Kody stanów HTTP w programach IIS 7 i późniejszych wersjach

Dotyczy: Internet Information Services 8.5Internet Information Services 8.0Internet Information Services 7.5

Ten artykuł dotyczy również Internet Information Services 7.0.

WPROWADZENIE


Gdy za pomocą protokołu HTTP próbuje się uzyskać dostęp do zawartości na serwerze z programem Internet Information Services (IIS) 7.0, 7.5 lub późniejszych wersji, program IIS zwraca kod numeryczny wskazujący stan odpowiedzi. Kod stanu HTTP jest rejestrowany w dzienniku programu IIS. Dodatkowo kod stanu HTTP może być wyświetlany w przeglądarce klienta.

Kod stanu HTTP może wskazywać, czy żądanie zakończyło się powodzeniem, czy nie. Kod ten może również informować o dokładnej przyczynie niepowodzenia żądania.
 
Użytkownicy domowi Ten artykuł jest przeznaczony dla pracowników pomocy technicznej i informatyków. Więcej informacji na temat komunikatów o błędach witryn sieci Web można uzyskać, odwiedzając następującą witrynę sieci Web poświęconą systemowi Windows:

Więcej informacji


Lokalizacje plików dziennika

Domyślnie pliki dziennika programu IIS 7.0 i późniejszych wersji znajdują się w następującym folderze:
inetpub\logs\Logfiles
Ten folder zawiera oddzielne katalogi dla każdej witryny sieci World Wide Web. Domyślnie pliki dziennika są tworzone w katalogach codziennie i w ich nazwach jest używana data. Plik dziennika może mieć na przykład następującą nazwę:
exYYMMDD.log

Kody stanu HTTP

W tej sekcji opisano kody stanu HTTP używane w programie IIS 7.0 i późniejszych wersjach.

Uwaga W tym artykule nie wymieniono wszystkich możliwych kodów stanu HTTP zdefiniowanych w specyfikacji protokołu HTTP. Wymieniono w nim jedynie te kody stanu HTTP, które może wysyłać program IIS 7.0 i późniejsze wersje. Na przykład niestandardowy filtr ISAPI (Internet Server API) lub niestandardowy moduł HTTP może wysyłać własne kody stanu HTTP.

1xx — Informacyjne

Te kody stanu HTTP określają tymczasową odpowiedź. Komputer klienta otrzymuje co najmniej jedną odpowiedź 1xx przed otrzymaniem normalnej odpowiedzi.

Program IIS 7.0 i późniejsze wersje używa następujących informacyjnych kodów stanu HTTP:
 • 100 — Kontynuuj.
 • 101 — Przełączanie protokołów.

2xx — Powodzenie

Te kody stanu HTTP informują, że serwer pomyślnie zaakceptował żądanie.

Program IIS 7.0 i późniejsze wersje używa następujących kodów stanu HTTP informujących o powodzeniu:
 • 200 — OK. Żądanie klienta powiodło się.
 • 201 — Utworzono.
 • 202 — Zaakceptowano.
 • 203 — Informacje nieautorytatywne.
 • 204 — Brak zawartości.
 • 205 — Resetowanie zawartości.
 • 206 — Zawartość częściowa.

3xx — Przekierowanie

Te kody stanu HTTP informują, że przeglądarka klienta musi podjąć kolejne czynności, aby żądanie zostało zrealizowane. Te kody stanu HTTP informują, że przeglądarka klienta musi podjąć kolejne czynności, aby żądanie zostało zrealizowane. Może być na przykład konieczne wysłanie przez przeglądarkę klienta żądania dotyczącego innej strony na serwerze lub powtórzenie żądania za pośrednictwem serwera proxy.

Program IIS 7.0 i późniejsze wersje używa następujących kodów stanu HTTP informujących o przekierowaniu:
 • 301 — Przeniesiono trwale.
 • 302 — Obiekt przeniesiony.
 • 304 — Nie zmodyfikowano.
 • 307 — Przekierowanie tymczasowe.

4xx — Błąd klienta

Te kody stanu HTTP informują, że wystąpił błąd i że prawdopodobnie jego przyczyna leży po stronie przeglądarki klienta. Te kody stanu HTTP informują, że wystąpił błąd i że prawdopodobnie jego przyczyna leży po stronie przeglądarki klienta. Na przykład przeglądarka klienta mogła wysłać żądanie dotyczące nieistniejącej strony lub mogła nie udostępnić prawidłowych informacji uwierzytelniania.

Program IIS 7.0 i późniejsze wersje używa następujących kodów stanu HTTP informujących o błędzie klienta:
 • 400 — Nieprawidłowe żądanie. Serwer nie może zinterpretować żądania z powodu nieprawidłowej składni. Klient nie powinien ponawiać żądania bez jego zmodyfikowania.

  W programie IIS 7.0 i późniejsze wersje zdefiniowano następujące kody stanu HTTP, które bliżej wskazują przyczynę błędu 400:
  • 400.1 — Nieprawidłowy nagłówek miejsca docelowego.
  • 400.2 — Nieprawidłowy nagłówek głębokości.
  • 400.3 — Nieprawidłowy nagłówek warunku.
  • 400.4 — Nieprawidłowy nagłówek nadpisywania.
  • 400.5 — Nieprawidłowy nagłówek tłumaczenia.
  • 400.6 — Nieprawidłowa treść żądania.
  • 400.7 — Nieprawidłowa długość zawartości.
  • 400.8 — Nieprawidłowy limit czasu.
  • 400.9 — Nieprawidłowy token blokady.
 • 401 — Odmowa dostępu.

  W programie IIS 7.0 i późniejsze wersje zdefiniowano następujące kody stanu HTTP, które bliżej wskazują przyczynę błędu 401: Następujące kody stanu HTTP są wyświetlane w przeglądarce klienta, ale nie są umieszczane w dzienniku programu IIS:
  • 401.1 — Logowanie nie powiodło się.
  • 401.2 — Logowanie nie powiodło się z powodu konfiguracji serwera.
  • 401.3 — Dostęp nieautoryzowany z powodu ustawienia listy ACL dla zasobu.
  • 401.4 — Autoryzacja nie powiodła się z powodu filtru.
  • 401.5 — Autoryzacja nie powiodła się z powodu aplikacji ISAPI/CGI.
  • 401.501 — Odmowa dostępu: Zbyt wiele żądań z tego samego adresu IP klienta; osiągnięto limit ograniczenia dynamicznych adresów IP.
  • 401.502 — Dostęp zabroniony: Zbyt wiele żądań z tego samego adresu IP klienta; osiągnięto limit ograniczenia dynamicznych adresów IP.
  • 401.503 – Odmowa dostępu: adres IP znajduje się na liście adresów IP z odmową dostępu.
  • 401.504 – Odmowa dostępu: nazwa hosta znajduje się na liście adresów IP z odmową dostępu
 • 403 — Dostęp zabroniony.

  W programie IIS 7.0 i późniejszych wersjach zdefiniowano następujące kody stanu HTTP, które bliżej wskazują przyczynę błędu 403:
  • 403.1 — Odmowa dostępu do wykonywania.
  • 403.2 — Odmowa dostępu do odczytu.
  • 403.3 — Odmowa dostępu do zapisu.
  • 403.4 — Wymagany jest protokół SSL.
  • 403.5 — Wymagany jest protokół SSL 128.
  • 403.6 — Odrzucono adres IP.
  • 403.7 — Wymagany jest certyfikat klienta.
  • 403.8 — Odmowa dostępu do witryny.
  • 403.9 — Dostęp zabroniony: zbyt wielu klientów próbuje połączyć się z serwerem sieci Web.
  • 403.10 – Niedozwolone: serwer sieci Web jest skonfigurowany tak, aby odmawiać dostępu do wykonywania.
  • 403.11 — Dostęp zabroniony: hasło zostało zmienione.
  • 403.12 — Odmowa dostępu do programu mapowania.
  • 403.13 — Odwołany certyfikat klienta.
  • 403.14 — Odmowa wyświetlenia listy zawartości katalogu.
  • 403.15 — Dostęp zabroniony: liczba licencji dostępu klienta przekroczyła limity na serwerze sieci Web.
  • 403.16 — Certyfikat klienta jest niezaufany lub nieprawidłowy.
  • 403.17 — Certyfikat klienta wygasł lub jeszcze nie jest ważny.
  • 403.18 — Nie można wykonać żądanego adresu URL w bieżącej puli aplikacji.
  • 403.19 — Nie można wykonać aplikacji CGI dla klienta w tej puli aplikacji.
  • 403.20 — Dostęp zabroniony: logowanie usługi Passport nie powiodło się.
  • 403.21 — Dostęp zabroniony: odmowa dostępu do źródła.
  • 403.22 — Dostęp zabroniony: odmowa obsługi nieskończonej głębokości.
  • 403.501 — Dostęp zabroniony: Zbyt wiele żądań z tego samego adresu IP klienta; osiągnięto limit ograniczenia dynamicznych adresów IP.
  • 403.502 — Dostęp zabroniony: Zbyt wiele żądań z tego samego adresu IP klienta; osiągnięto limit ograniczenia dynamicznych adresów IP.
  • 403.503 — niedozwolone: adres IP znajduje się na liście adresów IP z odmową dostępu
  • 403.504 — Dostęp zabroniony: nazwa hosta znajduje się na liście adresów IP z ograniczonym dostępem
 • 404 — Nie znaleziono.

  W programie IIS 7.0 i późniejszych wersjach zdefiniowano następujące kody stanu HTTP, które bliżej wskazują przyczynę błędu 404:
  • 404,0 — Nie znaleziono.
  • 404.1 — Nie znaleziono witryny.
  • 404.2 — Ograniczenie interfejsu ISAPI lub CGI.
  • 404.3 — Ograniczenie typu MIME.
  • 404.4 — Nie skonfigurowano programu obsługi.
  • 404.5 — Odmowa zgodnie z konfiguracją filtrowania żądań.
  • 404.6 — Odmowa obsługi zlecenia.
  • 404.7 — Odmowa obsługi rozszerzenia pliku.
  • 404.8 — Ukryta przestrzeń nazw.
  • 404.9 — Ukryty atrybut pliku.
  • 404.10 — Nagłówek żądania zbyt długi.
  • 404.11 — Żądanie zawiera podwójną sekwencję specjalną.
  • 404.12 — Żądanie zawiera znaki wysokobitowe.
  • 404.13 — Zbyt długa zawartość.
  • 404.14 — Zbyt długi adres URL żądania.
  • 404.15 — Zbyt długi ciąg kwerendy.
  • 404.16 — Wysłano żądanie DAV do statycznego programu obsługi plików.
  • 404.17 — Zawartość dynamiczna mapowana na statyczny program obsługi plików za pośrednictwem mapowania MIME z symbolami wieloznacznymi.
  • 404.18 — Odmowa obsługi sekwencji ciągu kwerendy.
  • 404.19 — Odmowa zgodnie z regułą filtrowania.
  • 404.20 — Zbyt wiele segmentów adresu URL.
  • 404.501 — Nie znaleziono: Zbyt wiele żądań z tego samego adresu IP klienta; osiągnięto limit ograniczenia dynamicznych adresów IP.
  • 404.502 — Nie znaleziono: Zbyt wiele żądań z tego samego adresu IP klienta; osiągnięto limit ograniczenia dynamicznych adresów IP.
  • 404.503 — Nie znaleziono: adres IP jest uwzględniony na liście adresów IP z odmową dostępu
  • 404.504 — Nie znaleziono: nazwa hosta jest uwzględniona na liście adresów IP z odmową dostępu
 • 405 — Niedozwolona metoda.
 • 406 — Przeglądarka klienta nie akceptuje typu MIME żądanej strony.
 • 408 — Żądanie przekroczyło limit czasu.
 • 412 — Błąd warunku wstępnego.

5xx — Błąd serwera

Te kody stanu HTTP informują, że serwer nie może zrealizować żądania, ponieważ napotkał błąd.

Program IIS 7.0 i późniejsze wersje używa następujących kodów stanu HTTP informujących o błędzie serwera:
 • 500 — Wewnętrzny błąd serwera.

  W programie IIS 7.0 i w późniejszych wersjach zdefiniowano następujące kody stanu HTTP, które bliżej wskazują przyczynę błędu 500:
  • 500.0 — Wystąpił błąd modułu lub interfejsu ISAPI.
  • 500.11 — Aplikacja na serwerze sieci Web jest zamykana.
  • 500.12 — Aplikacja jest zajęta ponownym uruchamianiem na serwerze sieci Web.
  • 500.13 — Serwer sieci Web jest zbyt zajęty.
  • 500.15 — Bezpośrednie żądania pliku Global.asax są niedozwolone.
  • 500.19 — Nieprawidłowe dane konfiguracji.
  • 500.21 — Nie rozpoznano modułu.
  • 500.22 — Konfiguracja httpModules platformy ASP.NET nie jest stosowana w trybie zarządzanego potoku.
  • 500.23 — Konfiguracja httpHandlers platformy ASP.NET nie jest stosowana w trybie zarządzanego potoku.
  • 500.24 — Konfiguracja personifikacji platformy ASP.NET nie jest stosowana w trybie zarządzanego potoku.
  • 500.50 — Wystąpił błąd ponownego zapisywania podczas obsługi powiadomienia RQ_BEGIN_REQUEST. Wystąpił błąd konfiguracji lub wykonywania reguły przychodzącej.
   Uwaga W tym miejscu jest odczytywana konfiguracja reguł rozproszonych dla reguł przychodzących i wychodzących.
  • 500.51 — Wystąpił błąd ponownego zapisywania podczas obsługi powiadomienia GL_PRE_BEGIN_REQUEST. Wystąpił błąd konfiguracji globalnej lub wykonywania reguły globalnej.
   Uwaga W tym miejscu jest odczytywana konfiguracja reguł globalnych.
  • 500.52 — Wystąpił błąd ponownego zapisywania podczas obsługi powiadomienia RQ_SEND_RESPONSE. Wystąpił błąd wykonywania reguły wychodzącej.
    
  • 500.53 — Wystąpił błąd ponownego zapisywania podczas obsługi powiadomienia RQ_RELEASE_REQUEST_STATE. Wystąpił błąd wykonywania reguły wychodzącej. Reguła jest skonfigurowana do wykonywania przed aktualizacją pamięci podręcznej danych wychodzących użytkownika.
  • 500.100 — Wewnętrzny błąd strony ASP.
 • 501 — Wartości nagłówka określają konfigurację, która nie jest zaimplementowana.
 • 502 — Serwer sieci Web odebrał nieprawidłową odpowiedź, działając jako brama lub serwer proxy.

  W programie IIS 7.0 i późniejszych wersjach zdefiniowano następujące kody stanu HTTP, które bliżej wskazują przyczynę błędu 502:
  • 502.1 — Limit czasu aplikacji CGI.
  • 502.2 — Nieprawidłowa brama: przedwczesne zakończenie.
  • 502.3 — Nieprawidłowa brama: błąd połączenia usługi przesyłania dalej (ARR).
  • 502.4 — Nieprawidłowa brama: brak serwera (ARR).
 • 503 — Usługa niedostępna.

  W programie IIS 7.0 i późniejszych wersjach zdefiniowano następujące kody stanu HTTP, które bliżej wskazują przyczynę błędu 503:
  • 503.0 — Pula aplikacji niedostępna.
  • 503.2 — Przekroczono limit równoległych żądań.
  • 503.3 — Kolejka platformy ASP.NET jest pełna.
  • 503.4 — Kolejka FastCGI jest pełna.

Typowe kody stanu HTTP i ich przyczyny

W poniższej tabeli opisano przyczyny niektórych typowych kodów stanu HTTP.
Kod Opis Uwagi
200 OK Program IIS 7.0 i późniejsze wersje pomyślnie przetworzył żądanie.
304 Nie zmodyfikowano Przeglądarka klienta żąda dokumentu, który został już zapisany w pamięci podręcznej i nie został zmodyfikowany od tego czasu. Przeglądarka klienta nie pobiera dokumentu z serwera, lecz używa kopii dokumentu zapisanej w pamięci podręcznej.
400 Nieprawidłowe żądanie Plik Http.sys uniemożliwia programowi IIS 7.0 i późniejszym wersjom przetworzenie żądania, ponieważ wystąpił problem w żądaniu. Zazwyczaj ten kod stanu HTTP oznacza, że żądanie zawiera nieprawidłowe znaki lub sekwencje albo że żądanie nie jest zgodne z ustawieniami zabezpieczeń w pliku Http.sys.
401,1 Logowanie nie powiodło się Próba logowania nie powiodła się, prawdopodobnie dlatego, że nazwa użytkownika lub hasło jest nieprawidłowe. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązywania tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
942044 Komunikat o błędzie podczas próby uruchomienia aplikacji sieci Web hostowanej w programie IIS 7.0: „Błąd HTTP 401.1 — Nie znaleziono”
401,2 Logowanie nie powiodło się z powodu konfiguracji serwera Ten kod stanu HTTP informuje o problemie z ustawieniami konfiguracji uwierzytelniania na serwerze. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązywania tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
942043 Komunikat o błędzie podczas próby odwiedzenia strony sieci Web hostowanej w programie IIS 7.0: „Błąd HTTP 401.2 — Dostęp nieautoryzowany”
401,3 Dostęp nieautoryzowany z powodu ustawienia listy ACL dla zasobu Ten kod stanu HTTP informuje o problemie z uprawnieniami systemu plików NTFS. Ten problem może występować nawet wtedy, gdy uprawnienia do pliku, do którego użytkownik próbuje uzyskać dostęp, są poprawne. Może on występować na przykład w sytuacji, gdy konto IUSR nie ma dostępu do katalogu C:\Winnt\System32\Inetsrv. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązywania tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
942042 Komunikat o błędzie podczas próby przeglądania strony sieci Web hostowanej na serwerze z programem IIS 7.0: „Błąd HTTP 401.3 — Dostęp nieautoryzowany”
401,4 Autoryzacja nie powiodła się z powodu filtru Filtr ISAPI nie pozwala na przetworzenie żądania z powodu problemu z autoryzacją. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązywania tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
942079 Komunikat o błędzie podczas odwiedzania witryny sieci Web hostowanej w programie IIS 7.0: „Błąd HTTP 401.4 — Autoryzacja nie powiodła się z powodu filtru”
401,5 Autoryzacja nie powiodła się z powodu aplikacji ISAPI/CGI Aplikacja ISAPI lub aplikacja Common Gateway Interface (CGI) nie zezwala na przetworzenie żądania z powodu problemu z autoryzacją. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązywania tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
942078 Komunikat o błędzie podczas odwiedzania witryny sieci Web hostowanej na komputerze z programem IIS 7.0: „Błąd 401.5 — Autoryzacja nie powiodła się z powodu aplikacji ISAPI/CGI”
403,1 Odmowa dostępu do wykonywania Nie przyznano właściwego poziomu uprawnienia do wykonywania. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązywania tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
942065 Komunikat o błędzie podczas odwiedzania witryny sieci Web hostowanej w programie IIS 7.0: „Błąd HTTP 403.1 — Dostęp zabroniony”
403,2 Odmowa dostępu do odczytu Nie przyznano właściwego poziomu uprawnienia do odczytu. Należy sprawdzić, czy w konfiguracji uprawnień programu IIS 7.0 i późniejszym wersjom przyznano uprawnienie do odczytu katalogu. Ponadto w przypadku używania dokumentu domyślnego należy sprawdzić, czy dokument domyślny istnieje. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązywania tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
942036 Komunikat o błędzie podczas odwiedzania witryny sieci Web hostowanej w programie IIS 7.0: „Błąd HTTP 403.2 — Dostęp zabroniony”
403,3 Odmowa dostępu do zapisu Nie przyznano właściwego poziomu uprawnienia do zapisu. Należy sprawdzić, czy w konfiguracji uprawnień programu IIS 7.0 i późniejszych wersji i systemu plików NTFS przyznano uprawnienie do zapisu w katalogu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązywania tego problemu, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
942035 Komunikat o błędzie podczas odwiedzania witryny sieci Web hostowanej w programie IIS 7.0: „Błąd HTTP 403.3 — Dostęp zabroniony”
403,4 Wymagany jest protokół SSL Żądanie jest zgłaszane niezabezpieczonym kanałem, a aplikacja sieci Web wymaga połączenia SSL (Secure Sockets Layer). Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązywania tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
942070 Komunikat o błędzie podczas odwiedzania witryny sieci Web hostowanej w programie IIS 7.0: „Błąd HTTP 403.4 — Dostęp zabroniony”
403,5 Wymagany jest protokół SSL 128 Konfiguracja serwera wymaga połączenia przy użyciu 128-bitowego protokołu SSL. Jednak żądanie nie jest wysyłane przy użyciu 128-bitowego szyfrowania. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązywania tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
942069 Komunikat o błędzie podczas próby przeglądania strony sieci Web hostowanej w programie IIS 7.0: „Błąd HTTP 403.5 — Dostęp zabroniony”
403,6 Odrzucono adres IP Konfiguracja serwera powoduje odmowę dostępu do bieżącego adresu IP. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązywania tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
942068 Komunikat o błędzie podczas odwiedzania witryny sieci Web hostowanej w programie IIS 7.0: „Błąd HTTP 403.6 — Odrzucono adres IP”
403,7 Wymagany jest certyfikat klienta Konfiguracja serwera powoduje, że do uwierzytelnienia klienta wymagany jest certyfikat. Jednak w przeglądarce klienta nie ma zainstalowanego odpowiedniego certyfikatu klienta. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
942067 Komunikat o błędzie podczas próby uruchomienia aplikacji sieci Web hostowanej na serwerze z programem IIS 7.0: „Błąd HTTP 403.7 — Dostęp zabroniony”
403,8 Odmowa dostępu do witryny Konfiguracja serwera powoduje, że następuje odmowa obsługi żądania opartego na nazwie DNS (Domain Name System) komputera klienta. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązywania tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
942066 Komunikat o błędzie podczas odwiedzania witryny sieci Web hostowanej w programie IIS 7.0: „Błąd HTTP 403.8 — Dostęp zabroniony”
403,12 Odmowa dostępu do programu mapowania Strona, do której użytkownik chce uzyskać dostęp, wymaga certyfikatu klienta. Jednak dla identyfikatora użytkownika zamapowanego na certyfikat klienta odmówiono dostępu do pliku. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
942064 Komunikat o błędzie podczas odwiedzania witryny sieci Web hostowanej w programie IIS 7.0: „Błąd HTTP 403.12 — Odmowa obsługi certyfikatu klienta”
403,13 Odwołany certyfikat klienta Przeglądarka klienta próbuje użyć certyfikatu klienta odwołanego przez urząd certyfikacji, który go wydał. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
942063 Komunikat o błędzie podczas odwiedzania witryny sieci Web hostowanej w programie IIS 7.0: „Błąd HTTP 403.13 — Dostęp zabroniony”
403,14 Odmowa wyświetlenia listy zawartości katalogu Serwer nie został skonfigurowany do wyświetlania listy zawartości katalogu, a dokument domyślny nie został ustawiony. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
942062 Komunikat o błędzie podczas odwiedzania witryny sieci Web hostowanej w programie IIS 7.0: „Błąd HTTP 403.14 — Dostęp zabroniony”
403,16 Certyfikat klienta jest niezaufany lub nieprawidłowy Przeglądarka klienta próbuje użyć certyfikatu klienta, który jest niezaufany na serwerze z programem IIS 7.0 i późniejszymi wersjami lub który jest nieprawidłowy. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
942061 Komunikat o błędzie podczas odwiedzania witryny sieci Web hostowanej w programie IIS 7.0: „Błąd HTTP 403.16 — Dostęp zabroniony”
403,17 Certyfikat klienta wygasł lub jeszcze nie jest ważny Przeglądarka klienta próbuje użyć certyfikatu klienta, który wygasł lub który nie jest jeszcze ważny. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
942038 Komunikat o błędzie podczas próby odwiedzenia strony sieci Web hostowanej w programie Internet Information Services 7.0: „Błąd HTTP 403.17 (Dostęp zabroniony) — Certyfikat klienta wygasł”
403,18 Nie można wykonać żądanego adresu URL w bieżącej puli aplikacji Skonfigurowano niestandardową stronę błędu i strona ta znajduje się w innej puli aplikacji niż pula aplikacji pod żądanym adresem URL. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
942037 Komunikat o błędzie podczas odwiedzania witryny sieci Web hostowanej w programie IIS 7.0: „Błąd HTTP 403.18 — Dostęp zabroniony”
403,19 Nie można wykonać aplikacji CGI dla przeglądarki klienta w tej puli aplikacji Tożsamość puli aplikacji nie ma prawa użytkownika Zamień token na poziomie procesu. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
942048 Komunikat o błędzie podczas odwiedzania witryny sieci Web hostowanej w programie IIS 7.0: „Błąd HTTP 403.19 — Dostęp zabroniony”
404,0 Nie znaleziono Plik, do którego użytkownik próbuje uzyskać dostęp, został przeniesiony lub nie istnieje. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
942041 Komunikat o błędzie podczas próby otwarcia strony sieci Web hostowanej w programie IIS 7.0: „Błąd HTTP 404.0 — Nie znaleziono”
404,2 Ograniczenie interfejsu ISAPI lub CGI Na żądany zasób ISAPI lub CGI na komputerze nałożone są ograniczenia. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
942040 Komunikat o błędzie podczas próby odwiedzenia strony sieci Web hostowanej na komputerze z programem IIS 7.0: „Błąd HTTP 404.2 — Nie znaleziono”
404,3 Ograniczenie typu MIME Bieżące mapowanie MIME dla żądanego typu rozszerzenia nie jest prawidłowe lub nie zostało skonfigurowane. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
942032 Komunikat o błędzie podczas odwiedzania przez użytkowników witryny sieci Web hostowanej na serwerze z programem Internet Information Services 7.0: „Błąd HTTP 404.3 — Nie znaleziono”
404,4 Nie skonfigurowano programu obsługi Rozszerzenie pliku w żądanym adresie URL nie ma programu obsługi skonfigurowanego do przetwarzania żądania na serwerze sieci Web. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
942052 Komunikat o błędzie podczas odwiedzania witryny sieci Web hostowanej w programie IIS 7.0: „Błąd HTTP 404.4 — Nie znaleziono”
404,5 Odmowa zgodnie z konfiguracją filtrowania żądań Żądany adres URL zawiera sekwencję znaków, która jest blokowana przez serwer. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
942053 Komunikat o błędzie podczas odwiedzania witryny sieci Web hostowanej w programie IIS 7.0: „Błąd HTTP 404.5 — Odmowa obsługi sekwencji adresu URL”
404,6 Odmowa obsługi zlecenia Żądanie jest zgłaszane za pomocą zlecenia HTTP, które nie zostało skonfigurowane lub jest nieprawidłowe. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
942046 Komunikat o błędzie podczas odwiedzania witryny sieci Web hostowanej w programie IIS 7.0: „Błąd HTTP 404.6 — VERB_DENIED”
404,7 Odmowa obsługi rozszerzenia pliku Żądane rozszerzenie nazwy pliku jest niedozwolone. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
942045 Komunikat o błędzie podczas próby przeglądania strony sieci Web hostowanej w programie IIS 7.0: „Błąd HTTP 404.7 — FILE_EXTENSION_DENIED”
404,8 Ukryta przestrzeń nazw Odmówiono dostępu do żądanego adresu URL, ponieważ katalog jest ukryty. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
942047 Komunikat o błędzie podczas próby odwiedzenia strony sieci Web hostowanej w programie IIS 7.0: „Błąd HTTP 404.8 — HIDDEN_NAMESPACE”
404,9 Ukryty atrybut pliku Żądany plik jest ukryty. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
942049 Komunikat o błędzie podczas próby odwiedzenia witryny sieci Web hostowanej w programie IIS 7.0: „Błąd HTTP 404.9 — Ukryty atrybut pliku"
404,10 Za długi nagłówek żądania Odmówiono obsługi żądania, ponieważ nagłówki żądania są zbyt długie. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
942077 Komunikat o błędzie podczas odwiedzania witryny sieci Web hostowanej na serwerze z programem Internet Information Services 7.0: „Błąd HTTP 404.10 — REQUEST_HEADER_TOO_LONG”
404,11 Żądanie zawiera podwójną sekwencję specjalną Żądanie zawiera podwójną sekwencję specjalną. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
942076 Komunikat o błędzie podczas odwiedzania witryny sieci Web hostowanej w programie IIS 7.0: „Błąd HTTP 404.11 — URL_DOUBLE_ESCAPED”
404,12 Żądanie zawiera znaki wysokobitowe Żądanie zawiera znaki wysokobitowe, a konfiguracja serwera nie zezwala na takie znaki. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
942075 Komunikat o błędzie podczas odwiedzania witryny sieci Web hostowanej w programie IIS 7.0: „Błąd HTTP 404.12 — URL_HAS_HIGH_BIT_CHARS”
404,13 Zbyt długa zawartość Żądanie zawiera nagłówek długości zawartości. Wartość nagłówka długości zawartości jest większa niż limit ustawiony dla serwera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
942074 Komunikat o błędzie podczas odwiedzania witryny sieci Web hostowanej na serwerze z programem Internet Information Services 7.0: „Błąd HTTP 404.13 — CONTENT_LENGTH_TOO_LARGE”
404,14 Zbyt długi adres URL żądania Żądany adres URL przekracza limit ustawiony dla serwera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
942073 Komunikat o błędzie podczas odwiedzania witryny sieci Web hostowanej w programie IIS 7.0: „Błąd HTTP 404.14 — URL_TOO_LONG”
404,15 Zbyt długi ciąg kwerendy Żądanie zawiera ciąg kwerendy, który jest dłuższy niż limit ustawiony dla serwera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
942071 Komunikat o błędzie podczas odwiedzania witryny sieci Web hostowanej na serwerze z programem IIS 7.0: „Błąd HTTP 404.15 — Nie znaleziono”
404,17 Zawartość dynamiczna mapowana na statyczny program obsługi plików Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2019689 Komunikat o błędzie podczas odwiedzania witryny sieci Web hostowanej w programie IIS 7.0: „Błąd HTTP 404.17 — Nie znaleziono”
405,0 Niedozwolona metoda Żądanie jest zgłaszane za pomocą metody HTTP, która jest nieprawidłowa. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
942051 Komunikat o błędzie podczas odwiedzania przez użytkownika witryny sieci Web hostowanej na serwerze z programem Internet Information Services 7.0: „Błąd HTTP 405.0 — Niedozwolona metoda”
406,0 Nieprawidłowy typ MIME Żądanie jest zgłaszane za pomocą nagłówka akceptowania, który zawiera nieprawidłową wartość MIME. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
942050 Komunikat o błędzie podczas odwiedzania witryny sieci Web hostowanej na serwerze z programem Internet Information Services 7.0: „Błąd HTTP 406 — Nie można zaakceptować”
412,0 Błąd warunku wstępnego Żądanie jest zgłaszane za pomocą nagłówka warunku dopasowania, który zawiera nieprawidłową wartość. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
942056 Komunikat o błędzie podczas odwiedzania witryny sieci Web hostowanej w programie Internet Information Services (IIS) 7.0: „Błąd HTTP 412 — Błąd warunku wstępnego”
500 Wewnętrzny błąd serwera Ten kod stanu HTTP może mieć wiele przyczyn po stronie serwera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
942031 Komunikat o błędzie podczas odwiedzania witryny sieci Web hostowanej w programie IIS 7.0: „Błąd HTTP 500.0 — Wewnętrzny błąd serwera”
500,11 Aplikacja na serwerze sieci Web jest zamykana Żądanie nie jest przetwarzane, ponieważ docelowa pula aplikacji jest zamykana. Należy zaczekać, aż proces roboczy zakończy zamykanie, a następnie ponowić żądanie. Jeśli problem będzie się powtarzać, aplikacja sieci Web może napotykać problemy uniemożliwiające jej poprawne zamknięcie.
500,12 Aplikacja jest zajęta ponownym uruchamianiem na serwerze sieci Web Żądanie nie jest przetwarzane, ponieważ docelowa pula aplikacji jest ponownie uruchamiana. Ten kod stanu HTTP powinien zniknąć po odświeżeniu strony. Jeśli po odświeżeniu strony jest wyświetlany ponownie, problem może być powodowany przez oprogramowanie antywirusowe skanujące plik Global.asa. Jeśli problem będzie się powtarzać, aplikacja sieci Web może napotykać problemy uniemożliwiające jej poprawne ponowne uruchomienie.
500,13 Serwer sieci Web jest zbyt zajęty Żądanie nie jest przetwarzane, ponieważ serwer jest zbyt zajęty, aby akceptować nowe żądania przychodzące. Zwykle ten kod stanu HTTP oznacza, że liczba przychodzących jednocześnie żądań przekracza liczbę żądań, które może przetworzyć aplikacja sieci Web programu IIS 7.0 i późniejszych wersji. Ten problem może występować, gdy wartość ustawień w konfiguracji wydajności jest zbyt niska, możliwości sprzętu są niewystarczające lub pojawia się wąskie gardło w aplikacji sieci Web programu IIS 7.0 i późniejszych wersji. Typową metodą rozwiązania tego problemu jest wygenerowanie pliku ze zrzutem pamięci procesów programu IIS 7.0 i późniejszych wersji po wystąpieniu błędu, a następnie przeanalizowanie tego pliku.
500,15 Bezpośrednie żądania pliku Global.asax są niedozwolone Zgłaszane jest bezpośrednie żądanie dotyczące pliku Global.asa lub Global.asax. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
942030 Komunikat o błędzie podczas odwiedzania witryny sieci Web hostowanej w programie IIS 7.0: „Błąd HTTP 500.15 — Bezpośrednie żądania pliku Global.asax są niedozwolone”
500,19 Nieprawidłowe dane konfiguracji Ten kod stanu HTTP pojawia się z powodu problemu w pliku Applicationhost.config lub w skojarzonym pliku Web.config. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
942055 Komunikat o błędzie podczas odwiedzania witryny sieci Web hostowanej w programie IIS 7.0: „Błąd HTTP 500.19 — Wewnętrzny błąd serwera”
500,100 Wewnętrzny błąd ASP Występuje błąd podczas przetwarzania strony ASP (Active Server Pages). Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o błędzie, należy w przeglądarce sieci Web wyłączyć przyjazne komunikaty o błędach HTTP. Dodatkowo w dzienniku programu IIS może być widoczny numer błędu strony ASP odpowiadający występującemu błędowi. Aby uzyskać więcej informacji na temat komunikatów o błędach stron ASP i ich znaczenia, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
294271 Kody błędów stron ASP
501,0 Nie zaimplementowano Przeglądarka klienta wysyła zlecenie HTTP-Trace, ale serwer nie jest skonfigurowany do przetwarzania zlecenia HTTP-Trace. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
942058 Komunikat o błędzie podczas odwiedzania witryny sieci Web hostowanej w programie IIS 7.0: „Błąd HTTP 501.0 — Nie zaimplementowano”
502,1 Limit czasu aplikacji CGI Aplikacja CGI nie zwraca prawidłowej odpowiedzi HTTP przed upływem skonfigurowanego limitu czasu. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
942059 Komunikat o błędzie podczas odwiedzania witryny sieci Web hostowanej w programie IIS 7.0: „Błąd HTTP 502.1 — Nieprawidłowa brama”
502,2 Bad gateway: Przedwczesne zakończenie Aplikacja CGI zwraca na serwer z programem IIS 7.0 i późniejszymi wersjami nieprawidłową odpowiedź HTTP. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
942057 Komunikat o błędzie podczas odwiedzania witryny sieci Web hostowanej w programie IIS 7.0: „Błąd HTTP 502.2 — Nieprawidłowa brama”
503,0 Usługa niedostępna Żądanie jest wysyłane do puli aplikacji, która jest obecnie zatrzymana lub wyłączona. Aby rozwiązać ten problem, upewnij się, że docelowa pula aplikacji jest uruchomiona. Dziennik zdarzeń może zawierać informacje na temat tego, dlaczego pula aplikacji jest zatrzymana lub wyłączona.
503,2 Przekroczono limit równoległych żądań Właściwość appConcurrentRequestLimit jest ustawiona na wartość, która jest niższa od bieżącej liczby równoległych żądań. Program IIS 7.0 i późniejsze wersje nie zezwala na liczbę równoległych żądań większą od wartości właściwości appConcurrentRequestLimit.

Kody podstatusu HTTP

Dodano w IIS 8.0
 

Subkod Opis
400,10 Błędny nagłówek XFF
400,11 Nieprawidłowe żądanie WebSocket

Dodano w ARR 3.0.1916
 

Subkod Opis
400,601 Błędne żądanie klienta (ARR)
400,602 Błędny format czasu (ARR)
400,603 Błąd analizy zakresu (ARR)
400,604 Utracono klienta (ARR)
400,605 Maksymalna liczba oczekujących (ARR)
400,606 Asynchroniczny błąd konkurencji (ARR)
   
502,2 Błąd żądania mapy (ARR)
502,3 Awaria asynchronicznego uzupełniania WinHTTP (ARR)
502,4 Brak serwera (ARR)
502,5 Błąd WebSocket (ARR)
502,6 Błąd przekazania żądania (ARR)
502,7 Błąd wykonania żądania (ARR)

Informacje


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących definicji kodów stanu HTTP, odwiedź następującą witrynę W3C (World Wide Web Consortium) w sieci Web:Firma Microsoft udostępnia informacje dotyczące sposobu kontaktowania się z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje te mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje, że informacje dotyczące innych firm są prawidłowe.