Dostępna jest lista artykułów bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, która ułatwia rozwiązywanie problemów dotyczących kodów błędów i komunikatów o błędach, jakie mogą pojawić się przy próbie aktywowania systemu Windows Vista

WPROWADZENIE

Przy próbie aktywowania systemu Windows Vista przez zastosowanie procesu aktywacji systemu Windows Vista może pojawić się kod błędu lub komunikat o błędzie. Ten artykuł zawiera listę artykułów bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, która ułatwia rozwiązywanie problemów dotyczących kodów błędów i komunikatów o błędach.

Więcej informacji

Jeśli kod błędu lub komunikat o błędzie pojawi się w procesie aktywacji systemu Windows, należy zlokalizować ten kod błędu lub komunikat o błędzie na poniższej liście, a następnie wykonać podane instrukcje.

Kod błędu 0xC004C003

Serwer aktywacji ustalił, że określony klucz produktu jest w użyciu.
Ten kod błędu wskazuje, że wprowadzony klucz produktu został już aktywowany i konieczne jest uzyskanie innego klucza produktu.

Kod błędu 0xC004E003

Usługa licencjonowania oprogramowania zgłosiła, że sprawdzanie licencji nie powiodło się.
Ten kod błędu wskazuje, że należy ponownie przeprowadzić proces aktywacji systemu Windows Vista.

Aby uzyskać więcej informacji o kodzie błędu 0xC004E003, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
950755 Komunikat o błędzie przy próbie aktywowania kopii systemu Windows Vista: „Usługa licencjonowania oprogramowania zgłosiła, że sprawdzanie licencji nie powiodło się: 0xC004E003” (j. ang.)

Kod błędu 0x80072EFD

Nie można ustanowić połączenia z serwerem.
Ten kod błędu wskazuje, że mogły wystąpić problemy z połączeniem internetowym. Należy sprawdzić, czy połączenie internetowe działa, a następnie ponowić próbę aktywowania systemu Windows Vista.

Aby uzyskać więcej informacji o kodach błędów 0xC004C003, 0xC004E003 i 0x80072EFD, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

931276 Podczas próby aktywowania systemu Windows Vista wyświetlany jest komunikat o błędzie: „Wystąpił błąd”

Kod błędu 0xC004F050

Usługa licencjonowania oprogramowania zgłosiła, że klucz produktu jest nieprawidłowy.
Aby uzyskać więcej informacji o tym kodzie błędu, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

938450 Rozwiązywanie problemów dotyczących kodów błędów aktywacji zbiorczej na komputerach z systemami Windows Server 2008 i Windows Vista
950756 Komunikat o błędzie przy próbie aktywowania kopii systemu Windows Vista za pomocą Kreatora aktywacji systemu Windows „Usługa licencjonowania oprogramowania zgłosiła, że klucz produktu jest nieprawidłowy: 0xC004F050”

Kod błędu 0xC004F061

Usługa licencjonowania oprogramowania stwierdziła, że ten konkretny klucz produktu może być używany wyłącznie do uaktualniania, a nie do instalacji od podstaw.
Aby uzyskać więcej informacji o tym kodzie błędu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

930373 Komunikat o błędzie przy próbie aktywowania kopii systemu Windows Vista za pomocą klucza produktu uaktualnienia: „Podczas próby użycia klucza produktu wystąpił następujący błąd: Kod: 0xC004F061” (j. ang.)

Kod błędu 0x8007000D

Nie można otworzyć licencji. Nieprawidłowe dane.
Ten kod błędu wskazuje, że pierwotnie pobrane dane mogły zostać uszkodzone i może być konieczne ponowne pobranie pakietu.


Aby uzyskać więcej informacji o tym kodzie błędu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

930378 Komunikat o błędzie przy próbie uaktualnienia systemu Windows Vista za pomocą usługi Windows Anytime Upgrade (WAU): „Nie można otworzyć licencji” (j. ang.)

Komunikat o błędzie

Wprowadzony klucz produktu nie będzie działał z tą edycją lub wersją systemu Windows Vista.
Jeśli pojawi się taki komunikat o błędzie, może to oznaczać, że został wstawiony klucz produktu dla edycji systemu Windows Vista, która nie jest zgodna z zainstalowaną edycją.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego komunikatu o błędzie, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
949744 Komunikat o błędzie „Błąd: Wprowadzony klucz produktu nie będzie działał z tą edycją lub wersją systemu Windows Vista” przy próbie aktywowania kopii systemu Windows Vista (j. ang.)

Komunikat o błędzie

Wpisany klucz produktu Windows Vista (wersja produktu) jest nieprawidłowy na potrzeby aktywacji
Jeśli pojawi się ten komunikat o błędzie, może to oznaczać, że wystąpił problem z zainstalowaną wersją systemu Windows i użytym kluczem produktu.


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego komunikatu o błędzie, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
937768 Komunikat o błędzie przy próbie aktywowania systemu Windows Vista po użyciu dysku DVD Windows Anytime Upgrade w celu uaktualnienia systemu Windows Vista (j. ang.)

Komunikat o błędzie

Aby użyć wprowadzonego klucza produktu, uruchom instalację z istniejącej wersji systemu Windows.
Jeśli pojawi się ten komunikat o błędzie, należy najpierw uruchomić komputer przy użyciu obecnie zainstalowanej wersji systemu Windows. Następnie należy uruchomić Instalatora systemu Windows Vista.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego komunikatu o błędzie, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
947214 Komunikat o błędzie przy próbie użycia klucza produktu uaktualnienia w celu zainstalowania systemu Windows Vista z dysku DVD systemu Windows Vista: „Aby użyć wprowadzonego klucza produktu, uruchom instalację z istniejącej wersji systemu Windows” (j. ang.)

Komunikat o błędzie

Okres aktywacji upłynął.
Jeśli pojawi się ten komunikat o błędzie, może to oznaczać, że system Windows Vista nie został aktywowany w ciągu 30-dniowego okresu aktywacji albo w systemie wprowadzono znaczne zmiany sprzętu.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego komunikatu o błędzie, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
925616 Po uruchomieniu systemu Windows Vista jest wyświetlany komunikat o błędzie „Okres aktywacji upłynął”

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji o przeprowadzaniu uaktualnienia do innej edycji systemu Windows Vista, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji o poszczególnych edycjach systemu Windows Vista, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 951287 — ostatni przegląd: 30.06.2009 — zmiana: 1

Opinia