W dzienniku aplikacji jest rejestrowany identyfikator zdarzenia 10 po zainstalowaniu dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows Vista lub Windows Server 2008

Dotyczy: Windows Vista Enterprise 64-bit EditionWindows Vista Home Basic 64-bit EditionWindows Vista Home Premium 64-bit Edition

Objawy


Po zainstalowaniu dodatku Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows Vista lub Windows Server 2008, następujący błąd WMI jest rejestrowane w dzienniku aplikacji:

Gdy kliknij kartę Szczegóły w komunikacie o błędzie, a następnie wybierz Widok XML, pojawi się następujący komunikat o błędzie:

Event Xml:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-WMI" Guid="{1edeee53-0afe-4609-b846-d8c0b2075b1f}" EventSourceName="WinMgmt" />
<EventID Qualifiers="49152">10</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2008-01-18T22:37:27.000Z" />
<EventRecordID>187</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="0" ThreadID="0" />
<Channel>Application</Channel>
<Computer>adsd-PC</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>//./root/CIMV2</Data>
<Data>SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage &gt; 99</Data>
<Data>0x80041003</Data>
</EventData>
</Event>

Przyczyna


Ten problem występuje, jeśli filtr WMI jest uzyskiwany bez wystarczających uprawnień.

Rozwiązanie


Aby rozwiązać ten problem, należy uruchomić skrypt, który znajduje się na stronie Centrum skryptów:

Ten problem występuje również w systemie Windows 7 i Windows Server 2008 R2. Aby rozwiązać ten problem w tych systemach, użyj poprawka to rozwiązanie, które jest dostępne w następującym artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Więcej informacji


Ten określony komnikat zdarzenia o identyfikatorze 10 o błędzie wymienionym powyżej może być bezpiecznie zignorowany, nie jest to problem związany z dodatkiem Service Pack lub z systemem operacyjnym.