W dzienniku aplikacji jest rejestrowany identyfikator zdarzenia 10 po zainstalowaniu dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows Vista lub Windows Server 2008

Objawy

Po zainstalowaniu dodatku Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows Vista lub Windows Server 2008, następujący błąd WMI jest rejestrowane w dzienniku aplikacji:

Gdy kliknij kartę Szczegóły w komunikacie o błędzie, a następnie wybierz Widok XML, pojawi się następujący komunikat o błędzie:

Event Xml:<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-WMI" Guid="{1edeee53-0afe-4609-b846-d8c0b2075b1f}" EventSourceName="WinMgmt" />
<EventID Qualifiers="49152">10</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2008-01-18T22:37:27.000Z" />
<EventRecordID>187</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="0" ThreadID="0" />
<Channel>Application</Channel>
<Computer>adsd-PC</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>//./root/CIMV2</Data>
<Data>SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage &gt; 99</Data>
<Data>0x80041003</Data>
</EventData>
</Event>

Przyczyna

Ten problem występuje, jeśli filtr WMI jest uzyskiwany bez wystarczających uprawnień.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy uruchomić skrypt, który znajduje się na stronie Centrum skryptów:

Ten problem występuje również w systemie Windows 7 i Windows Server 2008 R2. Aby rozwiązać ten problem w tych systemach, użyj poprawka to rozwiązanie, które jest dostępne w następującym artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Więcej informacji

Ten określony komnikat zdarzenia o identyfikatorze 10 o błędzie wymienionym powyżej może być bezpiecznie zignorowany, nie jest to problem związany z dodatkiem Service Pack lub z systemem operacyjnym.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 950375 — ostatni przegląd: 17.02.2017 — zmiana: 1

Dodatek Service Pack 1 do systemu Windows Vista, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems

Opinia