Zostanie wyświetlony monit o wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło wiele razy po uruchomieniu programu Outlook, lub po kliknięciu folderu programu Microsoft Dynamics CRM w programie Outlook na komputerze z systemem Windows Vista

Dotyczy: Dynamics CRM 4.0

Objawy


Podczas uruchamiania programu Microsoft Office Outlook lub po kliknięciu folderu programu Microsoft Dynamics CRM w programie Outlook, monit wpisz swoją nazwę użytkownika i hasło wiele razy. Ten symptom występuje na komputerze z systemem Windows Vista.

Przyczyna


Ten problem występuje, ponieważ wartość następującego podklucza rejestru jest usuwany przez dodatek programu Microsoft Dynamics CRM:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_SUBDOWNLOAD_LOCKDOWN\outlook.exe
Uwaga Poprawna wartość podklucza wynosi zero.

Rozwiązanie


Ten problem został rozwiązany w najnowszy pakiet zbiorczy aktualizacji dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.0. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
949256 Microsoft Dynamics CRM 4.0 aktualizacje i poprawki

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji


Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

892666 zostanie wyświetlony monit o podanie nazwy użytkownika i hasła podczas otwierania programu Microsoft CRM lub podczas otwierania klienta Microsoft CRM dla programu Microsoft Office Outlook

Więcej informacji


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących programu Microsoft Business Solutions CRM poprawek i aktualizacji terminologii pakiet oprogramowania kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

887283 Standardy nazewnictwa pakietów aktualizacji i poprawek dla oprogramowania Microsoft Business Solutions CRM