Pusta strona sieci Web jest wyświetlana podczas uruchamiania programu Internet Explorer 7

Opis problemu

Podczas uruchamiania programu Windows Internet Explorer 7 strona główna użytkownika nie jest wyświetlana. Zamiast tego jest wyświetlana pusta strona sieci Web.

Ponadto może zostać wyświetlony komunikat o błędzie podobny do następującego:
Wiersz 56


Znak:2


Błąd: Nie odnaleziono elementu
Kod: 0
URL:http://runonce.msn.com/runonce2aspx
Ten problem zazwyczaj występuje po zainstalowaniu programu Internet Explorer 7, po zainstalowaniu systemu Windows lub po resetowaniu ustawień programu Internet Explorer. Ten problem może występować tylko w przypadku określonych użytkowników.

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora.
Uwaga Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?

Samodzielne rozwiązywanie problemu

Aby rozwiązać ten problem, należy utworzyć i uruchomić plik Skiprunonce.reg file dla każdego konta użytkownika, którego dotyczy ten problem. Aby zmodyfikować rejestr bezpośrednio, zobacz sekcję „Użytkownicy zaawansowani”.

Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom edytor tekstów, taki jak Notatnik.
 2. Skopiuj następujące informacje do edytora tekstów, a następnie zapisz plik jako Skiprunonce.reg:
  Edytor rejestru systemu Windows wersja 5.00  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

  "RunOnceHasShown"=dword:00000001

  "RunOnceComplete"=dword:00000001
 3. Zamknij edytor tekstów.
 4. Kliknij dwukrotnie plik Skiprunonce.reg utworzony w kroku 2.

  Po uruchomieniu pliku Skiprunonce.reg zostanie zwrócony następujący komunikat:
  Czy na pewno dodać do rejestru informacje w ścieżce do pliku reg?
  Kliknij przycisk Tak. Następnie zostanie zwrócony poniższy komunikat:
  Informacje w ścieżce do pliku reg zostały poprawnie wprowadzone do rejestru.
Uwagi
 • W systemie Windows Vista, gdy użytkownicy bez uprawnień administratora usiłują uruchomić plik SkipRunOnce.reg, są monitowani o hasło administratora.
 • Aby uruchomić plik SkipRunOnce.reg dla wszystkich użytkowników jednocześnie, należy zmodyfikować plik SkipRunOnce.reg, zamieniając pozycję [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main] na pozycję [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main], a następnie uruchomić plik jako administrator.
Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany? Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?

Czy problem został rozwiązany?

Należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tym artykułem. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.

Przyczyna

Ten problem występuje, jeśli strona sieci Web Dostosuj swoje ustawienia w programie Internet Explorer 7 nie jest ładowana poprawnie lub jeśli strona sieci Web Dostosuj swoje ustawienia jest otwierana z ograniczonymi ustawieniami zabezpieczeń.

Podobne problemy i rozwiązania

Procedura samodzielnej pomocy dotyczącej rozwiązywania podobnych problemów dla początkujących i średnio zaawansowanych użytkowników komputerów jest dostępna w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web:
Łącze Rozwiązywanie problemów polegających na tym, że program Internet Explorer przestaje odpowiadać lub ulega awarii

Uwaga: Zawartość Pomocy z przewodnikiem może nie być dostępna we wszystkich wersjach językowych.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 945385 — ostatni przegląd: 25.02.2010 — zmiana: 1

Opinia