Dodatek Service Pack 3 dla systemu Windows XP — wymagania dotyczące miejsca na dysku twardym

WPROWADZENIE

W tym artykule omówiono wymagania dotyczące miejsca na dysku potrzebnego do zainstalowania dodatku Service Pack 3 (SP3) dla systemu Windows XP z folderu udostępnionego w sieci, z dysku CD z tym dodatkiem lub z witryny Centrum pobierania Microsoft. Ten artykuł jest przeznaczony dla średnio zaawansowanych użytkowników komputerów.

Dodatek SP3 dla systemu Windows XP można zainstalować na komputerach z jedną z następujących wersji systemu Windows XP:
 • Windows XP Home Edition
 • Windows XP Home N
 • Windows XP Home Edition K
 • Windows XP Home Edition KN
 • Windows XP Media Center Edition 2004
 • Windows XP Media Center Edition 2005
 • Windows XP Pro Edition K
 • Windows XP Pro Edition KN
 • Windows XP Professional
 • Windows XP Professional N
 • Windows XP Tablet PC Edition
 • Windows XP Tablet PC Edition 2005

Więcej informacji

Przed rozpoczęciem

Ważne Oprócz miejsca na dysku twardym wymienionego w tym artykule podstawowa partycja systemowa na dysku twardym komputera musi zawierać 30 MB wolnego miejsca. Pierwsza podstawowa partycja systemowa jest woluminem dysku zawierającym pliki specyficzne dla sprzętu, wymagane do uruchomienia systemu Windows. Podstawowa partycja systemowa zawiera na przykład pliki Ntldr, Boot.ini i Ntdetect.com.

W przypadku instalowania dodatku SP3 dla systemu Windows XP na jednym komputerze można wybrać jedną z kilku metod instalacji. Dla każdej z nich istnieją inne wymagania dotyczące miejsca na dysku (zależne od lokalizacji, z poziomu której jest instalowany dodatek Service Pack).
 • Aby zainstalować dodatek SP3 dla systemu Windows XP na jednym komputerze z folderu udostępnionego w sieci, przejdź do sekcji „Miejsce na dysku twardym wymagane w przypadku instalowania dodatku SP3 dla systemu Windows XP z folderu udostępnionego w sieci”.
 • Aby zainstalować dodatek SP3 dla systemu Windows XP na jednym komputerze z dysku CD z tym dodatkiem, przejdź do sekcji „Miejsce na dysku twardym wymagane w przypadku instalowania dodatku SP3 dla systemu Windows XP z dysku CD z tym dodatkiem”.
 • Aby zainstalować dodatek SP3 dla systemu Windows XP na jednym komputerze z witryny Centrum pobierania Microsoft, przejdź do sekcji „Miejsce na dysku twardym wymagane w przypadku instalowania dodatku SP3 dla systemu Windows XP z Centrum pobierania Microsoft”.
 • Aby zainstalować dodatek SP3 dla systemu Windows XP na więcej niż jednym komputerze za pośrednictwem sieci lokalnej, użyj trybu instalacji UNC (Universal Naming Convention). Tryb UNC pozwala oszczędzić miejsce na komputerze lokalnym dzięki uruchamianiu plików instalacyjnych z sieci lokalnej. W przypadku instalowania dodatku SP3 dla systemu Windows XP w trybie UNC można zaoszczędzić miejsce na dysku twardym wymagane w innych sytuacjach dla wyodrębnionych plików tego dodatku na komputerze lokalnym.
 • Aby zainstalować dodatek SP3 dla systemu Windows XP z sieci lokalnej na więcej niż jednym komputerze przy użyciu trybu UNC, przejdź do sekcji „Aby zainstalować dodatek SP3 dla systemu Windows XP na więcej niż jednym komputerze”.

Miejsce na dysku twardym wymagane w przypadku instalowania dodatku SP3 dla systemu Windows XP na jednym komputerze

W poniższej tabeli przedstawiono wymagania dotyczące miejsca na dysku twardym w przypadku instalowania dodatku SP3 dla systemu Windows XP na jednym komputerze. Wymagania dotyczące miejsca na dysku zmieniają się zależnie od lokalizacji, z której jest pobierany lub instalowany dodatek Service Pack. Są także inne w przypadku włączenia lub wyłączenia funkcji Przywracanie systemu.

Uwaga Zalecane jest przeczytanie sekcji Uwagi. Zawiera ona opisy tabeli i dodatkowe informacje, które mogą być potrzebne do zainstalowania dodatku SP3 dla systemu Windows XP.

Miejsce na dysku twardym wymagane w przypadku instalowania dodatku SP3 dla systemu Windows XP z folderu udostępnionego w sieci

Aby można było zainstalować dodatek SP3 dla systemu Windows XP z folderu udostępnionego w sieci, komputer powinien spełniać minimalne wymagania dotyczące miejsca na dysku przedstawione w następującej tabeli:
Funkcja Przywracanie systemu jest włączona
Funkcja Przywracanie systemu jest wyłączona
Obszar roboczy80 megabajtów (MB)80 MB
Pliki usuwające dodatek SP3 dla systemu Windows XP256 MB256 MB
Całkowita wymagana ilość miejsca na dysku twardym1 020 MB dostępne po zakończeniu instalacji
1 100 MB (maksymalne użycie podczas instalacji)
380 MB dostępne po zakończeniu instalacji

460 MB (maksymalne użycie podczas instalacji)

Miejsce na dysku twardym wymagane w przypadku instalowania dodatku SP3 dla systemu Windows XP z dysku CD z tym dodatkiem

Aby można było zainstalować dodatek SP3 dla systemu Windows XP z dysku CD z tym dodatkiem, komputer powinien spełniać minimalne wymagania dotyczące miejsca na dysku przedstawione w następującej tabeli:
Funkcja Przywracanie systemu jest włączona
Funkcja Przywracanie systemu jest wyłączona
Obszar roboczy280 MB480 MB
Pliki usuwające dodatek SP3 dla systemu Windows XP256 MB256 MB
Całkowita wymagana ilość miejsca na dysku twardym1 485 MB dostępne po zakończeniu instalacji
1 765 MB (maksymalne użycie podczas instalacji)
750 MB dostępne po zakończeniu instalacji

1 230 MB (maksymalne użycie podczas instalacji)

Miejsce na dysku twardym wymagane w przypadku instalowania dodatku SP3 dla systemu Windows XP z Centrum pobierania Microsoft

Aby można było zainstalować dodatek SP3 dla systemu Windows XP z witryny Centrum pobierania Microsoft, powinno być dostępne co najmniej 1 500 MB wolnego miejsca na dysku twardym (w przypadku instalacji z folderu udostępnionego w sieci).

Dodatek SP3 dla systemu Windows XP można bezpiecznie zainstalować na komputerze z 700 MB wolnego miejsca na dysku twardym na aktywnej partycji, o ile pozostałe 800 MB jest dostępne na innej partycji na komputerze. To pozostałe 800 MB miejsca na dysku twardym jest używane głównie do przechowywania folderu tymczasowego, który zawiera wyodrębnione pliki dodatku Service Pack.

Uwagi dotyczące instalowania dodatku SP3 dla systemu Windows XP na jednym komputerze
 • Liczby wymienione w przedstawionych tabelach są przybliżone. W konkretnym systemie mogą wystąpić znaczne różnice. Dlatego podane tu liczby stanowią jedynie wskazówki dotyczące ilości wymaganego wolnego miejsca.
 • Pozycja Obszar roboczy w tabelach odpowiada ilości miejsca na dysku twardym wymaganej dla plików używanych tylko podczas procesu instalacji. Wymaganie dotyczące obszaru roboczego jest tymczasowe i nie wpływa na całkowitą wymaganą ilość miejsca na dysku twardym.
 • Rzeczywisty rozmiar folderu %Windir%\SoftwareDistribution\nazwa_folderu_tymczasowego to około 600 MB.
 • Pozycja Pliki usuwające dodatek SP3 dla systemu Windows XP w tabelach odpowiada ilości miejsca na dysku twardym używanego do przechowywania plików i ustawień zmienionych podczas instalacji dodatku Service Pack. Można automatycznie wykonać kopię zapasową tych plików podczas instalowania dodatku Service Pack. Te pliki są niezbędne, jeżeli użytkownik zamierza później usunąć dodatek Service Pack.
 • Rozmiar dodatku SP3 dla systemu Windows XP pobieranego z witryny Windows Update w sieci Web wynosi około 70 MB. Może jednak być większy w zależności od aktualizacji zainstalowanych na komputerze.

Miejsce na dysku twardym wymagane w przypadku instalowania dodatku SP3 dla systemu Windows XP na więcej niż jednym komputerze

W przypadku instalowania dodatku SP3 dla systemu Windows XP na więcej niż jednym komputerze za pośrednictwem sieci lokalnej można użyć trybu instalacji UNC.

Aby zainstalować dodatek SP3 dla systemu Windows XP w trybie UNC, wykonaj następujące kroki:
 1. Skopiuj zawartość dysku CD z dodatkiem SP3 dla systemu Windows XP do folderu udostępnionego w sieci.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 3. Wpisz cmd i naciśnij klawisz ENTER.
 4. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  windowsxp-kb936929-sp3-x86-enu.exe /x:nazwa folderu udostępnionego
  Uwaga W tym poleceniu nazwa folderu udostępnionego to tekst zastępczy reprezentujący folder sieciowy, do którego ma zostać wyodrębniony dodatek SP3 dla systemu Windows XP.
 5. W folderze udostępnionym w sieci odszukaj i kliknij dwukrotnie folder Update.

  Uwaga Folder Update znajduje się w folderze i386.
 6. Kliknij dwukrotnie plik Update.exe w celu zainstalowania dodatku SP3 dla systemu Windows XP.
Jeśli ta procedura nie działa, kliknij poniższe łącze, aby skontaktować się z pomocą techniczną.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących miejsca na dysku twardym wymaganego dla dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

326583 Dodatek Service Pack 1 dla systemu Windows XP – wymagania dotyczące wolnego miejsca na dysku twardym
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących miejsca na dysku twardym wymaganego dla dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

837783 Dodatek Service Pack 2 dla systemu Windows XP — wymagania dotyczące wolnego miejsca na dysku twardym

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wymagań systemowych dla systemów operacyjnych Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

314865 Wymagania systemowe dla systemów operacyjnych Windows XP

Właściwości

Identyfikator artykułu: 947311 — ostatni przegląd: 14.05.2009 — zmiana: 1

Opinia