MS07-068: Luka w zabezpieczeniach w formacie plików Windows Media umożliwia zdalne wykonywanie kodu

WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS07-068, który zawiera wszystkie istotne informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń. Te informacje obejmują manifest pliku i opcje wdrażania. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Ta aktualizacja dotyczy następujących produktów:
  • Windows Media Format Runtime 7.1
  • Windows Media Format Runtime 9
  • Windows Media Format Runtime 9.5
  • Windows Media Format Runtime 9.5 x64 Edition
  • Windows Media Format Runtime 11

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Należy rozważyć następujący scenariusz. Użytkownik instaluje aktualizację zabezpieczeń MS07-068 na komputerze z następującym oprogramowaniem:
  • System Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4 (SP4)
  • Program Windows Media Player w wersji 7.1 lub starsza wersja programu Windows Media Player
W tym scenariuszu program Windows Media Player może przestać poprawnie odtwarzać niektóre pliki multimedialne. Na przykład program Windows Media Player może nie odtwarzać poprawnie plików mp3.

Rozwiązaniem tego problemu zalecanym dla użytkowników systemu Windows 2000, którzy wymagają funkcjonalności mp3 w programie Windows Media Player, jest uaktualnienie go do programu Windows Media Player w wersji 9 lub do jego nowszej wersji. Zaktualizowane wersje programu Windows Media Player są dostępne w Centrum pobierania firmy Microsoft, na stronie sieci Web programu Windows Media Player, w witrynie Windows Update i w witrynie Microsoft Update.

Aby uzyskać program Windows Media Player, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji dotyczących najnowszego dodatku Service Pack dla systemu Windows Vista, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
935791 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Vista
Właściwości

Identyfikator artykułu: 941569 — ostatni przegląd: 12.08.2008 — zmiana: 1

Opinia