Jak usunąć z komputera z systemem Windows Vista program wykorzystujący luki w zabezpieczeniach aktywacji sterownika OEM i czasomierza prolongaty

WPROWADZENIE

Wszystkie kopie systemu Windows Vista wymagają aktywacji. Jednak programy wykorzystujące luki w zabezpieczeniach aktywacji sterownika OEM i czasomierza prolongaty omijają aktywację produktu. Dlatego też zakłócają standardowe działanie systemu Windows. W tym artykule opisano sposób usuwania z komputera z systemem Windows Vista programów wykorzystujących luki w zabezpieczeniach aktywacji sterownika OEM i czasomierza prolongaty.

Więcej informacji

Ważne: W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane kroki. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w wypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru, edytować go i przywracać w systemach Windows XP i Windows Server 2003

Jak ustalić, czy w systemie znajduje się program wykorzystujący luki w zabezpieczeniach aktywacji

Jeśli w systemie znajdują się programy wykorzystujące luki w zabezpieczeniach aktywacji, system Windows Vista wyświetli okno dialogowe zawierające wykryte programy tego typu. Aby usunąć te programy wykorzystujące luki w zabezpieczeniach aktywacji, należy wykonać kroki opisane w następujących sekcjach.

Przed rozpoczęciem

Przed usunięciem programów wykorzystujących luki w zabezpieczeniach aktywacji należy włączyć opcję Pokaż ukryte pliki i foldery, a następnie wyłączyć opcję Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Na komputerze z systemem Windows Vista kliknij przycisk StartPrzycisk Start , w polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz ciąg Opcje folderów, a następnie na liście Programy kliknij pozycję Opcje folderów.
   Uprawnienie Kontrola konta użytkownika Jeżeli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub o potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
 2. W oknie Opcje folderów kliknij kartę Widok.
 3. W obszarze Ustawienia zaawansowane kliknij pozycję Pokaż ukryte pliki i foldery.
 4. Wyczyść pole wyboru Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego (zalecane).
 5. Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić, że chcesz wyświetlić pliki systemu operacyjnego, a następnie kliknij przycisk OK.
Uwaga: Usunięcie tych programów wykorzystujących luki w zabezpieczeniach aktywacji może spowodować zmianę stanu licencjonowania używanej kopii systemu Windows Vista. Przed usunięciem tych programów wykorzystujących luki w zabezpieczeniach aktywacji należy się upewnić, że jest spełniony jeden z następujących warunków:
 • Uaktualniono komputer do systemu Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1 (SP1).
 • Użytkownik ma prawidłowy kod produktu systemu Windows Vista.

Usuwanie programu wykorzystującego luki w zabezpieczeniach aktywacji sterownika OEM

Uwaga: jeśli system Windows Vista wskazuje, że wykryto program wykorzystujący luki w zabezpieczeniach aktywacji sterownika OEM, a wykonanie poniższych kroków nie umożliwia znalezienia odpowiedniego pliku sterownika lub podklucza rejestru, należy uzyskać i zainstalować oryginalną kopię systemu Windows Vista.


Aby usunąć program wykorzystujący luki w zabezpieczeniach aktywacji sterownika OEM, wykonaj następujące kroki:
 1. Znajdź plik Royal.sys w następującym folderze:
  Dysk:\Windows\System32\drivers
  Uwaga: Dysk reprezentuje dysk, na którym jest zainstalowany system Windows Vista.
 2. Usuń plik Royal.sys.
 3. Ustal, czy w systemie istnieje następujący plik:
  Dysk:\Windows\System32\DRVSTORE\royal_*<wiele liczb>
  Jeśli ten plik istnieje, usuń folder royal_*.
 4. Kliknij przycisk Startprzycisk Start , wpisz regedit w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie kliknij pozycję regedit na liście Programy.

  Uprawnienie Kontrola konta użytkownika Jeżeli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub o potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
 5. Zlokalizuj następujący podklucz rejestru, a następnie kliknij go prawym przyciskiem myszy:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\OemBiosDevice
 6. Kliknij polecenie Usuń, aby usunąć ten podklucz.
 7. Zlokalizuj następujący podklucz rejestru, a następnie kliknij go prawym przyciskiem myszy:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Genuine Advantage\WGAER_M\GenuineInfo
 8. Kliknij polecenie Usuń, aby usunąć ten podklucz.
 9. Zamknij Edytor rejestru.
 10. Ponownie uruchom komputer.

Usuwanie programu wykorzystującego luki w zabezpieczeniach aktywacji czasomierza prolongaty

Uwaga: jeśli system Windows Vista wskazuje, że wykryto program wykorzystujący luki w zabezpieczeniach aktywacji czasomierza prolongaty, a wykonanie poniższych kroków nie umożliwia znalezienia odpowiedniego pliku sterownika lub podklucza rejestru, należy uzyskać i zainstalować oryginalną kopię systemu Windows Vista.
 1. Znajdź plik TimerStop.sys w następującym folderze:
  Dysk:\Windows\System32
  Uwaga: Dysk reprezentuje dysk, na którym jest zainstalowany system Windows Vista.
 2. Usuń plik TimerStop.sys.
 3. Kliknij przycisk Startprzycisk Start , wpisz regedit w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie kliknij pozycję regedit na liście Programy.

  Uprawnienie Kontrola konta użytkownika Jeżeli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub o potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
 4. Zlokalizuj następujący podklucz rejestru, a następnie kliknij go prawym przyciskiem myszy:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TimerStop
 5. Kliknij polecenie Usuń, aby usunąć ten podklucz.
 6. Zlokalizuj następujący podklucz rejestru, a następnie kliknij go prawym przyciskiem myszy:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Genuine Advantage\WGAER_M\GenuineInfo
 7. Kliknij polecenie Usuń, aby usunąć ten podklucz.
 8. Zamknij Edytor rejestru.
 9. Ponownie uruchom komputer.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 948253 — ostatni przegląd: 18.05.2009 — zmiana: 1

Opinia