Opis różnic między 32-bitowymi i 64-bitowymi wersjami systemu Windows Vista

Streszczenie

W tym artykule opisano różnice między 32-bitowymi i 64-bitowymi wersjami systemu Windows Vista.

Uwaga: Aby używać 64-bitowej wersji systemu Windows Vista, trzeba mieć komputer z 64-bitowym procesorem. Na komputerze muszą być także zainstalowane 64-bitowe sterowniki urządzeń.

WPROWADZENIE

Konieczne może być ustalenie, czy jest zainstalowana platforma Windows Vista.

Aby automatycznie ustalić, która platforma jest zainstalowana na komputerze, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie ustalić, która platforma jest zainstalowana na komputerze, należy kliknąć łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora.Uwaga Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.

Samodzielne rozwiązywanie problemu

Aby samodzielnie ustalić, która platforma systemu Windows Vista jest zainstalowana na komputerze, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 2. Wersja systemu operacyjnego jest wyświetlana w następujący sposób:
  • W przypadku 64-bitowej wersji systemu operacyjnego w obszarze System w polu Typ systemu jest wyświetlany tekst „64-bitowy system operacyjny”.
  • W przypadku 32-bitowej wersji systemu operacyjnego w obszarze System w polu Typ systemu jest wyświetlany tekst „32-bitowy system operacyjny”.

Uwaga W systemie Microsoft Win32 procesory x86 działają w prostym trybie 32-bitowym. Dlatego wersja dla systemów opartych na procesorach x86 oznacza, że jest zainstalowana 32-bitowa wersja systemu operacyjnego.

Więcej informacji

Główne różnice między 32-bitowymi a 64-bitowymi wersjami systemu Windows Vista dotyczą dostępności pamięci, zarządzania pamięcią oraz rozszerzonych funkcji zabezpieczeń. W 64-bitowych wersjach systemu Windows Vista dostępne są następujące funkcje zabezpieczeń:
 • Mechanizm ochrony poprawek jądra
 • Obsługa sprzętowej funkcji zapobiegania wykonywaniu danych (DEP)
 • Obowiązkowe podpisywanie sterowników
 • Usunięcie obsługi 32-bitowych sterowników
 • Usunięcie podsystemu 16-bitowego
Jedną z największych korzyści wynikających z używania 64-bitowej wersji systemu Windows Vista jest możliwość dostępu do pamięci RAM przekraczającej rozmiar 4 gigabajtów (GB). Taka pamięć fizyczna nie jest adresowana przez 32-bitowe wersje systemu Windows Vista.

W zależności od wersji zainstalowanego systemu, wersja 64-bitowa obsługuje od 1 GB do ponad 128 GB pamięci RAM. Możliwość adresowania większej ilości pamięci fizycznej umożliwia systemowi Windows Vista zminimalizowanie czasu wymaganego do zamiany procesów wchodzących i wychodzących z pamięci fizycznej. Dlatego system może wydajniej zarządzać procesami. Ta funkcja zarządzania pamięcią pozwala zwiększyć całkowitą wydajność systemu Windows Vista.

Korzyści wynikające z instalacji 64-bitowej wersji systemu Windows Vista

 • Obsługa ilości pamięci większej niż 4 GB adresowanego miejsca w pamięci, dostępnego w 32-bitowym systemie operacyjnym
 • Większa wydajność programów, które zostały napisane specjalnie w celu wykorzystywania zalet 64-bitowego systemu operacyjnego
 • Rozszerzone funkcje zabezpieczeń

Co należy uwzględnić podczas instalacji 64-bitowej wersji systemu Windows Vista

 • 64-bitowe sterowniki urządzeń mogą nie być dostępne dla niektórych urządzeń w komputerze.
 • Sterowniki urządzeń muszą być cyfrowo podpisane.
 • 32-bitowe sterowniki urządzeń nie są obsługiwane.
 • Programy 32-bitowe mogą nie być w pełni zgodne z 64-bitowym systemem operacyjnym.
 • Zlokalizowanie programów napisanych specjalnie dla 64-bitowego systemu operacyjnego może być trudne.
 • Nie wszystkie urządzenia sprzętowe mogą być zgodne z 64-bitową wersją systemu Windows Vista.

Główne różnice między 32-bitowymi i 64-bitowymi wersjami systemu Windows Vista

ArchitekturaWindows Vista, wersje 32-bitowe Windows Vista, wersje 64-bitowe
Wymagania systemoweProcesor 1 gigaherc (GHz) 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64), 512 MB pamięci RAM
Procesor 1 gigaherc (GHz) 64-bitowy, 1 GB pamięci RAM (zalecane 4 GB)
Dostęp do pamięci32-bitowa wersja systemu może uzyskać dostęp do maksymalnie 4 GB pamięci RAM.64-bitowa wersja systemu może uzyskać dostęp do od 1 GB do ponad 128 GB pamięci RAM.
Dostęp do pamięci ze względu na wersjęWszystkie 32-bitowe wersje systemu Windows Vista mogą uzyskać dostęp do maksymalnie 4 GB pamięci RAM.Windows Vista Home Basic — 8 GB pamięci RAM
Windows Vista Home Premium – 16 GB pamięci RAM
Windows Vista Business – 128 GB pamięci RAM lub więcej
Windows Vista Enterprise – 128 GB pamięci RAM lub więcej
Windows Vista Ultimate – 128 GB pamięci RAM lub więcej
Funkcja DEP32-bitowe wersje systemu Windows Vista używają wersji funkcji DEP opartej na oprogramowaniu.64-bitowe wersje systemu Windows Vista obsługują sprzętową wersję funkcji DEP.
Mechanizm ochrony poprawek jądra (PatchGuard)Ta funkcja jest niedostępna w 32-bitowych wersjach systemu Windows Vista.Ta funkcja jest dostępna w 64-bitowych wersjach systemu Windows Vista. Mechanizm ochrony poprawek jądra pomaga zapobiegać w aktualizowaniu jądra systemu Windows Vista przez złośliwe programy. Ta funkcja pomaga w zapobieganiu rozszerzania lub zamiany innych usług jądra przez sterownik trybu jądra. Ta funkcja również pomaga w zapobieganiu aktualizowania (stosowania poprawek) jakiejkolwiek części jądra przez programy innych firm.
Podpisywanie sterownikówW wersjach 32-bitowych systemu Windows Vista można używać niepodpisanych sterowników.64-bitowe wersje systemu Windows Vista wymagają, aby wszystkie sterowniki urządzeń były cyfrowo podpisane przez dewelopera.
Obsługa sterowników 32-bitowych32-bitowe wersje systemu Windows Vista obsługują 32-bitowe sterowniki zaprojektowane dla systemu Windows Vista.64-bitowe wersje systemu Windows Vista nie obsługują 32-bitowych sterowników urządzeń.
Obsługa programów 16-bitowych32-bitowe wersje systemu Windows Vista obsługują programy 16-bitowe częściowo.64-bitowe wersje systemu Windows Vista nie obsługują programów 16-bitowych.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

932795 Opcje instalacji dla 64-bitowych wersji systemu Windows Vista dla klientów indywidualnych

932616 Opcje instalacji systemu Windows Vista (tylko wersje 32-bitowe) w wersjach przeznaczonych dla klientów indywidualnych


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących 64-bitowych wersji systemu Windows Vista, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 946765 — ostatni przegląd: 27.09.2011 — zmiana: 1

Opinia