Program Windows Media Player przestaje odpowiadać po zainstalowaniu produktu innej firmy rejestrującego własną wersję pliku Wmp.dll


Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Vista bez zainstalowanych dodatków Service Pack zostało zakończone 13 kwietnia 2010. Aby w dalszym ciągu otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń dla systemu Windows, należy korzystać z systemu Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 (SP2). Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tą stroną firmy Microsoft w sieci Web: Wkrótce zostanie zakończone świadczenie pomocy technicznej dla niektórych wersji systemu Windows

Opis problemu


Program Windows Media Player przestaje odpowiadać po zainstalowaniu na komputerze z systemem Windows Vista produktu innej firmy rejestrującego własną wersję pliku Wmp.dll.


Aby automatycznie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemu


Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora.
Uwaga Ten kreator jest tymczasowo dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?

Samodzielne rozwiązywanie problemu


Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows XP


Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:
 1. Zaloguj się jako administrator.
 2. Kliknij przycisk Start, wpisz ciąg cmd w polu Rozpocznij wyszukiwanie, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję cmd.exe, kliknij polecenie Uruchom jako administrator, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.
 3. W wierszu polecenia wpisz ciąg egsvr32 wmp.dll, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Uruchom program Notatnik.
 5. Wklej następujący tekst do Notatnika:
  REGEDIT4 

  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{CD3AFA71-B84F-48F0-9393-7EDC34128127}\ProgID] @="WMP11.AssocFile.WMZ" [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{CD3AFA72-B84F-48F0-9393-7EDC34128127}\ProgID] @="WMP11.AssocFile.AIFF" [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{CD3AFA73-B84F-48F0-9393-7EDC34128127}\ProgID] @="WMP11.AssocFile.AU" [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{CD3AFA74-B84F-48F0-9393-7EDC34128127}\ProgID] @="WMP11.AssocFile.MIDI" [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{CD3AFA76-B84F-48F0-9393-7EDC34128127}\ProgID] @="WMP11.AssocFile.MP3" [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{CD3AFA77-B84F-48F0-9393-7EDC34128127}\ProgID] @="WMP11.AssocFile.MP3" [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{CD3AFA78-B84F-48F0-9393-7EDC34128127}\ProgID] @="WMP11.AssocFile.M3U" [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{CD3AFA7B-B84F-48F0-9393-7EDC34128127}\ProgID] @="WMP11.AssocFile.WAV" [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{CD3AFA83-B84F-48F0-9393-7EDC34128127}\ProgID] @="WMP11.AssocFile.WAX" [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{CD3AFA84-B84F-48F0-9393-7EDC34128127}\ProgID] @="WMP11.AssocFile.WMA" [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{CD3AFA88-B84F-48F0-9393-7EDC34128127}\ProgID] @="WMP11.AssocFile.AVI" [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{CD3AFA89-B84F-48F0-9393-7EDC34128127}\ProgID] @="WMP11.AssocFile.MPEG" [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{CD3AFA8F-B84F-48F0-9393-7EDC34128127}\ProgID] @="WMP11.AssocFile.ASX" [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{CD3AFA90-B84F-48F0-9393-7EDC34128127}\ProgID] @="WMP11.AssocFile.ASX" [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{CD3AFA92-B84F-48F0-9393-7EDC34128127}\ProgID] @="WMP11.AssocFile.ASF" [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{CD3AFA93-B84F-48F0-9393-7EDC34128127}\ProgID] @="WMP11.AssocFile.ASX" [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{CD3AFA94-B84F-48F0-9393-7EDC34128127}\ProgID] @="WMP11.AssocFile.WMV" [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{CD3AFA95-B84F-48F0-9393-7EDC34128127}\ProgID] @="WMP11.AssocFile.WVX" [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{EE4DA6A4-8C52-4a63-BBB8-97C93D7E1B6C}\ProgID] @="WMP11.AssocFile.WMD"
 6. Zapisz plik pod nazwą VistaWMPFix.reg.
 7. Uruchom Edytor rejestru.
 8. Kliknij menu Plik, a następnie kliknij polecenie Importuj.
 9. Wybierz plik VistaWMPFix.reg utworzony w kroku 6 i kliknij przycisk OK.

Czy problem został rozwiązany?


Należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany, używając programu Windows Media Player. Jeśli można bez problemów używać programu Windows Media Player, to koniec pracy z tym artykułem. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.