Nie można wyświetlać niektórych plików PDF w programach Windows Internet Explorer 7 lub Internet Explorer 6

Symptomy

W niektórych scenariuszach nie można otworzyć dokumentu PDF w programie Windows Internet Explorer 7 lub Internet Explorer 6. W niektórych scenariuszach dokument PDF może być wyświetlany niepoprawnie w programie Internet Explorer.

Przyczyna

Przyczyną występowania tego problemu jest metoda używana do ustalenia typu MIME pobieranej zawartości. Ten problem występuje nawet wówczas, gdy typ MIME zawartości jest deklarowany jako „application/pdf” .

Rozwiązanie

Informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń


Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować najnowszą zbiorczą aktualizację zabezpieczeń dla programu Internet Explorer. Aby zainstalować najnowsze aktualizacje, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:


Aby uzyskać więcej informacji technicznych dotyczących najnowszej zbiorczej aktualizacji zabezpieczeń dla programu Internet Explorer, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:


Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” .

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu ustalania typu MIME przez program Internet Explorer, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 945686 — ostatni przegląd: 21.04.2008 — zmiana: 1

Opinia