Grudzień 2007 aktualizacji zbiorczej stref czasowych dla systemów operacyjnych Microsoft Windows


Ważne Ta aktualizacja zastępuje i zastępuje aktualizację 933360, która została wydana w sierpniu 2007 roku. Ta aktualizacja zawiera także dodatkowe zmiany stref czasowych, które weszły w życie po utworzeniu aktualizacji 933360.

Ważne Ta aktualizacja została zastąpiona przez 951072.

Aktualizacja czasu letniego


Aby uzyskać najnowsze informacje dotyczące czasu letniego (DST), kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
Strefy czasowej 951072 sierpnia 2008 roku zbiorcza aktualizacja dla Microsoft Windows systemów operacyjnych


Zaleca się wdrożenie najnowszej aktualizacji zbiorczej stref czasowych systemu Windows w celu zagwarantowania jednolitości bazy danych stref czasowych we wszystkich systemach.

Ważne Przed zastosowaniem aktualizacji, którą opisano w tym artykule, należy pamiętać o potencjalnych problemach, które mogą mieć wpływ na program Microsoft Outlook. Aby uzyskać więcej informacji o tych problemach, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

931667 jak dotyczą zmian czasu letniego w 2007 roku przy użyciu narzędzie do aktualizacji danych stref czasowych dla programu Microsoft Office Outlook

Important
 • Jeśli używasz programu Microsoft Exchange Server w środowisku technologii informacyjnych (IT) należy podjąć dodatkowe środki gwarantujące poprawne działanie programu Exchange Server.

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących aktualizacji czasu letniego (DST) programu Exchange kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  941018 jak uwzględnić zmianę czasu letniego przy użyciu narzędzia aktualizacji kalendarza programu Exchange

 • Zbiorcze aktualizacje stref czasowych zawierają jedynie dane, które się zmieniły dla konkretnego regionu lub które zostały dodane w celu zachowania zgodności z innymi wersjami systemów operacyjnych. W związku z tym jeśli klucz strefy czasowej został usunięty, niektóre oryginalne wartości mogą nie zostać przywrócone po zastosowaniu zbiorczej aktualizacji stref.

  Nie zaleca się usunięcie kluczy rejestru związanych ze strefami czasowymi. Na komputerze, na którym zainstalowano wszystkich kluczy stref czasowych należy najpierw przywrócić klucze stref czasowych ze znanej dobrej kopii zapasowej. Następnie należy zastosować tę aktualizację.

WPROWADZENIE


Aktualizacja, że w tym artykule opisano zmiany danych strefy czasowej do dostosowania czasu letniego (DST) zmienia w kilku krajach, opisane w tym artykule. Ta aktualizacja zawiera także zmiany dotyczące czasu letniego, stref czasowych i ustawień. Niektóre z tych zmian miały miejsce od dacie pierwotnego wydania produktów, które są wymienione w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą".

Aktualizacja, którą opisano w tym artykule jest pakietem zbiorczym aktualizacji, który zawiera wszystkie zmiany, które zostały wydane wcześniej w artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base (KB) 928388, 929120 i 933360.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu zmiany czasu letniego mogą wpływać na inne produkty firmy Microsoft odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu zmiany czasu letniego mogą wpływać na inne produkty firmy Microsoft kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Uwaga Po zastosowaniu tej aktualizacji może zostać wyświetlony następujący komunikat:
Nie można zainstalować aktualizacji, ponieważ nowsza, lub ta sama aktualizacja stref czasowych już jest zainstalowana w systemie.
Ten komunikat wskazuje, że zastosowano już odpowiednią aktualizację lub aktualizacji systemu Windows lub witrynę Microsoft Update ma automatycznie zainstalowana ta aktualizacja. Wykonywanie innych czynności nie jest wymagane do aktualizacji oprogramowania systemu operacyjnego Windows.

Aktualizacja, którą opisano w tym artykule jest również obsługiwana przez dodatek Service Pack 3 (SP3) dla systemu Windows XP.

Uwaga Ta aktualizacja nie znajduje się w dodatku SP3 dla systemu Windows XP. Jeśli użytkownik zastosował już dodatek SP2 dla systemu Windows XP, a następnie zastosuj dodatek SP3 dla systemu Windows XP, nie trzeba ponownie zastosować tę aktualizację. Jeśli nie zastosowano dodatku SP2 dla systemu Windows XP, a następnie zastosuj dodatek SP3 dla systemu Windows, należy zastosować tę aktualizację po zastosowaniu dodatku SP3 dla systemu Windows XP.

Więcej informacji


Następujące pliki są dostępne do pobrania za pośrednictwem Centrum pobierania firmy Microsoft.

Download Pobierz teraz pakiet aktualizacji dla systemu Windows Server 2003.

Download Pobierz teraz aktualizacji dla systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach Itanium.

Download Pobierz teraz pakiet aktualizacji dla systemu Windows Server 2003 x64 Edition.

Download Pobierz teraz pakiet aktualizacji dla systemu Windows Vista.

Download Pobierz teraz aktualizację dla systemu Windows Vista dla systemów opartych na x64 pakietu.

Download Pobierz teraz pakiet aktualizacji dla systemu Windows XP.

Download Pobierz teraz pakiet aktualizacji dla systemu Windows XP x64 Edition.

Data wydania:, 27 listopada 2007

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów, które było dostępne w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Aktualizacje z poprzedniej zbiorczej aktualizacji stref czasowych systemu Windows

Następujące zmiany zostały dokonane od czasu poprzedniej aktualizacji zbiorczej stref czasowych systemu Windows. Ta aktualizacja została opisana w artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 933360:
 • Arabski (czas standardowy):
  Dopasowuje DST daty rozpoczęcia i daty zakończenia dla strefy czasowej Bagdad dla zmiany po utworzeniu poprzedniej zbiorczej aktualizacji stref czasowych (sierpień 2007).
 • Australia:
  Australia Środkowa (czas standardowy)
  Australia Wschodnia (czas standardowy)
  Tasmania (czas standardowy)
  Dostosowuje czas letni godziny rozpoczęcia i zakończenia dla tych stref czasowych, dzięki czemu ich rozpoczęcia i zakończenia w tym samym dniu. Ta zmiana została wprowadzona po utworzeniu poprzedniej zbiorczej aktualizacji stref czasowych (sierpień 2007).
 • Pacyficzny czas standardowy:
  Dopasowuje DST daty rozpoczęcia i daty zakończenia dla strefy czasowej Kair dla zmiany po utworzeniu poprzedniej zbiorczej aktualizacji stref czasowych (sierpień 2007).
 • Czas standardowy Izraela:
  Dopasowuje DST daty rozpoczęcia i zakończenia dla strefy czasowej Jerozolimy zmiany po utworzeniu poprzedniej zbiorczej aktualizacji stref czasowych (sierpień 2007).

  Uwaga Aktualizacje dla strefy czasowej Jerozolimy nie znajdują się w pakiecie Windows Vista Ta aktualizacja. Aktualizacje strefy czasowej Jerozolimy zostały dostępne w systemie Windows Vista, ponieważ system Windows Vista został wydany.
 • Ameryka Południowa:
  Ameryka Płd. (czas standardowy)
  Brazylijski środkowy czas stand
  Dopasowuje DST daty rozpoczęcia i daty zakończenia dla strefy czasowej Brasilia i strefy czasowej Manaus dla zmiany po utworzeniu poprzedniej zbiorczej aktualizacji stref czasowych (sierpień 2007).
 • Czas standardowy Wenezueli:
  Dodaje nowej strefy czasowej dla strefy czasowej Caracas zmiany po utworzeniu poprzedniej zbiorczej aktualizacji stref czasowych (sierpień 2007).


  Uwaga: Ta aktualizacja strefy czasowej występuje w dniu 9 grudnia 2007, 3:00:00.
Nazwa podklucza rejestruNazwa wyświetlanaNazwa czasu letniegoNazwa standardowaData początkowa czasu letniegoData końcowa czasu letniegoWartość podklucza TZI
Arabski (czas standardowy)(GMT + 03:00) BagdadArabski czas letniArabski (czas standardowy)1 kwietnia 3:00:00Pierwszy poniedziałek października, 4:00:00TZI = hex: 4 ° c, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00,
C4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 01, 00, 01 00, 04,
00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,
00,01,00,03,00,00,00,00,00,00,00
Austral(GMT + 10:00) Canberra, Melbourne, SydneyAustralAustralPierwsza niedziela października, 02:00:00Pierwsza niedziela kwietnia, 03:00:00TZI = hex: a8, fd, ff ff, 00, 00, 00, 00,
C4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 00, 00, 01, 00, 03, 00,
00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00, 00,
01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Australia Środkowa (czas standardowy)(GMT + 09:30) AdelajdaAustralia Środkowa (czas letni)Australia Środkowa (czas standardowy)Pierwsza niedziela października, 02:00:00Pierwsza niedziela kwietnia, 03:00:00TZI = hex: c6, fd, ff ff, 00, 00, 00, 00,
C4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 00, 00, 01, 00,
03,00,00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00,
00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Brazylijski środkowy czas stand(GMT-04:00) ManausBrazylijski środkowy czas letniBrazylijski środkowy czas standDruga niedziela października, 00:00:00Trzecia niedziela lutego, 00:00:00TZI=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,
C4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 02, 00, 00,
00,00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00, 00,
02,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Ameryka Płd. (czas standardowy)(GMT-03:00) BrasiliaAmeryka Południowa (czas letni)Ameryka Płd. (czas standardowy)Druga niedziela października, 00:00:00Trzecia niedziela lutego, 00:00:00TZI=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,
C4, ff, ff, ff, 00, 00, 02, 00, 00, 00, 03, 00, 00, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00,
00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Egipt (czas standardowy)(GMT + 02:00) KairEgipt (czas letni)Egipt (czas standardowy)Ostatni czwartek kwietnia, 23:59:59.999Ostatni czwartek września, 23:59:59.999TZI = hex: 88, ff, ff ff, 00, 00, 00, 00,
C4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 04, 01, 09, 00, 17
, 00, 3b, 00, 3b, 00, 00, 00, 00, 00, 04, 00, 04
, 00,05,00,17,00, 3b, 00, 3b, 00, 00, 00
Izrael (czas standardowy)(GMT + 02:00) JerozolimaJerozolima (czas letni)Jerozolima (czas standardowy)28 marca 2008, 02:00:005 października 2008, 02:00:00TZI = hex: 88, ff, ff ff, 00, 00, 00, 00,
C4, ff, ff, ff, d8 07, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00,
00,00,00, d8 07, 03, 00, 00, 00, 1c, 00, 02,
00,00,00,00,00,00,00
SA Zachodnia (czas standardowy)(GMT-04:00) La PazSA Zachodnia (czas letni)SA Zachodnia (czas standardowy)Nie dotyczyNie dotyczyTZI=hex:f0,00,00,00,00,00,00,
00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Tasmania (czas standardowy)(GMT + 10:00) HobartTasmania (czas letni)Tasmania (czas standardowy)Pierwsza niedziela października, 02:00:00Pierwsza niedziela kwietnia, 03:00:00TZI = hex: 30, FD, FF, FF, 00, 00, 00, 00,
C4, FF, FF FF, 00, 00, 04, 00, 00, 00, 01, 00, 03, 00, 00, 00, 00,
00,00,00,00,00,09,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Wenezuela (czas standardowy)(GMT-04:30). CaracasWenezuela (czas letni)Wenezuela (czas standardowy)9 grudnia 2007, 24:00:00Nie dotyczyTZI = hex: 0e 01, 00, 00, 00, 00, 00,
00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,
00,00,00,00,00,00,00,00

Grudzień 2007 aktualizacji zbiorczej stref czasowych dla systemów operacyjnych Microsoft Windows

W poniższej tabeli podano wszystkie zmiany stref czasowych uwzględnionych w tej aktualizacji.
Nazwa podklucza rejestruNazwa wyświetlanaNazwa czasu letniegoNazwa standardowaData początkowa czasu letniegoData końcowa czasu letniegoWartość podklucza TZI
Alaska (czas standardowy)(GMT-09:00) AlaskaAlaska (czas letni)Alaska (czas standardowy)Druga niedziela marca, 02:00:00Pierwsza niedziela listopada, 02:00:00TZI = hex: 1 c, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
C4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00
, 02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00
, 02,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Arabski (czas standardowy)(GMT + 03:00) BagdadArabski czas letniArabski (czas standardowy)1 kwietnia 3:00:00Pierwszy poniedziałek października, 4:00:00TZI = hex: 4 ° c, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00,
C4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 01, 00, 01 00, 04,
00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,
00,01,00,03,00,00,00,00,00,00,00
Armenia (czas standardowy)(GMT + 04:00) ErywańOrmiański Zach.Armenia (czas standardowy)Ostatnia niedziela marca, 2:00:00Ostatnia niedziela października, 3:00:00TZI = hex: 10, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00,
C4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 03,
00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,
00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Atlantycki czas standardowy(GMT-04:00) Czas atlantycki (Kanada)Atlantycki czas letniAtlantycki czas standardowyDruga niedziela marca, 02:00:00Pierwsza niedziela listopada, 02:00:00TZI=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,
C4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00
, 02,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Austral(GMT + 10:00) Canberra, Melbourne, SydneyAustralAustralPierwsza niedziela października, 02:00:00Pierwsza niedziela kwietnia, 03:00:00TZI = hex: a8, fd, ff ff, 00, 00, 00, 00,
C4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 00, 00, 01, 00, 03, 00,
00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00, 00,
01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Azerbejdżan (czas standardowy)(GMT + 04:00) BakuAzerbejdżan (czas letni)Azerbejdżan (czas standardowy)Ostatnia niedziela marca, 04:00:00Ostatnia niedziela października, 05:00:00TZI = hex: 10, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00,
C4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 05
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00
, 00,00,05,00,04,00,00,00,00,00,00,00
Kaukaz (czas standardowy)(GMT + 04:00) Kaukaz (czas standardowy)Kaukaz (czas letni)Kaukaz (czas standardowy)UsunięteUsunięteTZI = hex: 10, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00,
C4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00,00, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Australia Środkowa (czas standardowy)(GMT + 09:30) AdelajdaAustralia Środkowa (czas letni)Australia Środkowa (czas standardowy)Pierwsza niedziela października, 02:00:00Pierwsza niedziela kwietnia, 03:00:00TZI = hex: c6, fd, ff ff, 00, 00, 00, 00,
C4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 00, 00, 01, 00,
03,00,00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00,
00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Brazylijski środkowy czas stand(GMT-04:00) ManausBrazylijski środkowy czas letniBrazylijski środkowy czas standDruga niedziela października, 00:00:00Trzecia niedziela lutego, 00:00:00TZI=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,
C4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 02, 00, 00,
00,00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00, 00,
02,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Środkowy czas standardowy(GMT-06:00) Czas środkowy (Stany Zjednoczone i Kanada)Środkowy czas letniŚrodkowy czas standardowyDruga niedziela marca, 02:00:00Pierwsza niedziela listopada, 02:00:00TZI=hex:68,01,00,00,00,00,00,00,
C4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00
, 02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02
, 00,02,00,00,00,00,00,00,00
Środkowy czas standardowy (Meksyk)(GMT-06:00) Guadalajara, Meksyk, MonterreyŚrodkowy czas letni (Meksyk)Środkowy czas standardowy (Meksyk)Pierwsza niedziela kwietnia, 02:00:00Ostatnia niedziela października, 02:00:00TZI=hex:68,01,00,00,00,00,00,00,
C4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01
, 00,02,00,00,00,00,00,00,00
Europa Wschodnia (czas standardowy)(GMT + 02:00) MińskEuropa Wschodnia (czas letni)Europa Wschodnia (czas standardowy)Ostatnia niedziela marca, 02:00:00Ostatnia niedziela października, 03:00:00TZI = hex: 88, ff, ff ff, 00, 00, 00, 00,
C4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00
, 03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00
, 02,00,00,00,00,00,00,00
Ameryka Płd. (czas standardowy)(GMT-03:00) BrasiliaAmeryka Południowa (czas letni)Ameryka Płd. (czas standardowy)Druga niedziela października, 00:00:00Trzecia niedziela lutego, 00:00:00TZI=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,
C4, ff, ff, ff, 00, 00, 02, 00, 00, 00, 05, 00, 00, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00,
00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Wschodni czas standardowy(GMT-05:00) Czas wschodni (Stany Zjednoczone i Kanada)Wschodni czas letniWschodni czas standardowyDruga niedziela marca, 02:00:00Pierwsza niedziela listopada, 02:00:00TZI = hex: 2 c, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
C4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00
, 00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Egipt (czas standardowy)(GMT + 02:00) KairEgipt (czas letni)Egipt (czas standardowy)Ostatni czwartek kwietnia, 23:59:59.999Ostatni czwartek września, 23:59:59.999TZI = hex: 88, ff, ff ff, 00, 00, 00, 00,
C4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 04, 01, 09, 00, 17
, 00, 3b, 00, 3b, 00, 00, 00, 00, 00, 04, 00, 04
, 00,05,00,17,00, 3b, 00, 3b, 00, 00, 00
Gruziński czas standardowy(GMT + 03:00) TbilisiGruziński czas letniGruziński czas standardowyUsunięteUsunięteTZI = hex: 4 ° c, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00,
C4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Greenwich (czas standardowy)(GMT) Casablanca, Monrowia, ReykjavikGreenwich (czas letni)Greenwich (czas standardowy)Nie dotyczyNie dotyczyTZI=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,
C4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
GTB (czas standardowy)(GMT + 02:00) Ateny, Bukareszt, StambułGTB (czas letni)GTB (czas standardowy)Ostatnia niedziela marca, 3:00:00Ostatnia niedziela października, 04:00:00TZI = hex: 88, ff, ff ff, 00, 00, 00, 00,
C4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 04
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00
, 00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00
Iran (czas standardowy)(GMT + 03:30) TeheranIran (czas letni)Iran (czas standardowy)UsunięteUsunięteTZI = hex: 2e, ff, ff ff, 00, 00, 00, 00,
C4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Izrael (czas standardowy)(GMT + 02:00) JerozolimaJerozolima (czas letni)Jerozolima (czas standardowy)28 marca 2008, 02:00:005 października 2008, 02:00:00TZI = hex: 88, ff, ff ff, 00, 00, 00, 00,
C4, ff, ff, ff, d8 07, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00,
00,00,00, d8 07, 03, 00, 00, 00, 1c, 00, 02,
00,00,00,00,00,00,00
Jordania Zach.(GMT + 2:00) AmmanieCzas letni JordaniiJordania Zach.Ostatni czwartek marca, 11:59:59Ostatni piątek października, 01:00:00TZI = hex: 88, ff, ff ff, 00, 00, 00, 00,
C4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 05, 00, 05, 00, 01, 00,
00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,04,00,05,
00,17,00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
Bliski Wschód (czas standardowy)(GMT + 02:00) BejrutBliski Wschód (czas letni)Bliski Wschód (czas standardowy)Ostatnia niedziela marca, 00:00Ostatnia sobota października, 23:59:59.999TZI = hex: 88, ff, ff ff, 00, 00, 00, 00,
C4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00
, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 05
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00
Montevideo (czas standardowy)(GMT-03:00) MontevideoMontevideo (czas letni)Montevideo (czas standardowy)Pierwsza niedziela października, 02:00:00Druga niedziela marca, 02:00:00TZI=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,
C4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 02, 00, 02, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00, 00
, 01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Górski czas standardowy(GMT-07:00) Czas górski (Stany Zjednoczone i Kanada)Górski czas letniGórski czas standardowyDruga niedziela marca, 02:00:00Pierwsza niedziela listopada, 02:00:00TZI=hex:a4,01,00,00,00,00,00,00,
C4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00
, 00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02
, 00,02,00,00,00,00,00,00,00
Górski czas standardowy (Meksyk)(GMT-07:00) Chihuahua, La Paz, MazatlanGórski czas letni (Meksyk)Górski czas standardowy (Meksyk)Pierwsza niedziela kwietnia, 02:00:00Ostatnia niedziela października, 02:00:00TZI=hex:a4,01,00,00,00,00,00,00,
C4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00
, 00,00,00,04,00,00,00,01,00,02
, 00,00,00,00,00,00,00
Myanmar (czas standardowy)(GMT + 06:30) RangunMyanmar (czas letni)Myanmar (czas standardowy)Nie dotyczyNie dotyczyTZI = hex: 7a, fe, ff ff, 00, 00, 00, 00,
C4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00
Namibia (czas standardowy)(GMT + 02:00) WindhoekNamibia (czas letni)Namibia (czas standardowy)Pierwsza niedziela kwietnia, 02:00:00Pierwsza niedziela września, 02:00:00TZI = hex: 88, ff, ff ff, 00, 00, 00, 00,
3c, 00, 00, 00, 00, 00, 09, 00, 00, 00, 01, 00
, 02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00
, 00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Nowa Zelandia (czas standardowy)(GMT + 12:00) Auckland, WellingtonNowa Zelandia (czas letni)Nowa Zelandia (czas standardowy)Ostatnia niedziela września, 02:00:00Pierwsza niedziela kwietnia, 03:00:00TZI = hex: 30, fd, ff ff, 00, 00, 00, 00,
C4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 01, 04, 00, 03,
00,00,00,00,00,00,00,00,00,09,00,00,00,
05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Nowa Fundlandia (czas standardowy)(GMT-3:30). Nowa FundlandiaNowa Fundlandia (czas letni)Nowa Fundlandia (czas standardowy)Druga niedziela marca, 00:01:00Pierwsza niedziela listopada, 00:01:00TZI=hex:d2,00,00,00,00,00,00,00,
C4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 00
, 00,01,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,00,00
, 01,00,00,00,00,00
Pacyficzny czas standardowy(GMT-04:00) SantiagoLetni czas PacyficznyPacyficzny czas standardowyDruga sobota października, 23:59:59.999Druga sobota marca, 23:59:59.999TZI=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,
C4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 06, 02, 03, 00, 17
, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06
, 00,02,00,17,00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
Standardowy czas pacyficzny(GMT-08:00) Czas pacyficzny (Stany Zjednoczone i Kanada)Pacyficzny czas letniStandardowy czas pacyficznyDruga niedziela marca, 02:00:00Pierwsza niedziela listopada, 02:00:00TZI=hex:e0,01,00,00,00,00,00,00,
C4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00
, 02,00,00,00,00,00,00,00
Pacyficzny czas standardowy (Meksyk)(GMT-08:00) TijuaniePacyficzny czas letni (Meksyk)Pacyficzny czas standardowy (Meksyk)Pierwsza niedziela kwietnia, 02:00:00Ostatnia niedziela października, 02:00:00TZI=hex:e0,01,00,00,00,00,00,00,
C4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00
, 00,00,00,00,04,00,00,00,01,00
, 02,00,00,00,00,00,00,00
Standardowy czas pacyficzny SA(GMT-05:00) Bogota, Limy, Quito, Rio BrancoSA Pacyfik (czas letni)Standardowy czas pacyficzny SANie dotyczyNie dotyczyTZI = hex: 2 c, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
C4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
, 00,00,00,00,00,00,00
SA Zachodnia (czas standardowy)(GMT-04:00) La PazSA Zachodnia (czas letni)SA Zachodnia (czas standardowy)Nie dotyczyNie dotyczyTZI=hex:f0,00,00,00,00,00,00,
00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Sri Lanka (czas standardowy)(GMT + 05:30) Sri JayawardenepuraSri Lanka czasuSri Lanka (czas standardowy)Nie dotyczyNie dotyczyTZI = hex: b6, fe, ff ff, 00, 00, 00, 00,
C4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
, 00,00,00,00,00,00
Tasmania (czas standardowy)(GMT + 10:00) HobartTasmania (czas letni)Tasmania (czas standardowy)Pierwsza niedziela października, 02:00:00Pierwsza niedziela kwietnia, 03:00:00TZI = hex: 30, FD, FF, FF, 00, 00, 00, 00,
C4, FF, FF FF, 00, 00, 04, 00, 00, 00, 01, 00, 03, 00, 00, 00, 00,
00,00,00,00,00,09,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Wenezuela (czas standardowy)(GMT-04:30). CaracasWenezuela (czas letni)Wenezuela (czas standardowy)9 grudnia 2007, 24:00:00Nie dotyczyTZI = hex: 0e 01, 00, 00, 00, 00, 00,
00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,
00,00,00,00,00,00,00,00
Australia Zachodnia (czas standardowy)(GMT + 08:00) PerthAustralia Zachodnia (czas letni)Australia Zachodnia (czas standardowy)Ostatnia niedziela października, 02:00:00Ostatnia niedziela marca, 03:00:00TZI = hex: 20, fe, ff ff, 00, 00, 00, 00,
C4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 05, 00, 03, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00
, 02,00,00,00,00,00,00,00

Dodatkowe klucze rejestru

Oprócz zmian wymienionych w powyższej tabeli ta aktualizacja dodaje klucze przechowujące dane historyczne czasu letniego dla niektórych stref czasowych. Te klucze występują w systemie Windows Vista. Są one dołączone w celu zachowania zgodności w strukturze rejestru stref czasowych systemu Windows.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Alaskan Standard Time\Dynamic czasu letniego]
"FirstEntry"=dword:000007d6
"LastEntry"=dword:000007d7
"2006" = hex: 1 c, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2007" = hex: 1 c, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Arabic Standard Time\Dynamic czasu letniego]
"FirstEntry"=dword:000007d6
"LastEntry"=dword:000007da
"2006" = hex: 4 ° c, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 01, 00, 04, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,03,00,00,00,00,00,00,00
"2007" = hex: 4 ° c, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 01, 00, 01, 00, 04, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,03,00,00,00,00,00,00,00
"2008" = hex: 4 ° c, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 03, 00, 01, 00, 04, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,04,00,02,00,01,00,03,00,00,00,00,00,00,00
"2009" = hex: 4 ° c, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 04, 00, 01, 00, 04, 00, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,04,03,00,01,00,03,00,00,00,00,00,00,00
"2010" = hex: 4 ° c, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 01, 00, 04, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,03,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Atlantic Standard Time\Dynamic czasu letniego]
"FirstEntry"=dword:000007d6
"LastEntry"=dword:000007d7
"2006" = hex: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2007" = hex: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\AUS wschodni Standard Time\Dynamic czasu letniego]
"FirstEntry"=dword:00000x7d7
"LastEntry"=dword:00000x7d8
"2007" = hex: a8, fd, ff ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 05, 00, 03, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2008" = hex: a8, fd, ff ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 00, 00, 01, 00, 03, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Cen. Australia Standard Time\Dynamic czasu letniego]
"FirstEntry"=dword00000x7d7
"LastEntry"=dword00000x7d8
"2007" = hex: c6, fd, ff ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 05, 00, 03, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2008" = hex: c6, fd, ff ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 00, 00, 01, 00, 03, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Central brazylijski Standard Time\Dynamic czasu letniego]
"FirstEntry"=dword:000007d6
"LastEntry"=dword:000007d7
"2006" = hex: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 02, 00, 00, 00, 02, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2007" = hex: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 02, 00, 00, 00, 05, 00, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Central Standard Time\Dynamic czasu letniego]
"FirstEntry"=dword:000007d6
"LastEntry"=dword:000007d7
"2006" = hex: 68 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2007" = hex: 68 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\E. Ameryka Południowa Standard Time\Dynamic czasu letniego]
"FirstEntry"=dword:000007d6
"LastEntry"=dword:000007d7
"2006" = hex: b4, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 02, 00, 00, 00, 02, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2007" = hex: b4, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 02, 00, 00, 00, 05, 00, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Eastern Standard Time\Dynamic czasu letniego]
"FirstEntry"=dword:000007d6
"LastEntry"=dword:000007d7
"2006" = hex: 2 c, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2007" = hex: 2 c, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Egypt Standard Time\Dynamic czasu letniego]
"FirstEntry"=dword:00000x7d6
"LastEntry"=dword:00000x7d8
"2006" = hex: 88, ff, ff ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 04, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, \ 3b, 00, 00, 00, 00, 00, 04, 00, 04, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, 00, 00
"2007" = hex: 88, ff, ff ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 04, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, \ 3b, 00, 00, 00, 00, 00, 04, 00, 04, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, 00, 00
"2008" = hex: 88, ff, ff ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 04, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, \ 3b, 00, 00, 00, 00, 00, 04, 00, 04, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, 00, 00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Iran Standard Time\Dynamic czasu letniego]
"FirstEntry"=dword:000007d5
"LastEntry"=dword:000007d6
"2005" = hex: 2e, ff, ff ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 02, 00, 04, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2006" = hex: 2e, ff, ff ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Israel Standard Time\Dynamic czasu letniego]
"FirstEntry"=dword:000007d4
"LastEntry"=dword:000007e7
"2004" = hex: 88, ff, ff ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
"2005" = hex: 88, ff, ff ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, d5, 07, 0a, 00, 00, 00, 09, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00, d5, 07, 04, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2006" = hex: 88, ff, ff ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, d6, 07, 0a, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00 d6, 07, 03, 00, 00, 00, 1f, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2007" = hex: 88, ff, ff ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, d7, 07, 09, 00, 00, 00, 10, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00 d7, 07, 03, 00, 00, 00, 1e, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2008" = hex: 88, ff, ff ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, d8 07, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00 d8 07, 03, 00, 00, 00, 1c, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2009" = hex: 88, ff, ff ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, d9, 07, 09, 00, 00, 00, 1b, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00, d9, 07, 03, 00, 00, 00, 1b, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2010" = hex: 88, ff, ff ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, da, 07, 09, 00, 00, 00, 0c, 00, 02, 00, \ da 00,00,00,00,00,00, 07, 03, 00, 00, 00, 1a, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2011" = hex: 88, ff, ff ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, db, 07, 0a, 00, 00, 00, 02, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00, db, 07, 04, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2012" = hex: 88, ff, ff ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, dc, 07, 09, 00, 00, 00, 17, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00, dc 07, 03, 00, 00, 00, 1e, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2013" = hex: 88, ff, ff ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, dd, 07, 09, 00, 00, 00, 08, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00, dd, 07, 03, 00, 00, 00, 1 d, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2014" = hex: 88, ff, ff ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, de, 07, 09, 00, 00, 00, 1c, 00, 02, 00, \ de 00,00,00,00,00,00, 07, 03, 00, 00, 00, 1c, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2015" = hex: 88, ff, ff ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, df, 07, 09, 00, 00, 00, 14, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00, df, 07, 03, 00, 00, 00, 1b, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2016" = hex: 88, ff, ff ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, e0, 07, 0a, 00, 00, 00, 09, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00, e0, 07, 04, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2017" = hex: 88, ff, ff ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, e1, 07, 09, 00, 00, 00, 18, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00, e1, 07, 03, 00, 00, 00, 1f, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2018" = hex: 88, ff, ff ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, e2, 07, 09, 00, 00, 00, 10, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00, e2, 07, 03, 00, 00, 00, 1e, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2019" = hex: 88, ff, ff ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, e3, 07, 0a, 00, 00, 00, 06, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00, e3, 07, 03, 00, 00, 00, 1 d, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2020" = hex: 88, ff, ff ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, e4, 07, 09, 00, 00, 00, 1b, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00, e4, 07, 03, 00, 00, 00, 1b, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2021" = hex: 88, ff, ff ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, e5, 07, 09, 00, 00, 00, 0c, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00, e5, 07, 03, 00, 00, 00, 1a, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2022" = hex: 88, ff, ff ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, e6, 07, 0a, 00, 00, 00, 02, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00, e6, 07, 04, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2023" = hex: 88, ff, ff ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Jordan Standard Time\Dynamic czasu letniego]
"2006" = hex: 88, ff, ff ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 05, 00, 05, 00, 01, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,04,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00
"2007" = hex: 88, ff, ff ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 05, 00, 05, 00, 01, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,04,00,05,00,17,00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
"FirstEntry"=dword:000007d6
"LastEntry"=dword:000007d7

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Mountain Standard Time\Dynamic czasu letniego]
"FirstEntry"=dword:000007d6
"LastEntry"=dword:000007d7
"2006" = hex: a4, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2007" = hex: a4, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Newfoundland Standard Time\Dynamic czasu letniego]
"FirstEntry"=dword:000007d6
"LastEntry"=dword:000007d7
"2006" = hex: d2, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 00, 00, \ 01,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,00,00,01,00,00,00,00,00
"2007" = hex: d2, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, \ 01,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,00,00,01,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\New Zelandia Standard Time\Dynamic czasu letniego]
"2006" = hex: 30, fd, ff ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 03, 00, 03, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2007" = hex: 30, fd, ff ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 03, 00, 03, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 09, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"FirstEntry"=dword:000007d6
"LastEntry"=dword:000007d8
"2008" = hex: 30, fd, ff ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 00, 00, 01, 00, 03, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 09, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Pacific Standard Time\Dynamic czasu letniego]
"FirstEntry"=dword:000007d6
"LastEntry"=dword:000007d7
"2006" = hex: e0, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2007" = hex: e0, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Tasmania Standard Time\Dynamic czasu letniego]
"FirstEntry"=dword:00000x7d7
"LastEntry"=dword:00000x7d8
"2007" = hex: 30, FD, FF, FF, 00, 00, 00, 00, C4, FF, FF FF, 00, 00, 04, 00, 00, 00, 01, 00, 03, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 09, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2008" = hex: 30, FD, FF, FF, 00, 00, 00, 00, C4, FF, FF FF, 00, 00, 04, 00, 00, 00, 01, 00, 03, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 09, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Venezuela Standard Time\Dynamic czasu letniego]
"FirstEntry"=dword:00000x7d6
"LastEntry"=dword:00000x7d7
"2006" = hex: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
"2007" = hex: 0e 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\W. Australia Standard Time\Dynamic czasu letniego]
"FirstEntry"=dword:000007d5
"LastEntry"=dword:000007d7
"2005" = hex: 20, fe, ff ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
"2006" = hex: 20, fe, ff ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, d6, 07, 01, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00 d6, 07, 0c, 00, 05, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2007" = hex: 20, fe, ff ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 05, 00, 03, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

Informacje dotyczące pakietu zbiorczego aktualizacji

Windows XP

Wymagania wstępne
Aby zastosować tę poprawkę, musi mieć zainstalowany na komputerze Windows XP Service Pack 2 (SP2). Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

322389 jak uzyskać najnowszy dodatek service pack dla systemu Windows XP

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia
Nie musisz ponownie uruchomiać komputera po zastosowaniu tej poprawki.
Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji
Uwaga Ten pakiet aktualizacji zbiorczej można zainstalować nawet po został zainstalowany którykolwiek z następujące poprzednio wydane aktualizacje.

Ta aktualizacja zastępuje następujące aktualizacje:
Strefa czasowa 933360 sierpnia 2007 roku zbiorczej aktualizacji dla Microsoft Windows systemów operacyjnych

931836 lutego 2007 roku zbiorczej stref czasowych aktualizacji Microsoft Windows systemów operacyjnych

928388 aktualizacja stref czasowych 2007 roku dla systemu Windows XP i Windows Server 2003

Komputery z systemem Windows Server 2003 929120 i komputerów z systemem Windows XP, skonfigurowane ze strefą czasową Australia Zachodnia niezmienianie czas letni 3 grudnia 2006 r.

Informacje o plikach
Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Tzchange.exe5.1.2600.325260,41613-Nov-200711:02x86

System Windows Server 2003

Wymagania wstępne
Aby zastosować tę poprawkę, musi mieć dodatek Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows Server 2003 lub Windows Server 2003 SP2 zainstalowanego na komputerze.
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

889100 jak uzyskać najnowszy dodatek service pack dla systemu Windows Server 2003

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia
Nie musisz ponownie uruchomiać komputera po zastosowaniu tej poprawki.
Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji
Uwaga Ten pakiet aktualizacji zbiorczej można zainstalować nawet po został zainstalowany którykolwiek z następujące poprzednio wydane aktualizacje.

Ta aktualizacja zastępuje następujące aktualizacje:
Strefa czasowa 933360 sierpnia 2007 roku zbiorczej aktualizacji dla Microsoft Windows systemów operacyjnych

931836 lutego 2007 roku zbiorczej stref czasowych aktualizacji Microsoft Windows systemów operacyjnych

928388 aktualizacja stref czasowych 2007 roku dla systemu Windows XP i Windows Server 2003

Komputery z systemem Windows Server 2003 929120 i komputerów z systemem Windows XP, skonfigurowane ze strefą czasową Australia Zachodnia niezmienianie czas letni 3 grudnia 2006 r.

Informacje o plikach
Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.
Windows Server 2003 z dodatkiem SP1, wersje dla komputerów z procesorami x 86
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Tzchange.exe5.2.3790.303960,92805-Nov-200713:05x86
Windows Server 2003 z dodatkiem SP2, wersje x86
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Tzchange.exe5.2.3790.418360,92805-Nov-200712:21x86
Windows Server 2003 z dodatkiem SP1, wersje dla komputerów z procesorami Itanium
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatformaDodatek SPSkładnik usługi
Tzchange.exe5.2.3790.3039136,19206-Nov-200707:51IA-64SP1Nie dotyczy
Wtzchange.exe5.2.3790.303960,92806-Nov-200707:51x86SP1WOW
Windows Server 2003 z dodatkiem SP2, wersje dla komputerów z procesorami Itanium
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Tzchange.exe5.2.3790.418360,92805-Nov-200712:21x86
Windows Server 2003, wersje dla komputerów z procesorami x64
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatformaDodatek SPSkładnik usługi
Tzchange.exe5.2.3790.303984,99206-Nov-200707:54x64SP1Nie dotyczy
Wtzchange.exe5.2.3790.303960,92806-Nov-200707:54x86SP1WOW
Windows Server 2003 z dodatkiem SP2, wersje x64
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatformaDodatek SPSkładnik usługi
Tzchange.exe5.2.3790.418384,99206-Nov-200707:52x64SP2Nie dotyczy
Wtzchange.exe5.2.3790.418360,92806-Nov-200707:52x86SP2WOW

Windows Vista

Wymagania wstępne
Nie ma żadnych wymagań wstępnych.
Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia
Nie musisz ponownie uruchomiać komputera po zastosowaniu tej poprawki.
Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji
Ten pakiet aktualizacji zbiorczej można zainstalować nawet po został zainstalowany którykolwiek z następujące poprzednio wydane aktualizacje.

Uwaga Jak na zachowanie systemu Windows Vista 2008 aktualizacje DST w systemie Windows Vista nie są uwzględniane do dnia 1 stycznia 2008. Aby uzyskać więcej informacji na temat dynamiczne stref czasowych systemu Windows zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
932955 sposób obsługi dat i godzin, które obejmują czas letni

Ta aktualizacja zastępuje następujące aktualizacje:
Strefa czasowa 933360 sierpnia 2007 roku zbiorczej aktualizacji dla Microsoft Windows systemów operacyjnych

931836 lutego 2007 roku zbiorczej stref czasowych aktualizacji Microsoft Windows systemów operacyjnych

Informacje o plikach
Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.

Windows Vista, wersje 32-bitowe
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Tzres.dll6.0.6000.207122 04830-Oct-200723:59x86
Tzupd.exe6.0.6000.2071218,94431-Oct-200701:46x86
Tzres.dll.mui6.0.6000.1658919 45631-Oct-200703:52Nie dotyczy
Windows Vista, wersje 64-bitowe
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Tzres.dll6.0.6000.207122 04830-Oct-200723:55x64
Tzupd.exe6.0.6000.2071220,99231-Oct-200701:57x64
Tzres.dll.mui6.0.6000.1658918,94431-Oct-200704:55Nie dotyczy

Znane problemy

Podczas instalowania tej poprawki na komputerze, na którym jest uruchomiony system Windows Server 2003 z dodatkiem SP1, a następnie zainstalować system Windows Server 2003 z dodatkiem SP2, Bukareszt nie będzie widoczny w nazwie wyświetlanej strefy czasowej GTB. GTB (czas standardowy) jest wyświetlany jako "(GMT + 02:00) Ateny, Bejrut, Stambuł, Mińsk" a nie jako "(GMT + 02:00) Ateny, Bukareszt, Stambuł." Ten problem zostanie wyeliminowany w przyszłej aktualizacji. Aby obejść ten problem, można użyć edytora stref czasowych (Tzedit.exe), aby zmodyfikować nazwę wyświetlaną. Lub, można wpisać następujące polecenie w wierszu polecenia:
%systemroot%\system32\tzchange.exe /F "GTB Standard Time" /N"(GMT+02:00) Ateny, Bukareszt, Stambuł"
Następujący plik jest dostępny do pobrania z witryny Centrum pobierania firmy Microsoft:

Download Pobierz pakiet narzędzia Tzedit.exe teraz.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów, które było dostępne w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Poprawki techniczne

Numer poprawki i daty przeglądu tego artykułu mogą odzwierciedlać drobne zmiany redakcyjne lub strukturalne tej zawartości. Znaczące poprawki techniczne wprowadzone do tej zawartości są wymienione w tej tabeli.
DataZmiana
27 listopada 2007 r.Oryginalna wersja
31 marca 2008 roku.W obu tabelach podklucza rejestru dla arabski standardowy czas, Data początkowa czasu letniego zmieniono z "Pierwsza niedziela w kwietniu..." do 1 kwietnia 3:00:00 "

9 czerwca 2008Nowy materiał na początku w sekcji "Więcej informacji"
11 czerwca 2008Zmienionego klucza hex dla Brasilia z "c4, ff, ff, ff, 00, 00, 02, 00, 00, 00, 05, 00, 00, 00" do "c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 02, 00, 00, 00"

Powiązane artykuły


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft