Funkcje narzędzia systemu Windows Vista do defragmentacji dysku twardego

WPROWADZENIE

W tym artykule opisano funkcje narzędzia do defragmentacji dysku twardego w systemie Windows Vista.

Więcej informacji

W systemie Windows Vista wprowadzono wiele ulepszeń aparatu defragmentacji i zarządzania defragmentacją. Domyślnie system Windows Vista używa Harmonogramu zdań do automatycznego defragmentowania dysku twardego. Ta automatyczna defragmentacja nie wpływa na wydajność systemu operacyjnego Windows Vista. Wydajność nie jest ograniczona, ponieważ defragmentacja dysku twardego jest wykonywana tylko wówczas, gdy komputer jest bezczynny. Zadanie uruchamiające aparat defragmentacji jest wykonywane z niskim priorytetem. Defragmentacja nie wpływa więc na wydajność innych zadań wykonywanych przez użytkownika na danym komputerze.

Funkcje narzędzia systemu Windows Vista do defragmentacji dysku twardego

Defragmentacja częściowa

Domyślne narzędzie defragmentuje tylko pliki mniejsze niż 64 megabajty (MB). Pliki większe niż 64 MB są więc przenoszone tylko wówczas, gdy jest to konieczne. Korzystając z parametru -w, można poinformować narzędzie, że konieczne jest defragmentowanie wszystkich plików niezależnie od rozmiaru.

Anulowanie defragmentacji

W starszych wersjach systemów operacyjnych Windows, jeżeli aparat defragmentacji wykonywał żądanie dotyczące przeniesienia dużego fragmentu, anulowanie defragmentacji mogło trwać bardzo długo. W systemie Windows Vista aparat defragmentacji przetwarza żądania wejściowe i wyjściowe w mniejszych porcjach. Można więc uniknąć sytuacji, w których aparat defragmentacji jest zajęty przetwarzaniem żądań dotyczących przeniesienia dużego fragmentu podczas anulowania sesji defragmentacji.

Niski priorytet defragmentacji

Aparat defragmentacji w systemie Windows Vista nie wpływa na wydajność innych procesów uruchomionych na danym komputerze. Nie wpływa na inne procesy, ponieważ defragmentacja jest wykonywana jako proces z niskim priorytetem. Ponadto podczas defragmentacji używana jest tylko minimalna ilość zasobów procesora i pamięci. Jeżeli system zużywa znaczną ilość zasobów procesora i pamięci, proces defragmentacji może trwać dłużej.

Możliwość defragmentacji woluminów z mniejszą ilością wolnego miejsca

W systemie Windows Vista można defragmentować woluminy nawet wtedy, gdy ilość wolnego miejsca na woluminach jest mniejsza niż w przypadku starszych wersji systemów operacyjnych Windows.

Szybsza defragmentacja

W niektórych trybach defragmentacji w systemie Windows Vista defragmentacja woluminu jest dwa lub trzy razy szybsza niż w starszych wersjach systemu Windows. System Windows Vista używa znacznie ulepszonych algorytmów przenoszenia plików do początkowych sektorów dysku. W starszych wersjach aparatu defragmentacji dane na końcu dysku były defragmentowane przed danymi na początku dysku.

Defragmentacja planowana

Do planowania defragmentacji można obecnie używać Harmonogramu zadań. Nie ma więc konieczności ręcznego rozpoczynania defragmentacji. Domyślnie tworzone jest i konfigurowane zadanie do uruchamiania defragmentacji o godzinie 01:00 w każdą środę. Jeżeli komputer jest wyłączony lub zadanie nie zostanie uruchomione o zaplanowanej godzinie, zostanie uruchomione przy następnej okazji, kiedy komputer będzie bezczynny.

Defragmentacja z kopiowaniem w tle

W przypadku defragmentacji z kopiowaniem w tle używane jest do optymalizacji defragmentacji oprogramowanie usługi kopiowania woluminów w tle (VSS). Oprogramowanie VSS minimalizuje wymianę bloków w trybie kopiowania przy zapisie (copy-on-write). Optymalizacja z kopiowaniem w tle powoduje wolniejsze wypełnianie obszaru różnicowego. Optymalizacja tego typu powoduje również wolniejsze odzyskiwanie starych migawek podczas defragmentacji.

Defragmentacja głównej tabeli plików (MFT)

Jeżeli tabela MFT jest rozmieszczona w wielu fragmentach, aparat defragmentacji może łączyć fragmenty tabeli MFT podczas defragmentacji.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 942092 — ostatni przegląd: 28.01.2008 — zmiana: 1

Opinia