System Windows Vista z dodatkiem SP1 zgłasza 4 GB pamięci systemowej (RAM) na komputerach, w których zainstalowano 4 GB pamięci

WPROWADZENIE

Po zainstalowaniu dodatku Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows Vista ilość pamięci (RAM) raportowana przez system Windows Vista może zwiększyć się, jeżeli są spełnione następujące warunki:
 • System BIOS zastrzegł pamięć fizyczną dla grafiki lub innych urządzeń peryferyjnych.
 • W komputerze zainstalowano ponad 3 GB pamięci systemowej.
Ta zmiana nastąpiła, ponieważ system Windows Vista z dodatkiem SP1 raportuje ilość pamięci fizycznej zainstalowanej w komputerze. Wszystkie wersje systemów operacyjnych Windows NT, wydane przed systemem Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1 (SP1), raportują ilość pamięci dostępną dla systemu operacyjnego. Ta zmiana w systemie Windows Vista z dodatkiem SP1 dotyczy tylko raportowania.

Ta zmiana raportowania jest widoczna w następujących lokalizacjach:
 • Wartość RAM w składniku System Windows – Zapraszamy!
 • Wartość Pamięć w dolnej części okien Mój komputer.
 • Wartość Pamięć (RAM) w oknach Właściwości systemu.
 • Wartość Całkowita ilość pamięci systemowej na stronie Wyświetl i drukuj szczegóły elementu Informacje wydajności i narzędzia w Panelu sterowania.
Ponadto narzędzie Informacje o systemie (Msinfo32.exe) obecnie wyświetla następujące wpisy na stronie Podsumowanie systemu:
 • Zainstalowana pamięć fizyczna (RAM)
 • Całkowita pamięć fizyczna
 • Dostępna pamięć fizyczna
Instalacja dodatku SP1 dla systemu Windows Vista nie powoduje zmiany raportowania w następujących narzędziach diagnostycznych:
 • Karta Wydajność w Menedżerze zadań
 • WinVer
 • Narzędzie diagnostyczne DirectX (DXDiag.exe)

Więcej informacji

Przed instalacją dodatku SP1 dla systemu Windows Vista system Windows Vista wyświetlał ilość pamięci systemowej dostępną dla systemu operacyjnego. W przypadku komputerów, w których zainstalowano 3 GB lub mniejszą ilość pamięci fizycznej, raportowana wartość pamięci może być czasami mniejsza niż ilość zainstalowanej pamięci fizycznej. Przyczyną tych różnic są rezerwacje pamięci fizycznej wykonywane przez system BIOS i ewentualnie sterowniki. Na przykład niektóre implementacje systemu BIOS przydzielają pewną pamięć fizyczną dla karty graficznej. Typowe rozmiary wynoszą od 8 MB do 128 MB dla grafiki. Możliwe są inne rozmiary. System BIOS i niektóre sterowniki mogą rezerwować pamięć fizyczną dla innych urządzeń peryferyjnych lub innych celów. Te rezerwacje są uzasadnione i są częścią typowych operacji wykonywanych przez komputer. Powodują jednak zmniejszenie ilości pamięci fizycznej dostępnej dla systemu operacyjnego i aplikacji. Te rezerwacje dotyczą komputerów zarówno 32-bitowych, jak i 64-bitowych.

W przypadku komputerów z 32-bitowym systemem operacyjnym, ponad 3 GB pamięci systemowej i wersją systemu Windows starszą niż system Windows Vista z dodatkiem SP1 użytkownicy zauważają większą różnicę w ilości pamięci raportowanej jako dostępnej dla systemu operacyjnego w porównaniu z ilością zainstalowanej pamięci fizycznej. Wynika to z konieczności zarezerwowania pewnej fizycznej przestrzeni adresowej jako regiony We/Wy dla urządzeń peryferyjnych mapowanych w pamięci. Te regiony We/Wy są przydzielane między adresem fizycznym 3 GB i górnym limitem adresu fizycznego 4 GB.

Adresy pamięci fizycznej mapowane na te regiony We/Wy nie mogą być używane do adresowania fizycznej pamięci systemowej. Tych adresów nie można również używać do zapobiegania wykorzystaniu przez system operacyjny pewnej pamięci fizycznej, która byłaby zazwyczaj dostępna między adresem fizycznym 3 GB i górnym limitem adresu fizycznego 4 GB. Rozmiar tych regionów We/Wy jest zależny od systemu, ponieważ określają one typ i konfigurację urządzeń peryferyjnych systemu.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu raportowania pamięci systemowej w systemie Windows Vista, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
929605 Pamięć systemowa raportowana w oknie dialogowym Informacje o systemie w systemie Windows Vista jest mniejsza niż oczekiwana, jeżeli są zainstalowane 4 GB pamięci RAM
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przyczyn raportowania nieznacznie różnych wartości dla zainstalowanej pamięci systemowej w systemie Windows Vista przez różne składniki interfejsu użytkownika, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
935268 Składniki interfejsu użytkownika w systemie Windows Vista raportują nieznacznie różne wartości dla całkowitej pamięci fizycznej dostępnej na komputerze
Właściwości

Identyfikator artykułu: 946003 — ostatni przegląd: 23.07.2008 — zmiana: 1

Opinia