Aktualizacje i poprawki dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.0

WPROWADZENIE

W tym artykule znajduje się lista wszystkich aktualizacji i poprawek dostępnych dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Więcej informacji

Najnowszy pakiet zbiorczy aktualizacji dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.0

W poniższej tabeli wymieniono najnowszy pakiet zbiorczy aktualizacji dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.0. Pakiet zbiorczy aktualizacji zawiera wszystkie poprawki opublikowane do dystrybucji ograniczonej. Pakiet zbiorczy aktualizacji zawiera też wszystkie wcześniejsze pakiety aktualizacji.

Numer artykułuTytuł artykułuData wydania
2028381Dostępny jest pakiet zbiorczy aktualizacji 12 dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.029 lipca 2010

Aktualizacje do dystrybucji ogólnejW poniższej tabeli wymieniono aktualizacje opublikowane do dystrybucji ogólnej. Aby wyświetlić konkretny artykuł skojarzony z aktualizacją, kliknij wymienione w tabeli łącze do artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Aby pobrać jedną lub więcej aktualizacji wymienionych w tym artykule, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Numer artykułuTytuł artykułuData wydania
948917 Jak uzyskać aktualizacje instalacji programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 28 lutego 2008
948593 Komunikat o błędzie podczas instalowania serwera Microsoft Dynamics CRM 4.0: „Microsoft.Crm.CrmArgumentException: Nieprawidłowa nazwa domeny. Nazwa domeny jest nieprawidłowa lub nieosiągalna” 28 lutego 2008
948041 Aktualizacja plików Pomocy dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 została wydana 7 marca 20087 marca 2008
955921 Aktualizacja plików Pomocy dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 została wydana 26 września 2008 (955921)26 września 2008
952858 Dostępny jest pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.024 listopada 2008
959419 Dostępny jest pakiet zbiorczy aktualizacji 2 dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.015 stycznia 2009
961768 Dostępny jest pakiet zbiorczy aktualizacji 3 dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.012 marca 2009
968176 Dostępny jest pakiet zbiorczy aktualizacji 4 dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.07 maja 2009
970141 Dostępny jest pakiet zbiorczy aktualizacji 5 dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.02 lipca 2009
970148 Dostępny jest pakiet zbiorczy aktualizacji 6 dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.027 sierpnia 2009
971782 Dostępny jest pakiet zbiorczy aktualizacji 7 dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.022 października 2009
975995 Dostępny jest pakiet zbiorczy aktualizacji 8 dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.017 grudnia 2009
977650 Dostępny jest pakiet zbiorczy aktualizacji 9 dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.011 lutego 2010
979347 Dostępny jest pakiet zbiorczy aktualizacji 10 dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.08 kwietnia 2010
981328Dostępny jest pakiet zbiorczy aktualizacji 11 dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.03 czerwca 2010

Poprawki o dystrybucji ograniczonej

W poniższej tabeli wymieniono poprawki dla programu Microsoft Dynamics CRM opublikowane do dystrybucji ograniczonej. Poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w skojarzonym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Aby uzyskać poprawkę, należy kliknąć numer artykułu w celu uzyskania dostępu do łącza do pomocy technicznej firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej firmy Microsoft oraz informacje o kosztach związanych ze świadczeniem pomocy, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Numer artykułuTytuł artykułuData wydania
946649 Komunikat o błędzie podczas pobierania schematów CRM z usługi sieci Web CRM 4.0: „401 Bez autoryzacji”14 lutego 2008
948045 Program Outlook przestaje odpowiadać podczas śledzenia kontaktu programu Outlook w kliencie Microsoft Dynamics CRM 4.0 dla programu Outlook5 marca 2008
948035 POPRAWKA: Brak przycisków Nowy rekord i Dodaj istniejący rekord w programie Microsoft Dynamics CRM 4.012 marca 2008
948876 Program Internet Explorer przestaje odpowiadać podczas zapisywania lub wysyłania wiadomości e-mail o dużej treści za pomocą klienta sieci Web programu Microsoft Dynamics CRM 4.012 marca 2008
949141 Komunikat o błędzie po utworzeniu terminu w kliencie Microsoft Dynamics CRM 4.0 dla programu Outlook i kliknięciu pozycji Wyświetl w programie CRM: „Przynajmniej dla jednego adresata nie można rozpoznać rekordu w systemie”12 marca 2008
948005 Po zmodyfikowaniu kroku w regule przepływu pracy w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 nie jest wyzwalany kod zdarzenia PrzyZapisie bądź PrzyZaładowaniu12 marca 2008
948155 Dla niektórych stref czasowych w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 data lub godzina może nie być konwertowana na czas UTC w bazie danych13 marca 2008
947860 POPRAWKA: Błąd podczas używania komunikatów odpowiedzi obiektu SetStateEmailRequest do ustawiania wiadomości e-mail jako ukończonych w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0: „Wyjątek Crm: komunikat: nadawca określonego typu nie jest obsługiwany”13 marca 2008
948008 Po zmianie użytkownika w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 nowe kolejne działanie jest nadal własnością pierwotnego użytkownika13 marca 2008
948157 Komunikat o błędzie podczas tworzenia nowego lub otwierania istniejącego rekordu w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0: „Nieprawidłowy argument”16 marca 2008
948002 Niepoprawne godziny rozpoczęcia i zakończenia w przepływach pracy dla rekordu obiektu w programie Microsoft Dynamics CRM 4.017 marca 2008
948122 Kolekcja zainstalowanych zlokalizowanych etykiet jest nieprawidłowa w przypadku pobrania jej za pomocą usługi sieci Web metadanych programu Microsoft Dynamics CRM 4.019 marca 2008
947401 Komunikat o błędzie podczas importowania dostosowań do innej organizacji programu Microsoft Dynamics CRM 4.0: „Długość identyfikatorów nie może przekraczać 50 znaków”19 marca 2008
949086 Zwracanie komunikatów o synchronizacji programu Outlook podczas wyświetlania folderu udostępnionego kalendarza lub kontaktów w kliencie Microsoft Dynamics CRM 4.0 dla programu Outlook1 kwietnia 2008
951179 Komunikat o błędzie przy przechodzeniu w tryb offline w kliencie Microsoft Dynamics CRM 4.0 dla programu Outlook z dostępem w trybie offline: „Błąd przenoszenia danych dla obiektu”
6 kwietnia 2008
949569 Funkcja wykrywania duplikatów nie wykrywa zduplikowanych rekordów w przypadku używania przedaktualizacyjnego zestawu dodatku plug-in w procesie aktualizacji w programie Microsoft Dynamics CRM 4.017 kwietnia 2008
948121 Program Outlook może przestać odpowiadać po zakończeniu programu Outlook albo przejściu w tryb offline lub online w kliencie Microsoft Dynamics CRM 4.0 dla programu Outlook17 kwietnia 2008
951180 Błąd podczas uaktualniania programu Microsoft Dynamics CRM 3.0 do programu Microsoft Dynamics CRM 4.0: „Błąd akcji Microsoft.Crm.setup.Server.DeleteHotFixesAction. Odwołanie do obiektu nie jest ustawione na wystąpienie obiektu” 25 kwietnia 2008
948746 Komunikat o błędzie podczas wykonywania dodatku plug-in dla niedomyślnego wystąpienia organizacji w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0: „Błąd żądania ze stanem HTTP 401 Bez autoryzacji”27 kwietnia 2008
948298 Lista rekordów w oknie dialogowym Wyszukiwanie rekordów nie jest filtrowana według nowego kontaktu w programie Microsoft Dynamics CRM 4.027 kwietnia 2008
948629 Komunikat o błędzie przy przechodzeniu w tryb offline w kliencie Microsoft Dynamics CRM 4.0 dla programu Outlook z dostępem w trybie offline: Błąd przenoszenia danych dla obiektu „Zestaw dodatku plug-in” podczas akcji Wstaw, numer wiersza=[numer] 27 kwietnia 2008
948172 Komunikat o błędzie podczas usuwania elementu z kolejki w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0: „Rekord niedostępny”3 maja 2008
948588 Komunikat o błędzie podczas importowania dostosowań w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0: „Błąd: operacja zbiorcza: nieprawidłowy argument” 4 maja 2008
951884 Usługa Microsoft.crm.Application.Hoster.exe przestaje działać po uruchomieniu klienta Microsoft Dynamics CRM 4.0 dla programu Outlook z dostępem w trybie offline5 maja 2008
950229 Komunikat o błędzie podczas próby dodania produktu do szansy sprzedaży w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0: „Wystąpił błąd podczas kalkulacji cen pozycji szczegółowej”6 maja 2008
949347 Przyciski przenoszenia w górę i w dół są niedostępne po otwarciu strony atrybutu dla atrybutu typu bit w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 6 maja 2008
949925 Sprawa serwisowa nie jest przypisywana do użytkownika po kliknięciu pozycji Przypisz w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 12 maja 2008
952945 Na karcie Prywatność na stronie Ustawianie opcji osobistych brakuje łącza do zasad zachowania poufności informacji związanych z raportowaniem błędów w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 12 maja 2008
951718 Komunikaty o błędach skryptów podczas przeglądania stron w folderze Microsoft Dynamics CRM w kliencie Microsoft Dynamics CRM 4.0 dla programu Outlook15 maja 2008
948604 Błąd podczas próby zapewnienia obsługi administracyjnej języka w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0: Nie można wstawić wiersza klucza zduplikowanego w obiekcie „dbo.LocalizedLabel” z unikatowym indeksem „ndx_LocalizedLabel_ForSingleSelect” 19 maja 2008
952724 Nie można wyświetlić żadnych wiadomości e-mail w folderach po zainstalowaniu klienta lokalnego Microsoft Dynamics CRM 4.0 dla programu Outlook 19 maja 2008
951301 Błąd przy przechodzeniu w tryb offline w kliencie Microsoft Dynamics CRM dla programu Microsoft Office Outlook z dostępem w trybie offline: „Wystąpił błąd serwera SQL. Ponów próbę wykonania tej akcji z powodu skonfigurowanego kaskadowania” 29 maja 2008
947978 Niektóre zmienne ciągów nie są przekazywane do niestandardowego formularza sieci Web po ustawieniu niestandardowej strony sieci Web jako domyślnej strony głównej w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 29 maja 2008
951206 Instrukcja FetchXML zawierająca instrukcję <Link-Entity> może zwracać niepoprawne lub puste dane w programie Microsoft Dynamics CRM 4.029 maja 2008
953185 Funkcja wznawiania nie działa zgodnie z oczekiwaniami w przypadku uruchamiania jej dla zadania aktualizacji stanów kontraktów w tureckiej wersji programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 29 maja 2008
950202 Przetłumaczone etykiety znikają po dodaniu nowej wartości do pola listy wyboru atrybutu dla obiektu w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 3 czerwca 2008
951477 Komunikat o błędzie podczas uruchamiania funkcji Wyślij bezpośrednią pocztę e-mail za pomocą kwerendy zdefiniowanej przez użytkownika w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0: „Nie masz dostępu do rekordu lub rekord nie istnieje” 3 czerwca 2008
949719 Komunikat o błędzie podczas śledzenia odebranej lub wysyłania śledzonej wiadomości e-mail w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0: „Podczas awansowania tego elementu do programu Microsoft Dynamics CRM wystąpił błąd” 5 czerwca 2008
947818 Na karcie Zależności niepowiązane ze zdarzeniami w oknie dialogowym Właściwości formularza pojawia się pole bez nazwy po utworzeniu nowego obiektu niestandardowego w programie Microsoft Dynamics CRM 4.05 czerwca 2008
950006 Działanie e-mail nie jest dodawane do sprawy po przekonwertowaniu go na sprawę w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 5 czerwca 2008
952925 Komunikat o błędzie podczas próby dodania użytkownika do programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 z zaufanej domeny: „Wystąpił błąd. Ponów próbę wykonania tej akcji” 9 czerwca 2008
951274 Komunikat o błędzie podczas próby zaimportowania organizacji do programu Microsoft Dynamics CRM 4.0: „Wyjątek System.DirectoryServices.DirectoryServicesCOMException (0x80072030): Nie ma takiego obiektu na serwerze” 9 czerwca 2008
950414 Komunikat o błędzie podczas awansowania wiadomości e-mail w kliencie programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 dla programu Outlook: „Wystąpił błąd podczas awansowania wiadomości e-mail w programie Microsoft CRM” 9 czerwca 2008
951502 Nie można otworzyć wiadomości e-mail wysłanej przez użytkownika programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 16 czerwca 2008
951919 Reguła przepływu pracy nie jest kontynuowana nawet w przypadku spełnienia warunków oczekiwania w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 17 czerwca 2008
951197 Pole ModifiedBy rekordu jest ustawiane automatycznie po włączeniu lub wyłączeniu użytkownika w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0 18 czerwca 2008
952149 Etykiety Mężczyzna i Kobieta są nieprawidłowo przetłumaczone w czeskiej wersji programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 (952149) 18 czerwca 2008
950542 Synchroniczne dodatki plug-in nie reagują na zdarzenia wyzwalane w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 19 czerwca 2008
949068 Pole Dotyczy w działaniu e-mail nie zawiera wartości w przypadku użycia szablonu zawierającego pole Dotyczy w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 21 czerwca 2008
952018 Dostawca POP3 dostarcza setki kopii tych samych wiadomości e-mail do bazy danych programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 24 czerwca 2008
950374 Po otwarciu strony podglądu dla działania tekst jest wyświetlany w jednym wierszu w programie Microsoft Dynamics CRM 4.016 lipca 2008
955049 Komunikat o błędzie przy przechodzeniu w tryb offline w kliencie Microsoft Dynamics CRM 4.0 dla programu Outlook: Błąd przenoszenia danych dla obiektu „Zapisany widok” podczas akcji Wstaw, numer wiersza=1316 lipca 2008
952019 Usługa programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-Mail Router przestaje przetwarzać wiadomości e-mail po upływie określonego czasu16 lipca 2008
951711 Aktualizacja dotycząca zmian czasu letniego w 2008 roku w Izraelu jest dostępna dla programu Microsoft Dynamics CRM 3.0 oraz dla klienta Microsoft Dynamics CRM 3.0 dla programu Outlook21 lipca 2008
951098 Niepoprawne dane w widoku roku w widoku minikalendarza w przypadku zaznaczenia pola wyboru Pokaż numer tygodnia w widokach kalendarza w formularzu Opcje regionalne klienta — opcje osobiste w programie Microsoft Dynamics CRM 4.023 lipca 2008
948843 Niska wydajność podczas uruchamiania lub edytowania przepływów pracy w programie Microsoft Dynamics CRM 4.024 lipca 2008
950175 Do czasu załadowania wszystkich dodatków programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 nie można korzystać z programu Outlook zgodnie z oczekiwaniami25 lipca 2008
952815 Komunikat o błędzie podczas uruchamiania kwerendy szukania zaawansowanego w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0: Szczegóły nieobsłużonego błędu programu Microsoft CRM: błąd serwera w aplikacji „/”25 lipca 2008
950088 Po otwarciu klienta Microsoft Dynamics CRM 4.0 dla programu Outlook nie są wysyłane wiadomości e-mail z programu Outlook Web Access lub Outlook Mobile Access albo przy użyciu reguł programu Outlook28 lipca 2008
948126 W oknie wyszukiwania relacji klienta nie są wyświetlane wszystkie przepływy pracy w programie Microsoft Dynamics CRM 4.01 sierpnia 2008
951538 Niepoprawna wartość Rzeczywisty koniec w widoku Moje odebrane wiadomości e-mail na liście działań typu e-mail w programie Microsoft Dynamics CRM 4.01 sierpnia 2008
951174 Zawartość karty notatek może nie być wyświetlana po kliknięciu tej karty na stronie obiektu w programie Microsoft Dynamics CRM 4.013 sierpnia 2008
952547 W przypadku rozwinięcia sekcji podglądu rekordu rekord jest przenoszony na dół obszaru siatki w programie Microsoft Dynamics CRM 4.013 sierpnia 2008
950886 Błąd uruchamiania kreatora raportu lub działania importu zbiorczego w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0: „Zalogowany użytkownik nie ma uprawnień zabezpieczeń odpowiednich do wyświetlenia tych rekordów lub wykonania określonej akcji”13 sierpnia 2008
950154 Komunikat o błędzie podczas zmieniania pola Konto nadrzędne w formularzu szansy sprzedaży w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0: „Brak atrybutu”14 sierpnia 2008
954498 Lista marketingowa nadal zawiera członków przeznaczonych do usunięcia w przypadku kliknięcia pozycji Aktualizuj listę marketingową na stronie Zarządzanie członkami w programie Microsoft Dynamics CRM 4.014 sierpnia 2008
954800 Program Outlook przestaje odpowiadać po otwarciu lub zamknięciu wiadomości e-mail, odpowiedzeniu na nią bądź przesłaniu jej dalej w kliencie Microsoft Dynamics CRM 4.0 dla programu Outlook14 sierpnia 2008
952115 Brak zawartości w polach wartości dynamicznych w przypadku wysyłania bezpośredniej wiadomości e-mail za pomocą szablonu e-mail w programie Microsoft Dynamics CRM 4.014 sierpnia 2008
950374 Po otwarciu strony podglądu dla działania tekst jest wyświetlany w jednym wierszu w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 16 lipca 2008
955049 Komunikat o błędzie przy przechodzeniu w tryb offline w kliencie Microsoft Dynamics CRM 4.0 dla programu Outlook: Błąd przenoszenia danych dla obiektu „Zapisany widok” podczas akcji Wstaw, numer wiersza=13 16 lipca 2008
952019 Usługa programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-Mail Router przestaje przetwarzać wiadomości e-mail po upływie określonego czasu 16 lipca 2008
951711 Aktualizacja dotycząca zmian czasu letniego w 2008 roku w Izraelu jest dostępna dla programu Microsoft Dynamics CRM 3.0 oraz dla klienta Microsoft Dynamics CRM 3.0 dla programu Outlook 21 lipca 2008
951098 Niepoprawne dane w widoku roku w widoku minikalendarza w przypadku zaznaczenia pola wyboru Pokaż numer tygodnia w widokach kalendarza w formularzu Opcje regionalne klienta — opcje osobiste w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 23 lipca 2008
948126 W oknie wyszukiwania relacji klienta nie są wyświetlane wszystkie przepływy pracy w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 24 lipca 2008
948843 Niska wydajność podczas uruchamiania lub edytowania przepływów pracy w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 24 lipca 2008
950175 Do czasu załadowania wszystkich dodatków programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 nie można korzystać z programu Outlook zgodnie z oczekiwaniami 25 lipca 2008
952815 Komunikat o błędzie podczas uruchamiania kwerendy szukania zaawansowanego w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0: Szczegóły nieobsłużonego błędu programu Microsoft CRM: błąd serwera w aplikacji „/” 25 lipca 2008
951538 Niepoprawna wartość Rzeczywisty koniec w widoku Moje odebrane wiadomości e-mail na liście działań typu e-mail w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 25 lipca 2008
950088 Po otwarciu klienta Microsoft Dynamics CRM 4.0 dla programu Outlook nie są wysyłane wiadomości e-mail z programu Outlook Web Access lub Outlook Mobile Access albo przy użyciu reguł programu Outlook 28 lipca 2008
951174 Zawartość karty notatek może nie być wyświetlana po kliknięciu tej karty na stronie obiektu w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 13 sierpnia 2008
952547 W przypadku rozwinięcia sekcji podglądu rekordu rekord jest przenoszony na dół obszaru siatki w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 13 sierpnia 2008
950886 Błąd uruchamiania kreatora raportu lub działania importu zbiorczego w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0: „Zalogowany użytkownik nie ma uprawnień zabezpieczeń odpowiednich do wyświetlenia tych rekordów lub wykonania określonej akcji” 13 sierpnia 2008
950154 Komunikat o błędzie podczas zmieniania pola Konto nadrzędne w formularzu szansy sprzedaży w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0: „Brak atrybutu” 14 sierpnia 2008
954498 Lista marketingowa nadal zawiera członków przeznaczonych do usunięcia w przypadku kliknięcia pozycji Aktualizuj listę marketingową na stronie Zarządzanie członkami w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 14 sierpnia 2008
954800 Program Microsoft Outlook przestaje odpowiadać po otwarciu lub zamknięciu wiadomości e-mail, odpowiedzeniu na nią bądź przesłaniu jej dalej w kliencie Microsoft Dynamics CRM 4.0 dla programu Outlook 14 sierpnia 2008
952115 Brak zawartości w polach wartości dynamicznych w przypadku wysyłania bezpośredniej wiadomości e-mail za pomocą szablonu e-mail w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 14 sierpnia 2008
952601 Błąd podczas wykonywania przez instalatora programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 testu w Kreatorze diagnostyki środowiska: „Błąd| Sprawdzanie FullTextRunningValidator: błąd: nie można odnaleźć usługi msftesql na komputerze [nazwa_komputera]” 15 sierpnia 2008
952602 Komunikat o błędzie podczas próby zainstalowania programu Microsoft Dynamics CRM Data Connector dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.0: „Nie można sprawdzić poprawności instalacji serwera raportów usług SQL Server Reporting Services” 15 sierpnia 2008
951252 Jedno lub więcej dostosowań w raporcie może zostać nieoczekiwanie usuniętych w przypadku zmodyfikowania go za pomocą kreatora raportów w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 15 sierpnia 2008
950490 Komunikat o błędzie podczas uaktualniania reguł przepływu pracy z programu Microsoft Dynamics CRM 3.0 do programu Microsoft Dynamics CRM 4.0: „System.OutOfMemoryException” 21 sierpnia 2008
949732 Nieoczekiwane przywracanie wartości domyślnej w polu typu bit po uruchomieniu reguły przepływu pracy w celu zaktualizowania innych pól rekordu w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 29 sierpnia 2008
951300 Funkcja wyszukiwania pełnotekstowego nie może znaleźć artykułów z bazy wiedzy Microsoft KB i nie można ustawić stanu wygaśnięcia dla niektórych kontraktów podczas uruchamiania Menedżera wdrażania programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 3 września 2008
951849 Komunikat o błędzie podczas uruchamiania usługi programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail Router na komputerze z procesorami wielordzeniowymi: „Element o tym samym kluczu został już dodany” 4 września 2008
947278 Komunikat o błędzie podczas próby zainstalowania programu Microsoft Dynamics CRM Connector dla usług SSRS: „Błąd Microsoft.Crm.Setup.SrsDataConnector.AddSrsAspNetAccountToPrivReportingGroupAction” 4 września 2008
951268 Nieoczekiwana zmiana separatora dziesiętnego określonego w ustawieniach użytkownika nieangielskojęzycznej wersji programu Microsoft Dynamics CRM 3.0 po uaktualnieniu do programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 8 września 2008
956720 Nieoczekiwane zmienianie zaplanowanego terminu działania na godzinę 12:00 po określeniu czasu odłożenia lub odrzucenia działania w przypomnieniu w kliencie Microsoft Dynamics CRM 4.0 dla programu Outlook 9 września 2008
948043 Nie można zaimportować dostosowań z uaktualnionego systemu Microsoft Dynamics CRM 4.0 do innego, również uaktualnionego systemu Microsoft Dynamics CRM 4.0 9 września 2008
954916 Komunikat o błędzie podczas drukowania działania w widoku działań w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0: „Błąd: nie zdefiniowano LOCID_UI_DIR” 9 września 2008
951319 Zwracanie komunikatów o błędach podczas tworzenia terminu w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 9 września 2008
952673 Komunikat o błędzie podczas próby otwarcia widoku kalendarza w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0: „Nieprawidłowy typ adresata rejestrowania zdarzeń w dzienniku” 10 września 2008
952576 Klasa RetrieveTeamsSystemUserResponse nie zwraca wszystkich atrybutów w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 10 września 2008
953906 Aktualizacja dotycząca zmian stref czasowych i czasu letniego jest dostępna dla programu Microsoft Dynamics CRM 3.0 oraz dla klienta Microsoft Dynamics CRM 3.0 dla programu Microsoft Office Outlook 18 września 2008
954351 Komunikat o błędzie podczas próby wyświetlenia daty w widoku kalendarza w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0: „Error de servidor en la aplicación '/'” 25 września 2008
956869 Komunikat o błędzie podczas tworzenia nowej lub importowania organizacji w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0: „Nie można odnaleźć usługi msftesql na komputerze [nazwa_komputera]” 26 września 2008
948770 Program Microsoft Dynamics CRM 4.0 może zostać nieoczekiwanie zamknięty po kliknięciu przycisku wyszukiwania w polu typu klienta wyzwalającym zdarzenie PrzyZmianie 26 września 2008
956129 Komunikat o błędzie podczas próby zapisania terminu, awansowania wiadomości e-mail lub uruchomienia routera poczty e-mail w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 7 października 2008
952046 Klient Microsoft Dynamics CRM 4.0 dla programu Outlook może przestać odpowiadać, jeśli na komputerze zainstalowane są też inne dodatki programu Outlook 7 października 2008
955056 Funkcja korespondencji seryjnej w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 niepoprawnie przekazuje znaki specjalne do programu Microsoft Word 14 października 2008
953905 Aktualizacja dotycząca zmian stref czasowych i czasu letniego jest dostępna dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 oraz dla klienta Microsoft Dynamics CRM 4.0 dla programu Microsoft Office Outlook 15 października 2008
948530 Aktualizacja programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 nie zmienia bazy danych programu Microsoft Dynamics CRM w przypadku zainstalowania pakietu MUI na komputerze z programem Microsoft Dynamics CRM 4.0 17 października 2008
957701 Przepływ pracy pozostaje w stanie W toku lub Oczekiwanie w przypadku uruchomienia go w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 21 października 2008
951549 Komunikat o błędzie podczas próby usunięcia menedżera z użytkownika w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0: „Wystąpił błąd” 22 października 2008
953284 Po wysłaniu wiadomości e-mail w kliencie Microsoft Dynamics CRM 4.0 dla programu Outlook pozostaje ona w folderze W toku w kolejce Moja praca 22 października 2008
953340 Wiadomości e-mail od użytkownika programu CRM do kolejki nie są dostarczane w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 22 października 2008
952979 Komunikat o błędzie podczas wyświetlania zapisanych widoków za pomocą funkcji szukania zaawansowanego w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0: „Wystąpił błąd podczas wyświetlania tego połączonego obiektu” 22 października 2008
950521 Po dwukrotnym kliknięciu w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 adresu URL zawierającego japoński lub chiński symbol znacznika otwierana jest angielskojęzyczna strona MSN Money w sieci Web 22 października 2008
953099 Nieoczekiwane wyzwalanie przepływu pracy w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 22 października 2008
954811 Długie oczekiwanie na otwarcie Menedżera wdrażania programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 na serwerze Microsoft Dynamics CRM 4.0 23 października 2008
950430 Formularz programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 można przesłać nawet w przypadku, gdy wymagane pole odnośnika nie zawiera prawidłowej wartości 23 października 2008
950475 Wartość przyczyny stanu rekordu terminu jest zmieniana na domyślną po uruchomieniu funkcji odrzucania w śledzonym przypomnieniu kalendarza programu Outlook w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 23 października 2008
951309 Etykiety nie są przetłumaczone zgodnie z oczekiwaniami po zaimportowaniu etykiet do programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 23 października 2008
954549 Internetowe wiadomości e-mail z niebezpiecznymi lub niedrukowalnymi znakami w temacie są wysyłane bezp. do skrzynki pocztowej przesyłania dalej progr. Microsoft Dynamics CRM w przypadku używania klienta Microsoft Dynamics CRM 4.0 dla progr. Outlook 23 października 2008
954256 Komunikat o błędzie podczas planowania działania usługi uwzględniającego sprzęt lub urządzenie w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0: „Przynajmniej jeden adresat nie ma adresu e-mail lub jego adres jest oznaczony jako niedozwolony” 23 października 2008
957788 Komunikat o błędzie podczas próby otwarcia działania opartego na obiekcie ActivityPointer w raporcie niestandardowym w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0: „4200 nie jest znanym typem obiektu” 24 października 2008
951640 Komunikat o błędzie podczas wyświetlania przepływu pracy w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0: „Żądany rekord nie został znaleziony lub nie masz wystarczających uprawnień, aby go wyświetlić” 27 października 2008
956757 Nie można zaimportować ról zabezpieczeń z organizacji uaktualnionej do organizacji nieuaktualnionej w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 27 października 2008
954917 Nie można utworzyć kolejnego działania w przypadku ustawienia kolejki w polu Przypisz do w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 27 października 2008
953291 Nie można zatrzymać fokusu w polu za pomocą funkcji SetFocus() w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 27 października 2008
952733 Zmiany w filtrze danych kontaktów nie są synchronizowane z kontaktami programu Outlook użytkownika w kliencie Microsoft Dynamics CRM 4.0 dla programu Microsoft Office Outlook 27 października 2008
951065 Komunikat o błędzie podczas próby dodania kontaktów do listy marketingowej za pomocą funkcji szukania zaawansowanego w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0: „Wystąpił błąd” 27 października 2008
955247 Komunikat o błędzie podczas próby zamknięcia szansy sprzedaży w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0: Wystąpił błąd sprawdzania poprawności. Długość atrybutu „subject” obiektu „opportunityclose” przekracza maksymalną dozwoloną długość: 100 27 października 2008
955745 Komunikat o błędzie podczas próby skonfigurowania klienta Microsoft Dynamics CRM 4.0 dla programu Outlook: „Ta implementacja nie jest częścią algorytmów kryptograficznych o poprawności sprawdzonej przez standard Windows Platform FIPS” 27 października 2008
955286 Menedżer wdrażania przestaje odpowiadać po otwarciu w nim Menedżera serwera w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 27 października 2008
952311 Komunikat o błędzie po kliknięciu przycisku Odśwież listę w siatce widoku w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0: „Kolumny porządkowania są niezgodne z kolumnami stronicowania” 28 października 2008
958031 Komunikat o błędzie podczas przechodzenia w tryb online w kliencie Microsoft Dynamics CRM 4.0 dla programu Outlook w sieci o małej przepustowości lub dużych opóźnieniach: „Wystąpił nieznany błąd” 28 października 2008
957792 Komunikat o błędzie podczas próby zaimportowania organizacji do programu Microsoft Dynamics CRM 4.0: „Błąd| Niepowodzenie importowania organizacji (nazwa=[nazwa_firmy], Id=[id_organizacji])” 28 października 2008
956805 Komunikat o błędzie podczas edytowania zamówienia z zablokowaną ceną w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0: „Wyjątek Crm: komunikat: Nie można zaktualizować produktu i jednostki, gdy obiekt jest zablokowany. Kod błędu: -2147206371” 28 października 2008
957703 Klient Microsoft Dynamics CRM 4.0 dla programu Outlook przestaje odpowiadać po zmianie opcji w oknie dialogowym Opcje 28 października 2008
956585 Komunikat o błędzie podczas instalowania programu Microsoft Dynamics CRM 4.0: „System.Exception: błąd akcji Microsoft.Crm.Setup.Server.InstallConfigDatabaseAction” 28 października 2008
955234 Zmiany wprowadzone w trybie offline są tracone po przejściu w tryb online w kliencie Microsoft Dynamics CRM 4.0 dla programu Outlook 28 października 2008
954227 Komunikat o błędzie podczas uruchamiania funkcji wykrywania duplikatów dla rekordów danych w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0: „Wymagany obiekt” 28 października 2008
953033 Komunikat o błędzie podczas próby zaimportowania danych zawierających atrybut listy wyboru w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0: „Dane analizy przekształcenia” 28 października 2008
952874 Wygenerowany automatycznie numer faktury jest o znak za krótki w przypadku tworzenia faktury w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 28 października 2008
954673 Wiadomość e-mail nie jest wysyłana po ukończeniu pracy Kreatora tworzenia szybkiej kampanii w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 28 października 2008
954349 Nie można wybrać cennika, nawet gdy istnieje przycisk wyszukiwania cennika w formularzu tworzenia obiektu lub aktualizowania obiektu w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 29 października 2008
954655 Program Microsoft Dynamics CRM 4.0 nie sprawdza unikatowości numeru produktu po dodaniu atrybutu niestandardowego do obiektu produktu 29 października 2008
955452 W przypadku wysyłania wiadomości e-mail z zastosowaniem szablonu e-mail znaki wysuwu wiersza nie są stosowane do renderowania danych zawierających znaki wysuwu wiersza w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 29 października 2008
953842 Błąd podczas konwertowania istniejącego potencj. klienta w niektórych odpowiedziach na szybką kampanię na obiekty w progr. Microsoft Dynamics CRM 4.0: „Żądany rekord nie został znaleziony lub nie masz wystarczających uprawnień, aby go wyświetlić” 29 października 2008
956354 Wartość przychodu obliczana dla zamkniętej szansy sprzedaży jest mnożona przez 10 000 po uaktualnieniu wersji włoskiej programu Microsoft Dynamics CRM 3.0 do wersji włoskiej programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 29 października 2008
958571 Nie można zaimportować organizacji w Menedżerze wdrażania w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 30 października 2008
954433 Zwracany jest komunikat o błędzie lub nie można wybrać wartości wyszukiwanej na stronie szukania zaawansowanego w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 30 października 2008
953999 Program Microsoft Dynamics CRM 4.0 nie zwraca wyników w przypadku próby wyeksportowania ich do arkusza programu Excel po zastosowaniu warunku Następnych X dni w kwerendzie szukania zaawansowanego 5 listopada 2008
955055 Komunikat o błędzie podczas otwierania dokumentu korespondencji seryjnej w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0: „Mail_Merge_[numer][1] jest dokumentem głównym korespondencji seryjnej. Program Word nie może odnaleźć jego źródła danych” 5 listopada 2008
952855 Użytkownik mający licencję dostępu klienta trybu administracyjnego nieoczekiwanie może uzyskiwać dostęp do obiektów niestandardowych w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 7 listopada 2008
955065 Podczas uruchamiania raportów w niektórych wersjach programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 mogą występować problemy z układem lub formatowaniem 10 listopada 2008
948987 Błąd podczas importowania danych do programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 za pomocą Kreatora importu danych lub uruchamiania nowej migracji danych za pomocą Menedżera migracji danych: „Format ogranicznika danych jest nieprawidłowy” 11 listopada 2008
956859 Po utracie połączenia sieciowego na krócej niż minutę pasek narzędzi programu Microsoft Dynamics CRM w programie Outlook jest wyłączony 20 listopada 2008
952680 Komunikat o błędzie podczas próby dodania pozycji kontraktu do kontraktu w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0: „Żądany rekord nie został znaleziony lub nie masz wystarczających uprawnień, aby go wyświetlić” 20 listopada 2008
950119 Komunikat o błędzie podczas próby zapisania terminu dla powiązanego klienta w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0: „Naruszenie ograniczenia KLUCZA UNIKATOWEGO UQ_PrincipalObjectAccess” 5 grudnia 2008
949202 Komunikat o błędzie po kliknięciu sekcji wykresu w celu wyświetlenia tabel danych w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0: „Nie można przetworzyć właściwości FilterExpression dla tabeli Tabela0” 5 grudnia 2008
951909 Komunikat o błędzie podczas próby zaimportowania dostosowań do innego serwera Microsoft Dynamics CRM 4.0: „Nieprawidłowy prefiks nazwy” 8 grudnia 2008
950372 Wielokrotne monity o wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła podczas uruchamiania programu Outlook lub po kliknięciu folderu Microsoft Dynamics CRM w programie Outlook na komputerze z systemem Windows Vista 8 grudnia 2008
958902 Przycięte lub niewidoczne karty w przypadku dodania notatek do formularza obiektu w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 9 grudnia 2008
954322 Komunikat o błędzie podczas importowania dostosowań do uaktualnionej wersji instalacji programu Microsoft Dynamics CRM 4.0: „Plik nie mógł zostać przekazany lub nie powiódł się import” 9 grudnia 2008
950207 Komunikat o błędzie podczas próby otwarcia działania kampanii w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0: „Zgłoszono wyjątek typu System.Web.HttpUnhandledException” 9 grudnia 2008
957406 Komunikat o błędzie podczas próby utworzenia terminu za pomocą formularza kontaktu w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0: „Przynajmniej jeden adresat nie ma adresu e-mail lub jego adres jest oznaczony jako niedozwolony” 9 grudnia 2008
958836 Komunikat o błędzie podczas uruchamiania raportu niestandardowego w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0: „Wystąpił błąd” 9 grudnia 2008
959394 Po dwukrotnym kliknięciu rekordu otwierany jest niewłaściwy rekord w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 9 grudnia 2008
952322 Reguła przepływu pracy nie działa zgodnie z oczekiwaniami podczas wykonywania jej w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 10 grudnia 2008
958287 Komunikat o błędzie podczas wyświetlania formularza działania w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0: „Zgłoszono wyjątek typu System.Web.HttpUnhandledException” 10 grudnia 2008
953489 Wykonanie korespondencji seryjnej z opcją Wszystkie rekordy na bieżącej stronie lub Wszystkie rekordy na wszystkich stronach w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 nie powoduje wyświetlenia żadnych rekordów 10 grudnia 2008
954313 Komunikat o błędzie podczas próby zalogowania się do witryny programu Microsoft Dynamics CRM w sieci Web z poziomu serwera Microsoft Dynamics CRM 4.0: „Rodzina adresu IP żądania jest niezgodna z adresem sieciowym” 10 grudnia 2008
952658 Nie można odnaleźć artykułu z bazy wiedzy w przypadku wyszukiwania go w kliencie Microsoft Dynamics CRM 4.0 dla programu Outlook 10 grudnia 2008
955418 Nie można usunąć notatki za pomocą konta użytkownika o roli bez uprawnień do drukowania w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 10 grudnia 2008
954592 We wszystkich mapowaniach między właściwością wyszukiwania obiektu niestandardowego właściwością klienta oferty używany jest niepoprawny kod typu obiektu po utworzeniu relacji w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 10 grudnia 2008
955981 Komunikat o błędzie podczas próby otwarcia widoku niestandardowego w kalendarzu usług w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0: „Kwerenda savedquery o identyfikatorze 407a955c-6053-dd11-858a-000bdbda0c1e nie istnieje” 10 grudnia 2008
958181 Komunikat o błędzie podczas importowania organizacji w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0: Nazwa typu lub przestrzeni nazw „InvokeDotNetAssembly” nie istnieje w przestrzeni nazw „Microsoft.Crm.Workflow” 11 grudnia 2008
957270 Nieoczekiwanie można awansować termin bez określonego tematu, nawet gdy atrybut tematu obiektu terminu ma ustawienie Wymagany podmiot gospodarczy w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 11 grudnia 2008
956127 Brak niektórych atrybutów obiektów synchronizacji programu Outlook w pliku dostosowań wyeksportowanym z programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 11 grudnia 2008
956282 Komunikat o błędzie podczas opracowywania zestawu niestandardowego działania przepływu pracy za pomocą zestawu Microsoft Dynamics CRM 4.0 SDK: „Klucz nie może mieć wartości NULL” 11 grudnia 2008
953887 Komunikat o błędzie podczas próby edytowania niektórych właściwości zaimportowanego przepływu pracy w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0: „Rekord niedostępny” 11 grudnia 2008
954940 Komunikat o błędzie podczas próby usunięcia rekordu obiektu niestandardowego w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0: „Wystąpił błąd. Skontaktuj się z administratorem” 11 grudnia 2008
955253 Błąd podczas próby dodania uczestników do istniejącego terminu w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0: „Nie masz wystarczających uprawnień do uzyskania dostępu do obiektu programu Microsoft Dynamics CRM lub do wykonania żądanej operacji” 11 grudnia 2008
955064 Nie można wyświetlić utworzonych działań w formularzu działania kampanii w kliencie sieci Web programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 11 grudnia 2008
956237 Przepływ pracy pozostaje w stanie oczekiwania po utworzeniu reguły przepływu pracy do aktualizowania stanu szansy sprzedaży w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 11 grudnia 2008
951432 Nie można powrócić w tryb online w kliencie Microsoft Dynamics CRM 4.0 dla programu Outlook z dostępem w trybie offline po przełączeniu się w trybie offline do innego połączenia sieciowego 11 grudnia 2008
956771 Szablon korespondencji seryjnej jest nieoczekiwanie kojarzony z niewłaściwym obiektem niestandardowym po wyeksportowaniu tego szablonu do nowego środowiska w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 11 grudnia 2008
957305 Nieoczekiwany komunikat o błędzie podczas dodawania produktów do ofert, zamówień lub faktur tworzonych z poziomu szansy sprzedaży w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 11 grudnia 2008
957920 Po ukończeniu pracy Kreatora tworzenia szybkiej kampanii w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 nie jest wysyłana żadna wiadomość e-mail 11 grudnia 2008
955977 Nie można otworzyć rekordu obiektu niestandardowego podczas pracy w trybie offline nawet w przypadku posiadania uprawnień do otwarcia tego rekordu w kliencie Microsoft Dynamics CRM 4.0 dla programu Microsoft Office Outlook 11 grudnia 2008
959226 Komunikat o błędzie podczas importowania organizacji do programu Microsoft Dynamics CRM 4.0: „Zmiana parametrów lub źródeł danych raportu na określone wartości jest niedozwolona” 11 grudnia 2008
954929 Niska wydajność podczas zmiany jednostki biznesowej użytkownika na inną w Menedżerze wdrażania w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 11 grudnia 2008
954640 Po otwarciu formularza adresu w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 w polu pozycji nadrzędnej pojawia się folder bez nazwy 11 grudnia 2008
956370 Niepoprawna data w polu daty rozpoczęcia w pozycji kontraktu po wykonaniu akcji odnowienia kontraktu w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 11 grudnia 2008
959775 Po ukończeniu pracy Kreatora tworzenia szybkiej kampanii nie jest wysyłana żadna wiadomość e-mail, nawet po zastosowaniu poprawki 954673 w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 11 grudnia 2008
953586 Komunikat o błędzie podczas próby uruchomienia usługi Async w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0: „Wyjątek podczas uruchamiania usługi async: MSCRMAsyncService” 11 grudnia 2008
956751 Przepływ pracy jest wyzwalany dwa razy, mimo że odpowiednią regułę przepływu pracy skonfigurowano do uruchamiania tylko wtedy, gdy działanie ma stan ukończenia w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 11 grudnia 2008
957975 Program Microsoft Dynamics CRM 4.0 niepoprawnie przetwarza wartość dziesiętną podczas działania przepływu pracy 11 grudnia 2008
957421 Program Outlook może ulegać awarii podczas synchronizowania go z klientem Microsoft Dynamics CRM 4.0 dla programu Outlook 11 grudnia 2008
957299 Zwracanie komunikatu o błędzie po kliknięciu pozycji Ustaw właściwości w kroku wysyłania wiadomości e-mail w projektancie przepływu pracy w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 11 grudnia 2008
957919 Zwracanie niepoprawnego komunikatu o błędzie podczas ponownego tworzenia tej samej faktury w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 11 grudnia 2008
958072 Po uaktualnieniu programu Microsoft Dynamics CRM 3.0 do programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 nie można korzystać z niektórych kwerend do badania kontaktów, potencjalnych klientów lub klientów 11 grudnia 2008
957377 Po uaktualnieniu wersji norweskiej programu Microsoft Dynamics CRM 3.0 do wersji norweskiej programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 widoki zlokalizowane zawierają nieprawidłowy element layoutXML 12 grudnia 2008
949069 Po zaimportowaniu niektórych dostosowań atrybuty Multilookup są wyłączone w niektórych formularzach w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 12 grudnia 2008
955750 Nieoczekiwanie można utworzyć termin związany z usługą nawet bez uprawnień obiektu usługi w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 12 grudnia 2008
955061 Komunikat o błędzie podczas pobierania obiektu Dotyczy z wiadomości e-mail za pomocą zdarzenia Presend Callout w kliencie Microsoft Dynamics CRM 4.0 dla programu Outlook: „Błąd funkcji Send(), HR = 80045f00” 12 grudnia 2008
956445 Po usunięciu rekordu w kliencie sieci Web programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 pozostaje on w bazie danych programu Microsoft Dynamics CRM 12 grudnia 2008
955487 Utrata znaków wysuwu wiersza w przypadku wysyłania wiadomości e-mail za pomocą szablonu korespondencji seryjnej w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 12 grudnia 2008
955006 Nie można dodać użytkownika z domeny nadrzędnej do programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 12 grudnia 2008
955058 Niska wydajność podczas wprowadzania pewnych zmian w konfiguracji w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 12 grudnia 2008
956079 W przypadku tworzenia raportu za pomocą kreatora raportów w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 dla powiązanego typu rekordu wyświetlane są tylko rekordy zmienione w ciągu ostatnich 30 dni 15 grudnia 2008
947762 Przepływ pracy zdefiniowany do wyzwalania w przypadku zmiany atrybutu rekordu może zostać nieoczekiwanie wyzwolony mimo braku zmiany monitorowanego atrybutu w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 16 grudnia 2008
958003 Komunikat o błędzie podczas próby opublikowania przepływu pracy w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0: „Nie można opublikować automatycznego przepływu pracy, jeżeli nie zostały określone parametry aktywacji” 16 grudnia 2008
958563 We właściwościach kroku dotyczącego wiadomości e-mail w przepływie pracy w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 nie jest wyświetlana treść wiadomości e-mail 16 grudnia 2008
955482 Dla atrybutów actualstart i actualend obiektu ActivityPointer jest nieoczekiwanie ustawiany typ Tylko data w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 16 grudnia 2008
959248 Program Microsoft Dynamics CRM 4.0 ulega awarii podczas przetwarzania wiadomości e-mail za pomocą programu Microsoft Dynamics CRM E-mail Router 16 grudnia 2008
958280 Komunikat o błędzie podczas próby zapisania cyklicznego harmonogramu tygodniowego w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0: „Wartość jest za duża albo za mała dla wartości typu Int32” 16 grudnia 2008
957225 Program Microsoft Dynamics CRM 4.0 nieoczekiwanie wyzwala regułę przepływu pracy podczas wysyłania działania e-mail szybkiej kampanii 16 grudnia 2008
956112 Komunikaty o błędach w dzienniku aplikacji na serwerze Microsoft Dynamics CRM po usunięciu szybkiej kampanii: „Usługa usuwania nie może wyczyścić tabeli=[nazwa_tabeli]” 16 grudnia 2008
954682 Nieoczekiwana kolejność nawigacji przy użyciu klawisza w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0, jeśli karty zawierają duże sekcje z polami wielowierszowymi 16 grudnia 2008
957086 Komunikat o błędzie podczas próby zmiany organizatora terminu w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0: „Nie możesz cofnąć udostępniania tego rekordu. Tylko właściciel wybranego rekordu może usunąć innych z udziału” 16 grudnia 2008
960249 Komunikat o błędzie podczas próby uruchomienia funkcji importu danych w celu zaimportowania niektórych danych w wersji chińskiej (tradycyjnej) programu Microsoft Dynamics CRM 4.0: „Obiekt CrmSoapExtension wykrył wyjątek inny niż systemu” 16 grudnia 2008
952852 Niepoprawna liczba zwrócona po uruchomieniu kwerendy FetchXML z poziomu zestawu Microsoft Dynamics CRM 4.0 Software Development Kit 16 grudnia 2008
950307 Proces przechodzenia w tryb offline nie pobiera rekordu użytkownika do lokalnej bazy danych MSDE w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 16 grudnia 2008
956045 W oknie dialogowym Strona sieci Web właściwości rekordu w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 w polach Data utworzenia i Ostatnia modyfikacja wyświetlana jest tylko data w formacie krótkim 16 grudnia 2008
953764 Filtr Pobrano nadrzędny dla obiektu niestandardowego nie działa zgodnie z oczekiwaniami w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 17 grudnia 2008
956257 Niepoprawna data rozpoczęcia roku obrachunkowego w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 w przypadku stref czasowych GMT+12 i GMT+13 17 grudnia 2008
959572 Niewypełnione pole Kampania źródłowa w szansie sprzedaży po przekonwertowaniu odpowiedzi na kampanię w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 17 grudnia 2008
956537 Utrata załącznika dołączonego do szablonu korespondencji seryjnej w trakcie procesu importowania dostosowań w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 17 grudnia 2008
955833 Komunikat o błędzie podczas próby zmiany konta logowanego użytkownika na stronie określania konta zabezpieczeń w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0: „Konto usług programu Microsoft CRM jest nieprawidłowe” 17 grudnia 2008
958487 Błąd podczas zbiorczego ponownego przypisywania przez administratora rekordów jednego użytkownika do innego użytkownika w progr. Microsoft Dynamics CRM 4.0: „Można cofać publikację tylko opublikowanych przepływów pracy i szablonów przepływu pracy” 17 grudnia 2008
958250 Komunikat o błędzie w przypadku wybrania daty 11 października 2008 w kalendarzu programu Microsoft CRM po skonfigurowaniu strefy czasowej Santiago na komputerze z systemem Windows: „Nieoczekiwany błąd” 17 grudnia 2008
956521 Brak odzwierciedlenia zmian po ponownym zaplanowaniu działania usługi za pomocą przycisku Zaplanuj ponownie w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 17 grudnia 2008
958256 Niewypełnione pole Klient nadrzędny w rekordzie kontaktu po przekonwertowaniu potencjalnego klienta na rekord klienta i na rekord kontaktu w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 17 grudnia 2008
956283 Komunikat o błędzie podczas próby edytowania tygodniowego harmonogramu pracy użytkownika lub sprzętu w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0: „Wystąpił błąd. Skontaktuj się z administratorem” 17 grudnia 2008
957380 Nie można ustawić atrybutu statuscode za pomocą procesu CompoundCreate przed utworzeniem faktury w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 17 grudnia 2008
958791 Komunikat o błędzie podczas próby dodania użytkownika z zaufanej domeny do programu Microsoft Dynamics CRM 4.0: „Wystąpił błąd” 17 grudnia 2008
959208 Zadanie wykrywania duplikatów nie wykrywa wszystkich duplikatów w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 17 grudnia 2008
955469 Komunikat o błędzie podczas próby przypisania wystąpienia obiektu innemu użytkownikowi w kliencie sieci Web programu Microsoft Dynamics CRM lub w kliencie Microsoft Dynamics CRM 4.0 dla programu Outlook 17 grudnia 2008
958818 Komunikat o błędzie podczas próby przypisania wiadomości e-mail użytkownikowi z kolejki programu Microsoft Dynamics CRM 3.0: „Zamkniętych działań nie można przypisać innemu użytkownikowi” 17 grudnia 2008
955423 Komunikat o błędzie podczas scalania dwóch klientów dodanych do nieaktywnej listy marketingowej w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0: „Anulowano scalanie. Skontaktuj się z administratorem systemu i ponów próbę” 17 grudnia 2008
955685 Użytkownik o uprawnieniach do przypisywania ról w podrzędnej jednostce biznesowej nieoczekiwanie może przypisywać rolę administratora systemu w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 17 grudnia 2008
957589 Komunikat o błędzie podczas próby edytowania niektórych kolumn widoków obiektu przepływu pracy za pomocą funkcji szukania zaawansowanego w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0: „W programie Microsoft Dynamics CRM wystąpił błąd” 19 grudnia 2008
957318 W kalendarzu usług w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 nieoczekiwanie można wyświetlać rekordy użytkowników i sprzętu, dostępu do których nie zapewnia bieżąca rola zabezpieczeń 19 grudnia 2008
961135 Komunikat o błędzie podczas próby otwarcia widoku w kalendarzu usług w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0: „Błąd: zgłoszono wyjątek typu System.Web.HttpUnhandledException”12 grudnia 2008
957960 Nie można przejść w tryb online po wysłaniu wiadomości e-mail do innego użytkownika w kliencie Microsoft Dynamics CRM 4.0 dla programu Microsoft Office Outlook19 grudnia 2008
955233 Komunikat o błędzie podczas zapisywania roli zabezpieczeń w programie Microsoft Dynamics CRM 4.019 grudnia 2008
950266 Zapętlenie na stronie logowania się podczas próby uruchomienia Kreatora menedżera migracji danych w programie Microsoft Dynamics CRM 4.019 grudnia 2008
966206 Próba zaplanowania raportu w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 nie skutkuje utworzeniem migawki raportu 22 grudnia 2008
955051 Nie wszystkie wymagane atrybuty są wybieranie i wyświetlane poprawnie po zdefiniowaniu nowej mapy danych z kontraktem jako obiektem docelowym w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 5 stycznia 2009
957970 Karty mogą znikać po kliknięciu między kartami niektórych formularzy obiektów w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 a pulpitem 6 stycznia 2009
955422 Komunikat o błędzie podczas próby otwarcia zamkniętej szansy sprzedaży w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0: „1 nie jest prawidłowym kodem stanu szansy sprzedaży”6 stycznia 2009
957031 Błąd podczas próby uruchomienia progr. Microsoft Dynamics CRM 4.0 po uaktualnieniu systemu operacyjnego do wersji Windows Server 2008: „Wymagany licznik wydajności nie jest licznikiem niestandardowym; musi być on inicjowany jako tylko do odczytu” 6 stycznia 2009
952599 Etykieta pola adresu może być niepoprawna po opublikowaniu dostosowania obiektu kontaktu i obiektu klienta w programie Microsoft Dynamics CRM 4.07 stycznia 2009
952148 Błąd podczas pierwszej próby przejścia w tryb offline po uaktualnieniu klienta Microsoft Dynamics CRM 3.0 dla progr. Outlook do klienta Microsoft Dynamics CRM 4.0 dla progr. Outlook z dostępem w trybie offline: „Wystąpił niezidentyfikowany błąd”9 stycznia 2009
956852 Błąd podczas uruchamiania raportu, w który użyto typu polecenia StoredProcedure, w programie Microsoft Dynamics CRM Connector dla usług SQL Server Reporting Services: „Wykonanie zapytania dla zestawu danych Test_MSCRM nie powiodło się” 12 stycznia 2009
955574 Komunikat o błędzie podczas wykonywania korespondencji seryjnej w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0: Błąd 0x80041103 Obiekt „Contact” nie zawiera atrybutu o nazwie „” 13 stycznia 2009
957057 Nie można dla zachowania usuwania ustawić wartości Usuń łącze ani Ogranicz w przypadku relacji niestandardowej między dwoma obiektami niestandardowymi w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 13 stycznia 2009
957704 Niektórych użytkowników systemu nie można wyszukać za pomocą ich nazwisk z poziomu relacji w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 13 stycznia 2009
960286 Nowa aktualizacja dotycząca zmian stref czasowych i czasu letniego jest dostępna dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 oraz dla klienta Microsoft Dynamics CRM 4.0 dla programu Microsoft Office Outlook15 stycznia 2009
957871 Rekordy zadania rozszerzania przepływu pracy powodują zbyt duży wzrost rozmiaru tabeli AsyncOperationTable w bazie danych MSCRM w programie Microsoft Dynamics CRM 4.015 stycznia 2009
953821 Nieoczekiwane wyzwalanie przepływu pracy po zaktualizowaniu rekordu, dla którego istnieje duplikat, w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 2 marca 2009
968135 Komunikat o błędzie podczas próby zaimportowania reguły przepływu pracy w wersji tureckiej programu Microsoft Dynamics CRM 4.0: System.Data.SqlClient.SqlException: nieprawidłowa nazwa kolumny isCrmUIWorkflow9 marca 2009
957966 Nie można wyeksportować rekordu do arkusza programu Excel w przypadku użycia opcji dynamicznej w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 9 marca 2009
968672 Adresat nie widzi ikony śledzonej wiadomości e-mail programu Microsoft Dynamics CRM po wysłaniu przez użytkownika programu Microsoft Dynamics CRM śledzonej wiadomości e-mail programu Microsoft Dynamics CRM do innego użytkownika tego programu12 marca 2009
958601 Utrata notatek w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 w przypadku wykrycia zduplikowanego rekordu podczas próby zapisania rekordu 12 marca 2009
968755 W przypadku używania wielu przepływów pracy w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 rozmiary tabel AsyncOperationBase i WorkflowLogBase stają się zbyt duże i występują problemy z wydajnością12 marca 2009
968515 Istniejącym niestandardowym rolom zabezpieczeń nie są udzielane ukryte uprawnienia po zastosowaniu poprawki 950886 w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 12 marca 2009
956330 Niska wydajność i wysoki poziom użycia procesora w przypadku importowania dostosowań w programie Microsoft Dynamics CRM 4.012 marca 2009
966331 Niezależnie od uprawnień roli zabezpieczeń użytkownika może on przypisać sprawę z jednej kolejki do innej w programie Microsoft Dynamics CRM 4.012 marca 2009
958562 W przypadku używania języka koreańskiego lub japońskiego w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 domyślny poziom dokładności pola pieniężnego ma wartość dwa12 marca 2009
950266 Zapętlenie na stronie logowania się podczas próby uruchomienia Kreatora menedżera migracji danych w programie Microsoft Dynamics CRM 4.012 marca 2009
955138 Niska wydajność lub upływanie limitu czasu podczas prób uzyskiwania dostępu do niektórych widoków w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 18 marca 2009
959549 Nieoczekiwanie administratorzy mogą wyświetlać użytkowników usługi Active Directory nienależących do ich jednostek organizacyjnych w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 19 marca 2009
969287 Router poczty e-mail w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 przenosi niezamawiane wiadomości e-mail do folderu niedostarczonych wiadomości, jeśli pierwszym znakiem w nazwie wyświetlanej nadawcy jest symbol @19 marca 2009
954811 Długie oczekiwanie na otwarcie Menedżera wdrażania programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 na serwerze Microsoft Dynamics CRM 4.030 marca 2009
961135 Komunikat o błędzie podczas próby otwarcia widoku w kalendarzu usług w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0: „Błąd: zgłoszono wyjątek typu System.Web.HttpUnhandledException”6 kwietnia 2009
970136 Konto, które nie jest już kontem nadrzędnym konta podrzędnego, nieoczekiwanie umożliwia wyświetlanie rekordów konta podrzędnego w programie Microsoft Dynamics CRM 4.013 kwietnia 2009
969946 Dostępne jest narzędzie do wyodrębniania tokenu śledzenia z tematu wiadomości e-mail i aktualizowania kolumny tokenów śledzenia w tabeli wiadomości e-mail w programie Microsoft Dynamics CRM 4.014 kwietnia 2009
958084 Dostępna jest poprawka wyłączająca funkcję inteligentnego dopasowywania w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 14 kwietnia 2009
969776 Niektóre notatki nie są synchronizowane zgodnie z oczekiwaniami po przejściu w tryb offline w kliencie Microsoft Dynamics CRM dla programu Microsoft Office Outlook 7 maja 2009
969758 Nie można skonfigurować adresów URL programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 i schematu domeny usługi Active Directory niezależnie dla zewnętrznych i wewnętrznych użytkowników usługi Active Directory7 maja 2009
953812 Dostępna jest poprawka umożliwiająca śledzenie terminu w kalendarzu udostępnionym w kliencie Microsoft Dynamics CRM 4.0 dla programu Outlook7 maja 2009
963054 Podczas tworzenia działań kampanii, działań szybkich kampanii lub działań korespondencji seryjnej z poziomu listy marketingowej program Microsoft Dynamics CRM 4.0 generuje działania dla nieaktywnych członków tej listy 7 maja 2009
957720 Utrata niektórych rekordów w bazie danych trybu offline po zignorowaniu problemu w przypadku przechodzenia w tryb online w kliencie Microsoft Dynamics CRM 4.0 dla programu Microsoft Office Outlook z dostępem w trybie offline 2 lipca 2009
959072 Zbyt wolne ładowanie formularza obiektu po dodaniu wielu pól o kilku różnych typach atrybutów w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 2 lipca 2009
956526 Podczas tworzenia kampanii lub szybkiej kampanii w celu wygenerowania działania e-mail za pomocą opcji Przypisz do kolejki nadawca jest niepoprawnie ustawiany jako właściciel zadania operacji zbiorczej w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 2 lipca 2009
971758 Nieoczekiwany komunikat o błędzie mimo zmienienia roli szansy sprzedaży klienta ze zduplikowanej na unikatową w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 2 lipca 2009
971356 Komunikat o błędzie przepełnienia stosu w przypadku włączenia zdarzenia PrzyZmianie dla pola odnośnika w formularzu obiektu i po zmianie tego pola po komunikacie o wykryciu duplikatów w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 2 lipca 2009
971082 Nie można usunąć danych z pola w zduplikowanym rekordzie w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 2 lipca 2009
972150 Nieoczekiwane przywracanie ustawień domyślnych właściwości programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail Router po ich zmianie 2 lipca 2009
971355 Program Microsoft Dynamics CRM 4.0 nieoczekiwanie tworzy dodatkowe znaki wysuwu wiersza w wiadomościach e-mail tworzonych przez przepływ pracy2 lipca 2009
972482 Komunikat o błędzie podczas śledzenia terminu, gdy długość właściwości ExchangeEntryID przekracza 512 znaków w kliencie Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook 2 lipca 2009
971353 Komunikat o błędzie podczas próby utworzenia wielu użytkowników w tym samym czasie za pomocą metody Service.Create(użytkownik) w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0: „Nie można wstawić zduplikowanego klucza”2 lipca 2009
971354 Program Microsoft Outlook ulega awarii w przypadku włączenia funkcji śledzenia w programie CRM dla kontaktu delegata po zainstalowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji 4 dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.02 lipca 2009
972501 Klient Microsoft Dynamics CRM 4.0 dla programu Outlook nie ładuje paska narzędzi zgodnie z oczekiwaniami 2 lipca 2009
972033 Błąd podczas dodawania użytkownika do programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 z zaufanej domeny nadrzędnej: „Próbujesz utworzyć użytkownika z nazwą logowania do domeny, która nie istnieje. Wybierz inną nazwę logowania do domeny i spróbuj ponownie”27 sierpnia 2009
974037 Po zainstalowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji 4 wiadomości e-mail z określonymi nazwami wyświetlanymi nie są śledzone w programie CRM 27 sierpnia 2009
974310 Sporadyczne niepowodzenia przepływu pracy na etapie warunku oczekiwania27 sierpnia 2009
976091 Dostępna jest aktualizacja dotycząca zmian ustawień czasu letniego w 2009 roku w strefie Kairu i Australii Zachodniej dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.022 października 2009
975579 Nieoczekiwany atrybut „tylko do odczytu” zamówienia w przypadku zmiany przez regułę przepływu pracy lub aplikację zestawu SDK stanu zamówienia na stan W toku w programie Microsoft Dynamics CRM 4.022 października 2009
975529 Komunikat o błędzie podczas próby zmiany nazwy domeny istniejącego użytkownika programu Microsoft Dynamics CRM w zaufanej domenie: „Nazwa domeny nie istnieje”22 października 2009
975490 Blokada w przypadku działania usługi asynchronicznej programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 na wielu serwerach22 października 2009
974434 Nie można zainstalować programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 lub tworzyć dodatkowych organizacji w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 bez uprawnień administratora systemu w programie Microsoft SQL Server22 października 2009
977714 Nieoczekiwanie można edytować zbiorczo zamknięte szanse sprzedaży lub zamkniętych potencjalnych klientów w programie Microsoft Dynamics CRM 4.017 grudnia 2009
978093 Awaria Kreatora importu organizacji w przypadku mapowania użytkownika z zewnętrznej zaufanej domeny za pomocą opcji ręcznego mapowania użytkowników w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 17 grudnia 2009
978201 W kalendarzu usług nie są wyświetlane działania usług lub zwykłe terminy rozpoczynające się przed interwałem wyświetlania17 grudnia 2009
978842 Komunikat o błędzie podczas próby zapisania zmian wprowadzonych w roli zabezpieczeń w jednostce biznesowej w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0: „Wystąpił błąd”11 lutego 2010
978872 Komunikat o błędzie podczas uruchamiania raportu, gdy klient Microsoft Dynamics CRM 4.0 dla programu Outlook jest w stanie offline: „Błąd: wystąpił błąd”11 lutego 2010
978929 Zaktualizowane rekordy w b. danych organizacji progr. Microsoft Dynamics CRM 4.0 nie są synchronizowane z b. danych offline podczas przechodzenia w tryb offline w kliencie Microsoft Dynamics CRM dla progr. Microsoft Office Outlook z dost. w trybie offline11 lutego 2010
978638 Komunikat o błędzie podczas synchronizowania danych w kliencie Microsoft Dynamics CRM 4.0 dla programu Microsoft Office Outlook: „Wystąpił nieznany błąd podczas synchronizacji danych z programem Outlook”11 lutego 2010
979483 Po usunięciu tematu łącze między dwoma tematami nie jest usuwane w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 11 lutego 2010
980627 Po zastosowaniu poprawek metadanych do nowej organizacji baza danych tej nowej organizacji nie zawiera tych poprawek w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0
8 kwietnia 2010
981885 Po zsynchronizowaniu programu Microsoft Office Outlook z programem Microsoft Dynamics CRM 4.0 brakuje danych w polach w sekcji Adres kontaktu 8 kwietnia 2010
981309 Nieoczekiwane zamykanie progr. Microsoft Office Outlook 2007 podczas tworzenia korespondencji seryjnej z etykietami w kliencie Microsoft Dynamics CRM dla progr. Microsoft Office Outlook z zainst. pakietem zbiorczym aktualizacji 7 dla progr. Microsoft Dynamics CRM 4.08 kwietnia 2010
981839 Po zsynchronizowaniu programu Microsoft Outlook z programem Microsoft Dynamics CRM 4.0 w kontakcie w programie Microsoft Outlook kod pocztowy znajduje się w nieodpowiednim miejscu8 kwietnia 2010
981625 Usługa usuwania ulega awarii w przypadku uruchomienia jej w celu usunięcia rekordu z bazy danych programu Microsoft Dynamics CRM 4.0
3 czerwca 2010
982510Ostrzeżenie podczas próby otwarcia klienta Microsoft Dynamics CRM 4.0 dla programu Outlook w środowisku z blokadą zabezpieczeń: „Program Microsoft Dynamics CRM nie może dodać do witryn zaufanych adresu sieci Web serwera Microsoft Dynamics CRM”
3 czerwca 2010
983439Reguła wykrywania duplikatów nie działa podczas konwertowania potencjalnego klienta na klienta w programie Microsoft Dynamics CRM 4.03 czerwca 2010
2249156Nieoczekiwane wysyłanie zduplikowanych wiadomości e-mail z serwerów z usługą Async Service dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.029 lipca 2010
Właściwości

Identyfikator artykułu: 949256 — ostatni przegląd: 12.09.2011 — zmiana: 1

Opinia