Komunikat o błędzie po wznowieniu z długotrwałego trybu wstrzymania komputera przenośnego z systemem Windows Vista z aparatem zintegrowanym lub zewnętrznym (USB): 0x000000E4 lub 0x0000000A

Symptomy

Na komputerze przenośnym z systemem Windows Vista może zostać zwrócony komunikat o błędzie Stop podobny do następującego:
STOP: 0x000000E4 (0x00000002, parametr2, parametr3, parametr4)
STOP: 0x0000000A (parametr1, parametr2, parametr3, parametr4)

Uwagi
 • Parametry w komunikacie o błędzie Stop mogą być różne i zależą od konfiguracji komputera oraz typu problemu.
 • Nie wszystkie błędy Stop 0x000000E4 i 0x0000000A są powodowane przez ten problem.
Ten problem występuje, jeśli zachodzą następujące warunki:
 • Komputer ma zintegrowany aparat USB lub urządzenie jest podłączone do komputera kablem USB.
 • Działanie komputera wznowiono z długotrwałego trybu wstrzymania. Na przykład komputer był wstrzymany przez co najmniej 30 minut.
 • Wpis rejestru ForceHCResetOnResume tego komputera ma wartość 0.

Przyczyna

Przyczyną tego zachowania jest problem z synchronizacją między modułami Usbvideo.sys i Ks.sys. W wyniku wystąpienia tego problemu obiekt urządzenia zostaje usunięty przed wywołaniem powiązanego elementu roboczego.

Obejście problemu

Aby obejść ten problem, należy zmienić wartość wpisu rejestru ForceHCResetOnResume na 1.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących dodawania wpisu ForceHCResetOnResume, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
928631 Urządzenie USB może przestać poprawnie działać po wznowieniu systemu Windows Vista ze stanu uśpienia lub hibernacji

Rozwiązanie

Informacje dotyczące dodatku Service Pack dla systemu Windows Vista

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Vista. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
935791 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Vista

Poprawki i aktualizacje zabezpieczeń uwzględnione w dodatku SP2 dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących poprawek i aktualizacji zabezpieczeń uwzględnionych w dodatku SP2 dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008, odwiedź następującą witrynę Microsoft TechNet w sieci Web: -Uwaga Obecnie lista poprawek i aktualizacji zabezpieczeń jest dostępna tylko w języku angielskim.

Informacje o poprawce

Aby pomyślnie zastosować tę poprawkę, należy utworzyć wpis rejestru ForceHCResetOnResume.

Aby automatycznie utworzyć wpis rejestru ForceHCResetOnResume, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemuAby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora poprawki Fix it.
Uwagi
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?Samodzielne rozwiązywanie problemu

W tym celu wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz ciąg regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Odszukaj następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}\<Four-digit_number>
  Uwagi
  • <Four-digit_number> to liczba czterocyfrowa odpowiadająca urządzeniom USB w systemie.
  • W tym punkcie należy odszukać podklucz rejestru odpowiadający uniwersalnym kontrolerom hosta USB. Uniwersalnym kontrolerom hosta USB odpowiadają zwykle liczby czterocyfrowe o najmniejszych wartościach.
 3. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 4. W okienku szczegółów wpisz ciąg ForceHCResetOnResume, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy wartość ForceHCResetOnResume, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 6. W oknie dialogowym Edytowanie wartości DWORD kliknij opcję Dziesiętny w obszarze System.
 7. W polu Dane wartości wpisz wartość 1, a następnie kliknij przycisk OK.
 8. Zamknij Edytor rejestru.
 9. Uruchom ponownie komputer.

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych problemów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Nie określono wymagań wstępnych.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje uprzednio wydanej poprawki.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
Windows Vista, wersje dla systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
X86_usbvideo.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20730_none_2c7edee5d6a32cec.manifestNot Applicable1,48730-Nov-200713:38Not Applicable
Usbvideo.sys6.0.6000.20730133,88830-Nov-200702:28Not Applicable
Windows Vista, wersje 64-bitowe
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amd64_usbvideo.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20730_none_889d7a698f009e22.manifestNot Applicable1,48930-Nov-200713:43Not Applicable
Usbvideo.sys6.0.6000.20730168,44830-Nov-200702:50x64

Czy problem został rozwiązany?

 • Należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tą sekcją. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.
 • Prosimy o opinię. Aby przekazać swoją opinię lub zgłosić jakiekolwiek problemy dotyczące tego rozwiązania, można zostawić komentarz w blogu Fix it for me (Automatyczne rozwiązywanie problemu) lub wysłać wiadomość e-mail.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących błędu Stop 0x000000E4, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać więcej informacji dotyczących błędu Stop 0x0000000A, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, dorozumianych ani żadnego innego rodzaju, w odniesieniu do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 945577 — ostatni przegląd: 30.09.2011 — zmiana: 1

Opinia