Microsoft FRx 6.7 Service Pack 10 jest dostępny

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 4.0Microsoft Dynamics AX 3.0Microsoft Dynamics NAV 5.0

WPROWADZENIE


Microsoft FRx 6.7 Service Pack 10 (SP 10) jest dostępna. SP Microsoft FRx 6.7 10 można zainstalować na dowolnym komputerze, na którym jest uruchomiony program Microsoft FRx 6.7. Ten artykuł zawiera opis sposobu instalowania SP Microsoft FRx 6.7 10. Ten artykuł zawiera także listę problemów, które są usuwane w SP Microsoft FRx 6.7 10.

Więcej informacji


Jak uzyskać Microsoft FRx 6.7 Service Pack 10

Microsoft Dynamics GP

Partnerzy

https://mbs.microsoft.com/partnersource/downloads/servicepack/frx67gpoverview.htm?printpage=false


Klienci

System Microsoft Dynamics AX

PartnerzyKlienci

Microsoft Dynamics NAV

Partnerzy

https://mbs.microsoft.com/partnersource/downloads/servicepack/frx67navoverview_eng.htm?printpage=false

Klienci

https://mbs.microsoft.com/customersource/downloads/servicepacks/frx67navoverview_eng.htm?printpage=false

Wymagania wstępneAby zainstalować ten dodatek service pack, musi mieć zainstalowany program Microsoft FRx 6.7.Uwaga Zdecydowanie zaleca się zastosowanie Microsoft FRx 6.7 Service Pack 9 (SP9) przed zastosowaniem SP Microsoft FRx 6.7 10. Jeśli trzeba usunąć SP 10, uszkodzenia danych może wystąpić, jeśli z dodatkiem SP9 nie została zastosowana po raz pierwszy.

Informacje dotyczące instalacji

 1. Kliknij dwukrotnie plik dodatku service pack program do uruchomienia Instalatora.
 2. Gdy zostanie wyświetlone okno-Zapraszamy!, kliknij przycisk Dalej.
 3. Pojawi się postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft. Zapoznaj się z warunkami, kliknij przycisk zgadzam się, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. Kliknij Projektant raportów FRx, uruchamiania raportu FRx, FRx drążenia Viewer, Menedżer raportów FRx i Kreatora raportów FRx. Następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. Sprawdź poprawność domyślnego folderu docelowego, lub kliknij przycisk Przeglądaj , aby otworzyć inny folder docelowy. Następnie kliknij przycisk Dalej.
  Uwaga Jeśli użyto ścieżki konwencji UNC (Universal Naming) pierwotnie zainstalowany Microsoft FRx, wprowadź ścieżkę UNC.
 6. Kliknij przycisk Dalej do uruchomienia aktualizacji plików.
 7. Po aktualizacji Instalatora Microsoft FRx podstawowych plików wyświetlany następujący komunikat:
  Instalacja została ukończona!
 8. Kliknij przycisk Zakończ , aby zakończyć pracę Instalatora.

Obsługa instalacji

Aby uzyskać informacje o pomocy technicznej dla programu Microsoft FRx odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

W sekcji "Produkty pokrewne" strony sieci Web kliknij polecenie Microsoft FRx. Można również uzyskać wsparcie techniczne przez telefon w (888) 477-7877.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tego pakietu serwisowego ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Frx67010343g.exe6.7.0.933356,275,96012-Mar-200820:35x86
R10releasenotes microsoft dynamics™ gp 9.0 i 10.0.docxNie dotyczy82,14318-Mar-200823:00Nie dotyczy
W poniższej tabeli opisano problemy rozwiązane w dodatku Service Pack 10 dla Microsoft FRx 6.7.
ModułProblem
Projektant FRxNie można wybrać określonego bloku konstrukcyjnego, a następnie Wyświetl skojarzone bloków konstrukcyjnych.
Projektant FRx"Rozpakuj DynaZip" błąd występuje podczas eksportowania dużych raportu do programu Microsoft Excel, a następnie wyślij wiadomość e-mail z drzewa raportowania.
Projektant FRxPo wybraniu opcji "Użyj zaokrąglone wartości dla obliczenia i sumy" w katalogu wraz z opcją SR w kolumnie obliczenia w kolumnie wyświetlana w kwocie zamiast Niezaokrąglony kwota zero centów.
Projektant FRxOtrzymujesz komunikat o błędzie podczas generowania raportu, który używa kodu formatu wiersz CCAVG wraz z kolumny od początku roku, która ma zarówno przeliczania waluty i okresów 365: "Wystąpił błąd podczas ustawiania filtrów dla OPR CCAVG kolumny"
Projektant FRxJeśli nazwa firmy, możesz używać znak (@) aby pokazać, że przedsiębiorstwo jest podmiotem prawnym, nagłówek na raporcie ignoruje znak (@).
Projektant FRxPodczas generowania raportu, że zastosowań X0 formantu drukowania i niedrukowalne (NP) wydrukować formantu w układ kolumn raport wyświetla kwoty z lewej strony kolumny DESC.
Projektant FRxGdy raport używa drzewa, która nie ma danych dla niektórych jednostek, kolumna NP jest wyświetlana w wygenerowanym raporcie. Ten problem występuje, gdy układ kolumn ma kolumna, która ma X0 zaznaczony formant drukowania i innej kolumny, która ma NP wydrukować zaznaczony formant.
Projektant FRxNagłówki są wyświetlane w kolumnach zawierających dane w wierszach niedrukowalne.
Projektant FRxPodczas eksportowania z podglądu drążenia FRx do programu Excel wiele razy, spowalnia proces eksportowania.
Projektant FRxJeśli używasz wiersza PI wraz z kolumną CALC się komunikat o błędzie podczas eksportowania do pliku programu Excel (.xls) i wybrać formuły eksportu: "Błąd 5: nieprawidłowe wywołanie procedury lub argument"
Projektant FRxDuże drzewa, która korzysta z zabezpieczeń w kolumnie P działa powoli podczas otwierania podglądu drążenia FRx.
Projektant FRxOtrzymujesz komunikat o błędzie podczas generowania do programu Excel, a następnie użyj opcji Brak raport o wyjątkach: "Błąd przepełnienia 6"
Projektant FRxUżycie 0.0000 maska specjalny format w układ kolumn, raport zawiera "0.0000" zamiast wartości rzeczywistych.
Projektant FRxUżycie opcji drukowania kontroli Symbol waluty (CS) w formacie wiersza, maski, która jest używana dla miejsc dziesiętnych opiera się na ustawienie zaokrąglania wykazu zamiast w formacie międzynarodowym maskę, która jest udokumentowana, zgodnie z definicją dla firmy.
Projektant FRxGdy kurs jest określony dla pierwszego dnia miesiąca, a metoda średniej, który jest używany jest sumą cena, podzielona przez liczbę kursów, obliczone AVGMONTHLY kurs wymiany jest niepoprawny.
Projektant FRxOtrzymujesz komunikat o błędzie "Błąd 5" podczas eksportowania raportu dużych do tabeli przestawnej programu Excel.
Projektant FRxOtrzymujesz komunikat o błędzie podczas generowania wykresu przestawnego, który ma zabezpieczenia drzewa: "Błąd 5 nieprawidłowe wywołanie procedury"
Projektant FRx"Identyfikator sieci" zaznaczenie jako metodę zabezpieczeń Microsoft FRx użytkowników, którzy mają prawa "Tylko Przeglądarka raportów FRx" Dostęp projektanta FRx.
Projektant FRxWiersze sumy (TOT) nie stóp wraz z francuski (Kanada) ustawienia regionalne w wierszu TOT podczas używania znaku plus (+).
Projektant FRxZa pomocą programu Microsoft FRx zabezpieczeń nie może zabezpieczyć wiele katalogów i firm.
Projektant FRxPo wybraniu opcji "Get nazwa jednostki z segmentu kodu" i Microsoft FRx buduje drzewo przy użyciu segmentu innych niż segment naturalny, Microsoft FRx tworzy kodów jednostek zdefiniowanych przy użyciu trzy znaki znakiem zapytania (?) w innych segmentach.
Projektant FRxPodczas generowania lub eksportowanie raportu do programu Excel, rozmiar papieru jest równa A4 w skoroszycie programu Excel.
Projektant FRxOtrzymujesz komunikat o błędzie podczas wklejania wiersz, który zawiera konto, którego numer jest większy niż 32767, a następnie zapisz na format wiersza: "Błąd wykonania"-2147352566 (8002000a)""
Projektant FRxMicrosoft FRx tworzą plik .xml, który zawiera informacje logowania i hasło bazy danych w katalogu roboczego.
Projektant FRxPodczas dostępu Microsoft FRx za pośrednictwem usług terminalowych, a następnie wygeneruj raport pojawić się komunikat o błędzie: "Nieprawidłowy dysk pracy"
Projektant FRxTWhen w programie Excel, nazwę karty arkusza jest uwzględniana wielkość liter.
Podgląd drążenia FRxMicrosoft FRx drukuje kwoty ujemne na czerwono.
Podgląd drążenia FRxUżycie maski Międzynarodowy format dla wartości ujemnych wyświetlany jest symbol waluty GBP poza nawiasami, kwota nie jest drukowana poprawnie. Kwoty ujemne są wyświetlane razem z symbolem waluty wewnątrz nawiasów.
Podgląd drążenia FRxPodczas drukowania raportu, a umożliwia drukowanie szczegółów konta, szczegóły nie są drukowane, jeśli zmiana orientacji strony w oknie Ustawienia drukarki.
Podgląd drążenia FRxKolumna Kod T zajmuje miejsce poziomie finansowego i na poziomie konta dla tej kolumny, nawet jeśli nie widać żadnych danych na tych poziomach, użycie typu T-kod kolumny w układzie kolumny.
Podgląd drążenia FRxPo wejociu do podsumowania poziomu drzewa, która używa wiersza łączenie kolejności kont jest odwrotna z zamówienia, która jest wyświetlana w formacie wiersza księgi głównej.
Podgląd drążenia FRxOtrzymujesz komunikat o błędzie po zmianie ustawienia drukarki przed wydrukowaniem raport szczegółowy z podglądu drążenia: "Podgląd drążenia FRx; Finansowe okno zostało zamknięte, nie można ponownie wyświetlić szczegółów konta. Otwórz ponownie okno sprawozdania finansowego i przechodzenie do wierszy raportu ponownie"
Podgląd drążenia FRxKiedy używasz kody formatów rozpocząć pole (BXB) lub zamknij okno (BXC) kody formatów wraz z kolumny warunkowe drukowania opcja pole sterowania i warunek jest false, dodatkowe pole pojawia się na lewej stronie podglądu drążenia FRx.
Podgląd drążenia FRxOtrzymujesz komunikat o błędzie przy drukowaniu w pozycji poziomej z podglądu drążenia FRx: "Błąd wykonania"-2147417848 (80010108)""
Podgląd drążenia FRxPodgląd drążenia FRx nie ma opcję nie, aby wydrukować ukryte kolumny.
Podgląd drążenia FRxOtrzymujesz komunikat o błędzie podczas próby zapisania zmian do pliku FRx drążenia Viewer po ukryć kolumnę: "Błąd wykonywania 91: zmienna obiektu lub zmienna bloku With nie ustawiona"
Podgląd drążenia FRxFRx drążenia Viewer przestaje odpowiadać po przewinięciu do drugiej strony zawierającej szczegóły transakcji.
Podgląd drążenia FRxPrzycisk przewijania w przeglądarce drążenia FRx znika podczas przewijania po drugiej stronie.
Podgląd drążenia FRxOtrzymujesz komunikat o błędzie podczas przewijania w dół w podglądzie drążenia FRx i istnieje kolumna DESC, używającej formantu drukowania NP: "Błąd wykonania"9": indeks dolny poza zakresem"
Uruchamianie raportów FRxUruchamianie raportu FRx użytkownicy nie mogą zmieniać swoje hasła.
Menedżer raportów FRxZostanie wyświetlony komunikat o błędzie po CTRL + P służy do drukowania raportu programu Excel, a następnie spróbuj kliknąć inny raport książki Microsoft FRx raportu: "Błąd wykonania '-2147024726 (800700aa)': błąd automatyzacji. Żądany zasób jest w użyciu"
Menedżer raportów FRxOtrzymujesz komunikat o błędzie podczas przeglądania właściwości raportu .frd Menedżer raportów FRx: "Ciąg nie został rozpoznany jako prawidłowy element DateTime"
Menedżer raportów FRxKiedy używać razy 10-punktową czcionkę w raporcie w Projektancie FRx czcionki jest czytelny w Projektancie FRx. Czcionka jest jednak nieczytelne w książce raport Microsoft FRx.
Menedżer raportów FRxKomunikat o błędzie jest wyświetlany po kliknięciu przycisku "Podgląd wydruku" lub "wydruku raportu" w Menedżer raportów book w środowisku klienta sieci Menedżer raportów FRx: "System.ArgumentOutOfRangeException: indeks był poza zakresem"
Menedżer raportów FRxPodczas wyświetlania podglądu lub drukowania pliku .frd na ekranie podglądu drążenia FRx Menedżer raportów FRx, kolumny nie zostaną dopasowane.
Serwer raportów FRxSerwer raportów FRx i harmonogramu raportu FRx monit o wprowadzenie informacji o logowaniu wiele razy.
Serwer raportów FRxOtrzymujesz komunikat o błędzie podczas uruchamiania wystąpienia serwera raportów FRx, który jest zainstalowany w systemie Windows Server 2003 z komputera zdalnego, a nie jesteś zawierając dla tego wystąpienia serwera raportów FRx: "Error 1000; Nie można uruchomić aplikacji serwera zdalnego"
Serwer raportów FRxKomunikat o błędzie pojawia się za wiadomość "Wykazu w kolejce" podczas anulowania raportu, który przetwarza: "" Błąd 3640: nie można zlokalizować aktualizowania wiersza. Niektóre wartości mogą ulec zmianie od ostatniej aktualizacji"
Serwer raportów FRxJeśli usuniesz raport przetwarzania lub kolejce raportu, aparat serwera raportów FRx zawiesza się.
FRx WebPortAdministratorzy można ukryć foldery w FRx WebPort, że użytkownicy nie mają dostępu do przy użyciu opcji "Ukryj puste foldery" w menu Opcje w obszarze Narzędzia administracji WebPort FRx.
FRx WebPortMicrosoft FRx nie zapewnia możliwość określania użytkowników, którzy są rejestrowane w celu FRx WebPort.
FRx WebPortPo otwarciu raportu, którego nazwa zawiera znak procentu (%) w FRx WebPort pojawić się komunikat o błędzie: "Odmowa dostępu"
FRx WebPortGdy użytkownik generuje raport, który zawiera konta, które ma wartość zero, saldo pojawia się jako 0,00 zł w podglądzie drążenia FRx. Jednakże saldo nie ma podczas publikowania raportu FRx WebPort.
FRx WebPortFoldery FRx WebPort nie zapewniają opcję, aby posortować listę alfabetycznie.
FRx WebPortW Administratorze sieci Web FRx klienci nie można zmienić ich struktury folderów.
FRx WebPortPodczas publikowania raportu o .frd, którego nazwa zawiera znak procentu (%) lub znak plus (+), aby FRx WebPort pojawić się komunikat o błędzie: "Nie powiodło się do ładowania raport"
FRx WebPortPo wprowadzeniu informacji o połączeniu z bazą danych Oracle, operacje indeksu nie działa, jeśli zostanie wybrana opcja "Utwórz lub Aktualizuj indeksy", a następnie kliknij przycisk "Proces" na stronie zarządzania indeksami.
FRx WebPortPodczas publikowania raportu, który korzysta z zabezpieczeń drzewa, a wybrano opcję "Wyjście do poczty e-mail" i opcja "Publikuj raport sieci Web", tylko użytkownik, który opublikował raportu można wyświetlić raport w FRx WebPort.
FRx WebPortPo wysłaniu pięć raportów do FRx WebPort nie wszystkie raporty są wyświetlane w folderach.
FRx DirectLinkUkład kolumn dla firmy Microsoft Forecaster nie ma roku (OPR) opcji.
FRx DirectLinkGdy używasz filtru konta w układzie kolumny Microsoft Forecaster wyniki są zero.
FRx DirectLinkPrzy próbie wygenerowania raportu, który używa kodu transakcji T_ATTR dla systemu Microsoft Dynamics AX, a raport zawiera firmy Microsoft warunkowy typu 7.0, pojawi się komunikat o błędzie "Błąd 5".
FRx dla systemu Microsoft Dynamics AXGdy używasz kreatora wymiaru do tworzenia nowej firmy przez importowanie dokumentu XML mapy wirtualnego wymiaru Kreator tworzy domyślną strukturę wymiaru dla tej firmy. Nie można jednak zapisać wszelkie zmiany, które wprowadzasz do tej struktury wymiaru domyślnego.
FRx dla systemu Microsoft Dynamics AXUżycie opcji korekty (pr) z kolumną od początku roku, dane, które pobiera Microsoft FRx zawiera więcej niż wpisy korygujące.
FRx dla systemu Microsoft Dynamics AXPodczas dodawania nowego wymiaru w systemie Microsoft Dynamics AX i zaimportować nowy dokument XML mapowanie wirtualnego w Kreatorze wymiaru, wymiaru Kreator rozpoznaje zmiany dokumentu mapowania. Jednak Kreator wymiaru nie doda nowy wymiar.
FRx dla systemu Microsoft Dynamics AXOtrzymują komunikat o błędzie po dodaniu do szablonu, który jeszcze nie został zaimportowany za pomocą dokumentu wirtualnego mapowanie firmy: "Biorąc pod uwagę brak klucza"
FRx dla systemu Microsoft Dynamics AXPodczas tworzenia szablonu, długości, które są wyświetlane są maksymalne długości wartości wymiarów, które istnieją dla każdej firmy. Jeśli usuniesz firmy, w której rekord jest większy niż maksymalna długość z szablonu, Microsoft FRx nie dostosowuje się maksymalne długości.
FRx dla systemu Microsoft Dynamics AXKomunikat o błędzie jest wyświetlany po wybraniu firmy, która nie została Zwirtualizowana macierz na wszystkie tabele: "Już otwarty element DataReader"
FRx dla systemu Microsoft Dynamics AXPodczas tworzenia szablonu, a następnie zwiększ długość dla wymiaru, wzrost nie są zapisywane w szablonie w tabeli frl_template_dimensions.
FRx dla systemu Microsoft Dynamics AXGdy odbudować planu kont dla firmy Microsoft Dynamics AX i użyć tabeli LedgerCov i tabeli tabeli LedgerBudget, Microsoft FRx usuwa, a następnie ponownie umieszcza wszystkie wpisy w tabeli frl_acct_code dla firmy.
FRx dla systemu Microsoft Dynamics AXGdy procedura przechowywana csp_ClearOldAccountCodes dynamicznie tworzy instrukcji delete w celu aktualizacji tabeli frl_acct_code, Microsoft FRx rzuca długości segmentów jako NVARCHAR typu danych. Ponadto niektóre segmenty są nieprawidłową długość. W związku z tym procesie odbudowywania trwa dłużej, niż można by oczekiwać.
FRx dla systemu Microsoft Dynamics AXOtrzymujesz komunikat o błędzie podczas generowania raportu za pomocą prostej kolumny GL/CUR w Microsoft FRx: "Błąd podczas pobierania następnego bilansu"
FRx dla systemu Microsoft Dynamics AXOtrzymujesz komunikat o błędzie podczas importowania dokumentu mapowanie wirtualnego przy użyciu Kreatora wymiaru: "Niepoprawna składnia w pobliżu ' near ')''"
FRx dla systemu Microsoft Dynamics AXWyświetlany komunikat o błędzie w Kreatorze wymiaru podczas importowania dokumentu wirtualnego mapowania i konieczne jest utworzenie więcej niż jednej firmy: "Przetwarzanie metadanych nie powiodło się"
FRx dla systemu Microsoft Dynamics AXOtrzymujesz komunikat o błędzie podczas generowania raportu, który zawiera wiele masek pełnego uwzględniania w formacie wiersza: "Błąd 8900"
FRx dla systemu Microsoft Dynamics AXOtrzymujesz komunikat o błędzie podczas generowania raportu, który korzysta z zakresu pełnego uwzględniania w formacie wiersza w Microsoft FRx: "Błąd podczas pobierania następnego bilansu"
FRx dla systemu Microsoft Dynamics AXPo zaimportowaniu dokumentu wirtualnego mapy przetwarzania metadanych nie powiedzie się.
FRx dla systemu Microsoft Dynamics AXOtrzymują komunikat o błędzie, gdy firma Microsoft Dynamics AX można ustawić jako domyślny po zastosowaniu poprawki R09_HF_AX_1_SQL: "Błąd 8900 próby budować opis segmentu"
FRx dla systemu Microsoft Dynamics AXOtrzymujesz komunikat o błędzie podczas uruchamiania raportu: "źródło: FSAxapta30 błąd 8900: Wystąpił błąd Directlink"
FRx dla systemu Microsoft Dynamics AXProblem z wydajnością występuje w Microsoft FRx podczas tworzenia indeksu księgi głównej, a następnie wygenerować raporty.
FRx dla systemu Microsoft Dynamics GPPo uruchomieniu raportu dla pierwszego okresu roku i użyć modyfikatora /BB i nagłówek @PERDESC w kolumnie, raport jest uruchamiany. Jednakże "Okres nie znaleziono kalendarza firmy" pojawia się jako nagłówek @PERDESC dla kolumny, która używa modyfikator /BB.
FRx dla systemu Microsoft Dynamics GPKwota przeliczania waluty nie przynosi w odpowiedniej ilości, jeśli kolumna księgi głównej nie jest pierwszą kolumnę księgi głównej w układ kolumn.
FRx dla systemu Microsoft Dynamics GPPodczas generowania raportu, który używa kategorię konta Microsoft FRx nie sprawdza zabezpieczeń poziomu kont w programie Microsoft Dynamics GP.
FRx dla systemu Microsoft Dynamics GPOtrzymujesz komunikat o błędzie po podłączeniu do firmy Microsoft Forecaster w Microsoft FRx: "CheckOFSIConnection (40048: Ta nazwa środowiska już istnieje w Zbieraj"
FRx dla systemu Microsoft Dynamics GPPodczas generowania raportu, która zwraca dużą ilość danych i który używa kodu formatu wiersz CCAVG wraz z kolumny od początku roku, od początku roku kolumny są puste w przypadku niektórych wierszy. Lub w kolumnach od początku roku wyświetlane niepoprawne dane.
FRx dla kont analitycznych firmy MicrosoftBudowanie struktury wymiarów dla firmy, w którym istnieje wiele wystąpień tego samego Identyfikatora kodu wymiaru. Wystąpień tego samego Identyfikatora kodu wymiaru mają identyfikatory w innym wymiarze. W takim przypadku tabeli "frl_seg_desc" jest wypełniana jest kod błędnego wymiaru.
FRx dla kont analitycznych firmy MicrosoftRozmiar typu danych pola "frl_acct_code_AA.dimxx_id" jest mniejszy niż rozmiar typu danych pola "aag00401.aaTrxDimCodeI". Danych, które przekraczają mniejszy rozmiar typu danych powoduje niepowodzenie procesu tworzenia planu kont.
FRx dla kont analitycznych firmy MicrosoftJeśli okno Framework konta w programie Microsoft Dynamics GP umożliwia Określ rozmiar maksymalny w naturalnych konta będzie większy niż nvarchar(9), pojawić komunikat o błędzie, gdy rozpocznie się przebudowę planu kont w Microsoft FRx.
FRx dla kont analitycznych firmy MicrosoftGdy konto jest odejmowana od zakresu kont, która zawiera konto, wynikający z nich bilans dla tego wiersza jest niepoprawna.
FRx dla kont analitycznych firmy MicrosoftUsuwa Microsoft FRx Service Pack 9 Księgowość analityczna powiązane pliki, jeśli SysData folder nie znajduje się w folderze głównym FRx.
FRx dla kont analitycznych firmy MicrosoftKiedy należy odbudować planu kont lub podczas tworzenia nowej struktury wymiaru dla firmy, która ma więcej niż pięć wymiarów, wystąpi błąd i rekonstrukcji nie powiedzie się.
FRx dla kont analitycznych firmy MicrosoftZostanie wyświetlony komunikat o błędzie minął limit czasu w przypadku podglądu podczas próby Zapisz wymiar struktury, która ma dziewięć wymiary w Microsoft Dynamics analityczne rachunkowości kreatora wymiaru.
FRx dla kont analitycznych firmy MicrosoftJeśli tymczasowa tabela nie ma indeksu, raportów, które są generowane w firmie Księgowość analityczna potrwać więcej niż godzinę do generowania.
FRx dla systemu Microsoft Dynamics NAVPo uruchomieniu obciążenia systemu Microsoft Dynamics NAV, daty zakończenia w tabeli frl_year_ctrl są takie same, jak początek dat istnieją okresy dostosowania.
FRx dla systemu Microsoft Dynamics SLPodczas korzystania z FRx z Dynamics SL 7.0, można użyć uwierzytelniania systemu Windows.