MS08-028: Luka w zabezpieczeniach aparatu bazy danych Microsoft Jet umożliwia zdalne wykonywanie kodu

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS08-028, który zawiera wszystkie istotne informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń. Informacje te obejmują manifest pliku i opcje wdrażania. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Informacje o pliku

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Po wyświetleniu informacji dotyczących plików są one zamieniane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Microsoft Windows 2000

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Dao360.dll3.60.9512.0554,00827-Mar-200807:00x86
Msexch40.dll4.0.9502.0518,94427-Mar-200807:00x86
Msexcl40.dll4.0.9502.0326,43227-Mar-200807:00x86
Msjet40.dll4.0.9511.01,516,56827-Mar-200819:31x86
Msjetol1.dll4.0.9502.0355,11227-Mar-200807:02x86
Msjint40.dll4.0.9502.0151,58327-Mar-200807:13x86
Msjter40.dll4.0.9502.060,19227-Mar-200807:02x86
Msjtes40.dll4.0.9502.0248,60827-Mar-200807:03x86
Msltus40.dll4.0.9502.0219,93627-Mar-200807:03x86
Mspbde40.dll4.0.9502.0355,10427-Mar-200807:03x86
Msrd2x40.dll4.0.9502.0432,92827-Mar-200807:04x86
Msrd3x40.dll4.0.9502.0322,33627-Mar-200807:04x86
Msrepl40.dll4.0.9502.0559,90427-Mar-200807:04x86
Mstext40.dll4.0.9502.0264,99227-Mar-200807:05x86
Mswdat10.dll4.0.9502.0838,43227-Mar-200807:05x86
Mswstr10.dll4.0.9502.0621,34427-Mar-200807:05x86
Msxbde40.dll4.0.9502.0355,10427-Mar-200807:06x86

Wszystkie obsługiwane 32-bitowe wersje systemu Windows XP

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Dao360.dll3.60.9512.0554,00825-Mar-200804:50x86SP2SP2GDR
Msexch40.dll4.0.9502.0518,94425-Mar-200804:50x86SP2SP2GDR
Msexcl40.dll4.0.9502.0326,43225-Mar-200804:50x86SP2SP2GDR
Msjet40.dll4.0.9511.01,516,56825-Mar-200804:50x86SP2SP2GDR
Msjetol1.dll4.0.9502.0355,11225-Mar-200804:50x86SP2SP2GDR
Msjint40.dll4.0.9502.0151,58326-Mar-200808:09x86SP2SP2GDR
Msjter40.dll4.0.9502.060,19225-Mar-200804:50x86SP2SP2GDR
Msjtes40.dll4.0.9502.0248,60825-Mar-200804:50x86SP2SP2GDR
Msltus40.dll4.0.9502.0219,93625-Mar-200817:20x86SP2SP2GDR
Mspbde40.dll4.0.9502.0355,10425-Mar-200804:50x86SP2SP2GDR
Msrd2x40.dll4.0.9502.0432,92825-Mar-200804:50x86SP2SP2GDR
Msrd3x40.dll4.0.9502.0322,33625-Mar-200804:50x86SP2SP2GDR
Msrepl40.dll4.0.9502.0559,90425-Mar-200804:50x86SP2SP2GDR
Mstext40.dll4.0.9502.0264,99225-Mar-200804:50x86SP2SP2GDR
Mswdat10.dll4.0.9502.0838,43225-Mar-200804:50x86SP2SP2GDR
Mswstr10.dll4.0.9502.0621,34425-Mar-200804:50x86SP2SP2GDR
Msxbde40.dll4.0.9502.0355,10425-Mar-200804:50x86SP2SP2GDR
Dao360.dll3.60.9512.0554,00825-Mar-200804:50x86SP2SP2QFE
Msexch40.dll4.0.9502.0518,94425-Mar-200804:50x86SP2SP2QFE
Msexcl40.dll4.0.9502.0326,43225-Mar-200804:50x86SP2SP2QFE
Msjet40.dll4.0.9511.01,516,56825-Mar-200804:50x86SP2SP2QFE
Msjetol1.dll4.0.9502.0355,11225-Mar-200804:50x86SP2SP2QFE
Msjint40.dll4.0.9502.0151,58326-Mar-200808:09x86SP2SP2QFE
Msjter40.dll4.0.9502.060,19225-Mar-200804:50x86SP2SP2QFE
Msjtes40.dll4.0.9502.0248,60825-Mar-200804:50x86SP2SP2QFE
Msltus40.dll4.0.9502.0219,93625-Mar-200817:20x86SP2SP2QFE
Mspbde40.dll4.0.9502.0355,10425-Mar-200804:50x86SP2SP2QFE
Msrd2x40.dll4.0.9502.0432,92825-Mar-200804:50x86SP2SP2QFE
Msrd3x40.dll4.0.9502.0322,33625-Mar-200804:50x86SP2SP2QFE
Msrepl40.dll4.0.9502.0559,90425-Mar-200804:50x86SP2SP2QFE
Mstext40.dll4.0.9502.0264,99225-Mar-200804:50x86SP2SP2QFE
Mswdat10.dll4.0.9502.0838,43225-Mar-200804:50x86SP2SP2QFE
Mswstr10.dll4.0.9502.0621,34425-Mar-200804:50x86SP2SP2QFE
Msxbde40.dll4.0.9502.0355,10425-Mar-200804:50x86SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla komputerów z procesorami x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Wdao360.dll3.60.9512.0554,00827-Mar-200808:05x86SP1SP1GDR\WOW
Wmsexch40.dll4.0.9502.0518,94427-Mar-200808:05x86SP1SP1GDR\WOW
Wmsexcl40.dll4.0.9502.0326,43227-Mar-200808:05x86SP1SP1GDR\WOW
Wmsjet40.dll4.0.9511.01,516,56827-Mar-200808:05x86SP1SP1GDR\WOW
Wmsjetol1.dll4.0.9502.0355,11227-Mar-200808:05x86SP1SP1GDR\WOW
Wmsjint40.dll4.0.9502.0151,58327-Mar-200808:05x86SP1SP1GDR\WOW
Wmsjter40.dll4.0.9502.060,19227-Mar-200808:05x86SP1SP1GDR\WOW
Wmsjtes40.dll4.0.9502.0248,60827-Mar-200808:05x86SP1SP1GDR\WOW
Wmsltus40.dll4.0.9502.0219,93627-Mar-200808:05x86SP1SP1GDR\WOW
Wmspbde40.dll4.0.9502.0355,10427-Mar-200808:05x86SP1SP1GDR\WOW
Wmsrd2x40.dll4.0.9502.0432,92827-Mar-200808:05x86SP1SP1GDR\WOW
Wmsrd3x40.dll4.0.9502.0322,33627-Mar-200808:05x86SP1SP1GDR\WOW
Wmsrepl40.dll4.0.9502.0559,90427-Mar-200808:05x86SP1SP1GDR\WOW
Wmstext40.dll4.0.9502.0264,99227-Mar-200808:05x86SP1SP1GDR\WOW
Wmswdat10.dll4.0.9502.0838,43227-Mar-200808:05x86SP1SP1GDR\WOW
Wmswstr10.dll4.0.9502.0621,34427-Mar-200808:05x86SP1SP1GDR\WOW
Wmsxbde40.dll4.0.9502.0355,10427-Mar-200808:05x86SP1SP1GDR\WOW
Wdao360.dll3.60.9512.0554,00827-Mar-200808:01x86SP1SP1QFE\WOW
Wmsexch40.dll4.0.9502.0518,94427-Mar-200808:01x86SP1SP1QFE\WOW
Wmsexcl40.dll4.0.9502.0326,43227-Mar-200808:01x86SP1SP1QFE\WOW
Wmsjet40.dll4.0.9511.01,516,56827-Mar-200808:01x86SP1SP1QFE\WOW
Wmsjetol1.dll4.0.9502.0355,11227-Mar-200808:01x86SP1SP1QFE\WOW
Wmsjint40.dll4.0.9502.0151,58327-Mar-200808:01x86SP1SP1QFE\WOW
Wmsjter40.dll4.0.9502.060,19227-Mar-200808:01x86SP1SP1QFE\WOW
Wmsjtes40.dll4.0.9502.0248,60827-Mar-200808:01x86SP1SP1QFE\WOW
Wmsltus40.dll4.0.9502.0219,93627-Mar-200808:01x86SP1SP1QFE\WOW
Wmspbde40.dll4.0.9502.0355,10427-Mar-200808:01x86SP1SP1QFE\WOW
Wmsrd2x40.dll4.0.9502.0432,92827-Mar-200808:01x86SP1SP1QFE\WOW
Wmsrd3x40.dll4.0.9502.0322,33627-Mar-200808:01x86SP1SP1QFE\WOW
Wmsrepl40.dll4.0.9502.0559,90427-Mar-200808:01x86SP1SP1QFE\WOW
Wmstext40.dll4.0.9502.0264,99227-Mar-200808:01x86SP1SP1QFE\WOW
Wmswdat10.dll4.0.9502.0838,43227-Mar-200808:01x86SP1SP1QFE\WOW
Wmswstr10.dll4.0.9502.0621,34427-Mar-200808:01x86SP1SP1QFE\WOW
Wmsxbde40.dll4.0.9502.0355,10427-Mar-200808:01x86SP1SP1QFE\WOW

Wszystkie obsługiwane 32-bitowe wersje systemu Windows Server 2003

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Dao360.dll3.60.9512.0554,00826-Jan-200804:39x86SP1SP1GDR
Msexch40.dll4.0.9502.0518,94409-Dec-200718:59x86SP1SP1GDR
Msexcl40.dll4.0.9502.0326,43209-Dec-200718:59x86SP1SP1GDR
Msjet40.dll4.0.9511.01,516,56802-Jan-200819:58x86SP1SP1GDR
Msjetol1.dll4.0.9502.0355,11209-Dec-200718:59x86SP1SP1GDR
Msjint40.dll4.0.9502.0151,58326-Mar-200808:06x86SP1SP1GDR
Msjter40.dll4.0.9502.060,19209-Dec-200718:59x86SP1SP1GDR
Msjtes40.dll4.0.9502.0248,60809-Dec-200718:59x86SP1SP1GDR
Msltus40.dll4.0.9502.0219,93609-Dec-200718:59x86SP1SP1GDR
Mspbde40.dll4.0.9502.0355,10409-Dec-200718:59x86SP1SP1GDR
Msrd2x40.dll4.0.9502.0432,92809-Dec-200718:59x86SP1SP1GDR
Msrd3x40.dll4.0.9502.0322,33627-Mar-200806:45x86SP1SP1GDR
Msrepl40.dll4.0.9502.0559,90409-Dec-200718:59x86SP1SP1GDR
Mstext40.dll4.0.9502.0264,99209-Dec-200718:59x86SP1SP1GDR
Mswdat10.dll4.0.9502.0838,43209-Dec-200718:59x86SP1SP1GDR
Mswstr10.dll4.0.9502.0621,34409-Dec-200718:59x86SP1SP1GDR
Msxbde40.dll4.0.9502.0355,10409-Dec-200718:59x86SP1SP1GDR
Dao360.dll3.60.9512.0554,00826-Jan-200804:35x86SP1SP1QFE
Msexch40.dll4.0.9502.0518,94409-Dec-200718:59x86SP1SP1QFE
Msexcl40.dll4.0.9502.0326,43209-Dec-200718:59x86SP1SP1QFE
Msjet40.dll4.0.9511.01,516,56809-Dec-200718:59x86SP1SP1QFE
Msjetol1.dll4.0.9502.0355,11209-Dec-200718:59x86SP1SP1QFE
Msjint40.dll4.0.9502.0151,58326-Mar-200808:06x86SP1SP1QFE
Msjter40.dll4.0.9502.060,19209-Dec-200718:59x86SP1SP1QFE
Msjtes40.dll4.0.9502.0248,60809-Dec-200718:59x86SP1SP1QFE
Msltus40.dll4.0.9502.0219,93609-Dec-200718:59x86SP1SP1QFE
Mspbde40.dll4.0.9502.0355,10409-Dec-200718:59x86SP1SP1QFE
Msrd2x40.dll4.0.9502.0432,92809-Dec-200718:59x86SP1SP1QFE
Msrd3x40.dll4.0.9502.0322,33627-Mar-200806:45x86SP1SP1QFE
Msrepl40.dll4.0.9502.0559,90409-Dec-200718:59x86SP1SP1QFE
Mstext40.dll4.0.9502.0264,99209-Dec-200718:59x86SP1SP1QFE
Mswdat10.dll4.0.9502.0838,43209-Dec-200718:59x86SP1SP1QFE
Mswstr10.dll4.0.9502.0621,34409-Dec-200718:59x86SP1SP1QFE
Msxbde40.dll4.0.9502.0355,10409-Dec-200718:59x86SP1SP1QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Wdao360.dll3.60.9512.0554,00827-Mar-200808:05x86SP1SP1GDR\WOW
Wmsexch40.dll4.0.9502.0518,94427-Mar-200808:05x86SP1SP1GDR\WOW
Wmsexcl40.dll4.0.9502.0326,43227-Mar-200808:05x86SP1SP1GDR\WOW
Wmsjet40.dll4.0.9511.01,516,56827-Mar-200808:05x86SP1SP1GDR\WOW
Wmsjetol1.dll4.0.9502.0355,11227-Mar-200808:05x86SP1SP1GDR\WOW
Wmsjint40.dll4.0.9502.0151,58327-Mar-200808:05x86SP1SP1GDR\WOW
Wmsjter40.dll4.0.9502.060,19227-Mar-200808:05x86SP1SP1GDR\WOW
Wmsjtes40.dll4.0.9502.0248,60827-Mar-200808:05x86SP1SP1GDR\WOW
Wmsltus40.dll4.0.9502.0219,93627-Mar-200808:05x86SP1SP1GDR\WOW
Wmspbde40.dll4.0.9502.0355,10427-Mar-200808:05x86SP1SP1GDR\WOW
Wmsrd2x40.dll4.0.9502.0432,92827-Mar-200808:05x86SP1SP1GDR\WOW
Wmsrd3x40.dll4.0.9502.0322,33627-Mar-200808:05x86SP1SP1GDR\WOW
Wmsrepl40.dll4.0.9502.0559,90427-Mar-200808:05x86SP1SP1GDR\WOW
Wmstext40.dll4.0.9502.0264,99227-Mar-200808:05x86SP1SP1GDR\WOW
Wmswdat10.dll4.0.9502.0838,43227-Mar-200808:05x86SP1SP1GDR\WOW
Wmswstr10.dll4.0.9502.0621,34427-Mar-200808:05x86SP1SP1GDR\WOW
Wmsxbde40.dll4.0.9502.0355,10427-Mar-200808:05x86SP1SP1GDR\WOW
Wdao360.dll3.60.9512.0554,00827-Mar-200808:01x86SP1SP1QFE\WOW
Wmsexch40.dll4.0.9502.0518,94427-Mar-200808:01x86SP1SP1QFE\WOW
Wmsexcl40.dll4.0.9502.0326,43227-Mar-200808:01x86SP1SP1QFE\WOW
Wmsjet40.dll4.0.9511.01,516,56827-Mar-200808:01x86SP1SP1QFE\WOW
Wmsjetol1.dll4.0.9502.0355,11227-Mar-200808:01x86SP1SP1QFE\WOW
Wmsjint40.dll4.0.9502.0151,58327-Mar-200808:01x86SP1SP1QFE\WOW
Wmsjter40.dll4.0.9502.060,19227-Mar-200808:01x86SP1SP1QFE\WOW
Wmsjtes40.dll4.0.9502.0248,60827-Mar-200808:01x86SP1SP1QFE\WOW
Wmsltus40.dll4.0.9502.0219,93627-Mar-200808:01x86SP1SP1QFE\WOW
Wmspbde40.dll4.0.9502.0355,10427-Mar-200808:01x86SP1SP1QFE\WOW
Wmsrd2x40.dll4.0.9502.0432,92827-Mar-200808:01x86SP1SP1QFE\WOW
Wmsrd3x40.dll4.0.9502.0322,33627-Mar-200808:01x86SP1SP1QFE\WOW
Wmsrepl40.dll4.0.9502.0559,90427-Mar-200808:01x86SP1SP1QFE\WOW
Wmstext40.dll4.0.9502.0264,99227-Mar-200808:01x86SP1SP1QFE\WOW
Wmswdat10.dll4.0.9502.0838,43227-Mar-200808:01x86SP1SP1QFE\WOW
Wmswstr10.dll4.0.9502.0621,34427-Mar-200808:01x86SP1SP1QFE\WOW
Wmsxbde40.dll4.0.9502.0355,10427-Mar-200808:01x86SP1SP1QFE\WOW

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami Itanium

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Wdao360.dll3.60.9512.0554,00827-Mar-200806:34x86SP1SP1GDR\WOW
Wmsexch40.dll4.0.9502.0518,94427-Mar-200806:34x86SP1SP1GDR\WOW
Wmsexcl40.dll4.0.9502.0326,43227-Mar-200806:34x86SP1SP1GDR\WOW
Wmsjet40.dll4.0.9511.01,516,56827-Mar-200806:34x86SP1SP1GDR\WOW
Wmsjetol1.dll4.0.9502.0355,11227-Mar-200806:34x86SP1SP1GDR\WOW
Wmsjint40.dll4.0.9502.0151,58327-Mar-200806:34x86SP1SP1GDR\WOW
Wmsjter40.dll4.0.9502.060,19227-Mar-200806:34x86SP1SP1GDR\WOW
Wmsjtes40.dll4.0.9502.0248,60827-Mar-200806:34x86SP1SP1GDR\WOW
Wmsltus40.dll4.0.9502.0219,93627-Mar-200806:34x86SP1SP1GDR\WOW
Wmspbde40.dll4.0.9502.0355,10427-Mar-200806:34x86SP1SP1GDR\WOW
Wmsrd2x40.dll4.0.9502.0432,92827-Mar-200806:34x86SP1SP1GDR\WOW
Wmsrd3x40.dll4.0.9502.0322,33627-Mar-200806:34x86SP1SP1GDR\WOW
Wmsrepl40.dll4.0.9502.0559,90427-Mar-200806:34x86SP1SP1GDR\WOW
Wmstext40.dll4.0.9502.0264,99227-Mar-200806:34x86SP1SP1GDR\WOW
Wmswdat10.dll4.0.9502.0838,43227-Mar-200806:34x86SP1SP1GDR\WOW
Wmswstr10.dll4.0.9502.0621,34427-Mar-200806:34x86SP1SP1GDR\WOW
Wmsxbde40.dll4.0.9502.0355,10427-Mar-200806:34x86SP1SP1GDR\WOW
Wdao360.dll3.60.9512.0554,00827-Mar-200806:26x86SP1SP1QFE\WOW
Wmsexch40.dll4.0.9502.0518,94427-Mar-200806:26x86SP1SP1QFE\WOW
Wmsexcl40.dll4.0.9502.0326,43227-Mar-200806:26x86SP1SP1QFE\WOW
Wmsjet40.dll4.0.9511.01,516,56827-Mar-200806:26x86SP1SP1QFE\WOW
Wmsjetol1.dll4.0.9502.0355,11227-Mar-200806:26x86SP1SP1QFE\WOW
Wmsjint40.dll4.0.9502.0151,58327-Mar-200806:26x86SP1SP1QFE\WOW
Wmsjter40.dll4.0.9502.060,19227-Mar-200806:26x86SP1SP1QFE\WOW
Wmsjtes40.dll4.0.9502.0248,60827-Mar-200806:26x86SP1SP1QFE\WOW
Wmsltus40.dll4.0.9502.0219,93627-Mar-200806:26x86SP1SP1QFE\WOW
Wmspbde40.dll4.0.9502.0355,10427-Mar-200806:26x86SP1SP1QFE\WOW
Wmsrd2x40.dll4.0.9502.0432,92827-Mar-200806:26x86SP1SP1QFE\WOW
Wmsrd3x40.dll4.0.9502.0322,33627-Mar-200806:26x86SP1SP1QFE\WOW
Wmsrepl40.dll4.0.9502.0559,90427-Mar-200806:26x86SP1SP1QFE\WOW
Wmstext40.dll4.0.9502.0264,99227-Mar-200806:26x86SP1SP1QFE\WOW
Wmswdat10.dll4.0.9502.0838,43227-Mar-200806:26x86SP1SP1QFE\WOW
Wmswstr10.dll4.0.9502.0621,34427-Mar-200806:26x86SP1SP1QFE\WOW
Wmsxbde40.dll4.0.9502.0355,10427-Mar-200806:26x86SP1SP1QFE\WOW
Właściwości

Identyfikator artykułu: 950749 — ostatni przegląd: 12.08.2008 — zmiana: 1

Opinia