Komunikat o błędzie przy próbie zainstalowania poprawki lub aktualizacji na komputerze z systemem Windows XP: „Nie masz uprawnień do aktualizowania systemu Windows XP”

Symptomy

Próba instalacji poprawki lub aktualizacji na komputerze z systemem Windows XP kończy się niepowodzeniem: Ponadto wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie:
Nie masz uprawnień do aktualizowania systemu Windows XP. Skontaktuj się z administratorem systemu.

Przyczyna

Ten problem może wystąpić, jeśli spełniony jest jeden z następujących warunków:
 • Użytkownik zalogowany na komputerze nie ma lokalnych uprawnień administratora.
 • Ustawienia zasad grupy zastosowane do komputera są zbyt restrykcyjne dla użytkownika domeny, aby mógł on zainstalować poprawkę lub aktualizację.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:
 1. Sprawdź, czy użytkownik próbujący zainstalować poprawkę lub aktualizację ma lokalne uprawnienia administratora. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
  2. Skopiuj następujące polecenie i wklej je (lub wpisz) w polu Otwórz, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
   compmgmt.msc
  3. Rozwiń węzeł Narzędzia systemowe.
  4. Rozwiń węzeł Użytkownicy i grupy lokalne.
  5. Kliknij folder Grupy.
  6. Kliknij prawym przyciskiem pozycję Administratorzy, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  7. Sprawdź, czy użytkownik jest członkiem grupy Administratorzy, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Sprawdź, czy ustawienia zasad grupy nie są zbyt restrykcyjne, aby można było zainstalować poprawkę lub aktualizację. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy domenę, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  3. Kliknij kartę Zasady grupy.
  4. Kliknij pozycję Default Domain Policy, a następnie kliknij polecenie Edytuj.
  5. Rozwiń węzeł Konfiguracja komputera.
  6. Rozwiń węzeł Ustawienia systemu Windows.
  7. Rozwiń węzeł Ustawienia zabezpieczeń.
  8. Rozwiń węzeł Zasady lokalne.
  9. Kliknij dwukrotnie pozycję Przypisywanie praw użytkownika.
  10. Zlokalizuj następujące zasady, a następnie dodaj do każdej z nich grupę Administratorzy:
   • Wykonaj kopie zapasowe plików i katalogów
   • Przywróć pliki i katalogi
   • Zarządzaj dziennikiem inspekcji i zabezpieczeń
   • Przejmij pliki lub inne obiekty na własność
   • Debuguj programy
  11. Zamknij okna dialogowe Zasady grupy i Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.
 3. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 4. Skopiuj następujące polecenie i wklej je (lub wpisz) w polu Otwórz, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  cmd
 5. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenia, naciskając po każdym z nich klawisz ENTER:
  gpupdate /force

  exit
 6. Jeśli pojawi się monit o ponowne uruchomienie komputera, kliknij przycisk Tak.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących podobnego problemu, występującego na komputerach z systemem Microsoft Dynamics CRM 3.0, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
934280 Komunikat o błędzie przy próbie zainstalowania poprawki lub aktualizacji na komputerze klienckim z systemem Microsoft Dynamics CRM 3.0: „Nie masz uprawnień do aktualizowania systemu Windows XP”
Właściwości

Identyfikator artykułu: 951244 — ostatni przegląd: 18.05.2009 — zmiana: 1

Opinia