Jak odinstalować dodatków service Pack dla systemu Windows Vista w ramach rozwiązywania problemów

WPROWADZENIE

Dodatki service Pack dla systemu Windows Vista są ważne aktualizacje dla systemu Windows Vista. Dodatki service Pack dla systemu Windows Vista zawiera wiele aktualizacji, aby zwiększyć niezawodność i funkcjonalność systemu Windows Vista.

Jednak po zainstalowaniu dodatku service pack dla systemu Windows Vista może się zauważyć, że urządzenie sprzętowe lub zainstalowany program działają inaczej. W związku z tym można odinstalować dodatek service pack systemu Windows Vista w ramach rozwiązywania problemów.

W tym artykule opisano zalecane metody odinstalowywania dodatków service Pack dla systemu Windows Vista. Ten artykuł jest dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych użytkowników. Użytkownik może ułatwić sobie wykonanie kroków, jeśli wydrukuje ten artykuł.Po odinstalowaniu dodatku service pack dla systemu Windows Vista, zaleca się że odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web, aby zainstalować najnowsze aktualizacje:

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Aby odinstalować dodatek service pack dla systemu Windows Vista, skorzystaj z następujących metod w kolejności, w jakiej są przedstawione. Po pierwsze należy użyć metody 1.

Metoda 1: Odinstalować za pomocą apletu Programy i funkcje w Panelu sterowania systemu Windows Vista z dodatkiem Service pack

Najprostszym sposobem, aby odinstalować dodatek service pack dla systemu Windows Vista jest użyć apletu Programy i funkcje w Panelu sterowania. Aby odinstalować system Windows Vista z dodatkiem Service pack za pomocą apletu Programy i funkcje w Panelu sterowania, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Startthe Start button , w polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz Appwiz.cpl , a następnie kliknij polecenie Appwiz.cpl na liście Programy .

  User Access Control permission Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
 2. Kliknij przycisk Wyświetl zainstalowane aktualizacje.
 3. Kliknij dodatek service pack, który chcesz odinstalować, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj.

  Jeśli nie widzisz opcji Uninstall dla dodatku service pack systemu Windows Vista na liście, przejdź do metody 2.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć proces odinstalowywania.
Jeśli te kroki pomyślnie odinstalowano system Windows Vista z dodatkiem Service pack i problem został rozwiązany, to koniec pracy.
 • Jeśli te kroki nie należy odinstalowywać systemu Windows Vista z dodatkiem Service pack lub jeśli następujące kroki pomyślnie odinstalować dodatek service pack systemu Windows Vista, ale nie umożliwiają rozwiązania problemu, może zajść potrzeba przywrócenia systemu do poprzedniego stanu. Aby to zrobić, przejdź do metody 2.
 • Jeśli nie chcesz usunąć zmiany wprowadzone od czasu instalacji dodatku service pack, a następnie przywrócić system do poprzedniego stanu, przejdź do metody 3. Metoda 3 jest przeznaczony dla zaawansowanych użytkowników.

Metoda 2: Odinstalować dodatek service pack dla systemu Windows Vista i przywrócić komputer za pomocą narzędzia Przywracanie systemu

Ważne Ta metoda usuwa wszystkie zmiany, które mogły zostać wprowadzone od czasu zainstalowania systemu Windows Vista z dodatkiem Service pack. Jeśli nie chcesz usunąć te ustawienia, przejdź do metody 3.

Jeżeli metoda 1 nie rozwiązała problemu lub jeśli chcesz odinstalować dodatek service pack systemu Windows Vista i przywrócić system do poprzedniego stanu, należy użyć tej metody. Aby usunąć dodatek service pack dla systemu Windows Vista i przywrócić komputer można użyć offline Przywracanie systemu lub narzędzia Przywracanie systemu.

Uwaga Zgodnie z zaleceniami dotyczącymi Użyj przywracania systemu w trybie offline można użyć narzędzia Przywracanie systemu, aby odinstalować dodatek service pack dla systemu Windows Vista.

Uwaga Proces przywracania systemu nie powoduje usunięcia żadne osobiste pliki ani osobiste dane.

Metodzie 2A: Przywracanie systemu w trybie Offline

Tej metody należy użyć wówczas, gdy masz instalacyjny dysk CD systemu Windows Vista lub DVD. Jeśli nie masz dysku instalacyjnego, przejdź do metody 2B.
Wymagania wstępne
Aby użyć przywracania systemu w trybie offline, musi mieć system Windows Vista z dysku CD lub DVD. Ponadto komputer musi skonfigurowany do uruchamiania z dysku CD lub DVD. W niektórych przypadkach należy zmodyfikować ustawienia systemu BIOS na komputerze do konfigurowania komputera do uruchamiania z napędu CD lub DVD. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu konfigurowania komputera do uruchamiania z napędu CD lub DVD zajrzyj do dokumentacji komputera lub skontaktuj się z producentem komputera.

Po pierwsze uruchom komputer z dysku CD. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Włóż dysk CD systemu Windows Vista lub DVD, a następnie ponownie uruchom komputer.
 2. Gdy zostanie wyświetlony następujący komunikat, naciśnij dowolny klawisz:
  Naciśnij dowolny klawisz, aby wykonać rozruch z dysku CD lub DVD.
 3. Ustaw następujące preferencje, a następnie kliknij przycisk Dalej:
  • Język do zainstalowania
  • Format godziny i waluty
  • Klawiatura lub metoda wprowadzania
Następnie należy użyć przywracania systemu w trybie offline do usunięcia dodatku service pack systemu Windows Vista. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij Napraw komputer, wybierz system operacyjny, który chcesz naprawić, jeśli jest to konieczne, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 2. Kliknij pozycję Przywracanie systemu, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 3. Kliknij, aby wybrać punkt przywracania, który pasuje do daty instalacji dodatku service pack. Punkt przywracania będzie oznaczony etykietą zainstalować: Windows Update lub zainstalować: dodatek Service Pack dla systemu Windows Vista w wersji < >.
 4. Potwierdź dysk twardy, który chcesz przywrócić, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. Kliknij przycisk Zakończ, a następnie, gdy zostanie wyświetlony monit, kliknij przycisk Tak .
 6. Po zakończeniu procesu przywracania kliknij przycisk Uruchom ponownie ponownie, aby ponownie uruchomić komputer.
 7. Po ponownym uruchomieniu komputera, kliknij przycisk Zamknij , aby potwierdzić, że proces przywracania systemu zostało zakończone pomyślnie.
Jeśli te kroki pomyślnie odinstalować dodatek service pack systemu Windows Vista i przywrócić komputer, po zakończeniu. Jeśli te kroki nie należy odinstalowywać systemu Windows Vista z dodatkiem Service pack lub jeśli następujące kroki pomyślnie odinstalować dodatek service pack systemu Windows Vista, ale nie rozwiąże problemu, przejdź do sekcji "Następne kroki", aby uzyskać informacje o tym, jak się z pomocą techniczną.

Metoda 2B: Przywracanie systemu w systemie Windows Vista

Metoda ta jest używana, jeśli nie masz instalacyjny dysk CD systemu Windows Vista lub DVD.

Ważne Przed użyciem przywracania systemu upewnij się, że ponownym uruchomieniu komputera co najmniej jeden raz od momentu instalacji systemu Windows Vista z dodatkiem Service pack. Ponowne uruchomienie komputera, pozwalają na wszystkie pozostałe procesy obsługi zakończyć.

Aby użyć przywracania systemu w systemie Windows Vista, aby usunąć dodatek service pack systemu Windows Vista, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Startthe Start button , w polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz rstrui , a następnie kliknij rstrui na liście Programy .

  User Access Control permission Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
 2. W oknie Przywracanie plików i ustawień systemowych kliknij przycisk Dalej.
 3. W oknie Wybierz punkt przywracania kliknij punkt przywracania, który pasuje do daty instalacji dodatku service pack systemu Windows Vista, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga Punkt przywracania będzie oznaczony etykietą zainstalować: Windows Update lub zainstalować: dodatek Service Pack dla systemu Windows Vista w wersji < >.
 4. Sprawdź punkt przywracania, który chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
Jeśli te kroki pomyślnie odinstalować dodatek service pack systemu Windows Vista i przywrócić komputer, po zakończeniu. Jeśli te kroki nie należy odinstalowywać systemu Windows Vista z dodatkiem Service pack lub jeśli następujące kroki pomyślnie odinstalować dodatek service pack systemu Windows Vista, ale nie rozwiąże problemu, przejdź do sekcji "Następne kroki", aby uzyskać informacje o tym, jak się z pomocą techniczną.

Metoda 3: Odinstaluj system Windows Vista z dodatkiem Service pack z wiersza polecenia

UwagaJeśli użyto Kreatora oczyszczania dysku, może go usunąć niektóre pliki tymczasowe instalacji, które są potrzebne do odinstalowania systemu Windows Vista z dodatkiem Service pack. Jeśli tak się stanie, Metoda ta może nie działać dla Ciebie i należy przejść do metody 2.

Ta sekcja jest przeznaczona dla zaawansowanych użytkowników. Tej metody należy użyć, jeśli są uruchomione wstępną wersję systemu Windows Vista z dodatkiem Service pack lub jeśli nie widzisz opcji dezinstalacji dla systemu Windows Vista service pack z listy w oknie Programy i funkcje . Jeśli nie widzisz opcja odinstalowania dodatku service pack systemu Windows Vista, nadal można odinstalować dodatek service pack w wierszu polecenia. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Otwórz podwyższone okna wiersza polecenia. Aby to zrobić, kliknij polecenie Uruchomthe Start button , w polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz polecenie , kliknij prawym przyciskiem myszy wiersza polecenia, a następnie kliknij Uruchom jako administrator.

 2. Stosownie do wersji usługi systemu Windows Vista, który chcesz odinstalować, uruchom następujące polecenie:
  • Dla systemu Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1:
   C:\temp\Windows6.0-KB936330-X86.exe /x:C:\temp
   UwagaTo polecenie zakłada, że folder Windows6.0-KB936330.exe znajduje się w folderze C:\Temp
  • Dla systemu Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2:
   C:\temp\Windows6.0-KB948465-NNN.exe /x:C:\temp
   W tym poleceniu NNN reprezentuje, x86, x64 lub IA-64.
   UwagaTo polecenie zakłada, że folder Windows6.0-KB948465-X86.exe znajduje się w folderze C:\Temp.
 3. Należy utworzyć w środowisku izolowanym, zanim będzie można kontynuować do kroku 4. Pomaga to bezpiecznie uruchamiać program niezaufanych. Aby utworzyć obszaru izolowanego, wpisz md obszaru izolowanego.

 4. Aby usunąć dodatek service pack dla systemu Windows Vista, wpisz lub skopiuj i wklej następujące polecenie odpowiednie dla wersji usługi systemu Windows Vista, który chcesz odinstalować::
  • Dla systemu Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1
   Start /w pkgmgr.exe /m:c:\temp\Windows6.0-KB936330-X86.cab /up /s:sandbox
  • Dla systemu Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2
   Start /w pkgmgr.exe /m:c:\temp\Windows6.0-KB948465-NNN.cab /up /s:sandbox.
   W tym poleceniu NNN reprezentuje, x86, x64 lub IA-64.
 5. Po zakończeniu pracy Pkgmgr.exe monit o ponowne uruchomienie komputera w celu ukończenia procesu dezinstalacji.
Jeśli te kroki pomyślnie odinstalować system Windows Vista z dodatkiem Service pack i problem został rozwiązany, to koniec pracy. Jeśli te kroki nie należy odinstalowywać systemu Windows Vista z dodatkiem Service pack lub jeśli następujące kroki odinstalować dodatek service pack, ale problem nie został rozwiązany, należy przywrócić system do poprzedniego stanu. Aby to zrobić, przejdź do metody 3.

ZNANE PROBLEMY

 • Problem

  Można odinstalować dodatek service pack dla systemu Windows Vista, jeśli ścieżka wbem nie jest obecny w zmiennej środowiskowej PATH .  Rozwiązanie

  Aby rozwiązać ten problem, należy dodać %systemroot%\system32\wbem do zmiennej środowiskowej PATH . Aby zrobić to wykonaj następujące kroki:

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  2. Na karcie Zaawansowane kliknij przycisk Zmienne środowiskowe.
  3. W obszarze Zmienne systemowe kliknij dwukrotnie zmienną środowiskową PATH .
  4. Wpisz następujący tekst na końcu pola tekstowego wartość zmiennej :
   ;%SystemRoot%\System32\wbem
   Uwaga Nie wolno usuwać istniejące zmienne systemowe.
  5. Kliknij trzy razy przycisk OK , aby zamknąć okno Właściwości systemu.
 • Problem

  Nie można odinstalować dodatek service pack dla systemu Windows Vista, jeśli komputer ma bardzo mało wolnego miejsca na dysku.  Rozwiązanie

  Aby rozwiązać ten problem, należy użyć Kreatora oczyszczania dysku do czyszczenia dysku twardego.
  1. Kliknij przycisk StartStart button , w polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz Oczyszczanie dysku , a następnie kliknij Oczyszczanie dysku na liście Programy .
  2. Postępuj zgodnie z instrukcjami.

Powiązane artykuły

Znaczące zmiany w systemie Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 i Windows Vista z dodatkiem SP2 odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 948537 — ostatni przegląd: 17.02.2017 — zmiana: 2

Opinia