Jak podzielić na partycje dysk twardy w systemie Windows


W tym artykule wyjaśniono, jak skompresować dysk twardy, aby zwiększyć liczbę partycji w systemie Windows 7 i Windows Vista.
Girl with a question face
Zastanawiam się nad zakupem zewnętrznego dysku twardego, aby zyskać dodatkowy magazyn danych na komputerze. Co o tym sądzisz?
Face of man with an explain look
Jeśli potrzebujesz tylko dodatkowego pustego dysku twardego, do utworzenia nowego dysku można z łatwością użyć tego, z którego obecnie korzystasz.
Girls face wondering about something
O, naprawdę?
Face of man
W systemie Windows 7 lub Windows Vista można skompresować zawartość dysku twardego i utworzyć puste obszary. Tworząc partycje w pustych obszarach, można zwiększyć liczbę dysków.
girl trying to say something
Czy partycjonowanie nie prowadzi do utraty danych?
Face of man smiling
Nie ma obawy.
Face of girl smiling
Powiedz mi, jak to zrobić.
Face of man with an explain look
Najpierw omówię czynności w systemie Windows 7. Rozpoczynamy od skompresowania dysku twardego. W systemie Windows 7 otwórz Panel sterowania, kliknij pozycję System i zabezpieczenia, kliknij pozycję Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję Zarządzanie komputerem. W systemie Windows Vista otwórz Panel sterowania i kliknij pozycję System i konserwacja, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję Zarządzanie komputerem.


W oknie dialogowym Zarządzanie komputerem kliknij pozycję Zarządzanie dyskami w obszarze Magazyn.

W systemie Windows 7 na liście woluminów (partycji) kliknij prawym przyciskiem myszy dysk twardy, który chcesz skompresować, i kliknij pozycję Zmniejsz wolumin. W systemie Windows Vista kliknij pozycję Zmniejsz wolumin.

Girl's face wondering about something
Rozumiem. W ten sposób dzięki skompresowaniu istniejącego obszaru dysku twardego jest tworzone nowe miejsce.
Girls face wondering about something
Co mam teraz zrobić?
Face of man with an explain look
Użyjesz tego nieprzydzielonego miejsca do utworzenia nowej partycji. Procedura jest prosta. Kliknij prawym przyciskiem myszy nieprzydzielone miejsce na dysku, na którym chcesz utworzyć partycję, a następnie kliknij polecenie Nowy wolumin prosty.


Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurowanie ustawień.

Sprawdź czynności umożliwiające przekształcenie partycji w nowy wolumin w systemie Windows 7!
Sprawdź czynności umożliwiające przekształcenie partycji w nowy wolumin w systemie Windows Vista!
Face of girl smiling
Nareszcie, został utworzony nowy dysk twardy! To tak, jakby coś zyskać za darmo.

Face of man
Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak aktywnie korzystać z nowego dysku twardego, odwiedź stronę Jak zmienić lokalizację folderów w folderze osobistym w systemie Windows Vista?.

Sprawdź czynności

 Jak utworzyć partycję w systemie Windows 7
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij pozycję System i zabezpieczenia.
 3. Kliknij pozycję Narzędzia administracyjne.
 4. Kliknij dwukrotnie pozycję Zarządzanie komputerem. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
 5. Kliknij pozycję Zarządzanie dyskami, która znajduje się w obszarze Magazyn. Zostanie wyświetlona lista partycji.
 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy dysk twardy, który chcesz skompresować, i kliknij polecenie Zmniejsz wolumin.
 7. Kliknij pozycję Zmniejsz.
 8. Wolumin zostanie skompresowany i zostanie utworzone nieprzydzielone miejsce.
 Powrót do rozmowy

Jak utworzyć partycję w systemie Windows Vista
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij pozycję System i konserwacja.
 3. Kliknij pozycję Narzędzia administracyjne.
 4. Kliknij dwukrotnie pozycję Zarządzanie komputerem. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
 5. Kliknij pozycję Zarządzanie dyskami, która znajduje się w obszarze Magazyn. Zostanie wyświetlona lista partycji.
 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy dysk twardy, który chcesz skompresować, i kliknij polecenie Zmniejsz wolumin.
 7. Kliknij pozycję Kompresuj.
 8. Wolumin zostanie skompresowany i zostanie utworzone nieprzydzielone miejsce.
Powrót do rozmowy

Jak przekształcić partycję w nowy wolumin w systemie Windows 7
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy nieprzydzielone miejsce na dysku, na którym chcesz utworzyć partycję, a następnie kliknij polecenie Nowy wolumin prosty. Zostanie wyświetlone okno kreatora Nowy wolumin prosty.
 2. Kliknij przycisk Dalej.
 3. Potwierdź rozmiar woluminu, który zostanie przypisany do nowego woluminu, i kliknij przycisk Dalej.
 4. Potwierdź literę dysku, która zostanie przypisana do nowego woluminu, i kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga: W tym przykładzie literą dysku jest „E”. Można wybrać dowolne inne litery, o ile nie są obecnie używane.
 5. Potwierdź, że jako system plików wybrano NTFS, i kliknij przycisk Dalej.
 6. Kliknij pozycję Ukończone.
 7. Rozpocznie się formatowanie woluminu, a po jego ukończeniu wszystkie ustawienia będą zastosowane.
Powrót do rozmowy

Jak przekształcić partycję w nowy wolumin w systemie Windows Vista
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy nieprzydzielone miejsce na dysku, na którym chcesz utworzyć partycję, a następnie kliknij polecenie Nowy wolumin prosty. Zostanie wyświetlone okno kreatora Nowy wolumin prosty.
 2. Kliknij przycisk Dalej.
 3. Potwierdź rozmiar woluminu, który zostanie przypisany do nowego woluminu, i kliknij przycisk Dalej.
 4. Potwierdź literę dysku, która zostanie przypisana do nowego woluminu, i kliknij przycisk Dalej.

  UwagaW tym przykładzie literą dysku jest „E”. Można wybrać dowolne inne litery, o ile nie są obecnie używane.
 5. Potwierdź, że jako system plików wybrano NTFS, i kliknij przycisk Dalej.
 6. Kliknij pozycję Ukończone.
 7. Rozpocznie się formatowanie woluminu, a po jego ukończeniu wszystkie ustawienia będą zastosowane.
Powrót do rozmowy