Komunikat o błędzie podczas używania Router poczty E-mail programu Microsoft Dynamics CRM: "parametr konfiguracji usługi Router poczty E-mail"EmailUser"brakuje"

Dotyczy: Microsoft Dynamics CRM 2011Dynamics CRM 4.0

Objawy


Gdy używasz Router poczty E-mail programu Microsoft Dynamics CRM, może wystąpić jeden lub kilka z następujących problemów.

Problem 1

Gdy używasz Router poczty E-mail programu Microsoft Dynamics CRM na komputerze, następujące zdarzenie jest rejestrowane w dzienniku aplikacji:

Problem 2

Gdy używasz funkcji Test dostępu w programie Microsoft Dynamics CRM E-mail Menedżer konfiguracji, pojawi się następujący komunikat o błędzie:
Stan przychodzącego: Niepowodzenie - parametr konfiguracji routera poczty E-mail usługi "Emailuser" jest Brak. Ten parametr jest wymagany.

Przyczyna


Ten problem występuje, ponieważ program Microsoft Dynamics CRM nie jest skonfigurowany do używania poświadczeń do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail. W związku z tym Router poczty E-mail programu Microsoft Dynamics CRM nie ma nazwę użytkownika i hasło, aby pobrać pocztę.

Rozwiązanie


Aby rozwiązać ten problem, należy włączyć programu Microsoft Dynamics CRM do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail w Twoim imieniu. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Uruchom klienta Microsoft Dynamics CRM w sieci Web.
  2. Kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij przycisk Opcje.
  3. Na karcie Adres E-mail kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru router pozwalają poczty E-mail na używanie moich poświadczeń do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail w moim imieniu .
  4. Wpisz nazwę użytkownika i hasło.
  5. Kliknij przycisk OK.