Raport "zainstalowane składniki wymagające" wskazuje, że w trakcie instalacji aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4,0 brakuje składników programu Visual C++ Runtime

Dotyczy: Dynamics CRM 4.0

Symptomy


Podczas instalowania programu Microsoft Dynamics CRM 4,0 raport "zainstalowane składniki wymagające" wskazuje, że brakuje składników programu Microsoft Visual C++ Runtime. Składniki programu Visual C++ Runtime są jednak już zainstalowane na komputerze, na którym jest zainstalowany program Microsoft Dynamics CRM.

Przyczyna


Ten problem występuje, ponieważ program instalacyjny programu Microsoft Dynamics CRM musi zainstalować składniki wykonawcze Visual C++, nawet jeśli składniki są już zainstalowane.

Rozwiązanie


Aby rozwiązać ten problem, Skorzystaj z jednej z poniższych metod.

Metoda 1

Jeśli komputer ma połączenie z Internetem, możesz bezpiecznie zignorować wiadomość. Program instalacyjny programu Microsoft Dynamics CRM 4,0 automatycznie pobiera i instaluje składniki programu Visual C++ Runtime.

Metoda 2

Jeśli musisz zainstalować aplikację Microsoft Dynamics CRM dla programu Microsoft Office Outlook, łącznik danych usług Microsoft SQL Server Reporting Services i router poczty E-mail na komputerze, który nie ma połączenia internetowego, wykonaj poniższe czynności.

Jak zainstalować aplikację Microsoft Dynamics CRM dla programu Microsoft Office Outlook

 1. Na innym komputerze, który ma połączenie z Internetem, Utwórz folder o nazwie ClientInstall.
 2. Pobierz pliki instalacyjne klienta programu Microsoft Dynamics CRM 4,0. Jeśli korzystasz z programu Microsoft Dynamics CRM 4,0 w trybie lokalnym, Pobierz pliki instalacyjne programu Microsoft Dynamics CRM 4,0 dla programu Microsoft Office Outlook dla programu Microsoft Dynamics CRM 4,0 online. W tym celu odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 3. Wyodrębnij pliki instalacyjne do folderu o nazwie klient, a następnie umieść ten folder w folderze utworzonym w kroku 1.
 4. Pobierz pakiet "pakiet redystrybucyjny Visual C++ 2005 z dodatkiem SP1" z centrum pobierania firmy Microsoft. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. Odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web, a następnie wyszukaj "pakiet redystrybucyjny Visual C++ 2005 z dodatkiem SP1".
  2. Pobierz wersję 32-bitową lub 64-bitową wersję pakietu "pakiet redystrybucyjny Visual C++ 2005 SP1" zgodną z systemem operacyjnym klienta.
  Uwaga Możesz również uzyskać pakiet "Visual C++ 2005 z dodatkiem SP1" z instalacyjnego dysku DVD programu Microsoft Dynamics CRM 4,0.  
 5. Utwórz następującą strukturę folderów w folderze utworzonym w kroku 1:
  \Redist\i386\VcRedist
  Uwaga Nie można zignorować tego kroku, ponieważ program instalacyjny pakietu "Visual C++ 2005 z dodatkiem SP1" nie może wykryć stanu instalacji.  
 6. Pliki pobrane w kroku 4 należy umieścić w folderze utworzonym w kroku 5. Teraz możesz nagrać folder utworzony w kroku 1 na dysk CD lub umieścić go w udziale sieciowym, do którego mają dostęp użytkownicy.
Uwaga:W przypadku próby zainstalowania aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4,0 dla programu Microsoft Office Outlook z dostępem w trybie offline na komputerze z systemem Windows 7, który nie ma dostępu do Internetu, konieczne będzie wykonanie poniższych czynności.jedno.       Utwórz folder o nazwie ClientInstall.2.       Na nośniku instalacyjnym Przenieś cały folder klienta do tego miejsca.3.       W folderze ClientInstall Utwórz folder o nazwie Redist.4.       Na nośniku instalacyjnym Przenieś cały folder i386 do folderu Redist.

Jak zainstalować router poczty E-mail

 1. Na innym komputerze, który ma połączenie z Internetem, Utwórz folder o nazwie "router poczty E-mail w programie CRM 4,0".
 2. Pobierz router poczty E-mail programu Microsoft Dynamics CRM 4,0. W tym celu odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:  
 3. Wyodrębnij pliki instalacyjne do folderu utworzonego w kroku 1.
 4. Pobierz pakiet "pakiet redystrybucyjny Visual C++ 2005 z dodatkiem SP1" z centrum pobierania firmy Microsoft. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. Odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web, a następnie wyszukaj "pakiet redystrybucyjny Visual C++ 2005 z dodatkiem SP1":
  2. Pobierz wersję 32-bitową lub 64-bitową wersję pakietu "pakiet redystrybucyjny Visual C++ 2005 SP1" zgodną z wersją językową programu CRM. UwagaMożesz również uzyskać pakiet "Visual C++ 2005 z dodatkiem SP1" z instalacyjnego dysku DVD programu Microsoft Dynamics CRM 4,0.
 5. Umieść pakiet "Visual C++ 2005 z dodatkiem SP1" do nowego folderu o nazwie VcRedist, a następnie skopiuj go i wklej w folderze "mail Router CRM 4,0".
 6. Skopiuj folder "routery E-mail programu CRM 4,0" na komputerze, który nie ma połączenia internetowego, a następnie uruchom plik Setupexchange. msi.

Jak zainstalować łącznik danych SRS

 1. Na innym komputerze, który ma połączenie z Internetem, Pobierz pakiet "Visual C++ 2005 z dodatkiem SP1" z centrum pobierania Microsoft. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. Odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web, a następnie wyszukaj "pakiet redystrybucyjny Visual C++ 2005 z dodatkiem SP1":
  2. Pobierz wersję 32-bitową lub 64-bitową wersję pakietu "pakiet redystrybucyjny Visual C++ 2005 SP1" zgodną z wersją językową programu CRM. Uwaga Możesz również uzyskać pakiet "Visual C++ 2005 z dodatkiem SP1" z instalacyjnego dysku DVD programu Microsoft Dynamics CRM 4,0.
 2. Umieść pakiet "Visual C++ 2005 z dodatkiem SP1" do nowego folderu o nazwie VcRedist.
 3. Skopiuj folder SRSDataConnector z instalacyjnego dysku DVD programu Microsoft Dynamics CRM 4,0, a następnie wklej go na pulpicie komputera, który nie ma połączenia internetowego.
 4. Skopiuj folder VcRedist do folderu SRSDataConnector, a następnie wykonaj SRSDataConnector. msi.