Podczas próby skopiowania plików z komputera z systemem Windows Vista na inny komputer przy użyciu Eksploratora Windows jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie: „Brak pamięci. Za mało pamięci do ukończenia tej operacji”

Symptomy

Podczas próby skopiowania plików z komputera z systemem Windows Vista do innego komputera przy użyciu Eksploratora Windows może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Brak pamięci
Za mało pamięci do ukończenia tej operacji.
Ten problem występuje, jeżeli są spełnione następujące warunki:
  • W przypadku danych plików uwzględniono atrybuty rozszerzone.
  • Duża liczba plików jest kopiowana w pojedynczej operacji.

Przyczyna

Przyczyną występowania tego problemu jest nieszczelność pamięci w składniku OLE systemu Windows. Ta nieszczelność pamięci wynika z metody obsługiwania rozszerzonych atrybutów plików przez Eksplorator Windows.

Rozwiązanie

Informacje dotyczące dodatku Service Pack

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Vista. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
935791 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Vista

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Poprawkę należy instalować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeżeli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów Pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Nie określono wymagań wstępnych.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zastępowaniu poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnej wcześniej wydanej poprawki.

Informacje dotyczące rejestru

Aby skorzystać z tej poprawki, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Informacje o pliku

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Po wyświetleniu informacji dotyczących plików są one zamieniane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
System Windows Vista, wersje 32-bitowe
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Update.mumNot applicable26,83814-Sep-200713:03Not applicable
X86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20680_none_6a7607bd2e33def9.manifestNot applicable975,77214-Sep-200713:03Not applicable
Shell32-ppdlic.xrm-msNot applicable3,15014-Sep-200702:33Not applicable
Shell32.dll6.0.6000.2068011,318,78414-Sep-200702:46x86
System Windows Vista, wersje 64-bitowe
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20680_none_c694a340e691502f.manifestNot applicable977,91914-Sep-200714:06Not applicable
Update.mumNot applicable27,34714-Sep-200713:03Not applicable
Wow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20680_none_d0e94d931af2122a.manifestNot applicable968,81914-Sep-200714:06Not applicable
Shell32-ppdlic.xrm-msNot applicable3,15014-Sep-200703:27Not applicable
Shell32.dll6.0.6000.2068012,788,22414-Sep-200703:40x64
Shell32.dll6.0.6000.2068011,318,78414-Sep-200702:46x86

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”. Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows Vista.

Więcej informacji

Atrybuty rozszerzone są definiowane przez programy i mogą być różne w zależności od programu. Atrybuty rozszerzone zawierają dodatkowe informacje dotyczące plików, takie jak typ pliku, autor itd.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Właściwości

Identyfikator artykułu: 942435 — ostatni przegląd: 11.09.2008 — zmiana: 1

Opinia