Pakiet językowy nie jest dostępny po kliknięciu przycisku „Wyświetl dostępne aktualizacje” po zainstalowaniu dodatku SP1 dla systemu Windows Vista

Symptomy

Po zainstalowaniu dodatku Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows Vista żadne pakiety językowe nie są dostępne po kliknięciu łącza Wyświetl dostępne aktualizacje w elemencie Windows Update w Panelu sterowania.


Uwaga: Pakiety językowe są dostępne tylko dla systemu Windows Vista Ultimate.

Przyczyna

Dostępne będą dwa wydania dodatku SP1 dla systemu Windows Vista. Pierwsze wydanie dodatku SP 1 dla systemu Windows Vista jest dostępne w następujących językach:
 • angielski
 • francuski
 • niemiecki
 • japoński
 • hiszpański
Drugie wydanie dodatku SP1 dla systemu Windows Vista będzie dostępne w pozostałych 31 językach. Drugie wydanie dodatku SP1 dla systemu Windows Vista zaplanowano na koniec 2008 roku.

Dodatek SP1 dla systemu Windows Vista aktualnie nie jest zgodny ze wszystkimi pakietami językowymi, dlatego użytkownikom korzystającym z pierwszego wydania dodatku SP1 dla systemu Windows Vista nie będą oferowane żadne pakiety językowe z witryny Windows Update aż do udostępnienia drugiego wydania dodatku SP1 dla systemu Windows Vista. Jeżeli konieczne jest zainstalowanie jednego z 5 pakietów językowych wymienionych w tej sekcji, należy zainstalować pakiet językowy przed instalacją dodatku SP1 dla systemu Windows Vista.

Obejście problemu

W celu obejścia tego problemu należy skorzystać z jednej z następujących metod.

Metoda 1: Ponowne sprawdzenie w późniejszym terminie

W celu obejścia tego problemu należy później sprawdzić, czy jest dostępny żądany pakiet językowy. Dodatek SP1 dla systemu Windows Vista będzie dostępny w innych językach pod koniec 2008 roku. Po udostępnieniu drugiego wydania dodatku SP1 dla systemu Windows Vista można zainstalować odpowiedni pakiet językowy.

Metoda 2: Odinstalowanie dodatku SP1 dla systemu Windows Vista

W celu obejścia tego problemu należy odinstalować dodatek SP1 dla systemu Windows Vista. Można ponownie zainstalować dodatek SP1 dla systemu Windows Vista, gdy żądany pakiet językowy będzie dostępny.

Aby odinstalować dodatek SP1 dla systemu Windows Vista, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start przycisk Start , wpisz Panel sterowania w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie kliknij pozycję Panel sterowania na liście Programy.

   Uprawnienie Kontrola konta użytkownika Jeżeli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
 2. Kliknij przycisk Programy.
 3. Kliknij pozycję Programy i funkcje.
 4. Kliknij przycisk Wyświetl zainstalowane aktualizacje.
 5. Kliknij pozycję Dodatek Service Pack dla systemu Microsoft Windows (KB936330), a następnie kliknij przycisk Odinstaluj.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 947875 — ostatni przegląd: 20.05.2008 — zmiana: 1

Opinia