Po skonfigurowaniu w domenie ustawień grupy Konserwacja programu Internet Explorer 20-sekundowe opóźnienie występuje podczas logowania do domeny z komputera klienckiego, na którym jest zainstalowany program Internet Explorer 7

Symptomy

W środowisku domeny usługi katalogowej Active Directory są konfigurowane ustawienia zasad grupy Konserwacja programu Internet Explorer. Użytkownik loguje się do domeny z komputera klienckiego z systemem Windows XP lub Windows Server 2003, na którym jest zainstalowany program Internet Explorer 7. Użytkownik zauważa jednak 20-sekundowe opóźnienie w porównaniu z komputerem klienckim, na którym jest zainstalowany program Internet Explorer 6.

Aby sprawdzić to opóźnienie, można przejrzeć zawartość pliku dziennika znakowania (Brndlog.txt) dla przystawki Konserwacja programu Internet Explorer.

Uwaga Plik Brndlog.txt znajduje się w następującym folderze:
%UserProfile%\Local Settings\Application Data\Microsoft\Internet Explorer
W pliku dziennika znakowania mogą znajdować się informacje podobne do następujących:
10/25/2007 10:36:37    Refreshing browser settings... (Odświeżanie ustawień przeglądarki) 10/25/2007 10:36:37    Broadcasting "Windows settings change" to all top level windows... (Emisja zmian ustawień systemu Windows do wszystkich okien najwyższego poziomu) 10/25/2007 10:36:57    Done. (Gotowe) 
Ten przykład pokazuje, że 20-sekundowe opóźnienie występuje w następującej fazie:
Broadcasting "Windows settings change" to all top level windows (Emisja zmian ustawień systemu Windows do wszystkich okien najwyższego poziomu)

Przyczyna

Błąd w programie Internet Explorer 7 powoduje występowanie tego problemu. Ten błąd występuje wówczas, gdy program Internet Explorer 7 analizuje parametry wiersza polecenia.

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Informacje o poprawce dla systemu Windows XP

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeżeli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów Pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.
Wymagania wstępne
Aby można było zastosować tę poprawkę, na komputerze klienckim musi być zainstalowany system Windows XP z dodatkiem Service Pack 2.
Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia
Po zastosowaniu tej poprawki jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.
Informacje o zastępowaniu poprawek
Ta poprawka nie zastępuje żadnej wcześniej wydanej poprawki.
Informacje dotyczące rejestru
Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane kroki. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru, edytować go i przywracać w systemach Windows XP i Windows Server 2003


Aby włączyć tę poprawkę, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. Zlokalizuj i kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
 3. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Klucz.
 4. Wpisz następującą nazwę, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  FEATURE_PARSING_BRANDING_CMDLINE_FLAGS_KB941158
 5. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 6. Wpisz symbol gwiazdki (*), a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 7. W menu Edycja kliknij polecenie Modyfikuj.
 8. Wpisz 1, a następnie kliknij przycisk OK.
 9. Zamknij Edytor rejestru.
Informacje o plikach
Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików przedstawione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji o plikach są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

Windows XP (wersje dla komputerów z procesorami x86)
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
iedkcs32.dll17.0.6000.20668387,58428-Aug-200717:29x86

Informacje o poprawce dla systemu Windows Server 2003

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeżeli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów Pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.
Wymagania wstępne
Aby można było zastosować tę poprawkę, na komputerze klienckim musi być zainstalowany system Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2.
Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia
Po zastosowaniu tej poprawki jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.
Informacje o zastępowaniu poprawek
Ta poprawka nie zastępuje żadnej wcześniej wydanej poprawki.
Informacje dotyczące rejestru
Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane kroki. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru, edytować go i przywracać w systemach Windows XP i Windows Server 2003


Aby włączyć tę poprawkę, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. Zlokalizuj i kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
 3. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Klucz.
 4. Wpisz następującą nazwę, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  FEATURE_PARSING_BRANDING_CMDLINE_FLAGS_KB941158
 5. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 6. Wpisz symbol gwiazdki (*), a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 7. W menu Edycja kliknij polecenie Modyfikuj.
 8. Wpisz 1, a następnie kliknij przycisk OK.
 9. Zamknij Edytor rejestru.
Informacje o plikach
Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików przedstawione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji o plikach są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

Windows Server 2003 (wersje dla komputerów z procesorami x86)
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
iedkcs32.dll17.0.6000.20668387,58429-Aug-200707:21x86
Windows Server 2003 (wersje dla komputerów z procesorami x64)
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
iedkcs32.dll17.0.6000.20668479,74429-Aug-200708:02x64SP2Not Applicable
Wiedkcs32.dll17.0.6000.20668387,58429-Aug-200708:02x86SP2WOW

Informacje dotyczące dodatku Service Pack dla systemu Windows Vista

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Vista. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
935791 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Vista

Informacje o poprawce dla systemu Windows Vista

20-sekundowe opóźnienie może nie występować na komputerze klienckim z systemem Windows Vista. Ten błąd występuje jednak w programie Internet Explorer 7 niezależnie od systemu operacyjnego. Firma Microsoft zaleca więc zastosowanie tej poprawki na komputerze z systemem Windows Vista.

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeżeli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów Pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.
Wymagania wstępne
Nie określono wymagań wstępnych.
Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia
Po zastosowaniu tej poprawki jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.
Informacje o zastępowaniu poprawek
Ta poprawka nie zastępuje żadnej wcześniej wydanej poprawki.
Informacje dotyczące rejestru
Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane kroki. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru, edytować go i przywracać w systemach Windows XP i Windows Server 2003


Aby włączyć tę poprawkę, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, wpisz regedit w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. Zlokalizuj i kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
 3. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Klucz.
 4. Wpisz następującą nazwę, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  FEATURE_PARSING_BRANDING_CMDLINE_FLAGS_KB941158
 5. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 6. Wpisz symbol gwiazdki (*), a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 7. W menu Edycja kliknij polecenie Modyfikuj.
 8. Wpisz 1, a następnie kliknij przycisk OK.
 9. Zamknij Edytor rejestru.
Informacje o plikach
Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików przedstawione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji o plikach są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

Windows Vista (wersje 32-bitowe)
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Update.mumNot Applicable1,79923-Aug-200716:27Not Applicable
X86_dbdfdc1ce64e1c55cd027e2558b71669_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20666_none_5cfffc5ca5285acc.manifestNot Applicable70723-Aug-200716:27Not Applicable
X86_microsoft-windows-ie-adminkitbranding_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20666_none_72b8eaec739f840f.manifestNot Applicable15,30623-Aug-200716:27Not Applicable
iedkcs32.dll17.0.6000.20666387,58423-Aug-200702:09x86

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” . Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows Vista.

Więcej informacji

Aby skonfigurować ustawienia Zasad grupy opcji Konserwacja programu Internet Explorer, wykonaj następujące kroki:
 1. Otwórz przystawkę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory w programie MMC, kliknij prawym przyciskiem myszy jednostkę organizacją, w odniesieniu do której chcesz zastosować ustawienia zasad grupy Konserwacja programu Internet Explorer, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 2. Na karcie Zasady grupy kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk Edytuj, aby otworzyć Edytor obiektów zasad grupy.
 3. W Edytorze obiektów zasad grupy rozwiń węzeł Konfiguracja użytkownika, rozwiń węzeł Ustawienia systemu Windows, rozwiń węzeł Konserwacja programu Internet Explorer, a następnie skonfiguruj ustawienia zasad grupy Konserwacja programu Internet Explorer.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Właściwości

Identyfikator artykułu: 941158 — ostatni przegląd: 11.09.2008 — zmiana: 1

Opinia