Przepływność dla transmisji jest mniejsza niż oczekiwana dla karty do transmisji danych w sieci 3G WWAN w systemie Windows Vista

Symptomy

Karta do transmisji danych w bezprzewodowej sieci rozległej 3G (WWAN) jest używana na komputerze z systemem Windows Vista. Karta do transmisji danych w sieci WWAN używa połączenia tylko do odbioru danych. Można jednak zauważyć, że przepływność jest znacznie mniejsza niż dla tej samej karty do transmisji danych w sieci 3G WWAN używanej na komputerze z systemem Microsoft Windows XP.

Przyczyna

Przyczyną występowania tego problemu jest sposób użycia automatycznego dostrajania okna odbioru TCP w systemie Windows Vista dla połączeń służących tylko do odbioru danych.

System Windows Vista uzyskuje szacowany czas błądzenia (RTT) podczas konfigurowania połączenia i zawsze podczas transmitowania nowego segmentu danych. Połączenie używane tylko do odbierania danych jest ograniczone do pojedynczej próbki RTT uzyskiwanej podczas konfigurowania połączenia. Połączenie jest używane tylko do odbierania danych, dlatego nie może być „zbieżne” z rzeczywistym RTT połączenia. Na przykład dane RTT mogą ulegać zmianie z różnych przyczyn, dlatego operacja zapewniania „zbieżności” jest wykonywana w celu oszacowania znaczącego RTT przez zmieszanie bieżących i poprzednich danych RTT. Jeżeli jednak nie można zapewnić zbieżności połączenia z rzeczywistym RTT połączenia, szacunkowy wskaźnik przepustowości i opóźnienia (BDP), uzyskany przez system Windows Vista, jest również poprawny. Okno odbioru połączenia jest więc ograniczone, a przepływność podłączonej sieci używanej do transmisji jest zredukowana.Uwaga: System Windows XP nie obsługuje funkcji automatycznego dostrajania okna odbioru TCP. Zamiast tego można skonfigurować statyczną wartość w rejestrze, aby spróbować zwiększyć przepływność. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

314053 Parametry konfiguracji TCP/IP i NBT dla systemu Windows XP

Rozwiązanie

Informacje dotyczące aktualizacji

Poniższe pliki są udostępnione do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:

32-bitowe wersje systemu Windows Vista

Pobierz Pobierz pakiet 940646.

Windows Vista, wersje 64-bitowe

Pobierz Pobierz pakiet 940646.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.


Wymagania wstępne

Nie określono wymagań wstępnych.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje uprzednio wydanej aktualizacji.

Informacje o pliku

Wersja angielskojęzyczna tej aktualizacji ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie skoordynowanego czasu uniwersalnego (UTC). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.

Aktualizacja systemu Windows Vista, wersje 32-bitowe

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Netio.sys6.0.6000.20645217 27221-lip-200702:31x86
Update.mumNie dotyczy2 22623-lip-200723:47Nie dotyczy
X86_dda94a55fd0be0e07fde020cfaa1ca97_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20645_none_d933f188751ee3a5.manifestNie dotyczy1 04523-lip-200723:47Nie dotyczy
X86_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20645_none_55188ad6d1608788.manifestNie dotyczy4 16223-lip-200723:47Nie dotyczy
X86_microsoft-windows-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20645_none_6002b3ddab6caae1.manifestNie dotyczy30 54023-lip-200723:47Nie dotyczy
Netiomig.dll6.0.6000.2064549 15221-lip-200702:24x86
Netiougc.exe6.0.6000.2064522 01621-lip-200701:36x86
Tcpip.sys6.0.6000.20645804 35221-lip-200701:37x86
Tcpipcfg.dll6.0.6000.20645167 42421-lip-200702:24x86

Windows Vista, wersje 64-bitowe

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatformaSkładnik usługi
Amd64_718b25a71d7a5f59a5b41ccf865aa4f0_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20645_none_dc37ae70ea4a9d61.manifestNie dotyczy1 05123-lip-200723:47Nie dotyczyNie dotyczy
Amd64_baa6201a94c4c3db0678b9af2d1e0118_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20645_none_99cc89043968b125.manifestNie dotyczy1 05123-lip-200723:47Nie dotyczyNie dotyczy
Amd64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20645_none_b137265a89bdf8be.manifestNie dotyczy4 17023-lip-200723:51Nie dotyczyNie dotyczy
Amd64_microsoft-windows-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20645_none_bc214f6163ca1c17.manifestNie dotyczy30 61023-lip-200723:51Nie dotyczyNie dotyczy
Netio.sys6.0.6000.20645324 79221-lip-200703:52x64Nie dotyczy
Package_1_for_kb940646~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNie dotyczy2 02223-lip-200723:47Nie dotyczyNie dotyczy
Package_2_for_kb940646~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNie dotyczy2 23923-lip-200723:47Nie dotyczyNie dotyczy
Update.mumNie dotyczy1 92523-lip-200723:47Nie dotyczyNie dotyczy
Wow64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20645_none_bb8bd0acbe1ebab9.manifestNie dotyczy2 73021-lip-200702:43Nie dotyczyNie dotyczy
Wow64_microsoft-windows-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20645_none_c675f9b3982ade12.manifestNie dotyczy24 29723-lip-200723:51Nie dotyczyNie dotyczy
Netiomig.dll6.0.6000.2064559 90421-lip-200703:25x64Nie dotyczy
Netiougc.exe6.0.6000.2064525 60021-lip-200701:58x64Nie dotyczy
Tcpip.sys6.0.6000.206451 192 96021-lip-200701:59x64Nie dotyczy
Tcpipcfg.dll6.0.6000.20645232 96021-lip-200703:26x64Nie dotyczy
Netiomig.dll6.0.6000.2064549 15221-lip-200702:24x86WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-TCPIP_31BF3856AD364E35_6.0.6000.20645_NONE_C675F9B3982ADE12
Netiougc.exe6.0.6000.2064522 01621-lip-200701:36x86WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-TCPIP_31BF3856AD364E35_6.0.6000.20645_NONE_C675F9B3982ADE12
Tcpipcfg.dll6.0.6000.20645167 42421-lip-200702:24x86WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-TCPIP_31BF3856AD364E35_6.0.6000.20645_NONE_C675F9B3982ADE12

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” .

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Właściwości

Identyfikator artykułu: 940646 — ostatni przegląd: 02.05.2008 — zmiana: 1

Opinia