Jak usunąć dodatek Service Pack 3 dla systemu Windows XP z komputera

WPROWADZENIE

Dodatek Service Pack 3 (SP3) dla systemu Windows XP zawiera ważne aktualizacje systemu Windows XP. Po zainstalowaniu dodatku SP3 dla systemu Windows XP urządzenie sprzętowe lub zainstalowany program może działać inaczej. Dlatego też odinstalowanie dodatku SP3 dla systemu Windows XP może być jednym z kroków umożliwiających rozwiązywanie tego typu problemów. W tym artykule opisano sposób usuwania dodatku SP3 dla systemu Windows XP z komputera.

Więcej informacji

Aby usunąć dodatek SP3 dla systemu Windows XP z komputera, należy użyć jednej z następujących metod.

Ważne: Po usunięciu dodatku Service Pack 3 dla systemu Windows XP z komputera zaleca się odwiedzenie następującej strony firmy Microsoft w sieci Web i zainstalowanie najnowszych aktualizacji zabezpieczeń:Metoda 1. Użycie apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. Skopiuj następujące polecenie i wklej je w polu Otwórz, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  appwiz.cpl
 3. Zaznacz pole wyboru Pokaż aktualizacje.
 4. Kliknij pozycję Dodatek Service Pack 3 dla systemu Windows XP, a następnie kliknij przycisk Usuń.
 5. Po ukończeniu procesu usuwania kliknij przycisk Zakończ, aby ponownie uruchomić komputer.

Metoda 2: Użycie ukrytego folderu $NtServicePackUninstall$

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie c:\windows\$NtServicePackUninstall$\spuninst\spuninst.exe w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Gdy zostanie uruchomiony Kreator usuwania dodatku Service Pack 3 dla systemu Windows XP, kliknij przycisk Dalej.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby usunąć dodatek SP3 dla systemu Windows XP.

Metoda 3. Użycie procesu przywracania systemu

Uwaga Przed użyciem narzędzia Przywracanie systemu należy upewnić się, że komputer został przynajmniej raz ponownie uruchomiony od momentu zainstalowania dodatku SP3 dla systemu Windows XP. Dzięki ponownemu uruchomieniu komputera mogą zostać zakończone wszystkie pozostałe procesy obsługi.
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. Skopiuj następujące polecenie i wklej je w polu Otwórz, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  %systemroot%\System32\restore\rstrui.exe
 3. Kliknij opcję Przywróć mój komputer do wcześniejszego stanu, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. Kliknij datę instalacji dodatku SP3 dla systemu Windows XP, a następnie kliknij pozycję Zainstalowany dodatek Service Pack 3 dla systemu Window XP w polu Punkt przywracania.
 5. Kliknij przycisk Dalej, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby usunąć dodatek SP3 dla systemu Windows XP.

Metoda 4. Użycie konsoli odzyskiwania

Ważne: W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane kroki. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w wypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru, edytować go i przywracać w systemach Windows XP i Windows Server 2003

Jeśli za pomocą żadnej z powyższych metod nie można skutecznie usunąć dodatku SP3 dla systemu Windows XP, wykonaj następujące kroki:
 1. Włóż dysk CD systemu Windows XP do stacji dysków CD lub DVD, a następnie ponownie uruchom komputer. Po wyświetleniu następującego komunikatu naciśnij dowolny klawisz, aby uruchomić komputer z dysku CD systemu Windows XP:
  Naciśnij dowolny klawisz, aby dokonać rozruchu z dysku CD
  Uwaga: Komputer musi być skonfigurowany do uruchamiania z dysku CD lub DVD. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu konfigurowania komputera do uruchamiania z dysku CD lub DVD, należy skorzystać z dokumentacji dostarczonej z komputerem lub skontaktować się z jego producentem. W celu uruchomienia systemu Windows XP można też użyć dyskietki rozruchowej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  305595 JAK: Tworzenie dysku rozruchowego dla partycji NTFS lub FAT w systemie Windows XP

 2. Po wyświetleniu komunikatu Instalator systemu Windows - Zapraszamy! naciśnij klawisz R, aby uruchomić konsolę odzyskiwania.

  Uwaga: na ekranie pojawi się wiele opcji.
 3. Wybierz poprawną instalację systemu Windows XP.

  Uwaga: Jeśli przed naciśnięciem klawisza ENTER nie zostanie wybrany numer opcji, komputer zostanie uruchomiony ponownie. Zazwyczaj jest dostępna tylko opcja 1. C:\Windows.
 4. Jeżeli zostanie wyświetlony monit o wpisanie hasła administratora, wpisz odpowiednie hasło. Jeśli nie znasz hasła administratora, naciśnij klawisz ENTER. (Zazwyczaj hasło jest puste).

  Uwaga: jeśli nie zostanie wprowadzone hasło administratora, nie będzie można kontynuować.
 5. W wierszu polecenia wpisz polecenie cd $ntservicepackuninstall$\spuninst, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 6. W wierszu polecenia wpisz polecenie batch spuninst.txt, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  Uwaga: Zostanie wyświetlony plik Spuninstal.txt. Po przewinięciu ekranu w dół zostaną wyświetlone informacje o błędach i kopiowanych plikach. Jest to typowe zachowanie.
 7. Po usunięciu dodatku SP3 dla systemu Windows XP wpisz polecenie exit, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 8. Ponownie uruchom komputer w trybie awaryjnym. Aby to zrobić, po ponownym uruchomieniu komputera naciśnij klawisz F8.

  Uwaga: Po ponownym uruchomieniu komputera komputer może przestać odpowiadać i może być wyświetlany czarny ekran. Mysz będzie działać. W takim przypadku należy jeszcze raz ponownie uruchomić komputer, wyłączając go, a następnie włączając ponownie. Po drugim ponownym uruchomieniu komputera będzie można się zalogować.
 9. Po ponownym uruchomieniu komputera nie zostanie uruchomiony Eksplorator Windows (Explorer.exe), a ikony i przycisk Start systemu Windows będą niedostępne. Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:
  1. Naciśnij klawisze CTRL+ALT+DELETE, a następnie kliknij przycisk Menedżer zadań na ekranie Zabezpieczenia systemu Windows.
  2. Kliknij menu Plik, a następnie kliknij polecenie Nowe zadanie (Uruchom).
  3. W polu Otwórz wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
  4. Zlokalizuj, a następnie kliknij następujący podklucz rejestru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\RpcSs
  5. W okienku szczegółów kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję ObjectName, kliknij polecenie Modyfikuj i wpisz tekst LocalSystem w polu Dane wartości, a następnie kliknij przycisk OK.
  6. Ponownie uruchom komputer.
 10. Usuń z komputera dodatek SP3 dla systemu Windows XP, stosując jedną z metod wymienionych wyżej.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu instalowania i używania konsoli odzyskiwania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

307654 JAK: Instalowanie i korzystanie z Konsoli odzyskiwania w systemie Windows XP
Właściwości

Identyfikator artykułu: 950249 — ostatni przegląd: 15.10.2009 — zmiana: 1

Opinia