Podczas próby otwarcia niektórych witryn sieci Web na komputerze z systemem Windows Vista połączenie z Internetem może być spowolnione i może się pojawiać komunikat o błędzie: „Nie można wyświetlić strony”

Symptomy

Użytkownik próbuje otworzyć pewne witryny sieci Web na komputerze z systemem Windows Vista. Dostrzega jednak, że połączenie z Internetem jest spowolnione i może ujrzeć następujący komunikat o błędzie:
Nie można wyświetlić strony.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy wyłączyć funkcję automatycznego dostrajania protokołu TCP. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Zaloguj się do komputera jako użytkownik z prawami administratora.
  2. Kliknij przycisk Start przycisk Start  , wpisz runas /user:nazwa_komputera_lokalnego\administrator cmd w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  3. Gdy pojawi się monit o hasło konta administratora, wpisz hasło, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  4. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
    netsh int tcp set global autotuninglevel=disabled
  5. Po pomyślnym uruchomieniu polecenia wpisz exit w wierszu polecenia, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  6. Ponownie uruchom komputer.
  7. Po zalogowaniu się do komputera spróbuj uzyskać dostęp do witryny sieci Web.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 940266 — ostatni przegląd: 25.03.2008 — zmiana: 1

Opinia