W oknie dialogowym Drukowanie w programie pakietu Office 2007 brakuje drukarki Wysyłanie do programu OneNote 2007

Symptomy

W programie pakietu Microsoft Office 2007 na liście Drukarka w oknie dialogowym Drukowanie brakuje drukarki Wysyłanie do programu OneNote 2007.

Przyczyna

Ten problem może występować, gdy brakuje sterownika drukarki Wysyłanie do programu OneNote 2007.

Ważne Sterownika drukarki Wysyłanie do programu OneNote 2007 nie można zainstalować w wersji 64-bitowej systemu operacyjnego Windows, ponieważ jest niezgodny z 64-bitowymi systemami operacyjnymi.

Uwaga Sterownik drukarki Wysyłanie do programu OneNote w pakiecie Microsoft Office 2010 jest zgodny z 64-bitowymi systemami operacyjnymi. Aby uaktualnić swój pakiet Office 2007 lub bezpłatnie wypróbować pakiet Office 2010 w okresie 60 dni, można skorzystać z jednego z tych łączy:

Pobierz wersję próbną pakietu Office 2010 lub Przeprowadź uaktualnienie do pakietu Microsoft Office 2010.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy zastosować jedną z następujących metod.

Metoda 1. Naprawienie instalacji programu pakietu Office 2007

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. Skopiuj następujące polecenie i wklej je (lub wpisz) w polu Otwórz, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  appwiz.cpl
 3. Na liście Aktualnie zainstalowane programy kliknij zainstalowaną wersję programu pakietu Office 2007, a następnie kliknij pozycję Zmień.
 4. Kliknij przycisk Napraw, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

Metoda 2. Zainstalowanie sterownika drukarki typowej (rodzajowej) i skonfigurowanie go do współdziałania z programem Microsoft Office OneNote 2007

Windows Vista
 1. Zainstaluj sterownik drukarki typowej (rodzajowej) w systemie Windows Vista. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk Start, w polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz ciąg drukarki, a następnie kliknij pozycję Drukarki na liście Programy.
  2. W lewej górnej części strony kliknij pozycję Dodaj drukarkę.
  3. W oknie dialogowym Dodawanie drukarki kliknij pozycję Dodaj drukarkę lokalną.
  4. Kliknij w celu zaznaczenia opcji Użyj istniejącego portu, wybierz odpowiedni port, a następnie kliknij przycisk Dalej. Na przykład wybierz port LPT1.
  5. W obszarze Producent wybierz pozycję Generic (Typowe lub Rodzajowe), w obszarze Drukarki wybierz pozycję Generic / Text Only (Typowa / Tylko tekst), a następnie kliknij przycisk Dalej.
  6. W przypadku zwrócenia poniższego komunikatu kliknij w celu zaznaczenia opcji Użyj obecnie zainstalowanego sterownika (zalecane), a następnie kliknij przycisk Dalej:
   Której wersji sterownika chcesz używać?
  7. Kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
 2. Skonfiguruj tę typową (rodzajową) drukarkę do współdziałania z programem OneNote. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. Na liście drukarek kliknij prawym przyciskiem myszy drukarkę Generic / Text Only (Typowa / Tylko tekst), a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  2. Kliknij kartę Porty, a następnie kliknij w celu zaznaczenia pola wyboru Send To Microsoft OneNote Port (Port drukarki Wysyłanie do programu Microsoft OneNote).
  3. Kliknij kartę Zaawansowane, na liście Sterownik wybierz pozycję Send to Microsoft OneNote Driver (Sterownik drukarki Wysyłanie do programu Microsoft OneNote), a następnie kliknij pozycję Procesor wydruku.
  4. W obszarze Procesor wydruku wybierz pozycję OneNotePrint2007, w obszarze Domyślny typ danych wybierz pozycję RAW, a następnie kliknij przycisk OK.
  5. Na karcie Ogólne zmień nazwę drukarki na Wysyłanie do programu OneNote 2007, a następnie kliknij przycisk OK.
Windows XP
 1. Zainstaluj sterownik drukarki typowej (rodzajowej) w systemie Windows XP. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Drukarki i faksy.
  2. W obszarze Zadania drukarki kliknij pozycję Dodaj drukarkę.
  3. Na pierwszej stronie Kreatora dodawania drukarki kliknij przycisk Dalej.
  4. Kliknij w celu zaznaczenia opcji Drukarka lokalna podłączona do tego komputera, upewnij się, że pole wyboru Automatycznie wykryj i zainstaluj moją drukarkę typu Plug and Play jest wyczyszczone, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  5. Kliknij w celu zaznaczenia opcji Użyj następującego portu, wybierz odpowiedni port, a następnie kliknij przycisk Dalej. Na przykład wybierz port LPT1.
  6. Na liście Producenci wybierz pozycję Generic (Typowe lub Rodzajowe), w obszarze Drukarki wybierz pozycję Generic / Text Only (Typowa / Tylko tekst), a następnie kliknij przycisk Dalej.
  7. Kliknij w celu wybrania opcji Tak w odpowiedzi na pytanie Czy chcesz użyć tej drukarki jako drukarki domyślnej, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  8. Kliknij w celu zaznaczenia opcji Nie udostępniaj tej drukarki, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  9. Kliknij w celu wybrania opcji Nie w odpowiedzi na pytanie Czy chcesz wydrukować stronę testową, kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
 2. Skonfiguruj tę typową (rodzajową) drukarkę do współdziałania z programem OneNote. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Drukarki i faksy.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy drukarkę Generic / Text only (Typowa / Tylko tekst), a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  3. Kliknij kartę Porty, a następnie kliknij w celu zaznaczenia pola wyboru Send To Microsoft OneNote Port (Port drukarki Wysyłanie do programu Microsoft OneNote).
  4. Kliknij kartę Zaawansowane, na liście Sterownik wybierz pozycję Send to Microsoft OneNote Driver (Sterownik drukarki Wysyłanie do programu Microsoft OneNote), a następnie kliknij pozycję Procesor wydruku.
  5. W obszarze Procesor wydruku wybierz pozycję OneNotePrint2007, w obszarze Domyślny typ danych wybierz pozycję RAW, a następnie kliknij przycisk OK.
  6. Na karcie Ogólne zmień nazwę drukarki na Wysyłanie do programu OneNote 2007, a następnie kliknij przycisk OK.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 952216 — ostatni przegląd: 15.03.2012 — zmiana: 1

Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office InfoPath 2007, Microsoft Office OneNote 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office SharePoint Designer 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft Office Visio Professional 2007, Microsoft Office Visio Standard 2007, Microsoft Office Word 2007

Opinia