Opis usługi wyszukiwania systemu Windows w wersji 4.0 oraz pakietu wielojęzycznego interfejsu użytkownika przeznaczonego dla tej usługi

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) kończy się 12 lipca 2011. Aby w dalszym ciągu otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń dla systemu Windows, należy korzystać z systemu Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 (SP2). Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tą stroną firmy Microsoft w sieci Web: Wkrótce zostanie zakończone świadczenie pomocy technicznej dla niektórych wersji systemu Windows.

WPROWADZENIE

W tym artykule omówiono dostępność usługi wyszukiwania systemu Windows w wersji 4.0 oraz pakietu wielojęzycznego interfejsu użytkownika przeznaczonego dla tej usługi.

Więcej informacji

Usługa wyszukiwania systemu Windows w wersji 4.0

Usługa wyszukiwania systemu Windows w wersji 4.0 umożliwia błyskawiczne wyszukiwanie na komputerze. Usługa wyszukiwania systemu Windows w wersji 4.0 ułatwia znajdowanie i przeglądanie dokumentów, wiadomości e-mail, plików muzycznych, zdjęć i innych elementów na komputerze.

Aparat wyszukiwania w usłudze wyszukiwania systemu Windows w wersji 4.0 to usługa systemu Microsoft Windows, która jest także używana przez programy, takie jak Microsoft Office Outlook 2007 i Microsoft Office OneNote 2007. Za pomocą tego aparatu wyszukiwania można indeksować zawartość programu oraz błyskawicznie uzyskiwać wyniki podczas wyszukiwania danego programu.

Usługa wyszukiwania systemu Windows w wersji 4.0 zawiera następujące ulepszenia:
 • Obsługa indeksowania zaszyfrowanych dokumentów w lokalnych systemach plików.
 • Mniejszy wpływ na program Microsoft Exchange, gdy wiadomości e-mail są indeksowane w trybie online i nie istnieje lokalna pamięć podręczna (plik ost).
 • Obsługa indeksowania delegowanych skrzynek pocztowych w trybie online.
 • Obsługa kwerend dotyczących udostępnionych lokalizacji indeksowanych, wykonywanych przez klienta na kliencie.
 • Zwiększona wydajność indeksowania.
 • Szybsze aktualizacje podglądu dla systemu Windows XP.
 • Ustawienia zasad grupy dla poszczególnych użytkowników.
 • Aktualizacje oprogramowania systemu Windows dotyczące błędów programu Watson.
 • Obsługa następujących nowych obiektów zasad grupy przedsiębiorstwa:

  Zasady komputera

  • Zapobieganie dodawania lokalizacji UNC (Universal Naming Convention) do indeksu z Panelu sterowania
  • Zapobieganie dostosowywaniu zindeksowanych lokalizacji z Panelu sterowania
  • Zapobieganie automatycznemu dodawaniu folderów udostępnionych do indeksu
  • Zezwalanie na indeksowanie zaszyfrowanych plików
  • Wyłączanie wycofywania indeksatora
  • Zapobieganie wykonywania przez klientów zdalnych kwerend dotyczących indeksu
  • Zezwalanie na indeksowanie delegowanych skrzynek pocztowych w trybie online
  • Zapobieganie dodawaniu określonych przez użytkownika lokalizacji w menu Wszystkie lokalizacje
  • Włączenie ograniczenia przepustowości na potrzeby indeksowania poczty w trybie online

  Zasady dla poszczególnych użytkowników

  • Zapobieganie dodawaniu lokalizacji UNC do indeksu z Panelu sterowania
  • Zapobieganie dostosowywaniu zindeksowanych lokalizacji w Panelu sterowania
  • Zapobieganie indeksowaniu pewnych ścieżek
  • Domyślne ścieżki zindeksowane
  • Domyślne ścieżki wykluczone
Pakiety usługi wyszukiwania systemu Windows w wersji 4.0 zawierają następujące elementy:
 • Szablon zasad grupy (Search.adm lub Search.admx /l) służący do zarządzania obiektami zasad grupy stosowanymi w różnych wersjach narzędzia Wyszukiwanie z pulpitu systemu Windows i usługi wyszukiwania systemu Windows
 • Dodatek służący do obsługi plików w sieciach firmy Microsoft dla pakietów przeznaczonych dla systemów Windows XP i Windows Server 2003

  Ten dodatek został opisany w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  918996 Dostępność dodatku narzędzia Wyszukiwanie z pulpitu systemu Windows umożliwiającego wyszukiwanie plików w sieciach firmy Microsoft

  Ten dodatek umożliwia usłudze wyszukiwania systemu Windows indeksowanie przekierowanych folderów Moje dokumenty. Ten dodatek umożliwia również usłudze wyszukiwania systemu Windows indeksowanie elementów udostępnionych w sieciach zdalnych. Domyślnie ten dodatek wchodzi w skład wersji dla obsługiwanych 32-bitowych systemów operacyjnych.
Podczas instalowania pakietów usługi wyszukiwania systemu Windows w wersji 4.0 są również instalowane następujące elementy:
 • XmlLite

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących elementu XmlLite, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  915865 Pakiet aktualizacji XmlLite jest dostępny dla 32-bitowych wersji systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2

  914783 Dostępny jest pakiet aktualizacji XmlLite dla systemu Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 i dla systemu Windows XP Professional x64 Edition

 • Interfejsy IFilter

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących interfejsów IFilter, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  915800 Dostępna jest poprawka interfejsów IFilter dokumentów dla narzędzia Wyszukiwanie z pulpitu systemu Windows w systemach Windows XP i Windows Server 2003


Usługa wyszukiwania systemu Windows w wersji 4.0 obsługuje następujące systemy operacyjne:
 • 32-bitowe wersje systemu Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)
 • 64-bitowe wersje systemu Windows Vista z dodatkiem SP1
 • 32-bitowe wersje systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) lub nowszym
 • 64-bitowe wersje systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) lub nowszym
 • 32-bitowe wersje systemu Windows Server 2003 z dodatkiem SP2
 • 64-bitowe wersje systemu Windows Server 2003 z dodatkiem SP2
 • Windows Server 2008
 • Windows Home Server

Podczas procesu instalacji usługi wyszukiwania systemu Windows w wersji 4.0 jest automatycznie uaktualniane narzędzie Wyszukiwania z pulpitu systemu Windows (WDS) 2.6 oraz jego nowsze wersje. Jeśli jest używana wersja narzędzia WDS wcześniejsza niż 2.6, przed zainstalowaniem usługi wyszukiwania systemu Windows w wersji 4.0 należy ją odinstalować, używając narzędzia Dodaj lub usuń programy.


Uwaga Aby instalacja usługi wyszukiwania systemu Windows w wersji 4.0 na komputerze z systemem Windows XP lub Windows Server 2003 przebiegła pomyślnie, muszą na nim być uruchomione usługi terminalowe. Usługi terminalowe są również wymagane do poprawnego działania usługi wyszukiwania systemu Windows w wersji 4.0. Domyślnie usługi terminalowe są skonfigurowane do automatycznego uruchamiania. Mogą jednak zostać wyłączone ręcznie lub przez oprogramowanie innej firmy. Jeśli usługi terminalowe będą wyłączone, zainstalowanie usługi wyszukiwania systemu Windows w wersji 4.0 nie powiedzie się z powodu błędu 643.


Aby określić stan usług terminalowych i uruchomić je, jeśli są wyłączone, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie services.msc, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. Znajdź pozycję Usługi terminalowe.
 3. Jeśli w kolumnie Stan usługi nie ma wartości Uruchomiono, kliknij prawym przyciskiem myszy usługę, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 4. Na liście Typ uruchomienia kliknij pozycję Automatyczny, kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk Uruchom.

  Uwaga Jeśli zainstalowanie usługi wyszukiwania systemu Windows w wersji 4.0 nie powiodło się z powodu wyłączenia usług terminalowych na komputerze, można teraz ponownie rozpocząć instalowanie tej usługi.
Aby uzyskać wskazówki dotyczące administrowania usługą wyszukiwania systemu Windows w wersji 4.0 oraz rozwiązywania problemów z tą usługą, odwiedź następujące witryny Technet firmy Microsoft w sieci Web:
Usługa wyszukiwania systemu Windows 4.0 — podręcznik administratora
http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/cc772446.aspx
Usługa wyszukiwania systemu Windows 4.0 — przewodnik rozwiązywania problemów
http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/cc771814.aspx
Następujące pliki są dostępne do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:

Pobierz Pobierz pakiet dla 32-bitowych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008.

Uwaga: Pakiety dla 32-bitowych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 zawierają zasoby dla 36 języków.

Pobierz Pobierz pakiet dla 64-bitowych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008.

Uwaga Pakiety dla 64-bitowych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 zawierają zasoby dla 36 języków.

Pobierz Pobierz pakiet dla 32-bitowych wersji systemu Windows XP.

Uwaga: Pakiet dla 32-bitowych wersji systemu Windows XP zawiera 22 autonomiczne programy instalacyjne dla różnych języków, w tym dla języka angielskiego.

Pobierz Pobierz pakiet dla systemu Windows XP przeznaczonego dla komputerów z procesorami x64.

Uwaga: Pakiet dla 64-bitowych wersji systemu Windows XP zawiera 10 autonomicznych programów instalacyjnych dla różnych języków, w tym dla języka angielskiego.

Pobierz Pobierz pakiet dla 32-bitowych wersji systemów Windows Server 2003 i Windows Home Server.

Uwaga: Pakiety dla 32-bitowych wersji systemów Windows Server 2003 i Windows Home Server zawierają 22 autonomiczne programy instalacyjne dla różnych języków, w tym dla języka angielskiego.

Pobierz Pobierz pakiet dla systemu Windows Server 2003 przeznaczonego dla komputerów z procesorami x64.

Uwaga: Pakiet dla 64-bitowych wersji systemu Windows Server 2003 zawiera 10 autonomicznych programów instalacyjnych dla różnych języków, w tym dla języka angielskiego.


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących usługi wyszukiwania systemu Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Pakiet wielojęzycznego interfejsu użytkownika dla usługi wyszukiwania systemu Windows w wersji 4.0

Pakiet MUI dla systemów Windows XP i Windows Server 2003 zawiera angielskojęzycznego instalatora pakietu (EN-US ENU), który zawiera także zasoby dla 30 następujących języków:
 • Portugalski (Brazylia) (pt-BR PTB)
 • Bułgarski (bg-BG BGR)
 • Chiński uproszczony (zh-CN CHS)
 • Chiński tradycyjny (zh-TW CHT)
 • Chorwacki (hr-HR HRV)
 • Czeski (cs-CZ CSY)
 • Duński (da-DK DAN)
 • Holenderski (nl-NL NLD)
 • Estoński (et-EE ETI)
 • Fiński (fi-FI FIN)
 • Francuski (fr-FR FRA)
 • Niemiecki (de-DE DEU)
 • Grecki (el-GR ELL)
 • Węgierski (hu-HU HUN)
 • Włoski (it-IT ITA)
 • Japoński (ja-JP JPN)
 • Koreański (ko-KR KOR)
 • Łotewski (lv-LV LVI)
 • Litewski (lt-LT LTH)
 • Norweski (Bokmål) (nb-NO NOR)
 • Polski (pl-PL PLK)
 • Portugalski (pt-PT PTG)
 • Rumuński (ro-RO ROM)
 • Rosyjski (ru-RU RUS)
 • Słowacki (sk-SK SKY)
 • Słoweński (sl-SI SLV)
 • Hiszpański (es-ES ESN)
 • Szwedzki (sv-SE SVE)
 • Tajski (th-TH THA)
 • Turecki (tr-TR TRK)
Podczas procesu instalacji interfejsu MUI usługi wyszukiwania systemu Windows w wersji 4.0 wcześniejsze wersje interfejsu MUI narzędzia WDS 2.6 i jego nowszych wersji są automatycznie uaktualniane. Jeśli jest używana angielska wersja systemu Windows oraz interfejs MUI systemu Windows i jeśli na komputerze znajduje się wcześniejsza wersja narzędzia WDS, która stanowi autonomiczną instalację w języku innym niż angielski, przed zainstalowaniem interfejsu MUI usługi wyszukiwania systemu Windows w wersji 4.0 należy odinstalować tę wcześniejszą wersję, używając narzędzia Dodaj lub usuń programy.Następujące pliki są dostępne do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:

Pobierz Pobierz pakiet wielojęzycznego interfejsu użytkownika usługi wyszukiwania systemu Windows w wersji 4.0 dla systemu Windows Server 2003 (KB940157).

Uwaga: Interfejs MUI dla systemu Windows Server 2003 zawiera zasoby dla 30 języków.

Pobierz Pobierz teraz pakiet wielojęzycznego interfejsu użytkownika dla usługi wyszukiwania systemu Windows 4.0 dla systemu Windows XP (KB940157).

Uwaga: Interfejs MUI dla systemu Windows XP zawiera zasoby dla 30 języków.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 940157 — ostatni przegląd: 26.02.2014 — zmiana: 1

Opinia