W programie Internet Explorer zwiększono limit liczby plików cookie na domenę z 20 do 50

WPROWADZENIE

Ten artykuł zawiera informację, że w programie Internet Explorer zwiększono z 20 do 50 limit liczby plików cookie na domenę.

Domyślnie program Internet Explorer może przechowywać maksymalnie 20 plików cookie dla każdej domeny. Jeśli jakiś serwer w domenie wyśle na komputer kliencki więcej niż 20 plików cookie, przeglądarka na komputerze klienckim automatycznie odrzuci część starszych plików cookie.

Każdy plik cookie zawiera jedną parę nazwa-wartość. Po tej parze mogą następować pary atrybut-wartość oddzielone średnikami.

Więcej informacji

Limit został zwiększony, aby uprościć opracowywanie i hosting aplikacji sieci Web w domenach, które muszą używać wielu plików cookie. Zainstalowanie aktualizacji 937143 powoduje zwiększenie z 20 do 50 liczby plików cookie, które program Internet Explorer może przechowywać dla każdej domeny.Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

937143 MS07-045: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer
Po zainstalowaniu tej aktualizacji następujące dwa limity pozostają niezmienione:
  • Właściwość document.cookie umożliwia pobranie na komputer kliencki tylko 4096 bajtów pliku cookie. Jeśli ciąg w pliku cookie ma rozmiar większy niż 4096 bajtów, właściwość ta zwraca pusty ciąg.
  • Program Internet Explorer i interfejs HTTP Wininet API ignorują nagłówek Set-Cookie, jeśli jego rozmiar przekracza 5118 bajtów.
Ze względu na funkcjonalność i wydajność zaleca się, aby używać możliwie jak najmniejszej liczby plików cookie i aby miały one możliwie jak najmniejszy rozmiar. Ponadto obsługa aplikacji powinna być możliwa nawet w przypadku utraty pliku cookie.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

306070 Limity liczby i rozmiaru plików cookie w programie Internet Explorer
Właściwości

Identyfikator artykułu: 941495 — ostatni przegląd: 11.06.2009 — zmiana: 1

Opinia