PC Talk — Jak zapisać plik w formacie PDF w pakiecie Office 2007

blurb

W tej przykładowej rozmowie wyjaśniono, jak zapisać plik w formacie PDF w pakiecie Office 2007. W tym celu należy zainstalować dodatek Zapisywanie jako PDF lub XPS firmy Microsoft dla programów pakietu Microsoft Office 2007. W tej rozmowie przykładowym programem jest Word 2007.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-question.gif

Szef polecił mi przekonwertować dokumenty oparte na programie Word 2007 na format PDF i wysłać je do niego pocztą e-mail. Czy wiesz, co to jest PDF?

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-explain.gif

PDF jest popularnym formatem pliku umożliwiającym odbiorcom otwieranie dokumentów w takim samym układzie, jaki jest widoczny na komputerze źródłowym, bez względu na typy użytkowanych przez te osoby komputerów i aplikacji.

Na przykład po przekonwertowaniu dokumentów opartych na programie Word 2007 na format PDF dokumenty PDF będzie można otwierać i czytać na komputerze, na którym nie zainstalowano programu Word 2007.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-yes.gif

Rozumiem. To chyba wygodne. Co mam w takim razie zrobić?

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-smile.gif

Wystarczy tylko zainstalować dodatek firmy Microsoft, który umożliwia łatwe konwertowanie na plik PDF.

Najpierw przejdź do strony Dodatek pakietu Microsoft Office 2007: Microsoft Zapisz jako PDF lub XPS i kliknij przycisk Kontynuuj. Po prostu wykonaj wyświetlone instrukcje. Instalacja tego dodatku jest szybka.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-soursmile.gif

Czy możesz mi również powiedzieć, jak przekonwertować plik programu Word 2007 na format PDF?

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-wonder.gif

Po otwarciu dokumentu w programie Word 2007 kliknij przycisk pakietu Microsoft Office, wskaż polecenie Zapisz jako i kliknij pozycję PDF lub XPS.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-standard.gif

Pojawiło się okno dialogowe Publikowanie jako pliku PDF lub XPS.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-explain.gif

W tym oknie dialogowym wybierz pozycję PDF jako typ pliku, określ nazwę pliku i kliknij pozycję Publikuj. Wówczas będzie można utworzyć plik PDF.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-exclamation.gif

To wszystko? To bardzo proste!

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-smile.gif

Przekonwertowany plik będzie miał rozszerzenie „PDF”. Podczas tworzenia wiadomości e-mail do szefa wystarczy tylko dołączyć do niej ten plik.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-smile.gif

Dziękuję za pomoc!
Właściwości

Identyfikator artykułu: 942829 — ostatni przegląd: 29.10.2014 — zmiana: 1

Opinia