Funkcjonalność niektórych programów innych firm zmienia się po zainstalowaniu dodatku Service Pack 3 dla systemu Windows XP

WPROWADZENIE

Po zainstalowaniu dodatku Service Pack 3 (SP3) dla systemu Windows XP w wielu plikach i procesach zachodzą znaczne zmiany związane z poprawą zabezpieczeń, niezawodności i funkcjonalności systemu Windows XP. Te zmiany mogą mieć jednak wpływ na działanie niektórych programów innych firm. W tym artykule zamieszczono listę znanych programów innych firm, których funkcjonalność może się zmienić po zainstalowaniu dodatku SP3 dla systemu Windows XP. Niniejsza lista zawiera tylko przetestowane i zgłoszone programy. Nie należy jej uważać za kompletną. Aby wyświetlić listę, przejdź do sekcji „Znane programy, których funkcjonalność zmienia się po zainstalowaniu dodatku SP3 dla systemu Windows XP”.

Jeśli na komputerze jest zainstalowany jeden z programów wymienionych na liście, przed zainstalowaniem dodatku SP3 dla systemu Windows XP zalecamy kontakt z dostawcą oprogramowania w celu uzyskania dalszych informacji. Jeśli dodatek SP3 dla systemu Windows XP jest już zainstalowany, dostawca oprogramowania może udostępnić aktualizację lub inne rozwiązanie.

Uwaga Niektóre programy innych firm są pisane specjalnie z wykorzystaniem plików i usług, które mogą ulec zmianie w przyszłych wersjach systemu Windows.

Więcej informacji

Znane programy, których funkcjonalność zmienia się po zainstalowaniu dodatku SP3 dla systemu Windows XP

W poniższej tabeli wymieniono programy, o których wiadomo, że częściowo tracą swoją funkcjonalność po zainstalowaniu dodatku SP3 dla systemu Windows XP. Tabela zawiera także występujące symptomy. W przypadku korzystania z dowolnego z tych programów zalecamy kontakt z dostawcą oprogramowania (przy użyciu podanych łączy) w celu uzyskania najnowszej wersji lub rozwiązania problemu.

Jeśli utrata funkcjonalności została zauważona w programie niewymienionym na liście, przejdź do sekcji „Co zrobić, gdy dany program innej firmy nie został wymieniony”.

Jeśli żaden z tych programów nie jest zainstalowany na komputerze, a zewnętrzny dostawca oprogramowania potwierdził zgodność używanych programów z nowym dodatkiem Service Pack, możesz pobrać i zainstalować dodatek SP3 dla systemu Windows XP.Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskania dodatku SP3 dla systemu Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Program Wersja DostawcaSymptomWitryna dostawcy w sieci Web Łącze do najnowszej wersji lub obejścia
ATI Catalyst - Unified Software Suite
8.2ATIPrzestaje istnieć możliwość obracania ekranem pulpitu za pomocą oprogramowania ATI Catalyst. http://ati.amd.com/support/drivers/xp/radeonx-xp.htmlAby uzyskać zaktualizowaną wersję tego sterownika, odwiedź następującą witrynę firmy ATI w sieci Web:
XPize 4.7 XPero Utrata ustawień programu XPize, kompozycje innych firm przestają działać poprawnie.http://www.xpize.comAby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej oferowanej przez tego dostawcę, odwiedź następującą witrynę firmy XPero w sieci Web:Aby uzyskać więcej informacji o tym problemie, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

950258 Programy innych firm ustawiające kompozycje mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami po zainstalowaniu dodatku Service Pack 3 dla systemu Windows XP (j. ang.)
Neat Receipts
3.0 NeatReceipts Nie można zainstalować programu NeatReceipts 3.0 w systemie Windows XP z dodatkiem SP3.http://www.neatreceipts.comAby uzyskać zaktualizowaną wersję tego oprogramowania, odwiedź następującą witrynę firmy NeatReceipts w sieci Web:

Co zrobić, gdy dany program innej firmy nie został wymieniony

Jeśli dodatek SP3 dla systemu Windows XP został już zainstalowany i występują problemy z funkcjonalnością programu, który nie jest wymieniony w tabeli, wykonaj czynności opisane w kroku 1. Jeśli krok 1 nie rozwiąże problemu, wypróbuj krok 2 lub krok 3.

Uwaga Jeśli nie znasz adresu witryny dostawcy oprogramowania w sieci Web lub informacji kontaktowych, możesz skorzystać z łączy zamieszczonych w sekcji „Materiały referencyjne”.
  • Krok 1. Uruchom komputer ponownie i sprawdź, czy problem ustąpił. Jeśli nie, przejdź do kroku 2.
  • Krok 2. W witrynie dostawcy programu w sieci Web sprawdź, czy są dostępne aktualizacje poprawiające zgodność z dodatkiem SP3 dla systemu Windows XP lub uaktualnione wersje programu wydane po dacie opublikowania dodatku SP3. Jeśli aktualizacje lub uaktualnione wersje programu są dostępne, pobierz je i zainstaluj, aby rozwiązać problem. Jeśli problem nadal występuje lub w witrynie dostawcy programu w sieci Web nie ma dostępnych aktualizacji, przejdź do kroku 3.
  • Krok 3. Zgłoś problem dostawcy programu. Możesz znaleźć łącze kontaktowe w witrynie dostawcy w sieci Web lub skorzystać z łączy zamieszczonych w sekcji „Materiały referencyjne”. Ponadto możesz zamówić u dostawcy aktualizację programu lub jego nowszą wersję, jeśli nie jest ona dostępna w witrynie tego dostawcy w sieci Web.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać informacje, w jaki sposób skontaktować się z określonym dostawcą oprogramowania, kliknij odpowiedni numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
65416 Informacje o kontakcie z dostawcami sprzętu i oprogramowania, A-K (j. ang.)

60781 Informacje o kontakcie z dostawcami sprzętu i oprogramowania, L-P (j. ang.)

60782 Informacje o kontakcie z dostawcami sprzętu i oprogramowania, Q-Z (j. ang.)

Firma Microsoft udostępnia informacje kontaktowe innych firm, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje, że informacje dotyczące innych firm są precyzyjne.


Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 947309 — ostatni przegląd: 14.05.2009 — zmiana: 1

Opinia