Opis dodatku Service Pack 1 dla pakietu zgodności Microsoft Office

Streszczenie

Firma Microsoft wydała dodatek Service Pack dla pakietu zgodności formatu plików pakietu Microsoft Office. W tym artykule zamieszczono informacje dotyczące sposobu uzyskiwania tego dodatku Service Pack i listy problemów rozwiązanych przez ten dodatek. Artykuł również zawiera informacje o błędach, które mogą wystąpić podczas instalacji dodatku Service Pack, oraz informacje umożliwiające sprawdzenie, czy dodatek Service Pack jest zainstalowany.

WPROWADZENIE

W dodatku Service Pack 1 (SP1) dla pakietu zgodności Office uwzględniono ulepszenia umożliwiające znaczne zwiększenie skuteczności zabezpieczeń, stabilności i wydajności. Niektóre poprawki uwzględnione w dodatku SP1 dla pakietu zgodności Office były uprzednio wydawane jako osobne aktualizacje. Dodatek SP1 dla pakietu zgodności Office scala poprzednio wydane poprawki w jednej aktualizacji.

Więcej informacji

Problemy rozwiązywane przez ten dodatek Service Pack

Dostępny jest skoroszyt programu Microsoft Excel zawierający listę problemów występujących w pakiecie zgodności, które są rozwiązywane przez dodatek SP1 dla pakietu zgodności formatu plików pakietu Office. Ten skoroszyt jest dostępny w języku angielskim. Nie będzie on tłumaczony na żaden inny język.Następujące pliki są dostępne do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:

Pobierz Pobierz plik Changes_all.xls dla pakietu 2007 Service Pack 1.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Aktualizacje zabezpieczeń związane z tym dodatkiem Service Pack

Dodatek SP1 dla pakietu zgodności formatu plików pakietu Office rozwiązuje problemy opisane w następujących pakietach poprawek.
936960 Opis aktualizacji zabezpieczeń systemu Microsoft Office 2007: 14 sierpnia 2007
936514 Opis aktualizacji zabezpieczeń pakietu Office 2007 i pakietu zgodności dla systemu Office 2007: 10 lipca 2007
933688 Opis aktualizacji zabezpieczeń pakietu Office 2007: 8 maja 2007
934062 Opis aktualizacji zabezpieczeń pakietu Office 2007: 8 maja 2007

Wcześniej wydane aktualizacje uwzględnione w tym dodatku Service Pack

934391 Opis aktualizacji programów pakietu Office 2007: 18 maja 2007 (j. ang.)
934390 Opis aktualizacji programów pakietu Office 2007: 18 maja 2007 (j. ang.)
934395 Opis aktualizacji programów pakietu Office 2007: 18 maja 2007 (j. ang.)
934393 Opis aktualizacji pakietu Office System 2007: 18 maja 2007 (j. ang.)

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji

Jak uzyskać i zainstalować ten dodatek Service Pack

Dodatek SP1 dla pakietu zgodności formatu plików pakietu Office jest dostępny w Centrum pobierania Microsoft wraz z instrukcjami dotyczącymi instalacji i strategiami wdrażania. Aby pobrać ten dodatek Service Pack z Centrum pobierania Microsoft, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Informacje o usuwaniu

Nie można usunąć tego dodatku SP1 dla pakietu zgodności formatu plików pakietu Office przy użyciu apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania. Aby usunąć z komputera dodatek SP1 dla pakietu zgodności formatu plików pakietu Office, należy usunąć pakiet zgodności formatu plików pakietu Office przy użyciu apletu Dodaj lub usuń programy w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 lub używając elementu Programy i funkcje w systemie Windows Vista.

Uwaga Jeśli użytkownik zechce później ponownie zainstalować dodatek SP1 dla pakietu zgodności formatu plików pakietu Office, powinien najpierw zainstalować pakiet zgodności formatu plików pakietu Microsoft Office dla programów Word, Excel i PowerPoint 2007, a następnie zainstalować dodatek SP1 dla pakietu zgodności formatu plików pakietu Office. Oba te pakiety są dostępne do pobrania w Centrum pobierania Microsoft.Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

873125 Nie można usunąć dodatków Service Pack dla produktów pakietu Office 2003

Jak ustalić, czy dodatek Service Pack jest zainstalowany

Ten dodatek Service Pack zawiera pliki wymienione w poniższej tabeli.
Nazwa plikuWersja pliku
Mso.dll12.0.6213.1000
msxml5.dll 5.20.1081.0
riched20.dll 12.0.6211.1000
msptls.dll 12.0.6211.1000
OGL.DLL 12.0.6211.1000
xlsrvintl.dll 12.0.6211.1000
OFFICE.ODF 12.0.6211.1000
moc.exe 12.0.6211.1000
OARTCONV.DLL 12.0.6214.1000
PPCNV.DLL 12.0.6211.1000
msoshext.dll 12.0.6212.1000
excelcnv.exe 12.0.6214.1000
PPCNVCOM.EXE 12.0.6211.1000
Wordcnv.dll 12.0.6212.1000
Wordconv.exe 12.0.6211.1000
Instalowanie tego dodatku Service Pack nie jest konieczne, jeżeli na komputerze znajdują się nowsze wersje plików wymienionych w tabeli.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu ustalania, która wersja produktu Office 2007 jest zainstalowana na komputerze, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

928116 Jak ustalić, która wersja pakietu Office 2007 jest zainstalowana

Informacje dla administratorów dotyczące plików msp

Administracyjny dodatek Service Pack składa się z pełnego pliku Instalatora systemu Microsoft Windows (pliku msp) spakowanego w formie samorozpakowującego się pliku wykonywalnego. W tym dodatku Service Pack rozpowszechniany jest następujący plik msp:
O12Convsp1-en-us.msp
Właściwości

Identyfikator artykułu: 940289 — ostatni przegląd: 02.06.2009 — zmiana: 1

Opinia