Na komputerze z systemem Windows Server 2003, na którym jest uruchomiona usługa kopiowania woluminów w tle, mogą występować różne problemy

Symptomy

Na komputerze z systemem Microsoft Windows Server 2003, na którym jest uruchomiona usługa kopiowania woluminów w tle (VSS, Volume Shadow Copy Service), występuje jeden z następujących symptomów:
 • Podczas wykonywania kopii zapasowej przy użyciu narzędzia NTBackup w dzienniku aplikacji jest rejestrowane następujące zdarzenie:


  Uwaga Podczas przeglądania pliku dziennika kopii zapasowej wyświetlane są następujące informacje:
  Zwrócony został błąd podczas tworzenia kopii woluminu w tle: 0xffffffff
 • Po uzyskaniu dostępu do właściwości woluminu i kliknięciu pozycji Kopie w tle wyświetlany jest jeden z następujących komunikatów o błędzie:
  Błąd 0x8004230F: Dostawca kopii w tle napotkał nieoczekiwany błąd podczas próby przetwarzania określonej operacji.
  Błąd 0x80004002: Taki interfejs nie jest obsługiwany.
 • Jedno z następujących zdarzeń jest rejestrowane w dzienniku aplikacji:

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ pliki systemu VSS nie są zarejestrowane.

Rozwiązanie

Uwaga Nie należy korzystać z tego artykułu w przypadku systemów Windows Vista, Windows Server 2008 i nowszych wersji systemu operacyjnego. W systemach Windows Vista i Windows Server 2008 wprowadzono instalację składników systemu Windows opartą na manifestach. W razie próby ręcznego zarejestrowania określonych składników, na przykład takich, które opisano w sekcji „Rozwiązanie”, w systemach operacyjnych wymienionych w tej uwadze mogą wystąpić nieoczekiwane wyniki powodujące konieczność ponownej instalacji systemu Windows w celu ich rozwiązania.


Aby automatycznie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemuAby automatycznie rozwiązać problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it. W oknie dialogowym Pobieranie pliku należy kliknąć przycisk Uruchom i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.
Uwagi
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?Samodzielne rozwiązywanie problemuAby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenia. Po wpisaniu każdego z poleceń naciśnij klawisz ENTER.
  • cd /d %windir%\system32
  • Net stop vss
  • Net stop swprv
  • regsvr32 ole32.dll
  • regsvr32 oleaut32.dll
  • regsvr32 vss_ps.dll
  • vssvc /register
  • regsvr32 /i swprv.dll
  • regsvr32 /i eventcls.dll
  • regsvr32 es.dll
  • regsvr32 stdprov.dll
  • regsvr32 vssui.dll
  • regsvr32 msxml.dll
  • regsvr32 msxml3.dll
  • regsvr32 msxml4.dll
  Uwaga Ostatnie polecenie może nie zostać uruchomione pomyślnie.
 3. Aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany, należy wykonać kopię zapasową.

Czy problem został rozwiązany?

 • Należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tą sekcją. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.
 • Prosimy o opinię. Aby przekazać opinię lub zgłosić jakiekolwiek problemy dotyczące tego rozwiązania, można zostawić komentarz w blogu Fix it for me (Automatyczne rozwiązywanie problemu) lub wysłać wiadomość e-mail.

Więcej informacji

Kroki prowadzące do odtworzenia problemu

 1. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie. Po wpisaniu polecenia naciśnij klawisz ENTER.
  regsvr32 /u swprv.dll
 2. Spróbuj wykonać kopię zapasową.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 940032 — ostatni przegląd: 20.12.2011 — zmiana: 1

Opinia