MS08-022: Luka w zabezpieczeniach aparatów skryptów VBScript i JScript umożliwia zdalne wykonywanie kodu


WPROWADZENIE


Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS08-022, który zawiera wszystkie istotne informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń. Informacje te obejmują manifest pliku i opcje wdrażania. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Problem 1

Symptomy

Użytkownik instaluje tę aktualizację zabezpieczeń na komputerze z systemem Microsoft Windows 2000, na którym jest uruchomiony program Microsoft Internet Explorer w wersji starszej niż 5.5. W wyniku tego skrypt korzystający z funkcji języka VBScript w wersji 5.0 lub nowszej nie działa.

Na przykład użytkownik uruchamia skrypt korzystający z funkcji dostępnej w języku VBScript w wersji 5.0 lub nowszej, takiej jak funkcja RegExp. W takim przypadku może zostać wyświetlony komunikat o błędzie podobny do następującego:Biblioteka nie jest zarejestrowana.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ plik instalatora tej aktualizacji zabezpieczeń nie powoduje dodania wpisu rejestru skojarzonego z nowym plikiem VBScript.dll.


Obejście

W celu obejścia tego problemu należy otworzyć wiersz polecenia, wpisać poniższe polecenie, a następnie nacisnąć klawisz ENTER:
Regsvr32 vbscript.dll

Problem 2

Problem z instalacją powodował, że aktualizacja dla języków VBScript 5.6 i JScript 5.6 nie była oferowana i nie była instalowana, gdy w systemie był zainstalowany program Windows Internet Explorer 7. Rozwiązanie polega na zmianie mechanizmu wykrywania dla tej aktualizacji zabezpieczeń. Klienci, którzy pomyślnie zaktualizowali systemy, nie muszą ponownie instalować tej aktualizacji.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.

Wszystkie obsługiwane wydania systemu Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Jscript.dll5.6.0.8835458,75205-Jan-200811:05x86
Vbscript.dll5.6.0.8835401,40805-Jan-200811:05x86

Wszystkie obsługiwane 32-bitowe wersje systemu Windows XP

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Jscript.dll5.6.0.8835450,56018-Dec-200714:40x86SP2SP2GDR
Vbscript.dll5.6.0.8835417,79218-Dec-200714:40x86SP2SP2GDR
Jscript.dll5.6.0.8835450,56018-Dec-200714:32x86SP2SP2QFE
Vbscript.dll5.6.0.8835417,79218-Dec-200714:32x86SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP Professional dla komputerów z procesorami x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Jscript.dll5.6.0.8835998,91214-Dec-200722:58x64SP1SP1GDR
Vbscript.dll5.6.0.8835662,01614-Dec-200722:58x64SP1SP1GDR
Wjscript.dll5.6.0.8835458,75214-Dec-200722:58x86SP1SP1GDR\WOW
Wvbscript.dll5.6.0.8835401,40814-Dec-200722:58x86SP1SP1GDR\WOW
Jscript.dll5.6.0.8835999,42414-Dec-200722:58x64SP1SP1QFE
Vbscript.dll5.6.0.8835662,52814-Dec-200722:58x64SP1SP1QFE
Wjscript.dll5.6.0.8835458,75214-Dec-200722:58x86SP1SP1QFE\WOW
Wvbscript.dll5.6.0.8835401,40814-Dec-200722:58x86SP1SP1QFE\WOW
Jscript.dll5.6.0.8835999,93614-Dec-200723:10x64SP2SP2GDR
Vbscript.dll5.6.0.8835663,04014-Dec-200723:10x64SP2SP2GDR
Wjscript.dll5.6.0.8835458,75214-Dec-200723:10x86SP2SP2GDR\WOW
Wvbscript.dll5.6.0.8835401,40814-Dec-200723:10x86SP2SP2GDR\WOW
Jscript.dll5.6.0.8835999,93614-Dec-200722:58x64SP2SP2QFE
Vbscript.dll5.6.0.8835663,04014-Dec-200722:58x64SP2SP2QFE
Wjscript.dll5.6.0.8835458,75214-Dec-200722:58x86SP2SP2QFE\WOW
Wvbscript.dll5.6.0.8835401,40814-Dec-200722:58x86SP2SP2QFE\WOW

Wszystkie obsługiwane 32-bitowe wersje systemu Windows Server 2003

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Jscript.dll5.6.0.8835458,75214-Dec-200708:34x86SP1SP1GDR
Vbscript.dll5.6.0.8835401,40814-Dec-200708:34x86SP1SP1GDR
Jscript.dll5.6.0.8835458,75214-Dec-200708:00x86SP1SP1QFE
Vbscript.dll5.6.0.8835401,40814-Dec-200722:54x86SP1SP1QFE
Jscript.dll5.6.0.8835458,75214-Dec-200708:34x86SP2SP2GDR
Vbscript.dll5.6.0.8835401,40814-Dec-200708:34x86SP2SP2GDR
Jscript.dll5.6.0.8835458,75214-Dec-200708:41x86SP2SP2QFE
Vbscript.dll5.6.0.8835401,40814-Dec-200708:41x86SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Jscript.dll5.6.0.8835998,91214-Dec-200722:58x64SP1SP1GDR
Vbscript.dll5.6.0.8835662,01614-Dec-200722:58x64SP1SP1GDR
Wjscript.dll5.6.0.8835458,75214-Dec-200722:58x86SP1SP1GDR\WOW
Wvbscript.dll5.6.0.8835401,40814-Dec-200722:58x86SP1SP1GDR\WOW
Jscript.dll5.6.0.8835999,42414-Dec-200722:58x64SP1SP1QFE
Vbscript.dll5.6.0.8835662,52814-Dec-200722:58x64SP1SP1QFE
Wjscript.dll5.6.0.8835458,75214-Dec-200722:58x86SP1SP1QFE\WOW
Wvbscript.dll5.6.0.8835401,40814-Dec-200722:58x86SP1SP1QFE\WOW
Jscript.dll5.6.0.8835999,93614-Dec-200723:10x64SP2SP2GDR
Vbscript.dll5.6.0.8835663,04014-Dec-200723:10x64SP2SP2GDR
Wjscript.dll5.6.0.8835458,75214-Dec-200723:10x86SP2SP2GDR\WOW
Wvbscript.dll5.6.0.8835401,40814-Dec-200723:10x86SP2SP2GDR\WOW
Jscript.dll5.6.0.8835999,93614-Dec-200722:58x64SP2SP2QFE
Vbscript.dll5.6.0.8835663,04014-Dec-200722:58x64SP2SP2QFE
Wjscript.dll5.6.0.8835458,75214-Dec-200722:58x86SP2SP2QFE\WOW
Wvbscript.dll5.6.0.8835401,40814-Dec-200722:58x86SP2SP2QFE\WOW

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami Itanium

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Jscript.dll5.6.0.88351,304,57614-Dec-200722:58IA-64SP1SP1GDR
Vbscript.dll5.6.0.88351,116,16014-Dec-200722:58IA-64SP1SP1GDR
Wjscript.dll5.6.0.8835458,75214-Dec-200722:58x86SP1SP1GDR\WOW
Wvbscript.dll5.6.0.8835401,40814-Dec-200722:58x86SP1SP1GDR\WOW
Jscript.dll5.6.0.88351,306,62414-Dec-200723:00IA-64SP1SP1QFE
Vbscript.dll5.6.0.88351,116,67214-Dec-200723:00IA-64SP1SP1QFE
Wjscript.dll5.6.0.8835458,75214-Dec-200723:00x86SP1SP1QFE\WOW
Wvbscript.dll5.6.0.8835401,40814-Dec-200723:00x86SP1SP1QFE\WOW
Jscript.dll5.6.0.88351,306,62414-Dec-200723:09IA-64SP2SP2GDR
Vbscript.dll5.6.0.88351,116,67214-Dec-200723:09IA-64SP2SP2GDR
Wjscript.dll5.6.0.8835458,75214-Dec-200723:09x86SP2SP2GDR\WOW
Wvbscript.dll5.6.0.8835401,40814-Dec-200723:09x86SP2SP2GDR\WOW
Jscript.dll5.6.0.88351,306,62414-Dec-200723:00IA-64SP2SP2QFE
Vbscript.dll5.6.0.88351,116,67214-Dec-200723:00IA-64SP2SP2QFE
Wjscript.dll5.6.0.8835458,75214-Dec-200723:00x86SP2SP2QFE\WOW
Wvbscript.dll5.6.0.8835401,40814-Dec-200723:00x86SP2SP2QFE\WOW