Komunikat o błędzie podczas próby zainstalowania dodatku SP3 dla systemu Windows XP: „Za mało miejsca na dysku %SystemDrive%, aby zarchiwizować odinstalowywane pliki”

Symptomy

Podczas próby zainstalowania dodatku Service Pack 3 (SP3) dla systemu Microsoft Windows XP może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Błąd Instalatora dodatku Service Pack 3
Za mało miejsca na dysku %SystemDrive%, aby zarchiwizować odinstalowywane pliki.
Ponadto następujący błąd może zostać zarejestrowany w dzienniku instalacji dodatku Service Pack:
8007F02B — STATUS_NOT_ENOUGH_WITH_UNINST
Uwaga: Ten dziennik instalacji zazwyczaj znajduje się w następującej lokalizacji:
Litera_dysku:\Windows\Svcpack.log

Przyczyna

Ten problem może wystąpić, jeśli na dysku komputera będzie za mało miejsca, aby zarchiwizować odinstalowywane pliki. (Odinstalowywane pliki są także nazywane plikami kopii zapasowej).

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy zwolnić trochę miejsca na dysku, usuwając niepotrzebne pliki. Wymagana ilość dodatkowego wolnego miejsca na dysku, które jest potrzebne do zarchiwizowania odinstalowywanych plików, jest określona w komunikacie o błędzie.

Narzędzie Oczyszczanie dysku pomoże zwolnić miejsce na dysku twardym, wyszukując pliki, które można bezpiecznie usunąć. Można wybrać opcję usunięcia wszystkich lub niektórych plików z listy.

Aby uruchomić narzędzie Oczyszczanie dysku, należy skorzystać z jednej z następujących metod:
  • Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom. W polu Otwórz wpisz polecenie cleanmgr, a następnie kliknij przycisk OK.
  • Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Narzędzia systemowe, a następnie kliknij polecenie Oczyszczanie dysku.
  • W Eksploratorze Windows lub w oknie Mój komputer kliknij prawym przyciskiem myszy dysk, na którym chcesz zwolnić miejsce, kliknij polecenie Właściwości, kliknij kartę Ogólne, a następnie kliknij przycisk Oczyszczanie dysku.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących narzędzia Oczyszczanie dysku, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

310312 Opis narzędzia Oczyszczanie dysku w systemie Windows XP

Właściwości

Identyfikator artykułu: 949375 — ostatni przegląd: 05.05.2008 — zmiana: 1

Opinia