MS09-043: Opis aktualizacji zabezpieczeń składników sieci Web pakietu Office 2003 i składników sieci Web pakietu Office XP w pakiecie Office 2003: 11 sierpnia 2009

Tę aktualizację wydano ponownie w celu rozwiązania problemu, który polega na tym, że poprzedniej wersji aktualizacji nie można zainstalować w sytuacji, gdy jest zainstalowane oprogramowanie Access Runtime 2003 oraz że nie można zainstalować tej aktualizacji w trybie cichym. Jeśli poprzednią wersję aktualizacji zainstalowano w trybie cichym, aktualizacja zostanie zainstalowana pomyślnie. Jednak przyszłe aktualizacje mogą nie być instalowane pomyślnie.

Jeśli występuje dowolny z tych problemów, należy zainstalować ponownie wydaną aktualizację. Jeśli nie jest używane oprogramowanie Access Runtime 2003 lub jeśli pomyślnie zainstalowano poprzednią wersję tej aktualizacji i nie występują problemy podczas instalowania nowszych aktualizacji, nie trzeba instalować ponownie wydanej aktualizacji.

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-043. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji o tej aktualizacji zabezpieczeń

Znane problemy

  • Ta aktualizacja zabezpieczeń umożliwia zaktualizowanie podstawowego zestawu międzyoperacyjnego składników sieci Web pakietu Office (Office Web Components, OWC) w celu używania nowego identyfikatora formantu. W przypadku korzystania z rozwiązania z zastosowaniem podstawowego zestawu międzyoperacyjnego należy zainstalować tę aktualizację, a następnie ponownie skompilować rozwiązanie w celu używania nowego podstawowego zestawu międzyoperacyjnego oraz identyfikatora formantu.
  • Jeśli zaktualizowano komputer, na którym był zainstalowany program Microsoft FrontPage 2002 lub Microsoft Office FrontPage 2003, do poziomu pakietu Microsoft Office System 2007 i nie usunięto programu FrontPage, program ten może być nadal zainstalowany. Program FrontPage zawiera składniki OWC. Z tego powodu na zaktualizowanym w ten sposób komputerze składniki OWC mogą być nadal zainstalowane. W takim przypadku ta aktualizacja zabezpieczeń powinna zostać zainstalowana.

    Informacje o zainstalowanych produktach można sprawdzić za pomocą apletu Dodaj lub usuń programy (w systemie Windows XP) lub za pomocą apletu Programy i funkcje (w systemach Windows Vista i Windows 7). Składniki sieci Web pakietu Office (Office Web Components) mogą nie być wymienione na liście zainstalowanych produktów. Jeśli jednak jest wymieniony program FrontPage, składniki sieci Web pakietu Office mogą być zainstalowane. W takim przypadku ta aktualizacja zabezpieczeń powinna zostać zainstalowana.

Wymagania wstępne dotyczące instalowania tej aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń została wydana po wydaniu dodatku Service Pack 3 dla pakietu Microsoft Office 2003. Aby można było zainstalować tę aktualizację zabezpieczeń, trzeba mieć zainstalowany dodatek Service Pack 3 dla pakietu Microsoft Office 2003.

Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania tego dodatku Service Pack, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

870924 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Office 2003

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji o plikach daty i godziny są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

Składniki sieci Web pakietu Office XP

File nameFile versionFile sizeDateTime
Owc10.dll10.0.6854.07,255,87218-May-200908:28

Składniki sieci Web pakietu Office 2003

File nameFile versionFile sizeDateTime
Atp.dll11.0.8164.0148,31219-Apr-200720:55
Owc11.dll11.0.8304.08,058,19225-Mar-200900:47
Owc11pia.dll11.0.8305.0477,05629-Mar-200918:46
Właściwości

Identyfikator artykułu: 947319 — ostatni przegląd: 18.01.2010 — zmiana: 1

Opinia