Problemy rozwiązane w programie Access 2007 przez dodatek Service Pack 1 dla pakietu Office 2007

Streszczenie

Firma Microsoft wydała dodatek service pack, który zawiera poprawki dla programu Microsoft Office Access 2007.

WPROWADZENIE

Dodatek Service Pack 1 (SP1) dla pakietu Office 2007 zawiera najnowsze aktualizacje do programu Access 2007. Ten dodatek service pack zawiera ulepszenia zabezpieczeń, stabilności i wydajności. Niektóre poprawki uwzględnione w tym dodatku service pack były poprzednio wydane w osobnych aktualizacjach. Ten dodatek service pack scala poprzednio wydane poprawki w jednej aktualizacji.

Aby uzyskać więcej informacji o pakietach Microsoft Office 2007 z dodatkiem SP1 kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

936982 Opis dodatku Service Pack 1 dla pakietu Office 2007

Do pobrania lista problemów rozwiązywanych przez ten dodatek service pack.

Dostępny jest skoroszyt programu Microsoft Office Excel zawierający listę problemów programu Access 2007, które są rozwiązywane przez pakiety Microsoft Office 2007 z dodatkiem SP1.

Uwaga Skoroszyt jest w języku angielskim. Skoroszyt nie będą tłumaczone na inne języki.

Następujący plik jest dostępny do pobrania z witryny Centrum pobierania firmy Microsoft:
Download Pobierz teraz pakiet Office z dodatkiem Service Pack 1 Changes_all.xls dotyczący dodatku.

Data wydania:, 11 grudnia 2007

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów, które było dostępne w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Problemy, które rozwiązuje dodatek service pack

Pakiety Microsoft Office 2007 z dodatkiem SP1 rozwiązuje problemy programu Access 2007, które są opisane w następujących pakietach poprawek:
939185 Opis pakietu poprawek dla programu Access 2007: 24 czerwca 2007

936519 Opis pakietu poprawek dla programu Access 2007: 27 kwietnia 2007 r.

935875 Opis pakietu poprawek dla programu Access 2007: 11 kwietnia 2007 r.

935521 Opis pakietu poprawek dla programu Access 2007: 8 kwietnia 2007

Problemy, które nie były wcześniej udokumentowane w żadnym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base

Ten dodatek service pack rozwiązuje również następujące problemy, które nie były wcześniej udokumentowane w żadnym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • Operacje kolumna Miejsce docelowe podarkusz danych, zamiast kolumny Dodaj nowe pole w programie Access 2007

  Kiedy użytkownik kliknij przycisk Dodaj nowe pole kolumny w głównym arkuszu danych program Access 2007 nie przenosi fokusa poza jego podarkusz danych. W związku z tym typem danych kolumny ostatnio był fokus w podarkuszu danych zostanie zmieniona, gdy próbuje dodać nowej kolumny do głównego arkusza danych przy użyciu pola rozwijanego Typ danych . Nr błędu: 751579 (office12)
 • Podczas importowania kontaktów programu Outlook do programu Access 2007, nieoczekiwane znaki może pojawić się w oknie dialogowym Adresaci korespondencji seryjnej

  Ten problem występuje, gdy kontakty programu Outlook zawierają rumuńskie znaki.
  Nr błędu: 793695 (office12)
 • Wiadomości e-mail "Aktualizuj istniejące dane" aktualizującej pole tak i pole nie nie można przetworzyć, ponieważ zawierają wartości angielskie.

  Po wysłaniu wiadomości e-mail "Aktualizuj istniejące dane" zawierającej pole Tak i pole nie , system używający ustawień języka innych niż angielskie nie może przetworzyć odpowiedzi na tę wiadomość. Jest to prawdą, jeśli użytkownik nie zlokalizuje ręcznie wartości w pole Tak lub w polu nr .

  Dodatkowo ciąg "tak" i "nie" ciąg nie są lokalizowane po utworzeniu formularza kolekcji danych HTML zawierającego pole wartości logicznych. Nr błędu: 752966 (office12)BUG #: 803169 (office12)
 • Podczas korzystania z Kreatora etykiet w programie Access 2007, pojawiać się komunikaty o błędach i wierszu zabezpieczeń

  Korzystając z Kreatora etykiet w programie Access 2007, pojawia się monit zabezpieczeń. Jeżeli w monicie zabezpieczeń kliknij przycisk OK , pojawi się komunikat o błędzie. Jeśli klikniesz przycisk Tak w komunikacie o błędzie, następuje powrót do Kreatora etykiet. Podczas próby zakończyć pracę kreatora ponownie, może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie. Nr błędu: 758892 (office12)
 • Komunikat o błędzie podczas wykonywania kwerendy zawierającej parametry w programie Access 2007: "Błąd składniowy w klauzuli Parameter"

  W programie Access 2007 podczas próby wykonania kwerendy zawierającej parametry pojawić się następujący komunikat o błędzie:
  Błąd składniowy w klauzuli Parameter
  Nr błędu: 783753 (office12)
 • Program Access 2007 nie zwraca więcej niż 2000 rekordów z tabeli informacje o użytkowniku, który jest połączony z programu SharePoint

  Program Access 2007 zwraca tylko pierwszą stronę rekordów z tabeli informacje o użytkowniku. Pierwsza strona rekordów zawiera nie więcej niż 2 000 rekordów.

  Uwaga Ten problem występuje również w dodatkiem Service Pack 2 (SP2) dla systemu Microsoft Office Access 2003. Nr błędu: 786122 (office12)
 • Formanty strony odpowiadające przezroczystej karcie nie są przezroczyste w programie Access 2007

  W programie Access 2007 formanty strony odpowiadające przezroczystej karcie nie są przezroczyste. Ten problem występuje we wszystkich systemach operacyjnych firmy Microsoft, takich jak Windows Vista lub Windows XP, który ma włączone są kompozycje i który ma włączone domyślnie. Nr błędu: 786799 (office12)
 • Program Access 2007 trwa kilkanaście minut automatycznej naprawy

  Program Access 2007 i Access 2003 można zainstalować na tym samym komputerze. Po uruchomieniu programu Access 2007 po uruchomieniu programu Access 2003, programu Access 2007 trwa kilkanaście minut automatycznej naprawy. Nr błędu: 792479 (office12)
 • Można nadal aktualizować dane pola autonumerowania, po uruchomieniu kwerendy aktualizującej, która ustawia w polu autonumerowania wartość null

  Po uruchomieniu kwerendy aktualizującej, która ustawia w polu autonumerowania wartość pustą w programie Access 2007, a następnie skompaktowaniu bazy danych, można nadal aktualizować dane pola autonumerowania. Można jednak usunąć możliwość aktualizacji pola typu Autonumerowanie. Ten problem może spowodować utratę danych. Po skompaktowaniu bazy danych tworzona jest tabela MSysCompactError. Nr błędu: 792599 (office12)
 • Po otwarciu formularza powiązanego z tabelą programu SharePoint w bazie danych tylko do odczytu w programie Access 2007, można dodać dane do formularza

  Po otwarciu formularza powiązanego z tabelą programu Microsoft Office SharePoint można dodać dane do formularza. Jednak po zamknięciu formularza, dane zostaną utracone. To zachowanie nie pozwala na dodawanie danych do formularza w bazie danych tylko do odczytu w programie Access 2007. Formularz jest powiązany z tabelą programu SharePoint. Nr błędu: 792843 (office12)
 • Program Access 2007 nie może rozpoznać paska menu skrótów niestandardowych w formularzu

  Po otwarciu paska menu skrótów niestandardowych w formularzu w programie Access 2007 brakuje menu skrótów. Ponadto może zostać wyświetlony komunikat o błędzie z informacją, że menu skrótów nie istnieje po ponownym otwarciu bazy danych. Nr błędu: 793114 (office12)
 • Na komputerze z systemem Windows Vista pola powiązane z czasochłonnymi wyrażeniami są puste w programie Access 2007

  Pola powiązane z czasochłonnymi wyrażeniami są puste w programie Access 2007. Te pola są puste do momentu kliknięcia pola tekstowego lub dowolnego miejsca poza programem Access 2007 kliknij, jeśli są spełnione następujące warunki:
  • Właściwość Kontrola źródła pola tekstowego używa funkcji DLookup().
  • Kwerendy, która jest wywoływana przez funkcję DLookup() odwołuje się do formantu na formularzu.
  Nr błędu: 795348 (office12)
 • Po wklejeniu kilku pól tekstowych z programu Excel do programu Access 2007 pola tekstowe są wykrywane jako pola not

  Pola tekstowe są wykrywane jako pola not po wklejeniu kilku pól tekstowych z programu Microsoft Office Excel do programu Access 2007. Gdy program Access 2007 wykryje kolumny, które mają mniej niż 255 znaków, tworzony jest tekst "pola typu". Nr błędu: 795450 (office12)
 • Wystąpi błąd podczas wybierania daty przy użyciu formantu wyboru daty i włączono bułgarskie ustawienia regionalne

  Ten problem występuje również w każdej wersji językowej programu Access 2007, który ma włączono bułgarskie ustawienia regionalne. Nr błędu: 795788 (office12)
 • Wybrany element nie staje się widoczny, podczas programowego zaznaczenia elementu na liście w formularzu w programie Access 2007

  Podczas programowego zaznaczenia elementu na liście w formularzu, zaznaczony element stał się widoczny, jeżeli nie był widoczny przed zaznaczeniem go w programie Access 2007. Nr błędu: 797046 (office12)
 • W programie Access 2007 Zdarzenie kliknięcia formantu obrazu nie działa, gdy formant obrazu znajduje się wewnątrz formantu karty

  W programie Access 2007 Zdarzenie kliknięcia formantu obrazu nie działa, gdy formant obrazu znajduje się wewnątrz formantu karty. Nr błędu: 799103 (office12)
 • Nie można używać funkcji OpenRecordset otworzyć niektórych obiektów bazy danych DAO przy użyciu połączeń Otwórz Database Connectivity (ODBC) w programie Access 2007 Nr błędu: 799429 (office12)
 • Zachowanie akcji makra ZatrzymajWszystkieMakra jest zamienione z zachowaniem akcji makra ZatrzymajMakro w programie Access 2007 Nr błędu: 799979 (office12)
 • Metoda DoCmd.SelectObject nie zwraca błędu, jeżeli obiekt nie istnieje.

  Można utworzyć makro, które używa metody DoCmd.SelectObject do wybierania obiektu w bazie danych według nazwy. Jeśli określisz nazwę obiektu, który nie istnieje w bazie danych, nie otrzymasz komunikat o błędzie. Ponadto nic się nie dzieje. Nr błędu: 799984 (office12)
 • Program Access 2007 potrzebuje więcej czasu na importowanie dużych plików .csv niż program Access 2003

  Podczas próby zaimportowania dużego. Pojawia się przestaje odpowiadać w oknie dialogowym import pliku CSV, na przykład plik, który jest większy niż 30 megabajtów (MB),, programu Access 2007. Po kilku chwilach może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

  Przekroczona liczba blokad współużytkowania pliku. Zwiększenie rejestru MaxLocksPerFile wpisu
  Po kliknięciu przycisku OK , aby zamknąć komunikat o błędzie, zazwyczaj można dokończyć proces importowania. Wszystkie rekordy są importowane pomyślnie. Nr błędu: 800000 (office12)
 • Gdy program Access 2007 importowania danych liczbowych z programu Excel jako danych typu długa liczba całkowita, niektóre liczby mogą być nieprawidłowe

  Podczas importowania danych z arkusza kalkulacyjnego programu Excel do programu Access 2007 przy użyciu danych typu długa liczba całkowita, cyfra 1 jest niepoprawnie dodawana do niektórych liczb. Nr błędu: 800452 (office12)
 • W programie Access 2007 zmodyfikowana data wszystkich obiektów z wyjątkiem tabel i kwerend, nigdy nie jest aktualizowana

  W programie Access 2007 Data modyfikacji, który jest wyświetlany w okienku nawigacji dla wszystkich obiektów z wyjątkiem tabel i kwerend, jest nigdy aktualizowana. Nr błędu: 800549 (office12)
 • Nie można przekonwertować pliku accdb na format programu Access 2002-2003 przy użyciu połączonego pliku CSV

  Podczas próby przekonwertowania pliku accdb na plik .mdb nic się nie dzieje. Nie otrzymasz komunikat o błędzie.

  Nr błędu: 800955 (office12)
 • Komunikat o błędzie podczas zmiany właściwości włączony dla pola wyboru przez uruchomienie makra, które używa akcji UstawWartość w programie Access 2007: "Program Access nie może ocenić jednego lub wielu wyrażeń"

  Po zmianie właściwości włączony dla pola wyboru formularza przez uruchomienie makra, które używa akcji UstawWartość, może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie, gdy włączony jest tryb piaskownicy:

  Program Access nie może oszacować jednego lub wielu wyrażeń, ponieważ "Włączony" był określany w wyrażeniu. Tylko funkcje i właściwości, które są uważane za bezpieczne są dozwolone w wyrażeniach, gdy program Access działa w trybie piaskownicy.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat trybu piaskownicy wyszukaj hasło "Tryb piaskownicy" w Pomocy programu Access.
  Nr błędu: 800975 (office12)
 • Przestawny interfejs użytkownika dla załączników i do formatowania tekstu nie jest poprawnie wyświetlany w trybie wykonywania w programie Access 2007

  Po otwarciu bazy danych w trybie wykonywania przestawny interfejs użytkownika dla formantów załączników i do formatowania w polach umożliwiających zastosowanie tekstu sformatowanego nie jest poprawnie wyświetlany.
  Nr błędu: 800997 (office12)
 • Po zaktualizowaniu odwołań do komórek w danych programu Excel, przez usługę ISAM przy użyciu kodu mogą zostać zmienione nieprawidłowe komórki

  Podczas aktualizowania komórek, do którego istnieje odwołanie, zaktualizować adres literowy komórki zamiast wskazaną komórką. Ten problem występuje podczas aktualizowania danych programu Excel, przez usługę ISAM programowo. Nr błędu: 801173 (office12)
 • Zaznaczenie wielu elementów w okienku nawigacji nieprawidłowe obiekty są usuwane w programie Access 2007, korzystając z menu skrótów usunąć obiekty

  Podczas próby usunięcia wielu obiektów przy użyciu opcji usuwania w menu skrótów obiekty bazy danych, które nie zostały wybrane mogą zostać usunięte.
  Nr błędu: 802312 (office12)
 • Zaznaczanie listy programu Access 2007 działa inaczej w starszych wersjach programu Access

  Nie można używać kodu korzystającego z indeksu elementu na liście do ustawiania zaznaczenia.
  Nr błędu: 803010 (office12)
 • Nie można usunąć rekordów z podformularza w programie Access 2007

  Podczas próby usunięcia rekordu z podformularza osadzonego w formularzu głównym wiersz nie jest wyświetlany. Jednakże rekord faktycznie nie jest usuwany. Jeżeli naciśnie się klawisz F9 po usunięciu wiersza z formularza, pojawi się następujący komunikat o błędzie:

  Operacja nie jest obsługiwana w transakcjach
  Nr błędu: 803421 (office12)
 • Komunikat o błędzie podczas uruchamiania kwerendy składającej, która zawiera więcej niż jeden składnik w tabelach zawierających złożone dane: "aparat bazy danych programu Microsoft Office Access nie może znaleźć obiektu"

  Po dodaniu pola załącznika do tabeli, może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

  Aparat bazy danych programu Microsoft Office Access nie może znaleźć obiektu.
  Upewnij się, obiekt istnieje i wpisane prawidłowo jego nazwa i ścieżka.
  Ten problem występuje, gdy pole zawiera kwerendę składającą, która zawiera więcej niż jeden składnik w tabelach zawierających złożone dane. Nr błędu: 803438 (office12)
 • Po ustawieniu typu danych nowego pola na typ nietekstowy, takich jak załącznik, w widoku Arkusz danych, program Access 2007 może przestać odpowiadać Nr błędu: 803451 (office12)
 • Po powrocie do arkusza właściwości po zmianie właściwości RecordSource, program Access 2007 może przestać odpowiadać

  Ten problem może wystąpić po kliknięciu pozycji Konstruktor w arkuszu właściwości w celu otwarcia siatki QBE. Nr błędu: 807758 (office12)

Szczegóły błędu podpisu

Gdy używasz programu Access 2007 może zostać wyświetlony komunikat o błędzie podobny do następującego:

Program Microsoft Access napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności. Aby zobaczyć, co zawiera ten raport o błędach, kliknij tutaj.
Dane w raporcie o błędzie zawierają sygnaturę błędu podobną do jednej z następujących.
Nazwa aplikacjiWersja aplikacjiNazwa modułuWersja modułuPrzesunięcie
Msaccess.exe
12.0.4518.1014
Mso.dll
12.0.4518.1014
0003d212
Msaccess.exe
12.0.4518.1014
StackHash_8e8d
6.0.6000.16386
000af1c9
Msaccess.exe
12.0.4518.1014
StackHash_9896
6.0.6000.16386
000af1c9
Msaccess.exe
12.0.4518.1014
Msaccess.exe
12.0.4518.1014
00167bdd
Ponadto innych wersji programów, wersji modułów i przesunięć są możliwe. Te problemy zostały rozwiązane w dodatku SP1 dla pakietu Office 2007.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 942378 — ostatni przegląd: 17.02.2017 — zmiana: 2

Opinia