Komunikat o błędzie podczas próby zapisania pliku w programie Excel 2007 lub Excel 2003: “Typ pliku, który próbujesz zapisać, jest zablokowany zgodnie z ustawieniem zasad w rejestrze.”

Symptomy

Próba zapisania pliku w programie Microsoft Office Word 2007 lub Microsoft Office Excel 2003 kończy się niepowodzeniem. Ponadto wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie:
Typ pliku, który próbujesz zapisać, jest zablokowany zgodnie z ustawieniem zasad w rejestrze.

Przyczyna

Ten problem może wystąpić, jeżeli administrator ograniczył typy plików otwieranych i zapisywanych w programie Excel 2007 lub Excel 2003. Administrator może w tym celu utworzyć klucz rejestru.

Klucz rejestru dla programu Excel 2007 można ustawić w szablonach administracyjnych systemu Office 2007. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz podsekcję „Excel 2007” w sekcji „Więcej informacji” .

W przypadku programu Excel 2003 aktualizacja 933666 umożliwia administratorowi blokowanie możliwości zapisywania lub otwierania plików w programie Excel 2003. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz podsekcję „Excel 2003” w sekcji „Więcej informacji” .

W programie Excel 2003 z dodatkiem Service Pack 3 następujące pliki są blokowane domyślnie:
 • Wykresy Microsoft Excel 4.0 (*.xlc)
 • Pliki DBF 2 (dBASE II) (*.dbf)
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
938810 Informacje o określonych formatach plików, które są blokowane po zainstalowaniu dodatku Service Pack 3 dla pakietu Office 2003

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj jedną z następujących czynności:
 • Skontaktuj się z administratorem systemu, aby zmienić zasadę ustawienia grupy.
 • Spróbuj zapisać plik w formacie niezablokowanym przez administratora.

Więcej informacji

Program Excel 2007

Aby ograniczyć typy plików, które można zapisywać w programie Excel 2007, administrator może użyć szablonów administracyjnych systemu Office 2007 do skonfigurowania rejestru na komputerze klienckim.

Następująca tabela zawiera nazwy DWORD, które administrator może dodać do rejestru w celu ograniczenia określonych typów plików przy użyciu podklucza FileSaveBlock. Ponadto tabela zawiera odpowiednie ograniczone typy plików.
Nazwa DWORDOgraniczone typy plików
OpenXmlFiles.xlsx, .xlsm, .xltx, .xltm, .xlam
Binary12Files.xlsb
BinaryFiles.xls, .xla, .xlt, .xlm, .xlw, .xlb
HtmlandXmlssFiles.mht, .mhtml, .htm, .html, .xml, .xmlss
XmlFiles.xml
DifandSylkFiles.dif, .slk
TextFiles.txt, .csv, .prn
Uwagi:

Program Excel 2003

Ważne: W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane kroki. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w wypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru, edytować go i przywracać w systemach Windows XP i Windows Server 2003
Administrator może ograniczyć typy plików zapisywanych w programie Excel 2003. W oryginalnym wydaniu pakietu Microsoft Office 2003 nie było takiej możliwości. Aby ograniczyć typy plików, które można zapisywać w programie Excel 2003, zainstaluj aktualizację zabezpieczeń 933666. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących aktualizacji zabezpieczeń 933666, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
933666 Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Excel 2003: 8 maja 2007

Aby ograniczyć typy plików zapisywanie w programie Excel 2003, administrator może użyć jednej z następujących metod:
 • Użycie zaktualizowanych szablonów administracyjnych pakietu Office 2003 do skonfigurowania rejestru na komputerze klienckim. Aby pobrać szablon administracyjny (ADM) pakietu Office 2003 z dodatkiem Service Pack 3, pakiety OPA i aktualizację usługi Wyjaśniania Tekstu (Explain Text Update), odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 • Modyfikacja rejestru polegająca na dodaniu ustawienia klucza rejestru na komputerze klienckim.
Następująca tabela zawiera nazwy DWORD, które administrator może dodać do rejestru w celu ograniczenia określonych typów plików przy użyciu podklucza FileSaveBlock. Ponadto tabela zawiera odpowiednie ograniczone typy plików.
Nazwa DWORDOgraniczone typy plików
BinaryFiles.xls, .xla, .xlt, .xlm, .xlw, .xlb
HtmlandXmlssFiles.mht, .mhtml, .htm, .html, .xml, .xmlss
XmlFiles.xml
DifandSylkFiles.dif, .slk
TextFiles.txt, .csv, .prn
KonwerteryWszystkie formaty plików dostępne przy użyciu konwertera tekstu (w tym pakietu zgodności pakietu Office)
DatabaseandDatasourceFiles.dbf4, .dbf3
LotusandQuattroFilesSkoroszyt programów Excel 97 i Excel 2003/5.0/95, Makro Microsoft Excel 3.0, Makro Microsoft Excel 2.1, Makro Microsoft Excel 4.0, Międzynarodowe makro Excel 4.0, Arkusz Microsoft Excel 2.1, Arkusz Microsoft Excel 4.0, Arkusz Microsoft Excel 3.0, Skoroszyt Microsoft Excel 4.0, wk1, wk4, wks, wk3, wk1 FMT, wq1, wk3 FM3
LegacyBinaryFilesPliki wykresów Microsoft Excel 4.0 (*.xlc) (dla pakietu Office 2003 z dodatkiem SP3)
LegacyDatabaseAndDatasourceFilesPliki DBF 2 (dBASE II) (*.dbf) (dla pakietu Office 2003 z dodatkiem SP3)
Aby włączyć ustawienia podklucza FileSaveBlock, wykonaj następujące kroki:
 1. Zakończ działanie programu Excel.
 2. W przypadku programu Excel 2003 zainstaluj aktualizację zabezpieczeń 933666, jeżeli nie jest zainstalowana.
 3. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz regedit w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Zlokalizuj jeden z następujących podkluczy rejestru, a następnie kliknij, aby go zaznaczyć:

  Program Excel 2007
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel\Security\FileSaveBlock

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Excel\Security\FileSaveBlock
  Program Excel 2003
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\Security\FileSaveBlock

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Excel\Security\FileSaveBlock
  Uwaga: Jeżeli podklucz FileSaveBlock nie istnieje, utwórz go. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij, aby zaznaczyć podklucz Security.
  2. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Klucz.
  3. Wpisz tekst FileSaveBlock, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. W menu Edycja kliknij polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 6. Wpisz nazwę DWORD dla tego pliku, który chcesz ograniczyć, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Na przykład, aby ograniczyć typy plików .xls, .xla, .xlt, .xlm, .xlw i .xlb, wpisz BinaryFiles.
 7. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę DWORD wpisaną w kroku 6, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 8. W polu Dane wartości wpisz wartość 1, a następnie kliknij przycisk OK.
 9. W menu Plik kliknij polecenie Zakończ, aby zamknąć Edytor rejestru.
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
922848 W programie Excel 2007 lub Excel 2003 podczas próby otwarcia lub zapisania pliku, który został zablokowany przez zasady rejestru, pojawia się komunikat o błędzie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 945797 — ostatni przegląd: 14.05.2009 — zmiana: 1

Opinia