Komunikat o błędzie podczas próby zainstalowania programu Access Runtime 2007: "Access 2007 Runtime: innego wersji z ta produktu już zainstalowano"


Objawy


Komunikat o błędzie podczas próby zainstalowania programu Microsoft Office Access 2007 Runtime. Jeśli użytkownik próbuje zainstalować zaktualizowaną wersję programu Access Runtime 2007 w wersji 2, pojawi się następujący komunikat o błędzie:
Jest już zainstalowana inna wersja tego produktu. Nie można kontynuować instalacji tej wersji. Aby skonfigurować lub usunąć istniejącą wersję tego produktu, użyj apletu Dodaj/Usuń programy w Panelu sterowania.
Uwaga Zaktualizowana wersja programu Access Runtime 2007 w wersji 2 został wydany 28 marca 2008 r.

Przy próbie zainstalowania pakietu Microsoft Office 2007 Service Pack 1 (SP1) i nie inne produkty z pakietu Microsoft Office 2007, pojawi się następujący komunikat o błędzie:
Nie ma żadnych produktów, na które wpływa ten pakiet zainstalowany w tym systemie.

Przyczyna


Ten problem może występować, ponieważ masz już poprzedniej instalacji programu Access Runtime 2007 zainstalowane na komputerze. Aby ustalić, czy wcześniejszej wersji programu Access 2007 Runtime, zobacz sekcję "Więcej informacji".

Rozwiązanie


Jeśli masz wersji programu Access 2007 Runtime zainstalowany i chcesz zaktualizować do bieżącej wersji, należy usunąć istniejącą instalację programu Access Runtime 2007. Następnie należy zainstalować środowiska uruchomieniowego programu Access 2007 z dodatkiem SP1. Aby usunąć wersji programu Access 2007 Runtime z komputera, a następnie zainstaluj środowiska uruchomieniowego programu Access 2007 z dodatkiem SP1, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij przycisk Dodaj lub usuń programy.
 3. Na liście aktualnie zainstalowanych programów kliknij pozycję Microsoft Office Access Runtime (angielski) 2007, a następnie kliknij Usuń.
 4. Po wyświetleniu monitu, aby usunąć Access 2007 Runtime z komputera, kliknij przycisk Tak.
 5. Odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 6. Kliknij przycisk Pobierz, a następnie zapisz plik na dysku twardym.
 7. Kliknij dwukrotnie plik AccessRuntime.exe na dysku twardym, aby uruchomić program instalacyjny.
 8. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć instalację.

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji


Istnieje pakiet aktualizacji nie jest przeznaczony do uaktualnienia do programu Access 2007 z dodatkiem SP1 Runtime oryginalnej wersji aparatu plików wykonywalnych programu Access 2007. Zaktualizowana wersja aparatu plików wykonywalnych programu Access 2007 jest przeznaczony tylko dla nowych instalacji programu Access 2007 z dodatkiem SP1 Runtime. SP1 pakietu Microsoft Office 2007, takich jak aktualizacja programu Access 2007 z dodatkiem SP1 Runtime nie był przeznaczony do aktualizacji dla istniejących instalacji programu Access 2007 Runtime.

Jak ustalić, która wersja aparatu plików wykonywalnych programu Access 2007 jest zainstalowana

Aby ustalić, która wersja aparatu plików wykonywalnych programu Access 2007 jest zainstalowana, wykonaj następujące kroki:

Uwaga Ponieważ istnieje kilka wersji systemu Windows, poniższe kroki może być różne na komputerze. Jeśli kroki są różne, zajrzyj do dokumentacji produktu, aby wykonać te kroki.
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 2. W obszarze Pomocnik wyszukiwania w okienku wyniki wyszukiwania kliknij opcję wszystkie pliki i foldery.
 3. W polu całość lub część nazwy pliku wpisz Msaccess.exe, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 4. Na liście plików kliknij prawym przyciskiem myszy Msaccess.exe, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 5. Kliknij kartę wersja .
Poniższa lista zawiera informacje o wersji dla programu Access 2007 Runtime i programu Access 2007 Runtime z dodatkiem SP1.
Dostęp do wersji środowiska wykonawczegoNazwa plikuWersja plikuData wydania
Access 2007 RuntimeMsaccess.exe12.0.4518.1014Lipca 2007 r.
Access 2007 Runtime z dodatkiem SP1Msaccess.exe12.0.6304.5000Marca 2008 r.

Powiązane artykuły


Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

936982 Opis pakietu Microsoft Office 2007 z dodatkiem Service Pack 1

942378 problemów, które zostały rozwiązane w programie Access 2007 przez dodatek Service Pack 1 dla pakietu Office 2007

Aby uzyskać listę problemy specyficzne dla programu Access 2007 Runtime, które zostały rozwiązane w czasie wykonywania programu Access 2007 z dodatkiem SP1 odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: