Poprawka: Komunikat ostrzegawczy, gdy używasz narzędzia SvcUtil.exe do importowania metadanych usługi.NET Framework 3.5: "wyrażenie zasad nie pełni zaimportowano ponieważ przekroczył maksymalny dopuszczalny stopień złożoności"


Objawy


Bardzo skomplikowane usługi Windows Communication Foundation (WCF) utworzyć w programie Microsoft.NET Framework 3.5. Gdy narzędzie narzędzia metadanych ServiceModel (SvcUtil.exe) umożliwia importowanie metadanych usługi do usługi WCF, może zostać wyświetlony następujący komunikat ostrzegawczy:
Ostrzeżenie: Wyrażenie zasad nie pełni zaimportowano ponieważ przekroczył maksymalny dopuszczalny stopień złożoności. Import został zatrzymany na element element_name.

Rozwiązanie


Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest obecnie udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak jest ona przeznaczona do usunięcia tylko problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj ją tylko w systemach, w których występuje ten problem. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następny program.NET Framework 3.5 z dodatkiem Service pack zawierający tę poprawkę.

Aby natychmiast rozwiązać ten problem, skontaktuj się z biurem obsługi klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej firmy Microsoft oraz informacje o pomocy technicznej odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Uwaga W wyjątkowych przypadkach opłaty za połączenie z pomocą techniczną mogą zostać anulowane, jeśli specjalista firmy Microsoft zdecyduje że określona aktualizacja, może rozwiązać Twój problem. Koszty obsługi zwykłych zastosuje się do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej aktualizacji.

Wymagania wstępne

Musi mieć.NET Framework 3.5, aby zastosować tę poprawkę.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Nie musisz ponownie uruchomiać komputera po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
System.servicemodel.dll3.0.4506.722584089605-May-200820:37x86

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji


Aby uzyskać więcej informacji na temat narzędzia SvcUtil.exe odwiedź następującą witrynę Microsoft Developer Network (MSDN) w sieci Web:Aby uzyskać więcej informacji o importowaniu metadanych usługi odwiedź następującą witrynę MSDN w sieci Web:Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft