • 934014 POPRAWKA: Podczas otwierania strony sieci Web zawierającej element OBJECT program Windows Internet Explorer 7 nie pobiera formantu ActiveX, do którego odwołuje się atrybut CODEBASE, gdy brak atrybutu CLSID.

 • 935729 W programie Windows Internet Explorer 7 nie można otworzyć strony sieci Web, jeśli adres URL tej strony zawiera znaki spoza zestawu ASCII

 • 941896 W programie Internet Explorer 7 nie można się zalogować do witryny FTP lub użytkownik jest kierowany do folderu głównego witryny FTP

Poprawki

Pakiety aktualizacji zabezpieczeń 939653 dla systemów Windows XP i Windows Server 2003 zawierają pliki poprawek programu Internet Explorer oraz pliki poprawek GDR. Jeżeli żadne z istniejących plików programu Internet Explorer nie pochodzą ze środowiska poprawki, aktualizacja zabezpieczeń 939653 zainstaluje pliki GDR. Poprawki są przeznaczone tylko do rozwiązania problemów opisanych w artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base skojarzonych z tymi poprawkami. Poprawki należy instalować tylko w tych systemach, w których występują opisane problemy. Te poprawki mogą być wciąż poddawane dodatkowym testom. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, zalecamy poczekać na następny dodatek Service Pack zawierający te poprawki. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących instalowania poprawek zawartych w aktualizacji zabezpieczeń 939653, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
897225 Sposób instalowania poprawek zawartych w zbiorczych aktualizacjach zabezpieczeń dla programu Internet ExplorerUwaga: Oprócz instalowania plików poprawek należy przejrzeć artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base związany z daną poprawką przeznaczoną do zainstalowania, aby zapoznać się ze zmianami w rejestrze, które należy wprowadzić, aby uaktywnić daną poprawkę.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu sprawdzania, czy posiadane pliki programu Internet Explorer pochodzą z poprawki lub ze środowiska GDR, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824994 Opis zawartości pakietów aktualizacji oprogramowania systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 i systemu Windows Server 2003

Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Więcej informacji

Informacje o pliku

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.

Program Internet Explorer 5.01 z dodatkiem Service Pack 4 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows 2000

Nazwa pliku Wersja Data Godzina Rozmiar
Browseui.dll 5.0.3856.1700 18-Aug-07 3:05 792,848
Danim.dll 6.1.9.729 16-Aug-07 19:02 1,134,352
Iepeers.dll 5.0.3856.1700 18-Aug-07 3:08 100,112
Inseng.dll 5.0.3856.1700 18-Aug-07 3:09 74,000
Jsproxy.dll 5.0.3856.1700 18-Aug-07 3:08 13,584
Mshtml.dll 5.0.3856.1700 18-Aug-07 3:08 2,303,760
Msrating.dll 5.0.3856.1700 18-Aug-07 3:06 149,776
Pngfilt.dll 5.0.3856.1700 18-Aug-07 3:08 48,912
Shdocvw.dll 5.0.3856.1700 18-Aug-07 3:05 1,104,656
Shlwapi.dll 5.0.3900.7144 18-Aug-07 3:20 284,432
Url.dll 5.50.4980.1700 18-Aug-07 3:30 84,240
Urlmon.dll 5.0.3856.1700 18-Aug-07 3:09 425,232
Wininet.dll 5.0.3856.1700 18-Aug-07 3:09 451,344

Program Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows 2000

Nazwa pliku Wersja Data Godzina Rozmiar Folder
Browseui.dll 6.0.2800.1914 17-Aug-07 20:20 1,018,368 RTMGDR
Cdfview.dll 6.0.2800.1914 17-Aug-07 20:20 143,360 RTMGDR
Danim.dll 6.3.1.148 14-Jun-07 18:09 1,054,208 RTMGDR
Dxtmsft.dll 6.3.2800.1601 17-Aug-07 18:08 351,744 RTMGDR
Dxtrans.dll 6.3.2800.1601 17-Aug-07 18:07 192,512 RTMGDR
Iepeers.dll 6.0.2800.1601 17-Aug-07 18:08 236,032 RTMGDR
Inseng.dll 6.0.2800.1601 17-Aug-07 18:08 69,632 RTMGDR
Jsproxy.dll 6.0.2800.1601 17-Aug-07 18:10 12,288 RTMGDR
Mshtml.dll 6.0.2800.1601 17-Aug-07 18:07 2,705,408 RTMGDR
Msrating.dll 6.0.2800.1914 17-Aug-07 20:21 132,096 RTMGDR
Mstime.dll 6.0.2800.1601 17-Aug-07 18:08 498,176 RTMGDR
Pngfilt.dll 6.0.2800.1601 17-Aug-07 18:08 34,816 RTMGDR
Shdocvw.dll 6.0.2800.1914 17-Aug-07 20:20 1,340,416 RTMGDR
Shlwapi.dll 6.0.2800.1914 17-Aug-07 20:20 402,944 RTMGDR
Urlmon.dll 6.0.2800.1601 17-Aug-07 18:10 462,336 RTMGDR
Wininet.dll 6.0.2800.1601 17-Aug-07 18:10 575,488 RTMGDR
Browseui.dll 6.0.2800.1914 17-Aug-07 20:20 1,018,368 RTMQFE
Cdfview.dll 6.0.2800.1914 17-Aug-07 20:20 143,360 RTMQFE
Danim.dll 6.3.1.148 15-Jun-07 8:12 1,054,208 RTMQFE
Dxtmsft.dll 6.3.2800.1602 17-Aug-07 17:58 351,744 RTMQFE
Dxtrans.dll 6.3.2800.1602 17-Aug-07 17:58 192,512 RTMQFE
Iepeers.dll 6.0.2800.1602 17-Aug-07 17:58 236,544 RTMQFE
Inseng.dll 6.0.2800.1602 17-Aug-07 17:59 69,632 RTMQFE
Jsproxy.dll 6.0.2800.1602 17-Aug-07 18:00 12,288 RTMQFE
Mshtml.dll 6.0.2800.1602 17-Aug-07 17:58 2,712,576 RTMQFE
Msrating.dll 6.0.2800.1914 17-Aug-07 20:21 132,096 RTMQFE
Mstime.dll 6.0.2800.1602 17-Aug-07 17:58 498,176 RTMQFE
Pngfilt.dll 6.0.2800.1602 17-Aug-07 17:58 38,912 RTMQFE
Shdocvw.dll 6.0.2800.1914 17-Aug-07 20:20 1,340,416 RTMQFE
Shlwapi.dll 6.0.2800.1914 17-Aug-07 20:19 402,944 RTMQFE
Urlmon.dll 6.0.2800.1602 17-Aug-07 18:00 464,384 RTMQFE
Wininet.dll 6.0.2800.1602 17-Aug-07 18:00 587,776 RTMQFE

Program Internet Explorer 6 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows XP

Nazwa pliku Wersja Data Godzina Rozmiar Folder
Browseui.dll 6.0.2900.3199 22-Aug-07 13:12 1,022,976 SP2GDR
Cdfview.dll 6.0.2900.3199 22-Aug-07 13:12 151,040 SP2GDR
Danim.dll 6.3.1.148 22-Aug-07 13:12 1,054,208 SP2GDR
Dxtmsft.dll 6.3.2900.3199 22-Aug-07 13:12 357,888 SP2GDR
Dxtrans.dll 6.3.2900.3199 22-Aug-07 13:12 205,312 SP2GDR
Extmgr.dll 6.0.2900.3199 22-Aug-07 13:12 55,808 SP2GDR
Iedw.exe 5.1.2600.3199 21-Aug-07 10:30 18,432 SP2GDR
Iepeers.dll 6.0.2900.3199 22-Aug-07 13:12 251,392 SP2GDR
Inseng.dll 6.0.2900.3199 22-Aug-07 13:12 96,256 SP2GDR
Jsproxy.dll 6.0.2900.3199 22-Aug-07 13:12 16,384 SP2GDR
Mshtml.dll 6.0.2900.3199 22-Aug-07 13:12 3,058,176 SP2GDR
Mshtmled.dll 6.0.2900.3199 22-Aug-07 13:12 449,024 SP2GDR
Msrating.dll 6.0.2900.3199 22-Aug-07 13:12 146,432 SP2GDR
Mstime.dll 6.0.2900.3199 22-Aug-07 13:12 532,480 SP2GDR
Pngfilt.dll 6.0.2900.3199 22-Aug-07 13:12 39,424 SP2GDR
Shdocvw.dll 6.0.2900.3199 22-Aug-07 13:12 1,494,528 SP2GDR
Shlwapi.dll 6.0.2900.3199 22-Aug-07 13:12 474,112 SP2GDR
Urlmon.dll 6.0.2900.3199 22-Aug-07 13:12 615,424 SP2GDR
Wininet.dll 6.0.2900.3199 22-Aug-07 13:12 658,944 SP2GDR
Xpsp3res.dll 5.1.2600.3199 21-Aug-07 10:20 115,712 SP2GDR
Browseui.dll 6.0.2900.3199 22-Aug-07 12:55 1,022,976 SP2QFE
Cdfview.dll 6.0.2900.3199 22-Aug-07 12:55 151,040 SP2QFE
Danim.dll 6.3.1.148 22-Aug-07 12:55 1,054,208 SP2QFE
Dxtmsft.dll 6.3.2900.3199 22-Aug-07 12:55 357,888 SP2QFE
Dxtrans.dll 6.3.2900.3199 22-Aug-07 12:55 205,824 SP2QFE
Extmgr.dll 6.0.2900.3199 22-Aug-07 12:55 55,808 SP2QFE
Iedw.exe 5.1.2600.3199 21-Aug-07 10:19 18,432 SP2QFE
Iepeers.dll 6.0.2900.3199 22-Aug-07 12:55 251,904 SP2QFE
Inseng.dll 6.0.2900.3199 22-Aug-07 12:55 96,256 SP2QFE
Jsproxy.dll 6.0.2900.3199 22-Aug-07 12:55 16,384 SP2QFE
Mshtml.dll 6.0.2900.3199 23-Aug-07 1:25 3,064,832 SP2QFE
Mshtmled.dll 6.0.2900.3199 22-Aug-07 12:55 449,024 SP2QFE
Msrating.dll 6.0.2900.3199 22-Aug-07 12:55 146,432 SP2QFE
Mstime.dll 6.0.2900.3199 22-Aug-07 12:55 532,480 SP2QFE
Pngfilt.dll 6.0.2900.3199 22-Aug-07 12:55 39,424 SP2QFE
Shdocvw.dll 6.0.2900.3199 22-Aug-07 12:55 1,498,112 SP2QFE
Shlwapi.dll 6.0.2900.3199 22-Aug-07 12:55 474,112 SP2QFE
Urlmon.dll 6.0.2900.3199 22-Aug-07 12:55 617,984 SP2QFE
Wininet.dll 6.0.2900.3199 22-Aug-07 12:55 665,600 SP2QFE
Xpsp3res.dll 5.1.2600.3199 21-Aug-07 10:13 350,720 SP2QFE

Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows XP

Nazwa pliku Wersja Data Godzina Rozmiar
Advpack.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 10:04 124,928
Dxtrans.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 10:04 214,528
Extmgr.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 10:04 132,608
Icardie.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 10:04 63,488
Ie4uinit.exe 7.0.6000.16544 17-Aug-07 10:20 63,488
Ieakeng.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 10:04 153,088
Ieaksie.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 10:04 230,400
Ieakui.dll 7.0.6000.16544 17-Aug-07 7:34 161,792
Ieapfltr.dat 7.0.6011.0 17-Apr-07 9:32 2,455,488
Ieapfltr.dll 7.0.6000.16461 20-Aug-07 10:04 383,488
Iedkcs32.dll 17.0.6000.16544 20-Aug-07 10:04 384,512
Ieframe.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 10:04 6,058,496
Ieframe.dll.mui 7.0.6000.16414 8-Mar-07 5:10 991,232
Iernonce.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 10:04 44,544
Iertutil.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 10:04 267,776
Ieudinit.exe 7.0.6000.16544 17-Aug-07 10:20 13,824
Iexplore.exe 7.0.6000.16544 17-Aug-07 10:21 625,152
Inetcpl.cpl 7.0.6000.16544 20-Aug-07 10:04 1,824,768
Jsproxy.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 10:04 27,648
Msfeeds.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 10:04 459,264
Msfeedsbs.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 10:04 52,224
Mshtml.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 22:34 3,584,512
Mshtmled.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 10:04 477,696
Msrating.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 10:04 193,024
Mstime.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 10:04 671,232
Occache.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 10:04 102,400
Url.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 10:04 105,984
Urlmon.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 10:04 1,152,000
Webcheck.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 10:04 232,960
Wininet.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 10:04 824,832
Advpack.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 10:02 124,928
Dxtrans.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 10:02 214,528
Extmgr.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 10:02 132,608
Icardie.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 10:02 63,488
Ie4uinit.exe 7.0.6000.20661 17-Aug-07 10:12 70,656
Ieakeng.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 10:02 153,088
Ieaksie.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 10:02 230,400
Ieakui.dll 7.0.6000.20661 17-Aug-07 7:29 161,792
Ieapfltr.dat 7.0.6011.0 17-Apr-07 9:32 2,455,488
Ieapfltr.dll 7.0.6000.16461 20-Aug-07 10:02 383,488
Iedkcs32.dll 17.0.6000.20661 20-Aug-07 10:02 387,584
Ieframe.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 10:02 6,066,176
Ieframe.dll.mui 7.0.6000.16414 8-Mar-07 5:10 991,232
Iernonce.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 10:02 44,544
Iertutil.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 10:02 267,776
Ieudinit.exe 7.0.6000.20661 17-Aug-07 10:12 13,824
Iexplore.exe 7.0.6000.20661 17-Aug-07 10:12 625,152
Inetcpl.cpl 7.0.6000.20661 20-Aug-07 10:02 1,830,912
Jsproxy.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 10:02 27,648
Msfeeds.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 10:02 459,264
Msfeedsbs.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 10:02 52,224
Mshtml.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 10:02 3,592,192
Mshtmled.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 10:02 478,208
Msrating.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 10:02 193,024
Mstime.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 10:02 671,232
Occache.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 10:02 102,400
Url.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 10:02 105,984
Urlmon.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 10:02 1,161,728
Webcheck.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 10:02 232,960
Wininet.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 10:02 825,344

Program Internet Explorer 6 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows XP przeznaczonych dla komputerów z procesorami x64

Nazwa pliku Wersja Data Godzina Rozmiar CPU (Procesor) Folder
Browseui.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 21:10 1,605,120 x64 SP1GDR
Danim.dll 6.3.1.148 19-Aug-07 21:10 1,989,120 x64 SP1GDR
Dxtmsft.dll 6.3.3790.2993 19-Aug-07 21:10 561,664 x64 SP1GDR
Dxtrans.dll 6.3.3790.2993 19-Aug-07 21:10 332,288 x64 SP1GDR
Iepeers.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 21:10 369,664 x64 SP1GDR
Jsproxy.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 21:10 24,064 x64 SP1GDR
Mshtml.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 21:11 5,998,080 x64 SP1GDR
Mstime.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 21:11 900,608 x64 SP1GDR
Pngfilt.dll 5.2.3790.2993 19-Aug-07 21:11 64,000 x64 SP1GDR
Shdocvw.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 21:11 2,438,144 x64 SP1GDR
Shlwapi.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 21:11 621,568 x64 SP1GDR
Urlmon.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 21:11 1,085,440 x64 SP1GDR
W03a2409.dll 5.2.3790.2957 19-Aug-07 21:11 5,120 x64 SP1GDR
Wininet.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 21:11 1,187,840 x64 SP1GDR
Wbrowseui.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 21:11 1,036,800 x86 SP1GDR\WOW
Wdanim.dll 6.3.1.148 19-Aug-07 21:11 1,058,304 x86 SP1GDR\WOW
Wdxtmsft.dll 6.3.3790.2993 19-Aug-07 21:11 363,008 x86 SP1GDR\WOW
Wdxtrans.dll 6.3.3790.2993 19-Aug-07 21:11 212,480 x86 SP1GDR\WOW
Wiedw.exe 5.2.3790.2993 19-Aug-07 21:11 17,920 x86 SP1GDR\WOW
Wiepeers.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 21:11 253,952 x86 SP1GDR\WOW
Wjsproxy.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 21:11 16,384 x86 SP1GDR\WOW
Wmshtml.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 21:11 3,155,968 x86 SP1GDR\WOW
Wmstime.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 21:11 537,088 x86 SP1GDR\WOW
Wpngfilt.dll 5.2.3790.2993 19-Aug-07 21:11 42,496 x86 SP1GDR\WOW
Wshdocvw.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 21:11 1,515,008 x86 SP1GDR\WOW
Wshlwapi.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 21:11 321,536 x86 SP1GDR\WOW
Wurlmon.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 21:11 697,344 x86 SP1GDR\WOW
Ww03a2409.dll 5.2.3790.2957 19-Aug-07 21:11 4,608 x86 SP1GDR\WOW
Wwininet.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 21:11 662,528 x86 SP1GDR\WOW
Browseui.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 20:56 1,605,120 x64 SP1QFE
Danim.dll 6.3.1.148 19-Aug-07 20:56 1,989,120 x64 SP1QFE
Dxtmsft.dll 6.3.3790.2993 19-Aug-07 20:56 561,664 x64 SP1QFE
Dxtrans.dll 6.3.3790.2993 19-Aug-07 20:56 332,288 x64 SP1QFE
Iepeers.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 20:56 370,176 x64 SP1QFE
Jsproxy.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 20:56 24,064 x64 SP1QFE
Mshtml.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 20:56 6,000,640 x64 SP1QFE
Mstime.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 20:57 900,608 x64 SP1QFE
Pngfilt.dll 5.2.3790.2993 19-Aug-07 20:57 64,000 x64 SP1QFE
Shdocvw.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 20:57 2,439,168 x64 SP1QFE
Shlwapi.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 20:57 621,568 x64 SP1QFE
Urlmon.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 20:57 1,085,952 x64 SP1QFE
W03a2409.dll 5.2.3790.2957 19-Aug-07 20:57 29,184 x64 SP1QFE
Wininet.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 20:57 1,190,400 x64 SP1QFE
Wbrowseui.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 20:57 1,036,800 x86 SP1QFE\WOW
Wdanim.dll 6.3.1.148 19-Aug-07 20:57 1,058,304 x86 SP1QFE\WOW
Wdxtmsft.dll 6.3.3790.2993 19-Aug-07 20:57 363,008 x86 SP1QFE\WOW
Wdxtrans.dll 6.3.3790.2993 19-Aug-07 20:57 212,480 x86 SP1QFE\WOW
Wiedw.exe 5.2.3790.2993 19-Aug-07 20:57 17,920 x86 SP1QFE\WOW
Wiepeers.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 20:57 253,952 x86 SP1QFE\WOW
Wjsproxy.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 20:57 16,384 x86 SP1QFE\WOW
Wmshtml.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 20:57 3,158,528 x86 SP1QFE\WOW
Wmstime.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 20:57 537,088 x86 SP1QFE\WOW
Wpngfilt.dll 5.2.3790.2993 19-Aug-07 20:57 42,496 x86 SP1QFE\WOW
Wshdocvw.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 20:57 1,516,032 x86 SP1QFE\WOW
Wshlwapi.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 20:57 321,536 x86 SP1QFE\WOW
Wurlmon.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 20:57 697,344 x86 SP1QFE\WOW
Ww03a2409.dll 5.2.3790.2957 19-Aug-07 20:57 28,672 x86 SP1QFE\WOW
Wwininet.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 20:57 666,112 x86 SP1QFE\WOW
Browseui.dll 6.0.3790.4134 20-Aug-07 17:16 1,605,120 x64 SP2GDR
Dxtrans.dll 6.3.3790.4134 20-Aug-07 17:16 332,288 x64 SP2GDR
Mshtml.dll 6.0.3790.4134 20-Aug-07 17:16 5,999,616 x64 SP2GDR
Shdocvw.dll 6.0.3790.4134 20-Aug-07 17:16 2,438,144 x64 SP2GDR
Urlmon.dll 6.0.3790.4134 20-Aug-07 17:16 1,088,512 x64 SP2GDR
W03a3409.dll 5.2.3790.4134 20-Aug-07 17:16 14,336 x64 SP2GDR
Wininet.dll 6.0.3790.4134 20-Aug-07 17:16 1,190,912 x64 SP2GDR
Wbrowseui.dll 6.0.3790.4134 20-Aug-07 17:16 1,033,216 x86 SP2GDR\WOW
Wdxtrans.dll 6.3.3790.4134 20-Aug-07 17:16 209,920 x86 SP2GDR\WOW
Wmshtml.dll 6.0.3790.4134 20-Aug-07 17:16 3,132,416 x86 SP2GDR\WOW
Wshdocvw.dll 6.0.3790.4134 20-Aug-07 17:16 1,508,352 x86 SP2GDR\WOW
Wurlmon.dll 6.0.3790.4134 20-Aug-07 17:16 698,368 x86 SP2GDR\WOW
Ww03a3409.dll 5.2.3790.4134
20-Aug-07 17:16 13,824 x86 SP2GDR\WOW
Wwininet.dll 6.0.3790.4134 20-Aug-07 17:16 670,720 x86 SP2GDR\WOW
Browseui.dll 6.0.3790.4134 19-Aug-07 20:56 1,605,120 x64 SP2QFE
Dxtrans.dll 6.3.3790.4134 19-Aug-07 20:56 332,288 x64 SP2QFE
Mshtml.dll 6.0.3790.4134 19-Aug-07 20:56 6,000,640 x64 SP2QFE
Shdocvw.dll 6.0.3790.4134 19-Aug-07 20:57 2,438,656 x64 SP2QFE
Urlmon.dll 6.0.3790.4134 19-Aug-07 20:57 1,088,512 x64 SP2QFE
W03a3409.dll 5.2.3790.4134 19-Aug-07 20:57 14,336 x64 SP2QFE
Wininet.dll 6.0.3790.4134 19-Aug-07 20:57 1,191,936 x64 SP2QFE
Wbrowseui.dll 6.0.3790.4134 19-Aug-07 20:57 1,033,216 x86 SP2QFE\WOW
Wdxtrans.dll 6.3.3790.4134 19-Aug-07 20:57 209,920 x86 SP2QFE\WOW
Wmshtml.dll 6.0.3790.4134 19-Aug-07 20:57 3,132,928 x86 SP2QFE\WOW
Wshdocvw.dll 6.0.3790.4134 19-Aug-07 20:57 1,508,352 x86 SP2QFE\WOW
Wurlmon.dll 6.0.3790.4134 19-Aug-07 20:57 698,368 x86 SP2QFE\WOW
Ww03a3409.dll 5.2.3790.4134 19-Aug-07 20:57 13,824 x86 SP2QFE\WOW
Wwininet.dll 6.0.3790.4134 19-Aug-07 20:57 671,232 x86 SP2QFE\WOW

Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows XP przeznaczonych dla komputerów z procesorami x64

Nazwa pliku Wersja Data Godzina Rozmiar CPU (Procesor) Folder
Advpack.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:42 161,280 x64 SP2GDR
Dxtrans.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:42 314,368 x64 SP2GDR
Extmgr.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:42 188,416 x64 SP2GDR
Icardie.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:42 85,504 x64 SP2GDR
Ie4uinit.exe 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:42 77,312 x64 SP2GDR
Ieakeng.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:42 196,096 x64 SP2GDR
Ieaksie.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:42 267,776 x64 SP2GDR
Ieakui.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:42 161,792 x64 SP2GDR
Ieapfltr.dat 7.0.6011.0 20-Aug-07 11:42 2,455,488 SP2GDR
Ieapfltr.dll 7.0.6000.16461 20-Aug-07 11:42 424,448 x64 SP2GDR
Iedkcs32.dll 17.0.6000.16544 20-Aug-07 11:42 468,480 x64 SP2GDR
Ieframe.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:42 7,060,480 x64 SP2GDR
Ieframe.dll.mui 7.0.6000.16414 20-Aug-07 11:43 983,552 SP2GDR
Iernonce.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:43 57,344 x64 SP2GDR
Iertutil.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:43 355,840 x64 SP2GDR
Ieudinit.exe 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:43 13,824 x64 SP2GDR
Iexplore.exe 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:43 679,424 x64 SP2GDR
Inetcpl.cpl 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:43 2,025,472 SP2GDR
Jsproxy.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:43 32,256 x64 SP2GDR
Msfeeds.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:43 553,984 x64 SP2GDR
Msfeedsbs.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:43 75,264 x64 SP2GDR
Mshtml.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:43 5,668,864 x64 SP2GDR
Mshtmled.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:44 758,784 x64 SP2GDR
Msrating.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:44 242,176 x64 SP2GDR
Mstime.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:44 1,129,984 x64 SP2GDR
Occache.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:44 151,040 x64 SP2GDR
Url.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:44 108,544 x64 SP2GDR
Urlmon.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:44 1,419,264 x64 SP2GDR
Webcheck.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:44 295,424 x64 SP2GDR
Wininet.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:44 1,020,928 x64 SP2GDR
Wadvpack.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:45 124,928 x86 SP2GDR\WOW
Wdxtrans.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:45 214,528 x86 SP2GDR\WOW
Wextmgr.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:45 132,608 x86 SP2GDR\WOW
Wicardie.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:45 63,488 x86 SP2GDR\WOW
Wie4uinit.exe 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:45 63,488 x86 SP2GDR\WOW
Wieakeng.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:45 153,088 x86 SP2GDR\WOW
Wieaksie.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:45 230,400 x86 SP2GDR\WOW
Wieakui.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:45 161,792 x86 SP2GDR\WOW
Wieapfltr.dat 7.0.6011.0 20-Aug-07 11:45 2,455,488 SP2GDR\WOW
Wieapfltr.dll 7.0.6000.16461 20-Aug-07 11:45 383,488 x86 SP2GDR\WOW
Wiedkcs32.dll 17.0.6000.16544 20-Aug-07 11:45 384,512 x86 SP2GDR\WOW
Wieframe.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:45 6,058,496 x86 SP2GDR\WOW
Wieframe.dll.mui 7.0.6000.16414 20-Aug-07 11:45 991,232 SP2GDR\WOW
Wiernonce.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:45 44,544 x86 SP2GDR\WOW
Wiertutil.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:45 267,776 x86 SP2GDR\WOW
Wieudinit.exe 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:45 13,824 x86 SP2GDR\WOW
Wiexplore.exe 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:45 625,152 x86 SP2GDR\WOW
Winetcpl.cpl 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:45 1,824,768 SP2GDR\WOW
Wjsproxy.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:45 27,648 x86 SP2GDR\WOW
Wmsfeeds.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:45 459,264 x86 SP2GDR\WOW
Wmsfeedsbs.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:45 52,224 x86 SP2GDR\WOW
Wmshtml.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:45 3,584,512 x86 SP2GDR\WOW
Wmshtmled.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:45 477,696 x86 SP2GDR\WOW
Wmsrating.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:45 193,024 x86 SP2GDR\WOW
Wmstime.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:45 671,232 x86 SP2GDR\WOW
Woccache.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:45 102,400 x86 SP2GDR\WOW
Wurl.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:45 105,984 x86 SP2GDR\WOW
Wurlmon.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:45 1,152,000 x86 SP2GDR\WOW
Wwebcheck.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:45 232,960 x86 SP2GDR\WOW
Wwininet.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:45 824,832 x86 SP2GDR\WOW
Advpack.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:22 161,280 x64 SP2QFE
Dxtrans.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:22 314,368 x64 SP2QFE
Extmgr.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:22 206,848 x64 SP2QFE
Icardie.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:22 85,504 x64 SP2QFE
Ie4uinit.exe 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:22 84,992 x64 SP2QFE
Ieakeng.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:22 195,584 x64 SP2QFE
Ieaksie.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:22 267,264 x64 SP2QFE
Ieakui.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:22 161,792 x64 SP2QFE
Ieapfltr.dat 7.0.6011.0 20-Aug-07 11:22 2,455,488 SP2QFE
Ieapfltr.dll 7.0.6000.16461 20-Aug-07 11:22 424,448 x64 SP2QFE
Iedkcs32.dll
17.0.6000.20661 20-Aug-07 11:22 479,744 x64 SP2QFE
Ieframe.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:22 7,068,160 x64 SP2QFE
Ieframe.dll.mui 7.0.6000.16414 20-Aug-07 11:23 983,552 SP2QFE
Iernonce.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:23 57,344 x64 SP2QFE
Iertutil.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:23 371,200 x64 SP2QFE
Ieudinit.exe 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:23 13,824 x64 SP2QFE
Iexplore.exe 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:23 700,928 x64 SP2QFE
Inetcpl.cpl 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:23 2,076,672 SP2QFE
Jsproxy.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:23 32,256 x64 SP2QFE
Msfeeds.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:23 580,608 x64 SP2QFE
Msfeedsbs.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:23 82,432 x64 SP2QFE
Mshtml.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:23 5,679,104 x64 SP2QFE
Mshtmled.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:23 758,784 x64 SP2QFE
Msrating.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:24 242,176 x64 SP2QFE
Mstime.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:24 1,129,984 x64 SP2QFE
Occache.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:24 164,352 x64 SP2QFE
Url.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:24 108,544 x64 SP2QFE
Urlmon.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:24 1,430,528 x64 SP2QFE
Webcheck.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:24 295,424 x64 SP2QFE
Wininet.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:24 1,021,952 x64 SP2QFE
Wadvpack.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:24 124,928 x86 SP2QFE\WOW
Wdxtrans.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:24 214,528 x86 SP2QFE\WOW
Wextmgr.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:24 132,608 x86 SP2QFE\WOW
Wicardie.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:24 63,488 x86 SP2QFE\WOW
Wie4uinit.exe 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:24 70,656 x86 SP2QFE\WOW
Wieakeng.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:24 153,088 x86 SP2QFE\WOW
Wieaksie.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:24 230,400 x86 SP2QFE\WOW
Wieakui.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:24 161,792 x86 SP2QFE\WOW
Wieapfltr.dat 7.0.6011.0 20-Aug-07 11:24 2,455,488 SP2QFE\WOW
Wieapfltr.dll 7.0.6000.16461 20-Aug-07 11:24 383,488 x86 SP2QFE\WOW
Wiedkcs32.dll 17.0.6000.20661 20-Aug-07 11:24 387,584 x86 SP2QFE\WOW
Wieframe.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:24 6,066,176 x86 SP2QFE\WOW
Wieframe.dll.mui 7.0.6000.16414 20-Aug-07 11:24 991,232 SP2QFE\WOW
Wiernonce.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:24 44,544 x86 SP2QFE\WOW
Wiertutil.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:24 267,776 x86 SP2QFE\WOW
Wieudinit.exe 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:24 13,824 x86 SP2QFE\WOW
Wiexplore.exe 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:24 625,152 x86 SP2QFE\WOW
Winetcpl.cpl 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:24 1,830,912 SP2QFE\WOW
Wjsproxy.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:24 27,648 x86 SP2QFE\WOW
Wmsfeeds.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:24 459,264 x86 SP2QFE\WOW
Wmsfeedsbs.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:24 52,224 x86 SP2QFE\WOW
Wmshtml.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:24 3,592,192 x86 SP2QFE\WOW
Wmshtmled.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:24 478,208 x86 SP2QFE\WOW
Wmsrating.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:24 193,024 x86 SP2QFE\WOW
Wmstime.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:24 671,232 x86 SP2QFE\WOW
Woccache.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:24 102,400 x86 SP2QFE\WOW
Wurl.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:24 105,984 x86 SP2QFE\WOW
Wurlmon.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:24 1,161,728 x86 SP2QFE\WOW
Wwebcheck.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:24 232,960 x86 SP2QFE\WOW
Wwininet.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:24 825,344 x86 SP2QFE\WOW

Program Internet Explorer 6 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows Server 2003

Nazwa pliku Wersja Data Godzina Rozmiar Folder
Browseui.dll 6.0.3790.2993 18-Aug-07 15:13 1,036,800 SP1GDR
Danim.dll 6.3.1.148 18-Aug-07 15:13 1,058,304 SP1GDR
Dxtmsft.dll 6.3.3790.2993 18-Aug-07 15:13 363,008 SP1GDR
Dxtrans.dll 6.3.3790.2993 18-Aug-07 15:13 212,480 SP1GDR
Iedw.exe 5.2.3790.2993 17-Aug-07 11:22 17,920 SP1GDR
Iepeers.dll 6.0.3790.2993 18-Aug-07 15:13 253,952 SP1GDR
Jsproxy.dll 6.0.3790.2993 18-Aug-07 15:13 16,384 SP1GDR
Mshtml.dll 6.0.3790.2993 18-Aug-07 15:13 3,155,968 SP1GDR
Mstime.dll 6.0.3790.2993 18-Aug-07 15:13 537,088 SP1GDR
Pngfilt.dll 5.2.3790.2993 18-Aug-07 15:13 42,496 SP1GDR
Shdocvw.dll 6.0.3790.2993 18-Aug-07 15:13 1,515,008 SP1GDR
Shlwapi.dll 6.0.3790.2993 18-Aug-07 15:13 321,536 SP1GDR
Urlmon.dll 6.0.3790.2993 18-Aug-07 15:13 697,344 SP1GDR
W03a2409.dll 5.2.3790.2957 19-Jun-07 4:32 4,608 SP1GDR
Wininet.dll 6.0.3790.2993 18-Aug-07 15:13 662,528 SP1GDR
Browseui.dll 6.0.3790.2993 18-Aug-07 15:49 1,036,800 SP1QFE
Danim.dll 6.3.1.148 18-Aug-07 15:49 1,058,304 SP1QFE
Dxtmsft.dll 6.3.3790.2993 18-Aug-07 15:49 363,008 SP1QFE
Dxtrans.dll 6.3.3790.2993 18-Aug-07 15:49 212,480 SP1QFE
Iedw.exe 5.2.3790.2993 17-Aug-07 13:37 17,920 SP1QFE
Iepeers.dll 6.0.3790.2993 18-Aug-07 15:49 253,952 SP1QFE
Jsproxy.dll 6.0.3790.2993 18-Aug-07 15:49 16,384 SP1QFE
Mshtml.dll 6.0.3790.2993 18-Aug-07 15:49 3,158,528 SP1QFE
Mstime.dll 6.0.3790.2993 18-Aug-07 15:49 537,088 SP1QFE
Pngfilt.dll 5.2.3790.2993 18-Aug-07 15:49 42,496 SP1QFE
Shdocvw.dll 6.0.3790.2993 18-Aug-07 15:49 1,516,032 SP1QFE
Shlwapi.dll 6.0.3790.2993 18-Aug-07 15:49 321,536 SP1QFE
Urlmon.dll 6.0.3790.2993 18-Aug-07 15:49 697,344 SP1QFE
W03a2409.dll 5.2.3790.2957 18-Jun-07 4:31 28,672 SP1QFE
Wininet.dll 6.0.3790.2993 18-Aug-07 15:49 666,112 SP1QFE
Browseui.dll 6.0.3790.4134 18-Aug-07 15:54 1,033,216 SP2GDR
Dxtrans.dll 6.3.3790.4134 18-Aug-07 15:54 209,920 SP2GDR
Mshtml.dll 6.0.3790.4134 18-Aug-07 15:54 3,132,416 SP2GDR
Shdocvw.dll 6.0.3790.4134 20-Aug-07 17:25 1,508,352 SP2GDR
Urlmon.dll 6.0.3790.4134 18-Aug-07 15:54 698,368 SP2GDR
W03a3409.dll 5.2.3790.4134 17-Aug-07 12:31 13,824 SP2GDR
Wininet.dll 6.0.3790.4134 18-Aug-07 15:54 670,720 SP2GDR
Browseui.dll 6.0.3790.4134 18-Aug-07 15:59 1,033,216 SP2QFE
Dxtrans.dll 6.3.3790.4134 18-Aug-07 15:59 209,920 SP2QFE
Mshtml.dll 6.0.3790.4134 18-Aug-07 15:59 3,132,928 SP2QFE
Shdocvw.dll 6.0.3790.4134 18-Aug-07 15:59 1,508,352 SP2QFE
Urlmon.dll 6.0.3790.4134 18-Aug-07 15:59 698,368 SP2QFE
W03a3409.dll 5.2.3790.4134 17-Aug-07 14:13 13,824 SP2QFE
Wininet.dll 6.0.3790.4134 18-Aug-07 15:59 671,232 SP2QFE

Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows Server 2003

Nazwa pliku Wersja Data Godzina Rozmiar Folder
Advpack.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 6:00 124,928 SP2GDR
Dxtrans.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 6:00 214,528 SP2GDR
Extmgr.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 6:00 132,608 SP2GDR
Icardie.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 6:00 63,488 SP2GDR
Ie4uinit.exe 7.0.6000.16544 17-Aug-07 11:06 63,488 SP2GDR
Ieakeng.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 6:00 153,088 SP2GDR
Ieaksie.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 6:00 230,400 SP2GDR
Ieakui.dll 7.0.6000.16544 17-Aug-07 8:14 161,792 SP2GDR
Ieapfltr.dat 7.0.6011.0 17-Apr-07 9:43 2,455,488 SP2GDR
Ieapfltr.dll 7.0.6000.16461 20-Aug-07 6:00 383,488 SP2GDR
Iedkcs32.dll 17.0.6000.16544 20-Aug-07 6:00 384,512 SP2GDR
Ieframe.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 6:00 6,058,496 SP2GDR
Ieframe.dll.mui 7.0.6000.16414 20-Feb-07 6:33 991,232 SP2GDR
Iernonce.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 6:00 44,544 SP2GDR
Iertutil.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 6:00 267,776 SP2GDR
Ieudinit.exe 7.0.6000.16544 17-Aug-07 11:06 13,824 SP2GDR
Iexplore.exe 7.0.6000.16544 17-Aug-07 11:07 625,152 SP2GDR
Inetcpl.cpl 7.0.6000.16544 20-Aug-07 6:00 1,824,768 SP2GDR
Jsproxy.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 6:00 27,648 SP2GDR
Msfeeds.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 6:00 459,264 SP2GDR
Msfeedsbs.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 6:00 52,224 SP2GDR
Mshtml.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 12:10 3,584,512 SP2GDR
Mshtmled.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 6:00 477,696 SP2GDR
Msrating.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 6:00 193,024 SP2GDR
Mstime.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 6:00 671,232 SP2GDR
Occache.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 6:00 102,400 SP2GDR
Url.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 6:00 105,984 SP2GDR
Urlmon.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 6:00 1,152,000 SP2GDR
Webcheck.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 6:00 232,960 SP2GDR
Wininet.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 6:00 824,832 SP2GDR
Advpack.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 5:53 124,928 SP2QFE
Dxtrans.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 5:53 214,528 SP2QFE
Extmgr.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 5:53 132,608 SP2QFE
Icardie.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 5:53 63,488 SP2QFE
Ie4uinit.exe 7.0.6000.20661 17-Aug-07 10:44 70,656 SP2QFE
Ieakeng.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 5:53 153,088 SP2QFE
Ieaksie.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 5:53 230,400 SP2QFE
Ieakui.dll 7.0.6000.20661 17-Aug-07 8:20 161,792 SP2QFE
Ieapfltr.dat 7.0.6011.0 17-Apr-07 9:43 2,455,488 SP2QFE
Ieapfltr.dll 7.0.6000.16461 20-Aug-07 5:53 383,488 SP2QFE
Iedkcs32.dll 17.0.6000.20661 20-Aug-07 5:53 387,584 SP2QFE
Ieframe.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 5:53 6,066,176 SP2QFE
Ieframe.dll.mui 7.0.6000.16414 20-Feb-07 6:33 991,232 SP2QFE
Iernonce.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 5:53 44,544 SP2QFE
Iertutil.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 5:53 267,776 SP2QFE
Ieudinit.exe 7.0.6000.20661 17-Aug-07 10:44 13,824 SP2QFE
Iexplore.exe 7.0.6000.20661 17-Aug-07 10:44 625,152 SP2QFE
Inetcpl.cpl 7.0.6000.20661 20-Aug-07 5:53 1,830,912 SP2QFE
Jsproxy.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 5:53 27,648 SP2QFE
Msfeeds.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 5:53 459,264 SP2QFE
Msfeedsbs.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 5:53 52,224 SP2QFE
Mshtml.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 5:53 3,592,192 SP2QFE
Mshtmled.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 5:53 478,208 SP2QFE
Msrating.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 5:53 193,024 SP2QFE
Mstime.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 5:53 671,232 SP2QFE
Occache.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 5:53 102,400 SP2QFE
Url.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 5:53 105,984 SP2QFE
Urlmon.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 5:53 1,161,728 SP2QFE
Webcheck.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 5:53 232,960 SP2QFE
Wininet.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 5:53 825,344 SP2QFE

Program Internet Explorer 6 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2003 przeznaczonych dla komputerów z procesorami Itanium

Nazwa pliku Wersja Data Godzina Rozmiar CPU (Procesor) Folder
Browseui.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 20:56 2,543,104 IA-64 SP1GDR
Dxtmsft.dll 6.3.3790.2993 19-Aug-07 20:56 1,009,152 IA-64 SP1GDR
Dxtrans.dll 6.3.3790.2993 19-Aug-07 20:56 640,512 IA-64 SP1GDR
Iepeers.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 20:56 717,312 IA-64 SP1GDR
Jsproxy.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 20:56 45,568 IA-64 SP1GDR
Mshtml.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 20:56 9,366,016 IA-64 SP1GDR
Mstime.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 20:57 1,845,760 IA-64 SP1GDR
Pngfilt.dll 5.2.3790.2993 19-Aug-07 20:57 116,736 IA-64 SP1GDR
Shdocvw.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 20:57 3,678,720 IA-64 SP1GDR
Shlwapi.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 20:57 823,296 IA-64 SP1GDR
Urlmon.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 20:57 1,615,872 IA-64 SP1GDR
W03a2409.dll 5.2.3790.2957 19-Aug-07 20:57 3,584 IA-64 SP1GDR
Wininet.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 20:57 1,695,744 IA-64 SP1GDR
Wbrowseui.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 20:57 1,036,800 x86 SP1GDR\WOW
Wdanim.dll 6.3.1.148 19-Aug-07 20:57 1,058,304 x86 SP1GDR\WOW
Wdxtmsft.dll 6.3.3790.2993 19-Aug-07 20:57 363,008 x86 SP1GDR\WOW
Wdxtrans.dll 6.3.3790.2993 19-Aug-07 20:57 212,480 x86 SP1GDR\WOW
Wiedw.exe 5.2.3790.2993 19-Aug-07 20:57 17,920 x86 SP1GDR\WOW
Wiepeers.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 20:57 253,952 x86 SP1GDR\WOW
Wjsproxy.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 20:57 16,384 x86 SP1GDR\WOW
Wmshtml.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 20:57 3,155,968 x86 SP1GDR\WOW
Wmstime.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 20:57 537,088 x86 SP1GDR\WOW
Wpngfilt.dll 5.2.3790.2993 19-Aug-07 20:57 42,496 x86 SP1GDR\WOW
Wshdocvw.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 20:57 1,515,008 x86 SP1GDR\WOW
Wshlwapi.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 20:57 321,536 x86 SP1GDR\WOW
Wurlmon.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 20:57 697,344 x86 SP1GDR\WOW
Ww03a2409.dll 5.2.3790.2957 19-Aug-07 20:57 4,608 x86 SP1GDR\WOW
Wwininet.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 20:57 662,528 x86 SP1GDR\WOW
Browseui.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 21:27 2,542,592 IA-64 SP1QFE
Dxtmsft.dll 6.3.3790.2993 19-Aug-07 21:27 1,009,152 IA-64 SP1QFE
Dxtrans.dll 6.3.3790.2993 19-Aug-07 21:27 640,512 IA-64 SP1QFE
Iepeers.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 21:27 717,824 IA-64 SP1QFE
Jsproxy.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 21:27 45,568 IA-64 SP1QFE
Mshtml.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 21:27 9,372,160 IA-64 SP1QFE
Mstime.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 21:28 1,845,760 IA-64 SP1QFE
Pngfilt.dll 5.2.3790.2993 19-Aug-07 21:28 116,736 IA-64 SP1QFE
Shdocvw.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 21:28 3,680,768 IA-64 SP1QFE
Shlwapi.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 21:28 823,296 IA-64 SP1QFE
Urlmon.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 21:28 1,617,408 IA-64 SP1QFE
W03a2409.dll 5.2.3790.2957 19-Aug-07 21:28 27,648 IA-64 SP1QFE
Wininet.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 21:28 1,701,888 IA-64 SP1QFE
Wbrowseui.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 21:28 1,036,800 x86 SP1QFE\WOW
Wdanim.dll 6.3.1.148 19-Aug-07 21:28 1,058,304 x86 SP1QFE\WOW
Wdxtmsft.dll 6.3.3790.2993 19-Aug-07 21:28 363,008 x86 SP1QFE\WOW
Wdxtrans.dll 6.3.3790.2993 19-Aug-07 21:28 212,480 x86 SP1QFE\WOW
Wiedw.exe 5.2.3790.2993 19-Aug-07 21:28 17,920 x86 SP1QFE\WOW
Wiepeers.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 21:28 253,952 x86 SP1QFE\WOW
Wjsproxy.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 21:28 16,384 x86 SP1QFE\WOW
Wmshtml.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 21:28 3,158,528 x86 SP1QFE\WOW
Wmstime.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 21:28 537,088 x86 SP1QFE\WOW
Wpngfilt.dll 5.2.3790.2993 19-Aug-07 21:28 42,496 x86 SP1QFE\WOW
Wshdocvw.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 21:28 1,516,032 x86 SP1QFE\WOW
Wshlwapi.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 21:28 321,536 x86 SP1QFE\WOW
Wurlmon.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 21:28 697,344 x86 SP1QFE\WOW
Ww03a2409.dll 5.2.3790.2957 19-Aug-07 21:28 28,672 x86 SP1QFE\WOW
Wwininet.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 21:28 666,112 x86 SP1QFE\WOW
Browseui.dll 6.0.3790.4134 20-Aug-07 17:25 2,542,592 IA-64 SP2GDR
Dxtrans.dll 6.3.3790.4134 20-Aug-07 17:25 640,512 IA-64 SP2GDR
Mshtml.dll 6.0.3790.4134 20-Aug-07 17:25 9,371,648 IA-64 SP2GDR
Shdocvw.dll 6.0.3790.4134 20-Aug-07 17:25 3,679,232 IA-64 SP2GDR
Urlmon.dll 6.0.3790.4134 20-Aug-07 17:25 1,619,968 IA-64 SP2GDR
W03a3409.dll 5.2.3790.4134 20-Aug-07 17:25 12,800 IA-64 SP2GDR
Wininet.dll 6.0.3790.4134 20-Aug-07 17:25 1,701,888 IA-64 SP2GDR
Wbrowseui.dll 6.0.3790.4134 20-Aug-07 17:26 1,033,216 x86 SP2GDR\WOW
Wdxtrans.dll 6.3.3790.4134 20-Aug-07 17:26 209,920 x86 SP2GDR\WOW
Wmshtml.dll 6.0.3790.4134 20-Aug-07 17:26 3,132,416 x86 SP2GDR\WOW
Wshdocvw.dll 6.0.3790.4134 20-Aug-07 17:26 1,508,352 x86 SP2GDR\WOW
Wurlmon.dll 6.0.3790.4134 20-Aug-07 17:26 698,368 x86 SP2GDR\WOW
Ww03a3409.dll 5.2.3790.4134 20-Aug-07 17:26 13,824 x86 SP2GDR\WOW
Wwininet.dll 6.0.3790.4134 20-Aug-07 17:26
670,720 x86 SP2GDR\WOW
Browseui.dll 6.0.3790.4134 19-Aug-07 21:08 2,542,592 IA-64 SP2QFE
Dxtrans.dll 6.3.3790.4134 19-Aug-07 21:08 640,512 IA-64 SP2QFE
Mshtml.dll 6.0.3790.4134 19-Aug-07 21:08 9,373,696 IA-64 SP2QFE
Shdocvw.dll 6.0.3790.4134 19-Aug-07 21:08 3,680,256 IA-64 SP2QFE
Urlmon.dll 6.0.3790.4134 19-Aug-07 21:09 1,619,968 IA-64 SP2QFE
W03a3409.dll 5.2.3790.4134 19-Aug-07 21:09 12,800 IA-64 SP2QFE
Wininet.dll 6.0.3790.4134 19-Aug-07 21:09 1,702,912 IA-64 SP2QFE
Wbrowseui.dll 6.0.3790.4134 19-Aug-07 21:09 1,033,216 x86 SP2QFE\WOW
Wdxtrans.dll 6.3.3790.4134 19-Aug-07 21:09 209,920 x86 SP2QFE\WOW
Wmshtml.dll 6.0.3790.4134 19-Aug-07 21:09 3,132,928 x86 SP2QFE\WOW
Wshdocvw.dll 6.0.3790.4134 19-Aug-07 21:09 1,508,352 x86 SP2QFE\WOW
Wurlmon.dll 6.0.3790.4134 19-Aug-07 21:09 698,368 x86 SP2QFE\WOW
Ww03a3409.dll 5.2.3790.4134 19-Aug-07 21:09 13,824 x86 SP2QFE\WOW
Wwininet.dll 6.0.3790.4134 19-Aug-07 21:09 671,232 x86 SP2QFE\WOW

Program Internet Explorer 7 w obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2003 przeznaczonych dla komputerów z procesorami Itanium

Nazwa pliku Wersja Data Godzina Rozmiar CPU (Procesor) Folder
Advpack.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 9:26 283,136 IA-64 SP2GDR
Dxtrans.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 9:26 645,632 IA-64 SP2GDR
Extmgr.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 9:26 309,760 IA-64 SP2GDR
Icardie.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 9:26 179,712 IA-64 SP2GDR
Ie4uinit.exe 7.0.6000.16544 20-Aug-07 9:26 128,000 IA-64 SP2GDR
Ieakeng.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 9:26 385,536 IA-64 SP2GDR
Ieaksie.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 9:26 503,808 IA-64 SP2GDR
Ieakui.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 9:26 161,792 IA-64 SP2GDR
Ieapfltr.dat 7.0.6011.0 20-Aug-07 9:26 2,455,488 SP2GDR
Ieapfltr.dll 7.0.6000.16461 20-Aug-07 9:26 1,075,712 IA-64 SP2GDR
Iedkcs32.dll 17.0.6000.16544 20-Aug-07 9:26 748,032 IA-64 SP2GDR
Ieframe.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 9:26 11,551,232 IA-64 SP2GDR
Ieframe.dll.mui 7.0.6000.16414 20-Aug-07 9:26 980,992 SP2GDR
Iernonce.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 9:26 99,840 IA-64 SP2GDR
Iertutil.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 9:26 540,160 IA-64 SP2GDR
Ieudinit.exe 7.0.6000.16544 20-Aug-07 9:26 30,720 IA-64 SP2GDR
Iexplore.exe 7.0.6000.16544 20-Aug-07 9:26 751,104 IA-64 SP2GDR
Inetcpl.cpl 7.0.6000.16544 20-Aug-07 9:26 2,387,456 SP2GDR
Jsproxy.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 9:26 82,432 IA-64 SP2GDR
Msfeeds.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 9:26 958,464 IA-64 SP2GDR
Msfeedsbs.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 9:26 136,704 IA-64 SP2GDR
Mshtml.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 9:27 9,973,248 IA-64 SP2GDR
Mshtmled.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 9:27 1,518,592 IA-64 SP2GDR
Msrating.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 9:27 479,232 IA-64 SP2GDR
Mstime.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 9:27 2,232,832 IA-64 SP2GDR
Occache.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 9:27 261,120 IA-64 SP2GDR
Url.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 9:27 130,048 IA-64 SP2GDR
Urlmon.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 9:27 2,526,720 IA-64 SP2GDR
Webcheck.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 9:27 638,976 IA-64 SP2GDR
Wininet.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 9:27 1,860,608 IA-64 SP2GDR
Wadvpack.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 9:27 124,928 x86 SP2GDR\WOW
Wdxtrans.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 9:27 214,528 x86 SP2GDR\WOW
Wextmgr.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 9:27 132,608 x86 SP2GDR\WOW
Wicardie.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 9:27 63,488 x86 SP2GDR\WOW
Wie4uinit.exe 7.0.6000.16544 20-Aug-07 9:27 63,488 x86 SP2GDR\WOW
Wieakeng.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 9:27 153,088 x86 SP2GDR\WOW
Wieaksie.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 9:27 230,400 x86 SP2GDR\WOW
Wieakui.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 9:27 161,792 x86 SP2GDR\WOW
Wieapfltr.dat 7.0.6011.0 20-Aug-07 9:27 2,455,488 SP2GDR\WOW
Wieapfltr.dll 7.0.6000.16461 20-Aug-07 9:27 383,488 x86 SP2GDR\WOW
Wiedkcs32.dll 17.0.6000.16544 20-Aug-07 9:27 384,512 x86 SP2GDR\WOW
Wieframe.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 9:27 6,058,496 x86 SP2GDR\WOW
Wieframe.dll.mui 7.0.6000.16414 20-Aug-07 9:27 991,232 SP2GDR\WOW
Wiernonce.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 9:27 44,544 x86 SP2GDR\WOW
Wiertutil.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 9:27 267,776 x86 SP2GDR\WOW
Wieudinit.exe 7.0.6000.16544 20-Aug-07 9:27 13,824 x86 SP2GDR\WOW
Wiexplore.exe 7.0.6000.16544 20-Aug-07 9:27 625,152 x86 SP2GDR\WOW
Winetcpl.cpl 7.0.6000.16544 20-Aug-07 9:27 1,824,768 SP2GDR\WOW
Wjsproxy.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 9:27 27,648 x86 SP2GDR\WOW
Wmsfeeds.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 9:27 459,264 x86 SP2GDR\WOW
Wmsfeedsbs.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 9:27 52,224 x86 SP2GDR\WOW
Wmshtml.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 9:27 3,584,512 x86 SP2GDR\WOW
Wmshtmled.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 9:27 477,696 x86 SP2GDR\WOW
Wmsrating.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 9:27 193,024 x86 SP2GDR\WOW
Wmstime.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 9:27 671,232 x86 SP2GDR\WOW
Woccache.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 9:27 102,400 x86 SP2GDR\WOW
Wurl.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 9:27 105,984 x86 SP2GDR\WOW
Wurlmon.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 9:27 1,152,000 x86 SP2GDR\WOW
Wwebcheck.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 9:27 232,960 x86 SP2GDR\WOW
Wwininet.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 9:27 824,832 x86 SP2GDR\WOW
Advpack.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 9:19 283,136 IA-64 SP2QFE
Dxtrans.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 9:19 645,632 IA-64 SP2QFE
Extmgr.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 9:19 327,680 IA-64 SP2QFE
Icardie.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 9:19 179,712 IA-64 SP2QFE
Ie4uinit.exe 7.0.6000.20661 20-Aug-07 9:19 135,680 IA-64 SP2QFE
Ieakeng.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 9:19 385,536 IA-64 SP2QFE
Ieaksie.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 9:19 503,808 IA-64 SP2QFE
Ieakui.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 9:19 161,792 IA-64 SP2QFE
Ieapfltr.dat 7.0.6011.0 20-Aug-07 9:19 2,455,488 SP2QFE
Ieapfltr.dll 7.0.6000.16461 20-Aug-07 9:19 1,075,712 IA-64 SP2QFE
Iedkcs32.dll 17.0.6000.20661 20-Aug-07 9:19 762,880 IA-64 SP2QFE
Ieframe.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 9:19 11,708,416 IA-64 SP2QFE
Ieframe.dll.mui 7.0.6000.16414 20-Aug-07 9:19 980,992 SP2QFE
Iernonce.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 9:19 99,840 IA-64 SP2QFE
Iertutil.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 9:19 555,520 IA-64 SP2QFE
Ieudinit.exe 7.0.6000.20661 20-Aug-07 9:19 30,720 IA-64 SP2QFE
Iexplore.exe 7.0.6000.20661 20-Aug-07 9:19 771,584 IA-64 SP2QFE
Inetcpl.cpl 7.0.6000.20661 20-Aug-07 9:19 2,438,656 SP2QFE
Jsproxy.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 9:19 82,432 IA-64 SP2QFE
Msfeeds.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 9:19 985,088 IA-64 SP2QFE
Msfeedsbs.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 9:19 144,384 IA-64 SP2QFE
Mshtml.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 9:19 10,051,584 IA-64 SP2QFE
Mshtmled.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 9:20 1,526,272 IA-64 SP2QFE
Msrating.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 9:20 492,032 IA-64 SP2QFE
Mstime.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 9:20 2,232,832 IA-64 SP2QFE
Occache.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 9:20 273,920 IA-64 SP2QFE
Url.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 9:20 130,048 IA-64 SP2QFE
Urlmon.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 9:20 2,585,600 IA-64 SP2QFE
Webcheck.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 9:20 651,776 IA-64 SP2QFE
Wininet.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 9:20 1,882,112 IA-64 SP2QFE
Wadvpack.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 9:21 124,928 x86 SP2QFE\WOW
Wdxtrans.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 9:21 214,528 x86 SP2QFE\WOW
Wextmgr.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 9:21 132,608 x86 SP2QFE\WOW
Wicardie.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 9:21 63,488 x86 SP2QFE\WOW
Wie4uinit.exe 7.0.6000.20661 20-Aug-07 9:21 70,656 x86 SP2QFE\WOW
Wieakeng.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 9:21 153,088 x86 SP2QFE\WOW
Wieaksie.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 9:21 230,400 x86 SP2QFE\WOW
Wieakui.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 9:21 161,792 x86 SP2QFE\WOW
Wieapfltr.dat 7.0.6011.0 20-Aug-07 9:21 2,455,488 SP2QFE\WOW
Wieapfltr.dll 7.0.6000.16461 20-Aug-07 9:21 383,488 x86 SP2QFE\WOW
Wiedkcs32.dll 17.0.6000.20661 20-Aug-07 9:21 387,584 x86 SP2QFE\WOW
Wieframe.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 9:21 6,066,176 x86 SP2QFE\WOW
Wieframe.dll.mui 7.0.6000.16414 20-Aug-07 9:21 991,232 SP2QFE\WOW
Wiernonce.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 9:21 44,544 x86 SP2QFE\WOW
Wiertutil.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 9:21 267,776 x86 SP2QFE\WOW
Wieudinit.exe 7.0.6000.20661 20-Aug-07 9:21 13,824 x86 SP2QFE\WOW
Wiexplore.exe 7.0.6000.20661 20-Aug-07 9:21 625,152 x86 SP2QFE\WOW
Winetcpl.cpl 7.0.6000.20661 20-Aug-07 9:21 1,830,912 SP2QFE\WOW
Wjsproxy.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 9:21 27,648 x86 SP2QFE\WOW
Wmsfeeds.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 9:21 459,264 x86 SP2QFE\WOW
Wmsfeedsbs.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 9:21 52,224 x86 SP2QFE\WOW
Wmshtml.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 9:21 3,592,192 x86 SP2QFE\WOW
Wmshtmled.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 9:21 478,208 x86 SP2QFE\WOW
Wmsrating.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 9:21 193,024 x86 SP2QFE\WOW
Wmstime.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 9:21 671,232 x86 SP2QFE\WOW
Woccache.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 9:21 102,400 x86 SP2QFE\WOW
Wurl.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 9:21 105,984 x86 SP2QFE\WOW
Wurlmon.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 9:21 1,161,728 x86 SP2QFE\WOW
Wwebcheck.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 9:21 232,960 x86 SP2QFE\WOW
Wwininet.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 9:21 825,344 x86 SP2QFE\WOW

Program Internet Explorer 6 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2003 przeznaczonych dla komputerów z procesorami x64

Nazwa pliku Wersja Data Godzina Rozmiar CPU (Procesor) Folder
Browseui.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 21:10 1,605,120 x64 SP1GDR
Danim.dll 6.3.1.148 19-Aug-07 21:10 1,989,120 x64 SP1GDR
Dxtmsft.dll 6.3.3790.2993 19-Aug-07 21:10 561,664 x64 SP1GDR
Dxtrans.dll 6.3.3790.2993 19-Aug-07 21:10 332,288 x64 SP1GDR
Iepeers.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 21:10 369,664 x64 SP1GDR
Jsproxy.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 21:10 24,064 x64 SP1GDR
Mshtml.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 21:11 5,998,080 x64 SP1GDR
Mstime.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 21:11 900,608 x64 SP1GDR
Pngfilt.dll 5.2.3790.2993 19-Aug-07 21:11 64,000 x64 SP1GDR
Shdocvw.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 21:11 2,438,144 x64 SP1GDR
Shlwapi.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 21:11 621,568 x64 SP1GDR
Urlmon.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 21:11 1,085,440 x64 SP1GDR
W03a2409.dll 5.2.3790.2957 19-Aug-07 21:11 5,120 x64 SP1GDR
Wininet.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 21:11 1,187,840 x64 SP1GDR
Wbrowseui.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 21:11 1,036,800 x86 SP1GDR\WOW
Wdanim.dll 6.3.1.148 19-Aug-07 21:11 1,058,304 x86 SP1GDR\WOW
Wdxtmsft.dll 6.3.3790.2993 19-Aug-07 21:11 363,008 x86 SP1GDR\WOW
Wdxtrans.dll 6.3.3790.2993 19-Aug-07 21:11 212,480 x86 SP1GDR\WOW
Wiedw.exe 5.2.3790.2993 19-Aug-07 21:11 17,920 x86 SP1GDR\WOW
Wiepeers.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 21:11 253,952 x86 SP1GDR\WOW
Wjsproxy.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 21:11 16,384 x86 SP1GDR\WOW
Wmshtml.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 21:11 3,155,968 x86 SP1GDR\WOW
Wmstime.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 21:11 537,088 x86 SP1GDR\WOW
Wpngfilt.dll 5.2.3790.2993 19-Aug-07 21:11 42,496 x86 SP1GDR\WOW
Wshdocvw.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 21:11 1,515,008 x86 SP1GDR\WOW
Wshlwapi.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 21:11 321,536 x86 SP1GDR\WOW
Wurlmon.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 21:11 697,344 x86 SP1GDR\WOW
Ww03a2409.dll 5.2.3790.2957 19-Aug-07 21:11 4,608 x86 SP1GDR\WOW
Wwininet.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 21:11 662,528 x86 SP1GDR\WOW
Browseui.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 20:56 1,605,120 x64 SP1QFE
Danim.dll 6.3.1.148 19-Aug-07 20:56 1,989,120 x64 SP1QFE
Dxtmsft.dll 6.3.3790.2993 19-Aug-07 20:56 561,664 x64 SP1QFE
Dxtrans.dll 6.3.3790.2993 19-Aug-07 20:56 332,288 x64 SP1QFE
Iepeers.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 20:56 370,176 x64 SP1QFE
Jsproxy.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 20:56 24,064 x64 SP1QFE
Mshtml.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 20:56 6,000,640 x64 SP1QFE
Mstime.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 20:57 900,608 x64 SP1QFE
Pngfilt.dll 5.2.3790.2993 19-Aug-07 20:57 64,000 x64 SP1QFE
Shdocvw.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 20:57 2,439,168 x64 SP1QFE
Shlwapi.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 20:57 621,568 x64 SP1QFE
Urlmon.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 20:57 1,085,952 x64 SP1QFE
W03a2409.dll 5.2.3790.2957 19-Aug-07 20:57 29,184 x64 SP1QFE
Wininet.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 20:57 1,190,400 x64 SP1QFE
Wbrowseui.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 20:57 1,036,800 x86 SP1QFE\WOW
Wdanim.dll 6.3.1.148 19-Aug-07 20:57 1,058,304 x86 SP1QFE\WOW
Wdxtmsft.dll 6.3.3790.2993 19-Aug-07 20:57 363,008 x86 SP1QFE\WOW
Wdxtrans.dll 6.3.3790.2993 19-Aug-07 20:57 212,480 x86 SP1QFE\WOW
Wiedw.exe 5.2.3790.2993 19-Aug-07 20:57 17,920 x86 SP1QFE\WOW
Wiepeers.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 20:57 253,952 x86 SP1QFE\WOW
Wjsproxy.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 20:57 16,384 x86 SP1QFE\WOW
Wmshtml.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 20:57 3,158,528 x86 SP1QFE\WOW
Wmstime.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 20:57 537,088 x86 SP1QFE\WOW
Wpngfilt.dll 5.2.3790.2993 19-Aug-07 20:57 42,496 x86 SP1QFE\WOW
Wshdocvw.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 20:57 1,516,032 x86 SP1QFE\WOW
Wshlwapi.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 20:57 321,536 x86 SP1QFE\WOW
Wurlmon.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 20:57 697,344 x86 SP1QFE\WOW
Ww03a2409.dll 5.2.3790.2957 19-Aug-07 20:57 28,672 x86 SP1QFE\WOW
Wwininet.dll 6.0.3790.2993 19-Aug-07 20:57 666,112 x86 SP1QFE\WOW
Browseui.dll 6.0.3790.4134 20-Aug-07 17:16 1,605,120 x64 SP2GDR
Dxtrans.dll 6.3.3790.4134 20-Aug-07 17:16 332,288 x64 SP2GDR
Mshtml.dll 6.0.3790.4134 20-Aug-07 17:16 5,999,616 x64 SP2GDR
Shdocvw.dll 6.0.3790.4134 20-Aug-07 17:16 2,438,144 x64 SP2GDR
Urlmon.dll 6.0.3790.4134 20-Aug-07 17:16 1,088,512 x64 SP2GDR
W03a3409.dll 5.2.3790.4134 20-Aug-07 17:16 14,336 x64 SP2GDR
Wininet.dll 6.0.3790.4134 20-Aug-07 17:16 1,190,912 x64 SP2GDR
Wbrowseui.dll 6.0.3790.4134 20-Aug-07 17:16 1,033,216 x86 SP2GDR\WOW
Wdxtrans.dll 6.3.3790.4134 20-Aug-07 17:16 209,920 x86 SP2GDR\WOW
Wmshtml.dll 6.0.3790.4134 20-Aug-07 17:16 3,132,416 x86 SP2GDR\WOW
Wshdocvw.dll 6.0.3790.4134 20-Aug-07 17:16 1,508,352 x86 SP2GDR\WOW
Wurlmon.dll 6.0.3790.4134 20-Aug-07 17:16 698,368 x86 SP2GDR\WOW
Ww03a3409.dll
5.2.3790.4134
20-Aug-07 17:16 13,824 x86 SP2GDR\WOW
Wwininet.dll 6.0.3790.4134 20-Aug-07 17:16 670,720 x86 SP2GDR\WOW
Browseui.dll 6.0.3790.4134 19-Aug-07 20:56 1,605,120 x64 SP2QFE
Dxtrans.dll 6.3.3790.4134 19-Aug-07 20:56 332,288 x64 SP2QFE
Mshtml.dll 6.0.3790.4134 19-Aug-07 20:56 6,000,640 x64 SP2QFE
Shdocvw.dll 6.0.3790.4134 19-Aug-07 20:57 2,438,656 x64 SP2QFE
Urlmon.dll 6.0.3790.4134 19-Aug-07 20:57 1,088,512 x64 SP2QFE
W03a3409.dll 5.2.3790.4134 19-Aug-07 20:57 14,336 x64 SP2QFE
Wininet.dll 6.0.3790.4134 19-Aug-07 20:57 1,191,936 x64 SP2QFE
Wbrowseui.dll 6.0.3790.4134 19-Aug-07 20:57 1,033,216 x86 SP2QFE\WOW
Wdxtrans.dll 6.3.3790.4134 19-Aug-07 20:57 209,920 x86 SP2QFE\WOW
Wmshtml.dll 6.0.3790.4134 19-Aug-07 20:57 3,132,928 x86 SP2QFE\WOW
Wshdocvw.dll 6.0.3790.4134 19-Aug-07 20:57 1,508,352 x86 SP2QFE\WOW
Wurlmon.dll 6.0.3790.4134 19-Aug-07 20:57 698,368 x86 SP2QFE\WOW
Ww03a3409.dll 5.2.3790.4134 19-Aug-07 20:57 13,824 x86 SP2QFE\WOW
Wwininet.dll 6.0.3790.4134 19-Aug-07 20:57 671,232 x86 SP2QFE\WOW

Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2003 przeznaczonych dla komputerów z procesorami x64

Nazwa pliku Wersja Data Godzina Rozmiar CPU (Procesor) Folder
Advpack.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:42 161,280 x64 SP2GDR
Dxtrans.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:42 314,368 x64 SP2GDR
Extmgr.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:42 188,416 x64 SP2GDR
Icardie.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:42 85,504 x64 SP2GDR
Ie4uinit.exe 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:42 77,312 x64 SP2GDR
Ieakeng.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:42 196,096 x64 SP2GDR
Ieaksie.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:42 267,776 x64 SP2GDR
Ieakui.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:42 161,792 x64 SP2GDR
Ieapfltr.dat 7.0.6011.0 20-Aug-07 11:42 2,455,488 SP2GDR
Ieapfltr.dll 7.0.6000.16461 20-Aug-07 11:42 424,448 x64 SP2GDR
Iedkcs32.dll 17.0.6000.16544 20-Aug-07 11:42 468,480 x64 SP2GDR
Ieframe.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:42 7,060,480 x64 SP2GDR
Ieframe.dll.mui 7.0.6000.16414 20-Aug-07 11:43 983,552 SP2GDR
Iernonce.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:43 57,344 x64 SP2GDR
Iertutil.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:43 355,840 x64 SP2GDR
Ieudinit.exe 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:43 13,824 x64 SP2GDR
Iexplore.exe 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:43 679,424 x64 SP2GDR
Inetcpl.cpl 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:43 2,025,472 SP2GDR
Jsproxy.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:43 32,256 x64 SP2GDR
Msfeeds.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:43 553,984 x64 SP2GDR
Msfeedsbs.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:43 75,264 x64 SP2GDR
Mshtml.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:43 5,668,864 x64 SP2GDR
Mshtmled.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:44 758,784 x64 SP2GDR
Msrating.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:44 242,176 x64 SP2GDR
Mstime.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:44 1,129,984 x64 SP2GDR
Occache.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:44 151,040 x64 SP2GDR
Url.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:44 108,544 x64 SP2GDR
Urlmon.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:44 1,419,264 x64 SP2GDR
Webcheck.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:44 295,424 x64 SP2GDR
Wininet.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:44 1,020,928 x64 SP2GDR
Wadvpack.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:45 124,928 x86 SP2GDR\WOW
Wdxtrans.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:45 214,528 x86 SP2GDR\WOW
Wextmgr.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:45 132,608 x86 SP2GDR\WOW
Wicardie.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:45 63,488 x86 SP2GDR\WOW
Wie4uinit.exe 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:45 63,488 x86 SP2GDR\WOW
Wieakeng.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:45 153,088 x86 SP2GDR\WOW
Wieaksie.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:45 230,400 x86 SP2GDR\WOW
Wieakui.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:45 161,792 x86 SP2GDR\WOW
Wieapfltr.dat 7.0.6011.0 20-Aug-07 11:45 2,455,488 SP2GDR\WOW
Wieapfltr.dll 7.0.6000.16461 20-Aug-07 11:45 383,488 x86 SP2GDR\WOW
Wiedkcs32.dll 17.0.6000.16544 20-Aug-07 11:45 384,512 x86 SP2GDR\WOW
Wieframe.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:45 6,058,496 x86 SP2GDR\WOW
Wieframe.dll.mui 7.0.6000.16414 20-Aug-07 11:45 991,232 SP2GDR\WOW
Wiernonce.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:45 44,544 x86 SP2GDR\WOW
Wiertutil.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:45 267,776 x86 SP2GDR\WOW
Wieudinit.exe 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:45 13,824 x86 SP2GDR\WOW
Wiexplore.exe 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:45 625,152 x86 SP2GDR\WOW
Winetcpl.cpl 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:45 1,824,768 SP2GDR\WOW
Wjsproxy.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:45 27,648 x86 SP2GDR\WOW
Wmsfeeds.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:45 459,264 x86 SP2GDR\WOW
Wmsfeedsbs.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:45 52,224 x86 SP2GDR\WOW
Wmshtml.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:45 3,584,512 x86 SP2GDR\WOW
Wmshtmled.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:45 477,696 x86 SP2GDR\WOW
Wmsrating.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:45 193,024 x86 SP2GDR\WOW
Wmstime.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:45 671,232 x86 SP2GDR\WOW
Woccache.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:45 102,400 x86 SP2GDR\WOW
Wurl.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:45 105,984 x86 SP2GDR\WOW
Wurlmon.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:45 1,152,000 x86 SP2GDR\WOW
Wwebcheck.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:45 232,960 x86 SP2GDR\WOW
Wwininet.dll 7.0.6000.16544 20-Aug-07 11:45 824,832 x86 SP2GDR\WOW
Advpack.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:22 161,280 x64 SP2QFE
Dxtrans.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:22 314,368 x64 SP2QFE
Extmgr.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:22 206,848 x64 SP2QFE
Icardie.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:22 85,504 x64 SP2QFE
Ie4uinit.exe 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:22 84,992 x64 SP2QFE
Ieakeng.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:22 195,584 x64 SP2QFE
Ieaksie.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:22 267,264 x64 SP2QFE
Ieakui.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:22 161,792 x64 SP2QFE
Ieapfltr.dat 7.0.6011.0 20-Aug-07 11:22 2,455,488 SP2QFE
Ieapfltr.dll 7.0.6000.16461 20-Aug-07 11:22 424,448 x64 SP2QFE

Iedkcs32.dll
17.0.6000.20661 20-Aug-07 11:22 479,744 x64 SP2QFE
Ieframe.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:22 7,068,160 x64 SP2QFE
Ieframe.dll.mui 7.0.6000.16414 20-Aug-07 11:23 983,552 SP2QFE
Iernonce.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:23 57,344 x64 SP2QFE
Iertutil.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:23 371,200 x64 SP2QFE
Ieudinit.exe 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:23 13,824 x64 SP2QFE
Iexplore.exe 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:23 700,928 x64 SP2QFE
Inetcpl.cpl 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:23 2,076,672 SP2QFE
Jsproxy.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:23 32,256 x64 SP2QFE
Msfeeds.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:23 580,608 x64 SP2QFE
Msfeedsbs.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:23 82,432 x64 SP2QFE
Mshtml.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:23 5,679,104 x64 SP2QFE
Mshtmled.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:23 758,784 x64 SP2QFE
Msrating.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:24 242,176 x64 SP2QFE
Mstime.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:24 1,129,984 x64 SP2QFE
Occache.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:24 164,352 x64 SP2QFE
Url.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:24 108,544 x64 SP2QFE
Urlmon.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:24 1,430,528 x64 SP2QFE
Webcheck.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:24 295,424 x64 SP2QFE
Wininet.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:24 1,021,952 x64 SP2QFE
Wadvpack.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:24 124,928 x86 SP2QFE\WOW
Wdxtrans.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:24 214,528 x86 SP2QFE\WOW
Wextmgr.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:24 132,608 x86 SP2QFE\WOW
Wicardie.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:24 63,488 x86 SP2QFE\WOW
Wie4uinit.exe 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:24 70,656 x86 SP2QFE\WOW
Wieakeng.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:24 153,088 x86 SP2QFE\WOW
Wieaksie.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:24 230,400 x86 SP2QFE\WOW
Wieakui.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:24 161,792 x86 SP2QFE\WOW
Wieapfltr.dat 7.0.6011.0 20-Aug-07 11:24 2,455,488 SP2QFE\WOW
Wieapfltr.dll 7.0.6000.16461 20-Aug-07 11:24 383,488 x86 SP2QFE\WOW
Wiedkcs32.dll 17.0.6000.20661 20-Aug-07 11:24 387,584 x86 SP2QFE\WOW
Wieframe.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:24 6,066,176 x86 SP2QFE\WOW
Wieframe.dll.mui 7.0.6000.16414 20-Aug-07 11:24 991,232 SP2QFE\WOW
Wiernonce.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:24 44,544 x86 SP2QFE\WOW
Wiertutil.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:24 267,776 x86 SP2QFE\WOW
Wieudinit.exe 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:24 13,824 x86 SP2QFE\WOW
Wiexplore.exe 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:24 625,152 x86 SP2QFE\WOW
Winetcpl.cpl 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:24 1,830,912 SP2QFE\WOW
Wjsproxy.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:24 27,648 x86 SP2QFE\WOW
Wmsfeeds.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:24 459,264 x86 SP2QFE\WOW
Wmsfeedsbs.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:24 52,224 x86 SP2QFE\WOW
Wmshtml.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:24 3,592,192 x86 SP2QFE\WOW
Wmshtmled.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:24 478,208 x86 SP2QFE\WOW
Wmsrating.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:24 193,024 x86 SP2QFE\WOW
Wmstime.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:24 671,232 x86 SP2QFE\WOW
Woccache.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:24 102,400 x86 SP2QFE\WOW
Wurl.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:24 105,984 x86 SP2QFE\WOW
Wurlmon.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:24 1,161,728 x86 SP2QFE\WOW
Wwebcheck.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:24 232,960 x86 SP2QFE\WOW
Wwininet.dll 7.0.6000.20661 20-Aug-07 11:24 825,344 x86 SP2QFE\WOW

Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows Vista

Nazwa pliku Wersja Data Godzina Rozmiar
Package_1_for_kb939653_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum 21-Aug-07 22:08 9,495
Package_1_for_kb939653~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum 21-Aug-07 22:08 18,695
Package_2_for_kb939653_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum 21-Aug-07 22:08 3,299
Package_2_for_kb939653~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum 21-Aug-07 22:08 5,467
Package_3_for_kb939653_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum 21-Aug-07 22:08 3,199
Package_3_for_kb939653~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum 21-Aug-07 22:08 5,323
Update-bf.mum 21-Aug-07 22:08 2,311
X86_006bbdc208b207c48978a18b88cf62a8_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_76f691479b4ee1f5.manifest 21-Aug-07 22:08 702
X86_0634a62a26c44fb522a6c8ee3da17673_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_830d7156c27bbe1f.manifest 21-Aug-07 22:08 706
X86_1097afdaee9a9bbbdd26548bb58df4ec_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_aad1dbd80fe6d6e0.manifest 21-Aug-07 22:08 699
X86_1f8e2e851871e9ed801358d7ede49b58_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_818be78226725bba.manifest 21-Aug-07 22:08 726
X86_1f999e6c314da67b3ce927a0bb9e5124_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_9cd7c7e0a6f68e11.manifest 21-Aug-07 22:08 712
X86_20fc6cfa11df3031fbfe8da9b4d6d813_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_89a7869c0a9db5ca.manifest 21-Aug-07 22:08 708
X86_2222025a6dfb0564b5fc7a19879c1f69_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_7559ccc72196d001.manifest 21-Aug-07 22:08 704
X86_26b4bcee266629bf68a711efefe938d1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_71efddc908258c78.manifest 21-Aug-07 22:08 712
X86_33283ffd6b8cb9025f89cbb48679ff67_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_d7a4be6375c9923d.manifest 21-Aug-07 22:08 695
X86_4daad1c05ee7a93ecd94723c5179b672_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_6ec5f0fe09d49342.manifest 21-Aug-07 22:08 694
X86_4db03179a9b3f13c20bd64f125c0e9b2_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_b833c1eb4e933669.manifest 21-Aug-07 22:08 704
X86_52d201681b3756c9064a4b6970f637b6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_e4f4c654deb83497.manifest 21-Aug-07 22:08 700
X86_53f5c284bd360940adbd1b41aa8ebc1c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_3fc0f1660fd011bd.manifest 21-Aug-07 22:08 724
X86_5e5f57cc3473453c868885bcbd3e2c1d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_35b10d84ea7dc1fe.manifest 21-Aug-07 22:08 706
X86_62405e939e7cb7b8eff8506c73955ea6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_a6ceb5ddf49bca9f.manifest 21-Aug-07 22:08 711
X86_6561e4e77234c518a531d7593f87cd78_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_339e33e9fe9ee5ca.manifest 21-Aug-07 22:08 704
X86_791a2922165f9ba41bdf74443d8739b4_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_f2277ebb71e2137e.manifest 21-Aug-07 22:08 708
X86_7d29a8111cf16e048b3ad7a8f8094161_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_681fd8355ff41279.manifest 21-Aug-07 22:08 707
X86_7ea132f3fdeb32e0e4e9d5169c3bd290_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_e2e4b4dacbacec1d.manifest 21-Aug-07 22:08 724
X86_816de358d1839bb3415cceface620897_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_f7153e36e113594f.manifest 21-Aug-07 22:08 699
X86_912004a8d30262a572a6534ac1e76b3d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_8b4d1ef488cd611c.manifest 21-Aug-07 22:08 704
X86_95b2fab11b1a0870cb45d3fdc00487f0_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_c8a2833e67703134.manifest 21-Aug-07 22:08 695
X86_a09fd5d338af63aaed31b9ac15c2f59d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_073c7fd16f755cca.manifest 21-Aug-07 22:08 696
X86_a9b9a7596ac0001cc8422d8549ef92a3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_fc20babb1db0e726.manifest 21-Aug-07 22:08 696
X86_a9ec1e6317548305c9f822334cdb6619_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_a3de5119ac541e91.manifest 21-Aug-07 22:08 707
X86_b08f68589cd4e5e4f10f4c8557207f07_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_3655990eaba736f0.manifest 21-Aug-07 22:08 695
X86_b24cba53ad4da1013393bfc679408d1f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_f8d387a939b944cd.manifest 21-Aug-07 22:08 702
X86_b30c4c3b4047e08fa054224de82f5d50_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_1eb2a954c2069922.manifest 21-Aug-07 22:08 696
X86_bbe9adeccc11250c42d1e883ca0a0796_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_80e56b89d0bfa833.manifest 21-Aug-07 22:08 708
X86_bcf0aa84fd6b7bd38bdee451e591648a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_8a8395f8dad21031.manifest 21-Aug-07 22:08 694
X86_e0e65872bac4a4fb8b2665cb5bb47635_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_66ef24513bebec2b.manifest 21-Aug-07 22:08 700
X86_eb280567121c5cd23ef8ee0bf3a6599c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_0ca42bdf587faa8f.manifest 21-Aug-07 22:08 696
X86_ec7010311eb9d2009e637c9a0fe0e7ae_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_3b0b88545e7d2d32.manifest 21-Aug-07 22:08 726
X86_edd08dcdce27833d673f987bc66cdbe8_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_3397936468f5a837.manifest 21-Aug-07 22:08 700
X86_f34fb1f0d6af4cbde09ad0c9f015b58e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_d0503f19f1ea6bc5.manifest 21-Aug-07 22:08 708
X86_f5cc3b5ec3bd73c9e63404827b971d6e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_445a2a9dc91fdc5e.manifest 21-Aug-07 22:08 700
X86_f5dc063d4656b005404b7bb232b35a22_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_941b4c6260fb5adf.manifest 21-Aug-07 22:08 711
X86_fa4b8ed25e759339164bd0e0f5a34165_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_bacc96bb6df33223.manifest 21-Aug-07 22:08 695
X86_microsoft-windows-advpack_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_a9bfe6f9f5c507a6.manifest 21-Aug-07 22:08 7,571
X86_microsoft-windows-advpack_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_aa30e30f0ef5934d.manifest 21-Aug-07 22:08 7,244
X86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_b2d7995bd9be6509.manifest 21-Aug-07 22:08 283,492
X86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_b3489570f2eef0b0.manifest 21-Aug-07 22:08 283,492
X86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_deba28247f672478.manifest 21-Aug-07 22:08 42,895
X86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_df2b24399897b01f.manifest 21-Aug-07 22:08 42,568
X86_microsoft-windows-i..nternetcontrolpanel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_8d2e279054cd0a2d.manifest 21-Aug-07 22:08 812,318
X86_microsoft-windows-i..nternetcontrolpanel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_8d9f23a56dfd95d4.manifest 21-Aug-07 22:08 812,318
X86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_ffdd74fda4c78b9c.manifest 21-Aug-07 22:08 56,602
X86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_004e7112bdf81743.manifest 21-Aug-07 22:08 56,602
X86_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_f98697d76eb305ef.manifest 21-Aug-07 22:08 9,922
X86_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_f9f793ec87e39196.manifest 21-Aug-07 22:08 9,595
X86_microsoft-windows-ie-directxtransforms_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_95bad08f84988c1d.manifest
21-Aug-07
22:08 463,701
X86_microsoft-windows-ie-directxtransforms_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_962bcca49dc917c4.manifest 21-Aug-07 22:08 463,374
X86_microsoft-windows-ie-extcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_3aa42d82d98e7fd0.manifest 18-Aug-07 2:56 42,229
X86_microsoft-windows-ie-extcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_3b152997f2bf0b77.manifest 18-Aug-07 3:02 42,229
X86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_1563eec712bddc24.manifest 18-Aug-07 2:56 185,175
X86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_15d4eadc2bee67cb.manifest 18-Aug-07 3:02 185,175
X86_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_461d6ae746593eaa.manifest 21-Aug-07 22:08 32,438
X86_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_468e66fc5f89ca51.manifest 21-Aug-07 22:08 32,111
X86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_1137941c251df4d2.manifest 21-Aug-07 22:08 928,494
X86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_11a890313e4e8079.manifest 21-Aug-07 22:08 928,494
X86_microsoft-windows-ie-iebrokers_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_6a20264d5989e55f.manifest 18-Aug-07 2:56 3,494
X86_microsoft-windows-ie-iebrokers_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_6a91226272ba7106.manifest 18-Aug-07 3:02 3,494
X86_microsoft-windows-ie-infocard_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_589000e6673280db.manifest 21-Aug-07 22:08 24,495
X86_microsoft-windows-ie-infocard_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_5900fcfb80630c82.manifest 21-Aug-07 22:08 24,168
X86_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_2d5681891cf2fa7f.manifest 21-Aug-07 22:08 126,025
X86_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_2dc77d9e36238626.manifest 21-Aug-07 22:08 125,698
X86_microsoft-windows-ie-setup-support_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_c3c536a4616dc324.manifest 21-Aug-07 22:08 32,270
X86_microsoft-windows-ie-setup-support_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_c43632b97a9e4ecb.manifest 21-Aug-07 22:08 31,943
X86_microsoft-windows-iebrshim_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_29ea4d14681d9881.manifest 21-Aug-07 22:08 37,192
X86_microsoft-windows-iebrshim_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_2a5b4929814e2428.manifest 21-Aug-07 22:08 37,192
X86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_6296ee1fb11382ff.manifest 21-Aug-07 22:08 829,928
X86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_6307ea34ca440ea6.manifest 21-Aug-07 22:08 829,599
X86_microsoft-windows-ieinstal_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_e6905a9e9496d737.manifest 21-Aug-07 22:08 10,829
X86_microsoft-windows-ieinstal_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_e70156b3adc762de.manifest 21-Aug-07 22:08 10,502
X86_microsoft-windows-ieuser_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_0b388fbad71196e9.manifest 21-Aug-07 22:08 11,056
X86_microsoft-windows-ieuser_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_0ba98bcff0422290.manifest 21-Aug-07 22:08 10,729
Advpack.dll 7.0.6000.16546 18-Aug-07 2:36 124,928
Advpack.dll 7.0.6000.20663 18-Aug-07 2:39 124,928
Urlmon.dll 7.0.6000.16546 18-Aug-07 2:38 1,152,000
Urlmon.dll 7.0.6000.20663 18-Aug-07 2:41 1,161,728
Mstime.dll 7.0.6000.16546 18-Aug-07 2:37 671,232
Mstime.dll 7.0.6000.20663 18-Aug-07 2:40 671,232
Inetcpl.cpl 7.0.6000.16546 18-Aug-07 2:35 1,824,768
Inetcpl.cpl 7.0.6000.20663 18-Aug-07 2:40 1,830,912
Jsproxy.dll 7.0.6000.16546 18-Aug-07 2:36 27,648
Wininet.dll 7.0.6000.16546 18-Aug-07 2:38 824,832
Wininetplugin.dll 1.0.0.1 18-Aug-07 2:38 64,512
Jsproxy.dll 7.0.6000.20663 18-Aug-07 2:40 27,648
Wininet.dll 7.0.6000.20663 18-Aug-07 2:41 825,344
Wininetplugin.dll 1.0.0.1 18-Aug-07 2:41 64,512
Ieapfltr.dat 7.0.6011.0 11-Apr-07 23:12 2,455,488
Ieapfltr.dll 7.0.6000.16461 18-Aug-07 2:36 383,488
Ieapfltr.dat 7.0.6011.0 11-Apr-07 23:21 2,455,488
Ieapfltr.dll 7.0.6000.16461 18-Aug-07 2:40 383,488
Dxtmsft.dll 7.0.6000.16546 18-Aug-07 2:36 347,136
Dxtrans.dll 7.0.6000.16546 18-Aug-07 2:36 214,528
Dxtmsft.dll 7.0.6000.20663 18-Aug-07 2:39 347,136
Dxtrans.dll 7.0.6000.20663 18-Aug-07 2:39 214,528
Mshtmled.dll 7.0.6000.16546 18-Aug-07 2:37 477,696
Mshtmled.dll 7.0.6000.20663 18-Aug-07 2:40 478,208
Mshtml.dll 7.0.6000.16546 18-Aug-07 2:37 3,584,512
Mshtml.tlb 7.0.6000.16546 18-Aug-07 0:00 1,383,424
Mshtml.dll 7.0.6000.20663 18-Aug-07 2:40 3,592,192
Mshtml.tlb 7.0.6000.20663 18-Aug-07 0:26 1,383,424
Icardie.dll 7.0.6000.16546 18-Aug-07 2:36 63,488
Icardie.dll 7.0.6000.20663 18-Aug-07 2:40 63,488
Ieunatt.exe 7.0.6000.16546 18-Aug-07 2:35 26,624
Iexplore.exe 7.0.6000.16546 18-Aug-07 2:35 625,152
Ieunatt.exe 7.0.6000.20663 18-Aug-07 1:44 26,624
Iexplore.exe 7.0.6000.20663 18-Aug-07 1:45 625,152
Ie4uinit.exe 7.0.6000.16546 18-Aug-07 2:35 63,488
Iernonce.dll 7.0.6000.16546 18-Aug-07 2:36 44,544
Iesetup.dll 7.0.6000.16546 18-Aug-07 2:36 56,320
Ie4uinit.exe 7.0.6000.20663 18-Aug-07 1:44 70,656
Iernonce.dll 7.0.6000.20663 18-Aug-07 2:40 44,544
Iesetup.dll 7.0.6000.20663 18-Aug-07 2:40 56,320
Iebrshim.dll 6.0.6000.16546 18-Aug-07 2:36 52,736
Iebrshim.dll 6.0.6000.20663 18-Aug-07 2:40 52,736
Ieframe.dll 7.0.6000.16546 18-Aug-07 2:36 6,058,496
Ieui.dll 7.0.6000.16546 18-Aug-07 2:36 180,736
Ieframe.dll 7.0.6000.20663 18-Aug-07 2:40 6,066,176
Ieui.dll 7.0.6000.20663 18-Aug-07 2:40 180,736
Ieinstal.exe 6.0.6000.16546 18-Aug-07 2:35 250,368
Ieinstal.exe 6.0.6000.20663 18-Aug-07 1:45 263,168
Ieuser.exe 6.0.6000.16546 18-Aug-07 2:35 294,912
Ieuser.exe 6.0.6000.20663 18-Aug-07 1:45 301,568

Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych 64-bitowych wersjach systemu Windows Vista

Nazwa pliku Wersja Data Godzina Rozmiar CPU (Procesor)

Amd64_006bbdc208b207c48978a18b88cf62a8_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_d3152ccb53ac532b.manifest
21-Aug-07 22:08 704
Amd64_0659af9bb4da1a3904b6400fbe2cee6a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_c9f11669109e872a.manifest 21-Aug-07 22:08 1,064
Amd64_09555c9c12cced2e79798dba3fda147d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_d9daa2b9c52d3f76.manifest 21-Aug-07 22:08 730
Amd64_0ca7309cf4f6d41c06e857c5319531a6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_a7e9ed0fe894aaec.manifest 21-Aug-07 22:08 730
Amd64_175bd07fcf7cbb05d675de221066254b_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_e9d98f1511f509b0.manifest 21-Aug-07 22:08 1,048
Amd64_1896e2d9419c8fee310a59d109734c83_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_66733e110b0a0e1a.manifest 21-Aug-07 22:08 1,040
Amd64_18df4350136e737b702f82103b6daa2c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_62060302aa0413a6.manifest 21-Aug-07 22:08 706
Amd64_1956c006c046e302a661848869dc7e9c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_c8a4f6b9c2fe3b6b.manifest 21-Aug-07 22:08 699
Amd64_1a90829c758e5097c59d63d74c74150a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_6c17739209e59dce.manifest 21-Aug-07 22:08 1,070
Amd64_1f8e2e851871e9ed801358d7ede49b58_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_ddaa8305decfccf0.manifest 21-Aug-07 22:08 728
Amd64_2222025a6dfb0564b5fc7a19879c1f69_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_d178684ad9f44137.manifest 21-Aug-07 22:08 706
Amd64_2d67f6f35742947896f2986efc6b82e3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_a8ced5db22336c38.manifest 21-Aug-07 22:08 728
Amd64_2f085add6699669fbecc0b22f2f18afc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_8b793abdecf19d19.manifest 21-Aug-07 22:08 1,048
Amd64_33283ffd6b8cb9025f89cbb48679ff67_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_33c359e72e270373.manifest 21-Aug-07 22:08 697
Amd64_3d01b85bef09548eb3b5a42b4741615b_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_b1d88726e69e7301.manifest 21-Aug-07 22:08 728
Amd64_3e9e097bde05079c63248eeaeb3cbeda_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_8994feb20323303d.manifest 21-Aug-07 22:08 1,048
Amd64_51081370d80c7231ea9ac77a4e9161e8_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_1df935ce46cd6427.manifest 21-Aug-07 22:08 708
Amd64_53f5c284bd360940adbd1b41aa8ebc1c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_9bdf8ce9c82d82f3.manifest 21-Aug-07 22:08 726
Amd64_5cd0ad563438897b4789e3bd4799d625_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_2c229bdf6dfaf3d5.manifest 21-Aug-07 22:08 699
Amd64_5f36d20d1f22e59dd050496970a5b11e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_13cb255be1e8fb6a.manifest 21-Aug-07 22:08 1,072
Amd64_6a7ec52e003870a53876990c1cf6c71d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_8cdbb0d5153aee97.manifest 21-Aug-07 22:08 1,046
Amd64_70226f55e1211fabb434efcfe5300031_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_770ba78ffba0ee03.manifest 21-Aug-07 22:08 1,064
Amd64_734866c78e1a103b492a2fd55c60c52f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_fed246f6ffd1171a.manifest 21-Aug-07 22:08 1,040
Amd64_75ee0adde591a04587d8d77901f13057_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_19068f7240819b9e.manifest 21-Aug-07 22:08 1,048
Amd64_7ea132f3fdeb32e0e4e9d5169c3bd290_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_3f03505e840a5d53.manifest 21-Aug-07 22:08 726
Amd64_82e994248b36733dcea5515af7941257_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_a7cedf4820e53706.manifest 21-Aug-07 22:08 706
Amd64_8cca893f963ba92b01a45a00e03e2207_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_cecf36d254a4495f.manifest 21-Aug-07 22:08 1,060
Amd64_912004a8d30262a572a6534ac1e76b3d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_e76bba78412ad252.manifest 21-Aug-07 22:08 706
Amd64_95b2fab11b1a0870cb45d3fdc00487f0_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_24c11ec21fcda26a.manifest 21-Aug-07 22:08 697
Amd64_989898cd5e60a05b850a316e26e281d6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_210d91639b8b018c.manifest 21-Aug-07 22:08 1,036
Amd64_9ea68ef0d306dfbd92042fb4b11c08fb_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_f4c755dcd8960fd8.manifest 21-Aug-07 22:08 1,040
Amd64_a5c0308fc23da3d21607c118e4e430ca_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_b7bb3511c5210da6.manifest 21-Aug-07 22:08 1,072
Amd64_a9ae1a01869d90ffc25a9cd60e3d46af_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_b4e6c004a02f8863.manifest 21-Aug-07 22:08 708
Amd64_ae9b56b0c5da1f3f82dfd5584ad51ddc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_84790c767ebeb4e5.manifest 21-Aug-07 22:08 1,036
Amd64_af858759910e6daa0ed5dbaeec07e2f2_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_19535f1f192653d8.manifest 21-Aug-07 22:08 1,064
Amd64_b08f68589cd4e5e4f10f4c8557207f07_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_927434926404a826.manifest 21-Aug-07 22:08 697
Amd64_b24cba53ad4da1013393bfc679408d1f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_54f2232cf216b603.manifest 21-Aug-07 22:08 704
Amd64_bdf374443ae60c803ecec36050dd540c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_2062d4340f9cb37e.manifest 21-Aug-07 22:08 699
Amd64_c2b28a112a7170ed32a05812568a3536_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_0931d9593db50538.manifest 21-Aug-07 22:08 1,064
Amd64_dabad3c07dba4e6765048665287aa9a1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_900bb231758c4997.manifest 21-Aug-07 22:08 1,040
Amd64_e1a17c690c7dc610c15e875a264892c4_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_3ce692998846922a.manifest 21-Aug-07 22:08 1,056
Amd64_e59b7e08d6994438944e3376ac67d4f1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_2e56df8d79faa67a.manifest 21-Aug-07 22:08 1,056
Amd64_ec7010311eb9d2009e637c9a0fe0e7ae_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_972a23d816da9e68.manifest 21-Aug-07 22:08 728
Amd64_f1653e06a2399b2b49601aa38cbebbcb_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_27268088bc07fe3a.manifest 21-Aug-07 22:08 699
Amd64_f6cc842e84b37f71d7a881f8b5e2d1c3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_c344cb1170cbb320.manifest 21-Aug-07 22:08 1,064
Amd64_f8080048f09ee670f1c579b8affaea59_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_38611ae223761340.manifest 21-Aug-07 22:08 1,060
Amd64_f8559a0503fcaf31718fd64ced661679_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_f2517316d995ec56.manifest 21-Aug-07 22:08 1,064
Amd64_fa4b8ed25e759339164bd0e0f5a34165_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_16eb323f2650a359.manifest 21-Aug-07 22:08 697
Amd64_fcc063f252743f1bb3e33a8a0b283833_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_fe77ef55f9a91704.manifest 21-Aug-07 22:08 1,046
Amd64_fe9aad968a6ee24741df9f9e168bf958_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_3de7968c6a868d70.manifest 21-Aug-07 22:08 1,070
Amd64_microsoft-windows-advpack_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_05de827dae2278dc.manifest 21-Aug-07 22:13 7,603
Amd64_microsoft-windows-advpack_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_064f7e92c7530483.manifest 21-Aug-07 22:13 7,274
Amd64_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_0ef634df921bd63f.manifest 21-Aug-07 22:13 283,526
Amd64_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_0f6730f4ab4c61e6.manifest 21-Aug-07 22:13
283,526
Amd64_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_3ad8c3a837c495ae.manifest 21-Aug-07 22:13 42,925
Amd64_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_3b49bfbd50f52155.manifest 21-Aug-07 22:13 42,596
Amd64_microsoft-windows-i..nternetcontrolpanel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_e94cc3140d2a7b63.manifest 21-Aug-07 22:13 810,403
Amd64_microsoft-windows-i..nternetcontrolpanel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_e9bdbf29265b070a.manifest 21-Aug-07 22:13 810,403
Amd64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_5bfc10815d24fcd2.manifest 21-Aug-07 22:13 56,676
Amd64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_5c6d0c9676558879.manifest 21-Aug-07 22:13 56,676
Amd64_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_55a5335b27107725.manifest 21-Aug-07 22:13 9,956
Amd64_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_56162f70404102cc.manifest 21-Aug-07 22:13 9,627
Amd64_microsoft-windows-ie-directxtransforms_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_f1d96c133cf5fd53.manifest 21-Aug-07 22:13 463,727
Amd64_microsoft-windows-ie-directxtransforms_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_f24a6828562688fa.manifest 21-Aug-07 22:13 463,398
Amd64_microsoft-windows-ie-extcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_96c2c90691ebf106.manifest 18-Aug-07 4:38 42,231
Amd64_microsoft-windows-ie-extcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_9733c51bab1c7cad.manifest 18-Aug-07 4:32 42,231
Amd64_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_71828a4acb1b4d5a.manifest 18-Aug-07 4:38 185,177
Amd64_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_71f3865fe44bd901.manifest 18-Aug-07 4:32 185,177
Amd64_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_a23c066afeb6afe0.manifest 21-Aug-07 22:13 32,472
Amd64_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_a2ad028017e73b87.manifest 21-Aug-07 22:13 32,143
Amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_6d562f9fdd7b6608.manifest 21-Aug-07 22:13 928,555
Amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_6dc72bb4f6abf1af.manifest 21-Aug-07 22:13 928,555
Amd64_microsoft-windows-ie-iebrokers_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_c63ec1d111e75695.manifest 18-Aug-07 4:38 3,502
Amd64_microsoft-windows-ie-iebrokers_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_c6afbde62b17e23c.manifest 18-Aug-07 4:32 3,502
Amd64_microsoft-windows-ie-infocard_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_b4ae9c6a1f8ff211.manifest 21-Aug-07 22:13 24,525
Amd64_microsoft-windows-ie-infocard_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_b51f987f38c07db8.manifest 21-Aug-07 22:13 24,196
Amd64_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_89751d0cd5506bb5.manifest 21-Aug-07 22:13 126,498
Amd64_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_89e61921ee80f75c.manifest 21-Aug-07 22:13 126,169
Amd64_microsoft-windows-ie-setup-support_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_1fe3d22819cb345a.manifest 21-Aug-07 22:13 32,306
Amd64_microsoft-windows-ie-setup-support_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_2054ce3d32fbc001.manifest 21-Aug-07 22:13 31,977
Amd64_microsoft-windows-iebrshim_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_8608e898207b09b7.manifest 21-Aug-07 22:13 37,911
Amd64_microsoft-windows-iebrshim_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_8679e4ad39ab955e.manifest 21-Aug-07 22:13 37,911
Amd64_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_beb589a36970f435.manifest 21-Aug-07 22:13 830,034
Amd64_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_bf2685b882a17fdc.manifest 21-Aug-07 22:13 829,703
Amd64_microsoft-windows-ieinstal_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_42aef6224cf4486d.manifest 21-Aug-07 22:13 10,855
Amd64_microsoft-windows-ieinstal_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_431ff2376624d414.manifest 21-Aug-07 22:13 10,526
Amd64_microsoft-windows-ieuser_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_67572b3e8f6f081f.manifest 21-Aug-07 22:13 11,090
Amd64_microsoft-windows-ieuser_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_67c82753a89f93c6.manifest 21-Aug-07 22:13 10,761
Package_1_for_kb939653_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum 21-Aug-07 22:08 16,262
Package_1_for_kb939653~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum 21-Aug-07 22:08 39,857
Package_2_for_kb939653_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum 21-Aug-07 22:08 3,319
Package_2_for_kb939653~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum 21-Aug-07 22:08 9,096
Package_3_for_kb939653_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum 21-Aug-07 22:08 3,219
Package_3_for_kb939653~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum 21-Aug-07 22:08 8,864
Update-bf.mum 21-Aug-07 22:08 2,327
Wow64_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_93c9c75f09b12db0.manifest 21-Aug-07 22:13 120,967
Wow64_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_943ac37422e1b957.manifest 21-Aug-07 22:13 120,967
X86_microsoft-windows-advpack_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_a9bfe6f9f5c507a6.manifest 21-Aug-07 22:13 7,571
X86_microsoft-windows-advpack_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_aa30e30f0ef5934d.manifest 21-Aug-07 22:13 7,244
X86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_b2d7995bd9be6509.manifest 21-Aug-07 22:13 283,492
X86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_b3489570f2eef0b0.manifest 21-Aug-07 22:13 283,492
X86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_deba28247f672478.manifest 21-Aug-07 22:13 42,895
X86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_df2b24399897b01f.manifest 21-Aug-07 22:13 42,568
X86_microsoft-windows-i..nternetcontrolpanel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_8d2e279054cd0a2d.manifest 21-Aug-07 22:13 812,318
X86_microsoft-windows-i..nternetcontrolpanel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_8d9f23a56dfd95d4.manifest 21-Aug-07 22:13 812,318
X86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_ffdd74fda4c78b9c.manifest 21-Aug-07 22:13 56,602
X86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_004e7112bdf81743.manifest 21-Aug-07 22:13 56,602
X86_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_f98697d76eb305ef.manifest 21-Aug-07 22:13 9,922

X86_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_f9f793ec87e39196.manifest
21-Aug-07 22:13 9,595
X86_microsoft-windows-ie-directxtransforms_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_95bad08f84988c1d.manifest 21-Aug-07 22:13 463,701
X86_microsoft-windows-ie-directxtransforms_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_962bcca49dc917c4.manifest 21-Aug-07 22:13 463,374
X86_microsoft-windows-ie-extcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_3aa42d82d98e7fd0.manifest 18-Aug-07 2:56 42,229
X86_microsoft-windows-ie-extcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_3b152997f2bf0b77.manifest 18-Aug-07 3:02 42,229
X86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_1563eec712bddc24.manifest 18-Aug-07 2:56 185,175
X86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_15d4eadc2bee67cb.manifest 18-Aug-07 3:02 185,175
X86_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_461d6ae746593eaa.manifest 21-Aug-07 22:13 32,438
X86_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_468e66fc5f89ca51.manifest 21-Aug-07 22:13 32,111
X86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_1137941c251df4d2.manifest 21-Aug-07 22:13 928,494
X86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_11a890313e4e8079.manifest 21-Aug-07 22:13 928,494
X86_microsoft-windows-ie-iebrokers_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_6a20264d5989e55f.manifest 18-Aug-07 2:56 3,494
X86_microsoft-windows-ie-iebrokers_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_6a91226272ba7106.manifest 18-Aug-07 3:02 3,494
X86_microsoft-windows-ie-infocard_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_589000e6673280db.manifest 21-Aug-07 22:13 24,495
X86_microsoft-windows-ie-infocard_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_5900fcfb80630c82.manifest 21-Aug-07 22:13 24,168
X86_microsoft-windows-ie-setup-support_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_c3c536a4616dc324.manifest 21-Aug-07 22:13 32,270
X86_microsoft-windows-ie-setup-support_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_c43632b97a9e4ecb.manifest 21-Aug-07 22:13 31,943
X86_microsoft-windows-iebrshim_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_29ea4d14681d9881.manifest 21-Aug-07 22:13 37,192
X86_microsoft-windows-iebrshim_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_2a5b4929814e2428.manifest 21-Aug-07 22:13 37,192
X86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_6296ee1fb11382ff.manifest 21-Aug-07 22:13 829,928
X86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_6307ea34ca440ea6.manifest 21-Aug-07 22:13 829,599
X86_microsoft-windows-ieinstal_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_e6905a9e9496d737.manifest 21-Aug-07 22:13 10,829
X86_microsoft-windows-ieinstal_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_e70156b3adc762de.manifest 21-Aug-07 22:13 10,502
X86_microsoft-windows-ieuser_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16546_none_0b388fbad71196e9.manifest 21-Aug-07 22:13 11,056
X86_microsoft-windows-ieuser_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20663_none_0ba98bcff0422290.manifest 21-Aug-07 22:13 10,729
Advpack.dll 7.0.6000.16546 18-Aug-07 3:41 161,280 x64
Advpack.dll 7.0.6000.20663 18-Aug-07 3:35 161,280 x64
Urlmon.dll 7.0.6000.16546 18-Aug-07 3:43 1,419,264 x64
Urlmon.dll 7.0.6000.20663 18-Aug-07 3:38 1,430,528 x64
Mstime.dll 7.0.6000.16546 18-Aug-07 3:42 1,129,984 x64
Mstime.dll 7.0.6000.20663 18-Aug-07 3:37 1,129,984 x64
Inetcpl.cpl 7.0.6000.16546 18-Aug-07 3:40 2,025,472
Inetcpl.cpl 7.0.6000.20663 18-Aug-07 3:36 2,076,672
Jsproxy.dll 7.0.6000.16546 18-Aug-07 3:41 32,256 x64
Wininet.dll 7.0.6000.16546 18-Aug-07 3:43 1,020,928 x64
Wininetplugin.dll 1.0.0.1 18-Aug-07 3:43 93,184 x64
Jsproxy.dll 7.0.6000.20663 18-Aug-07 3:36 32,256 x64
Wininet.dll 7.0.6000.20663 18-Aug-07 3:38 1,021,952 x64
Wininetplugin.dll 1.0.0.1 18-Aug-07 3:38 93,184 x64
Ieapfltr.dat 7.0.6011.0 11-Apr-07 23:14 2,455,488
Ieapfltr.dll 7.0.6000.16461 18-Aug-07 3:41 424,448 x64
Ieapfltr.dat 7.0.6011.0 11-Apr-07 23:21 2,455,488
Ieapfltr.dll 7.0.6000.16461 18-Aug-07 3:36 424,448 x64
Dxtmsft.dll 7.0.6000.16546 18-Aug-07 3:41 508,416 x64
Dxtrans.dll 7.0.6000.16546 18-Aug-07 3:41 314,368 x64
Dxtmsft.dll 7.0.6000.20663 18-Aug-07 3:36 508,416 x64
Dxtrans.dll 7.0.6000.20663 18-Aug-07 3:36 314,368 x64
Mshtmled.dll 7.0.6000.16546 18-Aug-07 3:42 758,784 x64
Mshtmled.dll 7.0.6000.20663 18-Aug-07 3:37 758,784 x64
Mshtml.dll 7.0.6000.16546 18-Aug-07 3:42 5,668,864 x64
Mshtml.tlb 7.0.6000.16546 18-Aug-07 0:01 1,383,424
Mshtml.dll 7.0.6000.20663 18-Aug-07 3:37 5,679,104 x64
Mshtml.tlb 7.0.6000.20663 17-Aug-07 23:59 1,383,424
Icardie.dll 7.0.6000.16546 18-Aug-07 3:41 85,504 x64
Icardie.dll 7.0.6000.20663 18-Aug-07 3:36 85,504 x64
Ieunatt.exe 7.0.6000.16546 18-Aug-07 3:40 32,768 x64
Iexplore.exe 7.0.6000.16546 18-Aug-07 3:40 679,424 x64
Ieunatt.exe 7.0.6000.20663 18-Aug-07 1:56 32,768 x64
Iexplore.exe 7.0.6000.20663 18-Aug-07 1:56 700,928 x64
Ie4uinit.exe 7.0.6000.16546 18-Aug-07 3:40 77,312 x64
Iernonce.dll 7.0.6000.16546 18-Aug-07 3:41 57,344 x64
Iesetup.dll 7.0.6000.16546 18-Aug-07 3:41 69,120 x64
Ie4uinit.exe 7.0.6000.20663 18-Aug-07 1:56 84,992 x64
Iernonce.dll 7.0.6000.20663 18-Aug-07 3:36 57,344 x64
Iesetup.dll 7.0.6000.20663 18-Aug-07 3:36 69,120 x64
Iebrshim.dll 6.0.6000.16546 18-Aug-07 3:41 104,960 x64
Iebrshim.dll 6.0.6000.20663 18-Aug-07 3:36 145,408 x64
Ieframe.dll 7.0.6000.16546 18-Aug-07 3:41 7,060,480 x64
Ieui.dll 7.0.6000.16546 18-Aug-07 3:41 228,352 x64
Ieframe.dll 7.0.6000.20663 18-Aug-07 3:36 7,068,160 x64
Ieui.dll 7.0.6000.20663 18-Aug-07 3:36 228,352 x64
Ieinstal.exe 6.0.6000.16546 18-Aug-07 3:40 260,608 x64
Ieinstal.exe 6.0.6000.20663 18-Aug-07 1:56 276,480 x64
Ieuser.exe 6.0.6000.16546 18-Aug-07 3:40 341,504 x64
Ieuser.exe 6.0.6000.20663 18-Aug-07 1:56 378,880 x64
Ieunatt.exe 7.0.6000.16546 18-Aug-07 2:35 26,624 x86
Iexplore.exe 7.0.6000.16546 18-Aug-07 2:35 625,152 x86
Ieunatt.exe 7.0.6000.20663 18-Aug-07 1:44 26,624 x86
Iexplore.exe 7.0.6000.20663 18-Aug-07 1:45 625,152 x86
Advpack.dll 7.0.6000.16546 18-Aug-07 2:36 124,928 x86
Advpack.dll 7.0.6000.20663 18-Aug-07 2:39 124,928 x86
Urlmon.dll 7.0.6000.16546 18-Aug-07 2:38 1,152,000 x86
Urlmon.dll 7.0.6000.20663 18-Aug-07 2:41 1,161,728 x86
Mstime.dll 7.0.6000.16546 18-Aug-07 2:37 671,232 x86
Mstime.dll 7.0.6000.20663 18-Aug-07 2:40 671,232 x86
Inetcpl.cpl 7.0.6000.16546 18-Aug-07 2:35 1,824,768
Inetcpl.cpl 7.0.6000.20663 18-Aug-07 2:40 1,830,912
Jsproxy.dll 7.0.6000.16546 18-Aug-07 2:36 27,648 x86
Wininet.dll 7.0.6000.16546 18-Aug-07 2:38 824,832 x86
Wininetplugin.dll 1.0.0.1 18-Aug-07 2:38 64,512 x86
Jsproxy.dll 7.0.6000.20663 18-Aug-07 2:40 27,648 x86
Wininet.dll 7.0.6000.20663 18-Aug-07 2:41 825,344 x86
Wininetplugin.dll 1.0.0.1 18-Aug-07 2:41 64,512 x86
Ieapfltr.dat 7.0.6011.0 11-Apr-07 23:12 2,455,488
Ieapfltr.dll 7.0.6000.16461 18-Aug-07 2:36 383,488 x86
Ieapfltr.dat 7.0.6011.0 11-Apr-07 23:21 2,455,488
Ieapfltr.dll 7.0.6000.16461 18-Aug-07 2:40 383,488 x86
Dxtmsft.dll 7.0.6000.16546 18-Aug-07 2:36 347,136 x86
Dxtrans.dll 7.0.6000.16546 18-Aug-07 2:36 214,528 x86
Dxtmsft.dll 7.0.6000.20663 18-Aug-07 2:39 347,136 x86
Dxtrans.dll 7.0.6000.20663 18-Aug-07 2:39 214,528 x86
Mshtmled.dll 7.0.6000.16546 18-Aug-07 2:37 477,696 x86
Mshtmled.dll 7.0.6000.20663 18-Aug-07 2:40 478,208 x86
Mshtml.dll 7.0.6000.16546 18-Aug-07 2:37 3,584,512 x86
Mshtml.tlb 7.0.6000.16546 18-Aug-07 0:00 1,383,424
Mshtml.dll 7.0.6000.20663 18-Aug-07 2:40 3,592,192 x86
Mshtml.tlb 7.0.6000.20663 18-Aug-07 0:26 1,383,424
Icardie.dll 7.0.6000.16546 18-Aug-07 2:36 63,488 x86
Icardie.dll 7.0.6000.20663 18-Aug-07 2:40 63,488 x86
Ie4uinit.exe 7.0.6000.16546 18-Aug-07 2:35 63,488 x86
Iernonce.dll 7.0.6000.16546 18-Aug-07 2:36 44,544 x86
Iesetup.dll 7.0.6000.16546 18-Aug-07 2:36 56,320 x86
Ie4uinit.exe 7.0.6000.20663 18-Aug-07 1:44 70,656 x86
Iernonce.dll 7.0.6000.20663 18-Aug-07 2:40 44,544 x86
Iesetup.dll 7.0.6000.20663 18-Aug-07 2:40 56,320 x86
Iebrshim.dll 6.0.6000.16546 18-Aug-07 2:36 52,736 x86
Iebrshim.dll 6.0.6000.20663 18-Aug-07 2:40 52,736 x86
Ieframe.dll 7.0.6000.16546 18-Aug-07 2:36 6,058,496 x86
Ieui.dll 7.0.6000.16546 18-Aug-07 2:36 180,736 x86
Ieframe.dll 7.0.6000.20663 18-Aug-07 2:40 6,066,176 x86
Ieui.dll 7.0.6000.20663 18-Aug-07 2:40 180,736 x86
Ieinstal.exe 6.0.6000.16546 18-Aug-07 2:35 250,368 x86
Ieinstal.exe 6.0.6000.20663 18-Aug-07 1:45 263,168 x86
Ieuser.exe 6.0.6000.16546 18-Aug-07 2:35 294,912 x86
Ieuser.exe 6.0.6000.20663 18-Aug-07 1:45 301,568 x86
Właściwości

Identyfikator artykułu: 939653 — ostatni przegląd: 05.05.2008 — zmiana: 1

Opinia