Podczas próby przełączenia komputera z systemem Windows Vista w stan uśpienia lub hibernacji lub podczas wznawiania komputera z tych trybów wyświetlany jest komunikat o błędzie Stop podobny do następującego: „0x0000009F DRIVER_POWER_STATE_FAILURE”

Symptomy

Podczas próby przełączenia komputera z systemem Windows Vista w stan uśpienia lub hibernacji czy podczas wznawiania komputera z tych trybów wyświetlany jest komunikat o błędzie Stop podobny do następującego:
*** STOP: 0x0000009F (parametr1, parametr2, parametr3, parametr4)
DRIVER_POWER_STATE_FAILURE

Rozwiązanie

Informacje dotyczące dodatku Service Pack

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Vista. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
935791 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Vista

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeżeli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów Pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Nie określono wymagań wstępnych związanych z zainstalowaniem tej poprawki.

Wymagania dotyczące ponownego uruchamiania

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje uprzednio wydanej poprawki.

Informacje o pliku

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
System Windows Vista, wersje 32-bitowe
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Bthenum.sys6.0.6000.2066919,45628-Aug-200701:33x86
Bthport.sys6.0.6000.20669220,16028-Aug-200701:33x86
Bthusb.sys6.0.6000.2066929,18428-Aug-200701:33x86
Fsquirt.exe6.0.6000.20669181,76028-Aug-200701:33x86
Update.mumNot Applicable1,81128-Aug-200715:57Not Applicable
X86_bth.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20669_none_70b0438cd7b0d4fc.manifestNot Applicable2,92028-Aug-200715:57Not Applicable
System Windows Vista, wersje 64-bitowe
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amd64_bth.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20669_none_cccedf10900e4632.manifestNot Applicable2,92228-Aug-200716:01Not Applicable
Bthenum.sys6.0.6000.2066923,04028-Aug-200701:52x64
Bthport.sys6.0.6000.20669276,48028-Aug-200701:52x64
Bthusb.sys6.0.6000.2066934,30428-Aug-200701:52x64
Fsquirt.exe6.0.6000.20669187,90428-Aug-200701:52x64
Update.mumNot applicable1,81128-Aug-200715:57Not applicable

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” . Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows Vista.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Właściwości

Identyfikator artykułu: 941858 — ostatni przegląd: 11.09.2008 — zmiana: 1

Opinia