Opis aktualizacji dla systemu Windows Vista

WPROWADZENIE

Ta aktualizacja umożliwia systemowi Windows Vista wykrywanie oprogramowania wykorzystującego luki w zabezpieczeniach aktywacji, które pozwala pominąć aktywację produktu i zakłóca naturalne funkcjonowanie systemu Windows. Oprogramowanie wykorzystujące luki w zabezpieczeniach aktywacji jest formą oprogramowania zastępującą lub modyfikującą autentyczne składniki systemu Windows. Jeżeli oprogramowanie wykorzystujące luki w zabezpieczeniach znajduje się w systemie, jest ono sygnałem tego, że dostawca oprogramowania lub sprzętu mógł bez upoważnienia zmodyfikować autentyczny system Windows, aby uzyskać możliwość sprzedaży sfałszowanego oprogramowania. Bezpieczeństwo i prywatność komputera są więc zagrożone. Po zainstalowaniu tej aktualizacji użytkownik może ustalić, czy w jego systemie znajduje się oprogramowanie wykorzystujące luki w zabezpieczeniach aktywacji.Aby uzyskać tę aktualizację, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web lub włącz funkcję Aktualizacje automatyczne w celu zainstalowania najnowszych aktualizacji:Uwaga Zainstalowanie tej aktualizacji nie wpływa na działanie systemu operacyjnego.

Więcej informacji

Ta aktualizacja dla systemu Windows Vista wykrywa obecne w systemie oprogramowanie wykorzystujące luki w zabezpieczeniach aktywacji. Oprogramowanie wykorzystujące luki w zabezpieczeniach aktywacji pomija licencjonowanie i aktywację. Takie działanie umożliwia uruchamianie sfałszowanych kopii systemu Windows Vista bez aktywacji. Oprogramowanie wykorzystujące luki w zabezpieczeniach aktywacji modyfikuje kluczowe pliki systemu Windows. Oprogramowanie wykorzystujące luki w zabezpieczeniach aktywacji wpływa na stabilność i bezpieczeństwo systemu.Po zainstalowaniu tej aktualizacji żadne funkcje systemu operacyjnego nie będą zagrożone. Jeżeli żadne oprogramowanie wykorzystujące luki w zabezpieczeniach aktywacji nie zostanie wykryte, aktualizacja zostaje zamknięta bez powiadamiania użytkownika. Jeżeli oprogramowanie wykorzystujące luki w zabezpieczeniach aktywacji zostanie wykryte, wyświetlane jest łącze do witryny sieci Web zawierającej opis sposobu usuwania tego oprogramowania. Po usunięciu oprogramowania wykorzystującego luki w zabezpieczeniach aktywacji może zostać wyświetlony monit o użycie prawidłowego klucza produktu w celu aktywacji danej kopii systemu Windows. Jeżeli użytkownik nie chce usunąć oprogramowania wykorzystującego luki w zabezpieczeniach aktywacji, system Windows może wyłączyć to oprogramowanie, a następnie wyświetlić monit o użycie prawidłowego klucza produktu w celu aktywacji systemu Windows.

Przeczytaj zasady zachowania poufności informacji w trybie online

Aby przeczytać zasady zachowania poufności informacji dotyczące programu Dodatki dla oryginalnego systemu Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Właściwości

Identyfikator artykułu: 940510 — ostatni przegląd: 14.05.2009 — zmiana: 1

Opinia