Jak zainstalować dodatek Service Pack 1 dla systemu Windows Vista po zakończeniu okresu aktywacji systemu Windows Vista

WPROWADZENIE

Po uruchomieniu systemu Windows może zostać wyświetlony następujący komunikat:
Aktywuj system Windows teraz

Okres aktywacji upłynął i produkt Windows już nie działa.

Aby korzystać z produktu Windows, musisz aktywować tę kopię produktu Windows.
W takiej sytuacji system Windows Vista jest uruchamiany w trybie zmniejszonej funkcjonalności. Jeżeli system Windows Vista jest uruchamiany w trybie zmniejszonej funkcjonalności, pasek zadań nie jest wyświetlany. Ponadto dostęp do programów i funkcji systemu Windows Vista jest ograniczony.

W tym artykule opisano sposób instalowania dodatku Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows Vista wówczas, gdy system Windows Vista jest uruchomiony w trybie zmniejszonej funkcjonalności po zakończeniu okresu aktywacji. Po zainstalowaniu dodatku SP1 dla systemu Windows Vista można uzyskać dostęp do danych.

Więcej informacji

Aby zainstalować dodatek SP1 dla systemu Windows Vista wówczas, gdy system Windows Vista jest uruchomiony w trybie zmniejszonej funkcjonalności, wykonaj następujące kroki.

Ważne: Jeżeli dodatek SP1 dla systemu Windows Vista zostanie zainstalowany wówczas, gdy system Windows Vista jest uruchomiony w trybie zmniejszonej funkcjonalności, nie można odinstalować dodatku SP1 dla systemu Windows Vista.
  1. Zaloguj się do komputera z systemem Windows Vista.
  2. Po wyświetleniu komunikatu wspomnianego w sekcji „Symptomy” kliknij przycisk Uzyskaj dostęp do komputera z ograniczoną funkcjonalnością.
  3. W programie Internet Explorer wpisz jeden z następujących adresów URL na pasku adresu:

    Aktualizacja dla 32-bitowych wersji systemu Windows Vista64-bitowe wersje systemu Windows Vista
  4. Wykonaj następujące kroki, aby pobrać i zainstalować dodatek SP1 dla systemu Windows Vista.
Uwaga: Po zainstalowaniu dodatku SP1 dla systemu Windows Vista zostanie wyświetlony monit o aktywację systemu Windows Vista. Dostęp do plików, danych i programów nie powinien być jednak ograniczony. To zachowanie występuje tylko po zakończeniu okresu aktywacji. Nie występuje, jeżeli zaszły inne okoliczności związane z nieautentycznym oprogramowaniem.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące trybu zmniejszonej funkcjonalności w systemie Windows Vista, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

925582 Postępowanie w trybie zmniejszonej funkcjonalności w systemie Windows Vista

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu zakończenia trybu zmniejszonej funkcjonalności w systemie Windows Vista, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

925616 Po uruchomieniu systemu Windows Vista jest wyświetlany komunikat o błędzie „Okres aktywacji upłynął”

Właściwości

Identyfikator artykułu: 947874 — ostatni przegląd: 18.05.2009 — zmiana: 1

Opinia