Na serwerze wydruku opartym na systemie Windows Server 2003 kolejka wydruku ma stan Offline, gdy włączony jest protokół SNMP, a drukarki nie odpowiadają na polecenia protokołu SNMP

Opis problemu

Przykładowy scenariusz:
 • Na serwerze wydruku z systemem Windows Server 2003 zainstalowany jest dodatek Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2) lub poprawka 923218.
 • Dla portu drukarki został włączony protokół Simple Network Management Protocol (SNMP).
 • Drukarki korzystające z portu z włączonym protokołem SNMP nie odpowiadają na polecenia tego protokołu.
W tym scenariuszu pokazywany stan powiązanej kolejki wydruku to Offline, nawet mimo tego, że drukarki są gotowe do pracy i działają prawidłowo. Z tego względu klienci nie mogą używać tej kolejki wydruku.

Uwaga Ten problem nie występuje na serwerze wydruku z pierwotną wersją systemu Windows Server 2003.

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Poprawkę tę należy zastosować wyłącznie w systemach, w których pojawił się problem opisany w tym artykule. Poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę poprawkę, wymagany jest zainstalowany dodatek Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) lub dodatek Windows Server 2003 SP2.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje uprzednio wydanej poprawki.

Informacje dotyczące rejestru

Po zastosowaniu tej poprawki należy ją włączyć. Aby automatycznie włączyć poprawkę, należy przejść do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie włączyć poprawkę, należy przejść do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemu
Aby automatycznie włączyć poprawkę, należy kliknąć łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora.

Uwaga Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.

Teraz należy przejść do sekcji Czy problem został rozwiązany?.
Samodzielne rozwiązywanie problemu
Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru, edytować go i przywracać w systemach Windows XP i Windows Server 2003
Aby włączyć poprawkę, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj i kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print
 3. W menu Edycja kliknij polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 4. Wpisz nazwę SNMPLegacy, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy wartość SNMPLegacy, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 6. W polu Dane wartości wpisz 1, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga Ta poprawka nie będzie działać, jeśli wpis rejestru SNMPLegacy jest ustawiony na wartość 0. Jeśli ten wpis rejestru jest ustawiony na wartość 1, to gdy drukarka nie odpowiada na polecenia protokołu SNMP, stanem kolejki wydruku jest Gotowe zamiast Offline.
 7. Zamknij Edytor rejestru.
Teraz należy przejść do sekcji Czy problem został rozwiązany?.
Czy problem został rozwiązany?
Należy uruchomić ponownie usługę Bufor wydruku i sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tym artykułem. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików przedstawione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji o plikach daty i godziny są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
Wersje systemu Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 przeznaczone dla komputerów z procesorami x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Tcpmib.dll5.2.3790.306417,92024-Dec-200714:50x86
Wersje systemu Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2 przeznaczone dla komputerów z procesorami x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Tcpmib.dll5.2.3790.421118,43224-Dec-200715:06x86
Wersje systemu Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 przeznaczone dla komputerów z procesorami Itanium
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Tcpmib.dll5.2.3790.306448,12824-Dec-200713:34IA-64SP1Not Applicable
Wtcpmib.dll5.2.3790.306417,92024-Dec-200713:34x86SP1WOW
Wersje systemu Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2 przeznaczone dla komputerów z procesorami Itanium
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Tcpmib.dll5.2.3790.421149,15224-Dec-200713:35IA-64SP2Not Applicable
Wtcpmib.dll5.2.3790.421118,43224-Dec-200713:35x86SP2WOW
Windows Server 2003 (wersje dla komputerów z procesorami x64)
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Tcpmib.dll5.2.3790.306425,60024-Dec-200713:34x64SP1Not Applicable
Wtcpmib.dll5.2.3790.306417,92024-Dec-200713:34x86SP1WOW
Wersje systemu Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2 przeznaczone dla komputerów z procesorami x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Tcpmib.dll5.2.3790.421126,11224-Dec-200713:42x64SP2Not Applicable
Wtcpmib.dll5.2.3790.421118,43224-Dec-200713:42x86SP2WOW

Obejście problemu

Aby obejść ten problem, należy wyłączyć protokół SNMP dla portu drukarki. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Drukarki i faksy.
 2. Kliknij drukarkę prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Kliknij kartę Porty.
 4. Kliknij przycisk Konfiguruj port.
 5. Kliknij pole wyboru Włączony stan protokołu SNMP, aby je wyczyścić, kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Więcej informacji

Aby uzyskać dodatkowe informacje o poprawce 923218, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

923218 Drukarka w trybie offline wygląda na gotową na serwerze wydruku z systemem Windows Server 2003 (j. ang.)
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Właściwości

Identyfikator artykułu: 946198 — ostatni przegląd: 10.10.2011 — zmiana: 1

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition

Opinia