Usuwanie błędów usługi Windows Update przy użyciu narzędzia DISM lub Narzędzia analizy gotowości aktualizacji systemu

Dotyczy: Windows 10Windows 8.1Windows Server 2012 R2 Datacenter

Symptom


Jeśli występują błędy uszkodzeń, instalacja aktualizacji systemu Windows i dodatków Service Pack może zakończyć się niepowodzeniem. Na przykład aktualizacja może nie zostać zainstalowana, gdy jest uszkodzony plik systemowy. Narzędzie DISM lub Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu mogą pomóc w usuwaniu niektórych błędów uszkodzeń systemu Windows.

Rozwiązanie


Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012 R2 lub Windows Server 2012

Aby rozwiązać ten problem, należy użyć wbudowanego narzędzia Obsługa i zarządzanie obrazami wdrażania (narzędzia DISM). Następnie należy ponownie zainstalować aktualizację systemu Windows lub dodatek Service Pack.
 1. Otwórz wiersz polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień. W tym celu szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, a następnie naciśnij panel Wyszukiwanie. Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu i kliknij panel Wyszukiwanie. Wpisz tekst Wiersz polecenia w polu Wyszukaj, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Wiersz polecenia, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator. Jeśli zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie lub podanie hasła administratora, wpisz hasło lub kliknij przycisk Zezwalaj.
 2. Wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz Enter.
  Wykonanie operacji polecenia może potrwać kilka minut.
  DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
  Ważne Po uruchomieniu tego polecenia narzędzie DISM użyje usługi Windows Update w celu udostępnienia plików wymaganych do naprawy uszkodzeń. Jeśli jednak klient usługi Windows Update jest już uszkodzony, użyj uruchomionej instalacji systemu Windows jako źródła naprawy lub użyj folderu instalacji równoległej systemu Windows z udziału sieciowego bądź nośnika wymiennego, takiego jak dysk DVD systemu Windows, jako źródła plików. W tym celu uruchom następujące polecenie:
  DISM.exe /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:C:\Źródło_naprawy\Windows /LimitAccess
  Uwaga Zamień symbol zastępczy C:\Źródło_naprawy\Windows na lokalizację źródła naprawy. Aby uzyskać więcej informacji o używaniu narzędzia DISM do naprawy systemu Windows, zobacz Naprawianie obrazu systemu Windows.
 3. Wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz Enter.
  Wykonanie operacji polecenia może potrwać kilka minut.
  sfc /scannow
 4. Zamknij wiersz polecenia i ponownie uruchom usługę Windows Update.
Narzędzie DISM tworzy plik dziennika (%windir%/Logs/CBS/CBS.log), w którym zapisuje wszystkie odnalezione i usunięte problemy. %windir% to folder, w którym jest zainstalowany system Windows. Na przykład: %windir% to C:\Windows.

Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 R2 lub Windows Server 2008

Aby rozwiązać ten problem, należy użyć Narzędzia analizy gotowości aktualizacji systemu. Następnie należy ponownie zainstalować aktualizację systemu Windows lub dodatek Service Pack.
 1. Pobierz Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu.
  W poniższej tabeli kliknij łącze do pliku do pobrania odpowiadające wersji systemu Windows używanej na komputerze.
  Dowiedz się, czy na komputerze jest uruchomiona 32-, czy 64-bitowa wersja systemu Windows

  To narzędzie jest regularnie aktualizowane. Zalecamy, aby zawsze pobierać najnowszą wersję.

  System operacyjnyŁącze do plików do pobrania
  Wersje systemu Windows 7 z dodatkiem SP1 i systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86 (32-bitowe)
  Ikona Pobierz
   Pobierz pakiet teraz.
  Wersje systemu Windows 7 z dodatkiem SP1 i systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x64 (64-bitowe)
  Ikona Pobierz
   Pobierz pakiet teraz.
  Wersje systemu Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 dla systemów opartych na procesorach x64 (64-bitowe)
  Ikona Pobierz
   Pobierz pakiet teraz.
  Wersje systemu Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 dla systemów opartych na procesorach Itanium
  Ikona Pobierz
   Pobierz pakiet teraz.
  Wersje systemu Windows Vista z dodatkiem SP1 i systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 dla systemów opartych na procesorach x86 (32-bitowe)
  Ikona Pobierz
   Pobierz pakiet teraz.
  Wersje systemu Windows Vista z dodatkiem SP1 i systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 dla systemów opartych na procesorach x64 (64-bitowe)
  Ikona Pobierz
   Pobierz pakiet teraz.
  Wersje systemu Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 dla systemów opartych na procesorach x86 (32-bitowe)
  Ikona Pobierz
   Pobierz pakiet teraz.
  Wersje systemu Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 dla systemów opartych na procesorach x64 (64-bitowe)
  Ikona Pobierz
   Pobierz pakiet teraz.
  Wersje systemu Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 dla systemów opartych na procesorach Itanium
  Ikona Pobierz
   Pobierz pakiet teraz.
 2. Zainstaluj i uruchom narzędzie.
  1. Kliknij pozycję Pobierz w Centrum pobierania, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
   • Aby od razu zainstalować narzędzie, kliknij przycisk Otwórz lub Uruchom, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
   • Aby zainstalować narzędzie później, kliknij przycisk Zapisz, a następnie pobierz plik instalacyjny na komputer. Aby potem zainstalować narzędzie, kliknij dwukrotnie ten plik.
  2. W oknie dialogowym Autonomiczny Instalator rozszerzenia Windows Update kliknij pozycję Tak.

   Okno dialogowe Autonomiczny Instalator rozszerzenia Windows Update
    
  3. Po zainstalowaniu narzędzia zostanie ono uruchomione automatycznie. Działanie narzędzia trwa zwykle mniej niż 15 minut, jednak na niektórych komputerach może potrwać znacznie dłużej. Nawet jeśli wydaje się, że pasek postępu się zatrzymał, skanowanie nadal trwa, więc nie należy klikać przycisku Anuluj.

   Pobierz i zainstaluj aktualizacje — Okno postępu Aktualizacje są instalowane

  4. Po wyświetleniu komunikatu Instalacja ukończona kliknij przycisk Zamknij.

   Pobierz i zainstaluj aktualizacje — Instalacja zakończona
    
  5. Ponownie zainstaluj aktualizację lub dodatek Service Pack, którego nie można było zainstalować wcześniej.
Aby ręcznie usunąć błędy uszkodzeń, które narzędzie wykrywa, ale nie może naprawić, zobacz Jak usuwać błędy znalezione w pliku CheckSUR.log.

Pobieranie pakietu bezpośrednio z wykazu usługi Microsoft Update

Można też spróbować pobrać pakiet aktualizacji bezpośrednio z wykazu usługi Microsoft Update, a następnie zainstalować go ręcznie.

Na przykład podczas próby zainstalowania aktualizacji 3006137 z witryny Windows Update w systemie Windows 7 mogą wystąpić problemy. W takim przypadku można pobrać pakiet aktualizacji i spróbować zainstalować tę aktualizację ręcznie. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Otwórz wykaz usługi Microsoft Update w programie Internet Explorer.
  Wykaz usługi Microsoft Update w przeglądarce Internet Explorer
   
 2. W polu wyszukiwania wpisz numer aktualizacji, którą chcesz pobrać. W tym przypadku wpisz 3006137. Kliknij pozycję Wyszukaj.
  Wykaz usługi Microsoft Update — Wyszukaj
   
 3. W wynikach wyszukiwania odszukaj aktualizację przeznaczoną dla Twojego systemu operacyjnego, a następnie kliknij przycisk Dodaj, aby dodać ją do koszyka.
  Wykaz usługi Microsoft Update
   
 4. Kliknij opcję wyświetl koszyk, aby otworzyć koszyk.
  Wykaz usługi Microsoft Update — wyświetl koszyk
   
 5. Kliknij opcję Pobierz, aby pobrać aktualizację z koszyka.
  Wykaz usługi Microsoft Update — twój koszyk
   
 6. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać lokalizację dla pobieranej aktualizacji, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.
   
  Wykaz usługi Microsoft Update — Opcje pobierania
   

 7. Po zakończeniu pobierania kliknij przycisk Zamknij. Następnie znajdź folder w podanej lokalizacji, który zawiera pakiet aktualizacji.
 8. Otwórz folder i kliknij dwukrotnie pakiet aktualizacji, aby zainstalować aktualizację.

W przypadku pomyślnego zainstalowania aktualizacji systemu Windows lub dodatku Service Pack można zakończyć pracę z tym artykułem. Jeśli problem nie zostanie naprawiony lub okaże się, że Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu nie może znaleźć jego przyczyny, skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy.

Więcej informacji


Opis typowych błędów uszkodzeń

Poniższa tabela zawiera możliwe kody błędów usługi Windows Update:
Kod Błąd Opis
0x80070002 ERROR_FILE_NOT_FOUND Nie można odnaleźć określonego pliku.
0x8007000D ERROR_INVALID_DATA Dane są nieprawidłowe.
0x800F081F CBS_E_SOURCE_MISSING Nie można odnaleźć źródła pakietu lub pliku.
0x80073712 ERROR_SXS_COMPONENT_STORE_CORRUPT Magazyn składników jest w niespójnym stanie.
0x800736CC ERROR_SXS_FILE_HASH_MISMATCH Plik składnika jest niezgodny z informacjami weryfikacyjnymi wymienionymi w manifeście składnika.
0x800705B9 ERROR_XML_PARSE_ERROR Nie można wykonać analizy składni żądanych danych XML.
0x80070246 ERROR_ILLEGAL_CHARACTER Napotkano nieprawidłowy znak.
0x8007370D ERROR_SXS_IDENTITY_PARSE_ERROR Ciąg tożsamości jest nieprawidłowo sformułowany.
0x8007370B ERROR_SXS_INVALID_IDENTITY_ATTRIBUTE_NAME Nazwa atrybutu w tożsamości nie należy do prawidłowego zakresu.
0x8007370A ERROR_SXS_INVALID_IDENTITY_ATTRIBUTE_VALUE Wartość atrybutu w tożsamości nie należy do prawidłowego zakresu.
0x80070057 ERROR_INVALID_PARAMETER Parametr jest niepoprawny.
0x800B0100 TRUST_E_NOSIGNATURE Podmiot nie zawiera podpisu.
0x80092003 CRYPT_E_FILE_ERROR Wystąpił błąd, gdy usługa Windows Update wykonywała odczyt lub zapis pliku.
0x800B0101 CERT_E_EXPIRED Podczas weryfikacji z bieżącym zegarem systemowym lub sygnaturą czasową w podpisanym pliku okazało się, że upłynął okres ważności wymaganego certyfikatu.
0x8007371B ERROR_SXS_TRANSACTION_CLOSURE_INCOMPLETE Brak co najmniej jednego z wymaganych elementów członkowskich transakcji.
0x80070490 ERROR_NOT_FOUND System Windows nie może wyszukać nowych aktualizacji.

Co robi Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu

Jak usuwać błędy znalezione w pliku CheckSUR.log

Aby ręcznie usunąć błędy uszkodzeń, które Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu wykrywa, ale nie może usunąć, wykonaj następujące czynności:
 1. Otwórz plik %SYSTEMROOT%\Logs\CBS\CheckSUR.log.
  Uwaga %SYSTEMROOT% jest zmienną środowiskową zawierającą folder, w którym jest zainstalowany system Windows. Zwykle folderem %SYSTEMROOT% jest C:\Windows. 
 2. Zidentyfikuj pakiety, których narzędzie nie może naprawić. W pliku dziennika można na przykład znaleźć następujący wpis:
  Podsumowanie:

  Seconds executed (Liczba sekund wykonywania): 264
  Found 3 errors (Znaleziono 3 błędy)
  CBS MUM Missing Total Count (Łączna liczba brakujących obiektów MUM CBS): 3
  Unavailable repair files (Niedostępne pliki naprawy):


  servicing\packages\Package_for_KB958690_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
  ...
  W tym przypadku uszkodzony pakiet to KB958690.
 3. Pobierz pakiet z Centrum pobierania Microsoft lub wykazu usługi Microsoft Update.
 4. Skopiuj pakiet (msu) do katalogu %SYSTEMROOT%\CheckSUR\packages. Domyślnie ten katalog nie istnieje i trzeba go utworzyć.
 5. Uruchom ponownie Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu.
Specjaliści techniczni mogą skorzystać z artykułu Jak usuwać błędy znalezione w pliku CheckSUR.log, który zawiera informacje o dodatkowych opcjach usuwania błędów znajdujących się w pliku CheckSUR.log.